zondag 29 maart 2009

Archief van de onderdrukking

Vandaag las ik in het NRC van gisteren het Hollands dagboek van Mario Coolen. Normaal een pagina die ik snel voorbij blader. Maar de foto met stapels bijeengebonden papier en het onderschrift dat begint met "Bezoek aan het Archivo" trekken mijn aandacht.
De foto geeft blijkbaar een klein deel van het politiearchief van Guatemala weer, waarin nabestaanden op zoek gaan naar stukken van hun verleden. Het gaat daarbij bijna uitsluitend om het terugvinden van archiefmateriaal dat gaat over verdwenen familieleden. Een terugkerend onderdeel van de Midden- en Zuid-Amerikaanse cultuur, helaas...
Het archief is meestal de laatste hoop van nabestaanden om bewijs te vinden dat hun familieleden niet zijn verdwenen, maar opgepakt en vermoord door de politie. De onderzoekers lopen "...door een eindeloos doolhof van vertrekken waar stapels papier tot aan het plafond liggen opgeslagen."
Er wordt wel serieus werk van gemaakt. Ongeveer 200 medewerkers proberen orde te brengen in de circa 80 miljoen vellen papier die liggen opgeslagen. Ze hebben te maken met lekkende daken en ongedierte dat het archiefmateriaal voortdurend bedreigt.
De moderne tijd is niet aan Guatemala voorbijgegaan en de medewerkers werken met kapjes op, scannen de documenten en beschrijven ze in een computer die gekoppeld is aan een systeem in Zwitserland. Voor de zekerheid.
Tot nu toe zijn er zeven miljoen archiefstukken geordend en gedigitaliseerd.

Digitalisering in Guatemala met een zware politieke lading. De rechtzoekende burger.
Wat hebben we het toch goed hier.

maandag 2 maart 2009

Hoofd Regionaal Archief Tilburg

Vanaf 1 maart heb ik een nieuwe functie gekregen bij het Regionaal Archief Tilburg, namelijk die van Hoofd Archief. In die rol is het in eerste instantie mijn taak om het strategieplan, dat in 2008 is samengesteld, uit te voeren.

Deze nieuwe functie heeft geen gevolgen voor mijn blogposts in dit weblog. Dat wil zeggen: ik blijf hier bloggen over aangelegenheden die het Regionaal Archief Tilburg betreffen of zaken die ons als archiefdienst raken.

Daarnaast hoop ik dat binnen niet al te lange termijn ook andere medewerkers hier regelmatig iets gaan bloggen over hun gedachten over de weg die het RA Tilburg gaat inslaan. Over die weg, de meesten kunnen wel raden welke weg dat is, kan ik nog geen mededelingen doen aangezien de Raad van Toezicht van de Stichting Mommerskwartier, waar het RA Tilburg deel van uitmaakt, daar nog een oordeel over moet gaan vellen.

Als daar groen licht is gegeven, kom ik er hier zeker op terug.