zaterdag 16 april 2011

Puntjes op de e: van Delien naar Deliën

Op 25 maart 2011 vond er een niet-alledaagse gebeurtenis plaats in Regionaal Archief Tilburg: er werd een wijziging aangebracht in een geboorteakte uit 1873! Het betreft de geboorteakte van Cornelis Delien, geboren Goirle 9 november 1873, zoon van Franciscus Delien en Anna Maria Snels. In de marge van de akte werd de volgende kantmelding opgenomen: De hiernaast vermelde achternaam van de vader, aangever en kind is met toestemming van de officier van justitie in het arrondissement Breda van 3 maart 2011 verbeterd in Deliën. Tilburg, 25 maart '11 M. Spijkers :
Er kwam dus een trema op de e te staan. Dit is de enige akte, waarbij de kantmelding geplaatst is. Opmerkelijk is dat de naam van de medeaangever Jan Baptist Delien (geboren Goirle 23 april 1842 als Jan Baptist Delien (zonder trema!) en broer van vader Franciscus) ongewijzigd blijft.
Genoemde Cornelis trouwde als Cornelis Delien op 4 september 1900 te Goirle met Antonia Maria Moonen:


Bij de huwelijksakte wordt geen kantmelding geplaatst! Ook in de geboorteakten van hun in Tilburg geboren kinderen is geen kantmelding vermeld. Dat betekent dat Cornelis' achternaam weliswaar in zijn geboorteakte met terugwerkende kracht in 2011 is gewijzigd, maar dat deze wijziging geen consequenties heeft voor de kinderen, kleinkinderen etc. van Cornelis. Deze blijven de achternaam voeren, zoals in hun geboorteakte vermeld staat, dus Delien.
Er is sinds de invoering van de burgerlijke stand wel het een en ander misgegaan met de schrijfwijze van de achternaam Deliën, zoals blijkt uit het hiernavolgende.Henricus Deliën, de grootvader van genoemde Cornelis, werd op 7 augustus 1798 te Tilburg gedoopt (DTB 12 Tilburg):

De trema is duidelijk zichtbaar bij de doopinschrijving. Als Henricus op 24 mei 1825 te Tilburg trouwt gaan er twee zaken mis in zijn huwelijksakte: hij wordt Hendrik genoemd in plaats van Henricus én de trema op de e in zijn achternaam is verdwenen:


Uit het huwelijk van Henricus alias Hendrik Delien zijn acht kinderen geboren. In de geboorteakten van zes kinderen wordt de achternaam gespeld als Deliën en in die van de overige twee als Delien!

Als op 14 augustus 1834 zoon Franciscus geboren wordt, keert de trema terug in de achternaam:Als deze zoon Franciscus op 4 juni 1866 in Goirle trouwt, verdwijnt de trema weer uit de achternaam:

Zoals reeds vermeld wordt zijn zoon Cornelis op 9 november 1873 te Goirle geboren en trouwt aldaar op 4 september 1900 met Antonia Maria Moonen. Een van hun kinderen is: Catharina Maria Antonia Delien, geboren Tilburg 30 september 1906:De trema ontbreekt op de letter e in de geboorteakte!

Als zij op 6 augustus 1948 te Tilburg overlijdt keert de trema op de e in haar overlijdensakte terug:Als de naamswijziging ook voor de nazaten van Cornelis Deliën zou moeten gelden, zou dit betekenen, dat behalve de geboorteakte, ook de huwelijks- en overlijdensakten van Cornelis gecorrigeerd zouden moeten worden, evenals de geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten van de nazaten van Cornelis Deliën! Zolang dit niet gebeurd is, blijven die nazaten Delien heten.De vraag is: Welke schrijfwijze is nu de juiste? Deliën zoals in de doopinschrijving staat of Delien, zoals (weliswaar foutief) in de huwelijksakte van 1825 staat.

3 opmerkingen:

Corne Delien zei

Deze naamsverandering is in gang gezet Door C.H.J.M Deliën (achterkleinzoon van Cornelis Delien).
Bij het aangeven van mijn zoon gaf ik de familienaam Deliën op, de ambtenaar van de burgerlijke stand melde mij dat de naam zonder puntjes op de in het systeem stond en dat dit gehandhaaft werd.
Hier staond ik van te kijken omdat wij mijn vader en grootvader niets anders gewent waren dan onze naam als Deliën te schrijven.

Dan op onderzoek uit en zoals in het artikel vermeld werden de puntjes te pas en onpas gebruikt of weggelaten.
Om duidelijkheid te krijgen besloot ik om een brochure te downloaden van het ministerie van justitie genaamd; naamswijziging.
Hieronder de website
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/naam-kiezen-en-naamswijziging/documenten-en-publicaties/publicaties-pb51/naamswijziging.html
Daarin stond het volgende:
B9. Een onjuist gespelde achternaam wijzigen.
Vindt u dat uw achternaam onjuist isgespeld? En wilt u die daarom veranderen in een juist gespelde achternaam,zoals die voorkwam in de akten van de Burgerlijke Stand ten tijde van de invoering
daarvan? Dan kunt u een verzoek
indienen. Bijvoorbeeld
als uw achternaam met een t is gespeld in plaats van met een d. Of met een y in plaats van met een ij.
Voorwaarden
1. U moet aantonen hoe uw achternaam is gespeld in de akten van de Burgerlijke Stand 1810-1838. Dit doet u bijvoorbeeld met een stamboomoverzicht en met akten uit de Gemeentelijke Basisadministratie.
Uw huidige achternaam moet afwijken
van de achternaam in de akten
van de Burgerlijke Stand 1810-1838.
2. U moet aantonen dat de gevraagde
naam altijd is gevoerd.

Let op: achternaam bij de geboorteaangifte
verkeerd genoteerd
Is uw achternaam bij de geboorteaangifte
verkeerd genoteerd? Dan is een
verzoek tot naamswijziging niet nodig.
De ambtenaar van de Burgerlijke Stand
van uw gemeente kan de fout zelf verbeteren.
U moet de officier van justitie
vragen daarvoor een opdracht te geven

Dit bovenste kon ik aantonen omdat in de geboorte akte (1834) van Franciscus Deliën (vader van Cornelis) alleen zijn voornaam is vermeld en bij zijn vader Hendrik Deliën ook de achternaam Deliën, dit betekent dat Franciscus de achternaam Deliën draagt.

Omdat mij verteld was dat alleen de geboorteakte rechtsgeldig is omtrend de achternaam, heb ik besloten om een brief te sturen naar het Openbaar ministerie van justitie in Breda met de uitleg van de situatie en of de naam op de geboorteakte gecorigeerd kon worden.
Nadat alle bewijsstukken overlegd waren is de beslissing genomen om de naamte veranderen zoals hij in 1834 op de geboorteakte geschreven is.

Tevens zijn van de volgende personen ook de achternaam veranderd van Delien naar Deliën omdat zij directe nazaten zijn en een aanvraag voor naamsverandering hebben ingediend.

Johannes baptist cornelius maria Deliën (1912-1980) zoon van Cornelis.
Cornelis antonius maria Deliën (1945-....) zoon van bovengenoemde.
Cornelis henricus johannes maria Deliën ( 1974-....) en Johannes henricus cornelis maria Deliën(1976-....) beide zonen van bovengenoemde.
Rick henricus alphonsus cornelis maria Deliën(2003-....) en Thijs johannes petrus cornelis maria Deliën (2005-....) beide zonen van C.H.J.M. Deliën.

De vraag van Dhr Herwijnen blijft ondanks mijn betoog bestaan want het hangt ervan af hoe de naam van jouw voorouder Delien/Deliën geschreven werd tussen 1810 en 1838

Theo van Herwijnen zei

Het is dus niet bij de ene kantmelding uit 1873 gebleven. Want dat zou niets veranderen aan de achternaam Delien bij latere generaties. Er zijn meer wijzigingen aangebracht in geboorteakten. Deze akten zijn jonger dan 100 jaar en we moeten dus nog enig geduld hebben om scans van die akten op onze website te zien.

Anoniem zei

ook bij ons is het dat geval, mijn schoonvader heeft zijn kinderen bij de gemeente Tilburg opgegeven zonder puntjes. Toen wij in Gilze wilde trouwen werden we naar de gemeente Tilburg gestuurd om te vragen hoe het zat met die twee puntjes .Echter bleek dat ook onze kinderen zonder puntjes door het leven moesten en de kleinkinderen nu ook weer.terwijl er eigenlijk twee puntjes op de e horen, dit waarschijnlijk ook nooit meer te veranderen.Tonny Delien van Dongen