maandag 10 december 2007

E-communicatierechten

Leuke post van Sanne Roemen op het weblog lifehacking.nl. Zij las het op de website van Joe Robinson, "work-life coach" van beroep. Het zijn de E-communicatierechten van de mens. Als weblogger en RSS-feed-slurper, in het bezit van meerdere e-mailboxen én een mobiele telefoon heel herkenbaar. Hoe krijg ik orde in de tomeloze stroom informatie die ik tot mijn beschikking heb! Hoe houd ik het in hemelsnaam beheersbaar...
Voor archivarissen altijd een interessante vraag!

Of de artikelen allemaal even praktisch of wenselijk zijn, daar gaat het nu even niet om. Ik denk dat het onder controle houden van je leven altijd een belangrijk punt is, dus ook dit aspect dat knap vervelend en dominant aanwezig kan zijn.

Deze 10 artikelen kunnen daarbij een leidraad zijn. Ik volg hier de vertaling van lifehacking.nl:

Daarom hier, vrij vertaald, de 10 punten uit The E-Tool Bill of Rights:
  • Artikel 1: E-mail die langer is dan twee paragrafen wordt niet verstuurd. In plaats daarvan besparen we tijd door de telefoon te pakken.
  • Artikel 2: elke Blackberry moet een 12-stappen counseling programma bevatten.
  • Artikel 3: mensen die overweldigd worden door hun inbox, halen hun berichten op vooraf vastgestelde tijdstippen binnen om aandachts-tekort te voorkomen.
  • Artikel 4: men wordt geacht de urgentie van een bericht in te schatten alvorens erop te reageren.
  • Artikel 5: het is niet toegestaan om e-mail ‘draadjes’ van een kilometer, hele boekwerken of flauwe kettingmail grappen te versturen.
  • Artikel 6: bedrijven hanteren gedragscodes voor het uitsturen van E-mail alsof het om de uitstoot van CO2 gaat.
  • Artikel 7: alle apparaten voor elektronische communicatie worden ingenomen of thuis achtergelaten alvorens op vakantie te gaan.
  • Artikel 8: Je mag niet uitgaan van de vooronderstelling dan iemand onbeperkt digitaal bereikbaar is, simpelweg omdat de instrumenten beschikbaar zijn. Berichtenmanagement is verplicht. (dit is mijn vertaling)
  • Artikel 9: het is toegestaan om auto-responders te gebruiken voor het blokkeren van ‘focus-zones’ voor optimale productiviteit.
  • Artikel 10: E-contact vrije zones / dagen worden afgesproken om de prestaties te verhogen en innovaties te stimuleren.
Kijk hier voor het origineel in het Engels.

vrijdag 7 december 2007

Optische tekenherkenning voor oude teksten - IMPACT

In 2008 start een nieuw project, waarin o.a. de Koninklijke Bibliotheek deelneemt, dat de techniek wil ontwikkelen waarmee drukwerken van voor 1850 d.m.v. OCR (optical character recognition) doorzoekbaar kunnen worden.
Het digitaliseren van boeken en handschriften is inmiddels behoorlijk gemeengoed, maar met name de oudere drukwerken blijken voor de huidige OCR-software een te groot probleem. Het foutpercentage is veel te hoog.

Om handschriften met behulp van OCR-software doorzoekbaar te maken is nog een stap verder. Deze techniek is onderwerp van onderzoek. Diverse postbedrijven werken al op grote schaal met deze techniek, maar daarbij gaat het om relatief eenvoudige acties van voornamelijk gestandaardiseerde input. Postcode en huisnummer is al voldoende om een brief op de juiste plaats te krijgen.
Google houdt zich bezig met het digitaliseren en vervolgens OCR-ren van oude Indiase handschriften in het Sanskriet en Kannada door hun product ORCopus.
Voor archieven zou de doorontwikkeling van dit soort technieken een zegen zijn. Pas dan kunnen kilometers archief op eenvoudige wijze ontsloten worden. Tot die tijd blijft dat arbeidsintensief werk voor specialisten.