donderdag 28 juni 2007

CIA met de billen bloot?


Afgelopen dinsdag werd door de CIA de ´Family Jewels´openbaar gemaakt. Het document omvat 700 pagina´s over smeuïge complotten, plannen, afluisterpraktijken, schaduwacties... uit de jaren zestig en zeventig.
Waarschijnlijk zullen de historici voor eigentijdse geschiedenis de 700 pagina´s letter voor letter doornemen op bijzonderheden, maar veel spannends zullen ze waarschijnlijk niet vinden. De CIA heeft zich namelijk niet helemaal bloot gegeven. Hele passages in het document zijn onleesbaar gemaakt zo ook complot/plan nummer 1.


The Family Jewels: het document
Meer achtergrondinformatie: De Pers en National Security Archive

maandag 18 juni 2007

Genealogische poëzie

Met een sterk gegroeide groep onderzoekers die zich met hun voorgeslacht bezighouden, ontstaat er een toenemende verwijzing naar deze genealogen en hun hobby. Op tv is er het programma Verre Verwanten dat op deze belangstelling inspeelt. Op allerlei gebied duiken nu uitingen op die te maken hebben met deze grote groep onderzoekers. Via via (dank je Lian!) kwam onderstaand gedicht in mijn handen.
(het plaatje is van Peter van Straaten)

Genealogie

Vandaag heb ik mijn oudouders compleet,
de ouders van mijn betovergrootouders.
Nu ik die tweeëndertig namen weet
voel ik hen extra steunen op mijn schouders.

'Wat heb je daar nou aan, hoe iemand heet?'
Tja, slechts kortstondig zijn we onderhouders
van materiaal dat steeds wordt omgesmeed,
maar is er naast familie iets vertrouwders?

'Maar wél van anderhalve eeuw geleden!'
Wat is er boeiender dan 't Boek des Levens,
van DNA tot vooroudergegevens?

We leven tegenwoordig in het heden,
dus daarom leest een mens, en stelt te boek.
Er is niks mis met stamboomonderzoek.

Jan Kal (1946)
Uit: Hun zeggen (2007)

En een hele simpele kijk op deze hulpwetenschap:

Ik: Gisteren heeft Jan Kal me doorgezaagd over genealogie
Charis: Wat is dat?
Ik: Dat je uitzoekt wie je voorouders zijn en zo een heel netwerk krijgt.
Charis: O, een soort Hyves.

Bron: http://vandenb.tumblr.com/page/3

woensdag 13 juni 2007

Archief in Vorm 02

Donderdag 31 mei werd er door de stichting Premsela in Den Haag het congres ´Archief in Vorm 02´ georganiseerd. Met tien sprekers vóór de lunch was het een goed gevuld programma.
Hoogtepunten in het ochtendprogramma voor mij waren: * Irma Boom, grafisch onderwerper, die live kwam uitleggen hoe zij te werk gaat bij het maken van een ontwerp en de archiefvorming die in haar geval hierbij gebeurd. Erg leuk om te zien hoeveel zij bewaart!
* Theo Thomassen, Directeur van de Reinwardt Academie, die toelichtte hoe de eerstejaars studenten van de Academie hun eerste tentoonstelling samenstellen aan de hand van items die door alle eerstejaars studenten lukraak bij elkaar gebracht zijn. Vooral het proces wat er allemaal komt kijken bij het opzetten van een tentoonstelling wordt tijdens dit project toegelicht.
* Designhistorica Frederik Huygen pleitte voor het beter toegankelijk maken van vormgevingsarchieven ten behoeve van onderzoek. Daarnaast gaf ze aan dat er nog veel onontgonnen gebieden zijn voor onderzoek en publicatie.
* Sjarel Ex, Directeur Boijmans van Beuningen, lichtte concept, idee en visie toe voor een nieuw dynamisch archiefdepot.
* Diana Fransen, hoofd bibliotheek en archief van het Van Abbemuseum, en Lies Ros, grafisch ontwerper, gaven allebei voorbeelden van presentatie van archieven in musea.

Namiddag waren er workshops over bedrijfsarchieven, vormgevingsarchief zoekt onderkomen, presentatie van archieven, bewaren van actief archief, bewaren van het ontwerpproces.

Met dank aan Premsela voor de foto

donderdag 7 juni 2007

KVAN studiedagen en Second Life

Op 30 mei 2007 was er een studiedag van KVAN in Musis Sacrum in Arnhem. Bij die gelegenheid woonde ik een presentatie bij van Christian van de Ven (werkzaam als hoofd dienstverlening bij het Brabants Historisch Informatie Centrum), die de geïnteresseerden liet zien wat er in de afgelopen jaren is gebeurd op het internet t.a.v. gebruikers van archieven. De opkomst van bulletinboards, nieuwsgroepen en van daaruit geïnspireerde hulpwebsites met handleidingen, woordenlijsten, bronnenpublicaties e.d.
Hij gaf onder meer een helder overzicht van een ontwikkeling die zich voor het grootste deel onttrok aan het gezichtsveld van de archiefdiensten. Pas in de laatste jaren zijn enkele archiefdiensten actief geworden bij dergelijke initiatieven of zijn die weg verder opgegaan door hun bronnen digitaal ter beschikking te stellen.
Inmiddels is het bovenstaande voor vele genealogen gemeengoed geworden. Zij weten elkaar te vinden en helpen elkaar verder.

De techniek holt ondertussen verder en heeft nieuwe toepassingen mogelijk gemaakt. Één daarvan is Second Life (SL), een virtuele wereld waar je gratis aan deel kunt nemen. Er is een heel scala aan mogelijkheden om daar bezig te zijn. Je bent in staat om jezelf helemaal opnieuw vorm te geven, letterlijk, en uit te dossen in de meest extravagante materialen. Deze virtuele wereld is inmiddels door vele miljoenen mensen bezocht en een groot aantal daarvan komt er regelmatig terug om tijd door te brengen, mensen te ontmoeten, te experimenteren etc.

Christian is daar ook actief als (een van de weinige) archivaris en heeft inmiddels een netwerk opgebouwd met voornamelijk bibliothecarissen. De bibliothecarissen (voornamelijk uit de Angelsaksische wereld) zijn daar al langer actief en hebben pleinen opgezet waar ze mensen ontvangen die vragen hebben. Dat kunnen vragen zijn over SL, maar ook over andere onderwerpen in het echte leven (real life (RL)).

Christian is daar actief om te ontdekken of een virtuele wereld voor archieven een plaats is om aan dienstverlening te doen en hoe je dat dan zou moeten organiseren. In dit geval is hij voorloper, in die zin dat er weliswaar veel Nederlanders actief zijn in SL, maar nog niet de archiefbezoeker als zodanig. Het is niet denkbeeldig dat dit soort virtuele werelden in de toekomst, voor de generatie die er mee gaat opgroeien, een waardevolle aanvulling wordt op het echte leven. Als de klanten van archiefdiensten daar een deel van hun leven gaan doorbrengen is het logisch dat ze daar ook vragen gaan stellen of onderzoeken willen starten of vlottrekken door contact te zoeken met mensen of instellingen die hen verder kunnen helpen.

Christian houdt zijn bevindingen niet geheim maar publiceert er regelmatig over in zijn weblog De Digitale Archivaris.