maandag 31 januari 2011

merkwaardige datumaanduiding in de jaren 1811-1813

Bij de invoering van de burgerlijke stand in 1811 werden de data in het Frans weergegeven: dertig januari werd dus trente janvier. In het overlijdensregister van Terheijden van 1813 ligt een los briefje, waarop de vertalingen van de dagen van de week en van de uren van de dag van het Nederlands naar het Frans zijn weergegeven. Ik denk dat iedere ambtenaar van de Burgerlijke Stand ooit zo´n lijstje op zijn bureau heeft gehad.


In Gilze en Rijen en Terheijden werden in de jaren 1811-1813 datumaanduidingen gebruikt, die afweken van de gebruikelijke.

Geboorteakte 1 van Gilze en Rijen van 1811 is gedateerd 8 januari van het jaar 8 van het Keizerrijk. Vanaf akte 2 is de datumaanduiding “normaal”. Bij de huwelijksakten 1 t/m 4 is als datum vermeld: 16 januari 1811 van het jaar 8 van het keizerrijk. Vanaf akte 5 is de datumaanduiding normaal. Bij de overlijdensakten is de datumaanduiding van begin af aan als te doen gebruikelijk. De huwelijksakte suggereert dat het jaar 8 van het keizerrijk gelijk is aan 1811.

In Terheijden denkt men daar anders over. In de jaren 1811-1813 worden zowel de geboorte-, als huwelijks- en overlijdensakten aangeduid met als jaren respectievelijk 7, 8 en 9 van het Keizerrijk. 1811 is dus in Terheijden het jaar 7, terwijl dat in Gilze het jaar 8 is.
In de registers van overlijden van 1811-1813 van Terheijden is een achttal Nederlandstalige afschriften van in die jaren te Terheijden overleden personen ingeschreven.
Dat is niet gebruikelijk. Op 29 november 1811 overleed te Terheijden (akte 64) Jacque van Wezel, weduwnaar van Adriana van Oorschot. Een Nederlandstalig afschrift van die akte
is ingeschreven in hetzelfde overlijdensregister. Dat afschrift hebben de dochters Adriana en Anthonia van Wezel waarschijnlijk overlegd toen zij beiden op 6 april 1826 te Terheijden in het huwelijk traden (akten 5 en 6).

zondag 30 januari 2011

Charitas in Oisterwijk


Vraag aan een middelbare scholier wat charitas betekent en het antwoord zal hoogstwaarschijnlijk uitblijven. Toch was de charitas ook wel zonder de h gespeld tot de komst van de Algemene Bijstandswet in 1965 een van de weinige mogelijkheden voor de inwoners van Oisterwijk om een beroep te doen als het wat minder ging. Hoe dat de afgelopen eeuw door de Charitas Oisterwijk werd vorm gegeven is door Jeroen Ketelaars, in het dagelijkse leven journalist, beschreven in het boekje Helpen met hoofd en hart. Voor dit onderzoek heeft hij veelvuldig gebruik gemaakt van archiefbronnen. Het eerste exemplaar werd afgelopen donderdag 27 januari gepresenteerd als deel 4 in de Oisterwijkse Historische Brochurereeks.

Ketelaars begint het verhaal van de armenzorg met de oorsprong, de Tafel van de Heilige Geest. Kerkgangers konden na de mis hun giften achterlaten, letterlijk op een tafel. Hij neemt ons mee verder in de tijd, wie waren de bestuursleden en hoe werd er bepaald wie werd bedeeld. Niet iedere Oisterwijker kon op bedeling rekenen tijdens de crisisjaren, leden van de socialistenbond visten naast het net.
De Charitas ging met haar tijd mee, zo werden er begin jaren zeventig flatwoningen voor bejaarden gebouwd aan de Poirtersstraat. Het onderscheid wie op steun kon rekenen is er niet meer, de Charitas Oisterwijk is er voor een ieder die tussen het wal en het schip valt. Ketelaars geeft daar aan het eind van het boekje prachtige voorbeelden zoals de Vicki Brown dependance, het Gerard Horvers Huis geheten.

Meer informatie over de uitgave vindt u op deze website.

donderdag 27 januari 2011

Bekijk de reportages van het digitaliseren

Bij Regionaal Archief Tilburg, Pictura en De Tiendschuur wordt nagenoten van de afgeronde klus van het digitaliseren van de Kaart van Zijnen. De klus is geklaard en ondanks een probleem dat we tegenkwamen met een te kleine rol, kunnen we terugkijken op een succesvolle operatie. Er is veel beeldmateriaal gemaakt.

Bekijk de foto´s op Flickr.
Bekijk de nieuwsuitzending van Omroep Brabant van 27 januari 2011.

De Kaart van Zijnen is gedigitaliseerd!

Gisteren, woensdag 26 januari 2011, is de Kaart van Zijnen gedigitaliseerd. Dit gebeurde bij Pictura in Heiloo onder belangstelling van Omroep Brabant TV.
Deze actie had heel wat voeten in aarde. Van te voren is vanuit Regionaal Archief Tilburg en vanuit Restauratieatelier De Tiendschuur ter plaatse bekeken hoe de werkplek ingericht was voor het digitaliseren. Dit leek heel goed voorbereid door Pictura. Maar toch zat er een addertje onder het gras. De rol waar de kaart tijdelijk op gerold zou worden voordat deze (via een andere beschermende rol) op de digitaliseringstafel zou komen, had een te kleine diameter. De bolling van de kaart zou daarmee teveel spanning opleveren. Besloten werd om zo snel mogelijk op zoek te gaan naar een vervangende rol. Er werden verschillende scenario's bedacht en de oplossing werd gevonden in een buis met brede diameter, een ongebruikte rioolbuis! Deze werd opgehaald in Alkmaar, op maat gezaagd, helemaal ingepakt in beschermend materiaal en daarna kon het scannen beginnen.


In totaal zijn ca. 50 afzonderlijke beelden gemaakt, met een overlap. Meteen werd in een andere ruimte gecontroleerd of deze beelden scherp waren en of ze aan elkaar pasten (het zogenaamde 'stichen'). Bij het constateren van een foutje in een opname, kon deze vrijwel meteen overnieuw gedaan worden om deze te herstellen.
Constant waren ca. zes mensen bezig met het zorgen voor de kaart, stabiliseren op de 'aanvoerrol', vasthouden op de digitaliseringstafel. Zo werd de kaart constant in de gaten gehouden, om te voorkomen dat er ergens een beschadiging zou kunnen optreden.

Het digitaliseren zelf werd met beelden van ca. 50 x 50 cm per beeld gedaan, onder een glasplaat. Aan weerszijde van de tafel waren lampen met daglicht geplaatst, vier in totaal. Deze lampen waren niet loodrecht op de kaart gericht, zodat eventuele schade hiervan zo minimaal mogelijk was. Tijdens onderbrekingen werd de kaart afgedekt met zuurvrij papier. Op een scherm naast de digitaliseringstafel kon meteen bekeken worden of de scan goed was gegaan, maar in een aparte ruimte werd elke scan op de centimeter nauwkeurig bekeken. Ondertussen werd ook steeds het klimaat (vochtigheid en temperatuur) in de gaten gehouden door een datalogger.

Om 13.00 uur werd begonnen met digitaliseren, om 20.00 uur was de klus geklaard. Diezelfde avond is de kaart opgerold en in de speciale kist gestopt. Donderdag 27 januari gaat de kaart weer terug naar Tilburg, waar conservering in De Tiendschuur gedaan zal worden.

Pictura is nu bezig met het bewerken van de beelden, het aan elkaar brengen van de afzonderlijke beelden tot één geheel en het inlezen in de speciale viewer. We laten u uiteraard weten wanneer deze beelden beschikbaar komen via de website!

dinsdag 25 januari 2011

Luister naar verslag over Kaart van Zijnen op Omroep Brabant

Maandag 24 januari 2011 was Marrie Meeuwsen van Omroep Brabant aanwezig bij het uitrollen van de Kaart van Zijnen. Kijk en luister naar haar verslagen (maak je keuze aan de rechterkant van de pagina)
Onder andere aan het woord:
Behoudsmedewerkers van het archief, Chris Latumahina en communicatiemedewerker Jojanneke van Zandwijk.

maandag 24 januari 2011

Kaart van Zijnen klaar voor transport

Op maandag 24 januari is de Kaart van Zijnen, uit 1760, uitgerold in de hal van het archief. Omroep Brabant was erbij aanwezig. De kaart is gefotografeerd, gefilmd, besproken en goed bestudeerd door behoudsmedewerker Chris Latumahina en restauratiemedewerkers Marcel van de Wouw van De Tiendschuur.
De kaart is 'digitaliseringsklaar' en vertrekt dinsdag 25 januari naar Heiloo voor digitalisering bij Pictura.
Woensdag gaat dat gebeuren en daarbij zijn wederom Chris en Marcel aanwezig. Ook daar zal Omroep Brabant opnames maken, voor de nieuwsuitzending van woensdagavond. Hou het in de gaten!

Bekijk hier een aantal foto´s van de uitrol op 24 januari.

Au Heron en de familiefoto Hornman

Of wij foto’s wilden van fotograaf Au Héron ? Bij de naam Au Héron gaat bij een ieder op het archief snel een belletje rinkelen, immers het is de naam van de Tilburgse fotozaak van de befaamde Henri Berssenbrugge (1873-1959).
In zijn zaak maakte hij vooral portretten, zo ook van de familie Hornman. Op de foto is Nelis (Cornelis) Hornman (1870-1953) geportretteerd, een onderwijzer en schoolhoofd in Loon op Zand. Hij woonde in Nieuwkuijk.
De foto's zijn afkomstig van Anna Hornman (1924-2008), die in oktober 2008 in Tilburg is overleden. Au Héron had alleen ome Nelis gefotografeerd. Annie zelf zien we in 1929 als vijfjarige op bezoek bij haar oom naast het telraam in de schoolklas. De vlek toont de tand des tijds. De tijd zorgt er ook voor dat we vaak niet meer weten wie er op welke foto is afgebeeld. Bij de rubriek Weerzien in het Brabants Dagblad worden de lezers gevraagd om kennis over al die onbekende personen en gebeurtenissen te delen met het Archief.
De foto's van tante Annie waren terecht gekomen bij Johan van Opstal. Johan was zo aardig om ons de gegevens te leveren opdat u en ik nu en het nageslacht misschien over honderd jaar nog kunnen zien hoe een schoolklas er anno 1929 er uit zag.

zondag 23 januari 2011

Creatief gebruik oud kaartmateriaal


Al eerder over geblogd maar ineens weer een vondst: studenten Bouwkunde die een mooi filmpje hebben gemaakt van oud kaartmateriaal. ´De collectie zo toegankelijk mogelijk maken´ is een van onze meest belangrijke doelstellingen. Creatieve studenten aan de slag met authentiek materiaal uit je archief. Mooier kun je je niet wensen. In juni zal de Kaart van Zijnen (Diederik Zijnen 1760) worden gepresenteerd. Zijn er schoolgroepen die in juni tijd en zin hebben om buiten de klas iets te doen? Zij kunnen zich melden bij Petra Robben

Het ontstaan van de achternaam Ansems de Vries in 1864
In bovenstaande huwelijksakte van 19 augustus 1864 te Hooge en Lage Zwaluwe wordt voor het eerst de achternaam Ansems de Vries gebruikt. En dat had eigenlijk niet mogen gebeuren. Lees verder het verhaal over het ontstaan van deze bijzondere achternaam.

Op 27 november 1814 wordt te Hooge en Lage Zwaluwe geboren (akte 79): Johannis Ansems, zoon van de ongehuwde moeder Cornelia de Vries. De tweede voornaam van de boreling is opmerkelijk: Ansems. Zou de ambtenaar Ansem bedoeld hebben (dat is wél een gewone voornaam) of heeft de ongehuwde moeder geweten, dat ene meneer Ansems de vader was van haar kind, maar dat de aangever en ook de ambtenaar van de burgerlijke stand dat verkeerd hebben geïnterpreteerd en het kind de voornamen Johannis Ansems hebben gegeven. Uit het hiernavolgende zal blijken, dat het erop lijkt dat ene meneer Ansems de vader is van het kind.
Op 17 augustus 1817 wordt voornoemde Cornelia de Vries te Hooge en Lage Zwaluwe moeder van een tweeling Antonie (akte 58) en Neeltje (akte 59). De aangifte van deze tweeling geschiedt door Jan Ansems, soldaat bij het 17e Bataillon Nationale Militie, zich erkennende vader te zijn van deze kinderen, en ze verwekt te hebben bij Cornelia de Vries.
Door deze erkenning hebben deze twee kinderen sinds hun geboorte de achternaam Ansems.
Op 8 juli 1819 trouwden te Hooge en Lage Zwaluwe (akte 17):
Johannis Ansems en Cornelia de Vries.
Met geen woord wordt in de huwelijksakte gerept over erkenning of wettiging van voornoemde drie kinderen.

Uit het huwelijk Ansems/de Vries worden te Hooge en Lage Zwaluwe nog de volgende kinderen geboren:

1 Pieter Bastiaanse, geboren 4 januari 1820 (akte 1). Let op de tweede voornaam van de boreling!, niet Bastiaan, maar Bastiaanse, hij trouwt als Pieter Bastiaanse Ansems op 14 februari 1846 met Hendrika de Hoog. Pieter Bastiaanse Ansems wordt ná zijn huwelijk nog slechts Pieter Ansems genoemd, en dat is maar goed ook, anders had het ontstaan van de achternaam Bastiaanse Ansems een goede kans van slagen gehad.
2 Bastiaan, geboren 30 juli 1821 (akte 53), trouwt als Bastiaan Ansems 1. Hooge en Lage Zwaluwe 27 augustus 1847 (akte 10) met Margrita Sophija Dusagie en 2. aldaar 13 juli 1860 (akte 15) met Adriana van Noord.
3 Adriaan, geboren 5 juli 1823, bleef ongehuwd
4 Adriana, geboren 29 mei 1825 (akte 48), trouwt als Adriana Ansems op 23 juni 1848 te Hooge en Lage Zwaluwe (akte 13) met Bastiaan Kanters
5 Johanna, geboren 29 mei 1828 (akte 40), trouwt als Johanna Ansems op 24 mei 1867 te Hooge en Lage Zwaluwe (akte 21) met Gijsbert van den Andel.

De vraag is met welke achternaam de drie voornoemde voorechtelijke kinderen van Cornelia de Vries door het leven zijn gegaan.

Johannis Ansems de Vries, geboren 27 november 1814, trouwde te Hooge en Lage Zwaluwe op 25 maart 1841 (akte 3) met Jenneke de Hoog. De bruidegom is volgens zijn huwelijksakte een natuurlijke zoon van Cornelia de Vries. Opmerkelijk is dat zich bij de huwelijksbijlagen een bewijs bevindt van de nationale militie, waarin de bruidegom Johannes Ansems wordt genoemd, zoon van Jan Ansems en Cornelia de Vries. Het lijkt er dus wel degelijk op, dat de man van de moeder van de bruidegom ook de vader van de bruidegom is. Officieel heet de bruidegom Johannes Ansems de Vries, waarbij de Vries de achternaam is.
Uit dit huwelijk worden te Hooge en Lage Zwaluwe geboren:

1 Johannis, geboren 5 april 1841. Deze Johannis trouwt op 19 augustus 1864 te Hooge en Lage Zwaluwe (akte 23) als Johannis Ansems de Vries, zoon van Johannis Ansems de Vries en Jenneke de Hoog, met Engeltje Marcus. De ambtenaar van de burgerlijke stand heeft de tweede voornaam van de vader van de bruidegom niet herkend als voornaam en dus geconcludeerd dat Ansems dan wel een deel van de achternaam moest zijn. Op 19 augustus 1864 is dus de achternaam Ansems de Vries ontstaan. Hun kinderen noemen zich voortaan Ansems de Vries.
2 Doodgeboren zoon, geboren en overleden 17 november 1848 (akte 81). De vader heet Jan Ansems, zonder de Vries.
3 Izak, geboren 24 augustus 1851 (akte 84), overleden aldaar 25 februari 1852 (akte 10).
In de geboorteakte heet de vader Johannes Ansems de Vries, in de overlijdensakte Jan Ansems!
4 Izak, geboren 28 januari 1854 (akte 10), trouwt als Izak de Vries op 12 mei 1882 te Hooge en Lage Zwaluwe (akte 14) met Helena Catharina van ´t Geloof. Hier is de ambtenaar dus alert geweest en heeft geconstateerd dat in de geboorteakte van Izak de vader Johannis Ansems de Vries heet en dat Ansems geen onderdeel is van de achternaam, maar de tweede voornaam van de vader van de bruidegom. Het nageslacht van Izak noemt zich de Vries!!! Aardig om te vermelden, is dat Izaks dochter Klaartje de Vries op 15 juni 1920 te Hooge en Lage Zwaluwe (akte 18) trouwde met Jan Ansems de Vries, een kleinzoon van Izaks broer Johannis.

Met de andere twee voorechtelijke kinderen (de tweeling Antonie en Neeltje) is iets vreemds aan de hand. Hoewel Jan Ansems er geen misverstand over heeft laten bestaan, dat hij de vader is van de in 1817 geboren tweeling (hij heeft de kinderen immers erkend bij de geboorte) en de kinderen dus zijn achternaam krijgen, gaan deze kinderen als de Vries door het leven!

Neeltje trouwt als Neeltje de Vries, natuurlijke dochter van Cornelia de Vries, op 15 november 1851 (akte 27) te Hooge en Lage Zwaluwe met Ananias Bijl.
Haar tweelingbroer Antonie trouwt twee keer als Antonie de Vries, natuurlijke zoon van Cornelia de Vries, de eerste keer op 10 mei 1845 te Hooge en Lage Zwaluwe (akte 10) en de tweede keer aldaar op 9 mei 1873 (akte 15) met Josina de Hoog.

Cornelia de Vries is daarmee stammoeder geworden van drie families, te weten Ansems, Ansems de Vries en de Vries.

zaterdag 22 januari 2011

Nieuwe media voor cursus

De cursus 'Verhalen schrijven in het archief ' ging onlangs van start met elf deelnemers, die veelal afkomstig zijn uit Tilburg en omstreken. Er is zelfs één cursist afkomstig uit Geleen. Allen hebben echter hetzelfde doel: heemkundige of regionale cultuurhistorische verhalen vormgeven en deze publiceren.

Nico de Beer ontwikkelde in samenwerking met Regionaal Archief Tilburg deze nieuwe cursus. De doelstelling is om de cursisten handvaten te geven voor het schrijven van teksten, die veelal heemkundig van opzet zijn. De Beer - die zelf een drietal boeken schreef, docent Nederlands is en momenteel een opleiding volgt in de journalistiek - geeft uiteenzettingen over perspectief, fictie of non-fictie, het gebruik van tegenwoordige en verleden tijd en over herhalingen van woorden.

Naast aandacht voor deze talige aspecten, focust de cursus op het gebruik van bronnen, zoals foto's, archieven, krantenartikelen of oral history. Elke week krijgen de cursisten  instructie hoe zij moeten zoeken in het archief. De eerste week bekeken zij Beeldonline en de tweede week volgde een 'stoomcursus' archiefonderzoek. Regionaal Archief Tilburg is zich bewust van het veranderende onderwijsproces waarbij lessen en cursussen niet meer enkel op één tijd en één plaats worden gegeven. Door internet en het gebruik van de computers vindt er a-synchroon leren plaats. Een andere vorm van het nieuwe leren is dat cursisten hun pennenvruchten kunnen publiceren op websites, zodat anderen de mogelijkheid hebben om ervan kennis te nemen en er op te reageren.

A-synchroon leren betekent dat een cursist op ieder gewenst moment de lesstof nog eens doorneemt. Daarom ontwikkelde Regionaal Archief Tilburg enkele instructiefilmpjes. 'Hoe zoek ik in Beeldonline' kan op die manier thuis nog eens worden bekenen. 'Ja, de filmpjes zijn erg instructief. Je weet meteen wat je moet doen,' aldus één van de cursisten. Nieuwe verhalen en artikelen posten de cursisten op de digitale verhalenbank Geheugen van Tilburg. De niet- Tilburgse verhalen worden in blog-vorm op Geschiedenislokaal 013 gezet.

Wilt u de verhalen lezen en voorzien van commentaar? Graag, het helpt de cursisten in hun leerproces.

vrijdag 21 januari 2011

Kaart van Zijnen op tv!

Kijk maandag 24 januari naar Omroep Brabant, want het uitrollen van de Kaart van Zijnen wordt gefilmd. De kaart van drie bij vier meter gaat op transport naar Heiloo, waar het bedrijf Pictura het enorme archiefstuk zal digitaliseren. Voordat de kaart op pad kan, wordt een conditierapport gemaakt door de behoudsmedewerker van het archief, waarbij restauratieatelier De Tiendschuur advies geeft. Daarvoor is het nodig de kaart nog eens goed te bestuderen, uitgerold! Het uitrollen is een spannend moment want door de grootte is dat een heel karwei. Om 9.40 uur zal live via Omroep Brabant Radio verslag worden gedaan.

Op maandag is het archief altijd gesloten, publiek kan dus niet van de kaart genieten op deze dag. Deze mogelijkheid komt hopelijk later in 2011 nog. Als de staat van de kaart uit 1760 het toelaat, wordt deze korte tijd tentoongesteld. Via de website van het archief zal de kaart in digitale vorm beschikbaar komen.

In juli 2010 is de kaart één maal eerder uitgerold voor een eerste bestudering van de staat van de kaart. Lees hier het verslag.

dinsdag 18 januari 2011

Een huwelijksakte met 18 bijlagen


Op 28 april 1836 trouwden te Loon op Zand (akte 10): Bartholomeus van Dongen, weduwnaar van Petronella de Nijs, en Cornelia Brent. Bruidegom en bruid overleggen volgens de huwelijksakte 18 stukken, te weten: (afschriften van) doopinschrijvingen van bruid en bruidegom, akte van huwelijksafkondiging, verklaring van de Nationale Militie, akte van huwelijkstoestemming door commandant van de bruidegom, overlijdensakte van de eerste echtgenote van de bruidegom, overlijdensakten van ouders en vier grootouders van de bruidegom en overlijdensakten van de ouders en de vier grootouders van de bruid.

Van deze overgelegde stukken zijn er slechts twee als bijlage bij de huwelijksakte bewaard gebleven, nl. de verklaring van de Nationale Militie en het huwelijksconsent van de commandant. Gelukkig zijn de overlijdensdata en -plaatsen van de eerste echtgenote van de bruidegom en van ouders en grootouders van bruidegom en bruid in de huwelijksakte vermeld.
Formeel had de bruidegom geen overlijdensakte van zijn ouders en grootouders behoeven te overleggen, hij had immers van hen geen huwelijkstoestemming meer nodig.

Het gebeurt zelden, dat er 18 bijlagen bij een huwelijksakte worden aangetroffen. Tot op heden heb ik twee andere huwelijksakten met 18 bijlagen aangetroffen: Op 18 april 1825 trouwden te Tilburg Cornelis van Besouw en Johanna Leijten (akte 22) en op 19 mei 1831 trouwden eveneens te Tilburg Gerardus Albertus Antonius Verbunt en Johanna Huberta Zegers (akte 33). Meer dan 18 bijlagen ben ik nog nergens tegengekomen.


Basisschool op bezoek in Regionaal Archief Tilburg

Het is dinsdagochtend 18 januari en een groep leerlingen groep 7 van de Tilburgse Prins Bernhardschool volgt een educatief programma over de Groei van de stad Tilburg. Dit programma is onlangs ontwikkeld in het archief en laat leerlingen zien hoe de stad is gegroeid in de afgelopen eeuwen. Voor leerlingen die in Tilburg wonen is het heel herkenbaar, omdat de geschiedenis van hun eigen wijk of straat duidelijk wordt. In het onderzoekscentrum, de educatieruimte en bij de grote kaart van Tilburg in de hal van het archief wordt druk gezocht en overlegd over de informatie die ze vinden.
 Heel leuk om te zien!


vrijdag 14 januari 2011

Oisterwijk: vreemde eend in de bijtOp 30 oktober 1812 wordt te Oisterwijk geboren: Adrien van Nunen, zoon van Henri van Nunen, charpentier (timmerman) en van Henriette van den Bosch. Het lijkt een gewone geboorteakte, maar dat is het niet. Immers, in deze akte worden de geboorteplaatsen van beide ouders van de geborene vermeld. Vader Henri van Nunen is geboren te Wintelre en moeder Henriette van den Bosch is geboren te Helvoirt. Dat komt binnen het werkgebied van RAT in de jaren 1811-1813 alleen te Oisterwijk voor. Oisterwijk is dus in positieve zin een vreemde eend in de bijt. Bij een aantal andere gemeenten wordt later (1820-1824) alleen nog de geboorteplaats van de vader vermeld, zoals bijvoorbeeld in Dongen:

Op 12 februari 1824 wordt te Dongen geboren:


Michael, zoon van Joannes Aerssen, medicine doctor, geboren te Groot-Zunderd en van Maria Anna van Gool.

Behalve te Dongen komen deze vermeldingen in de jaren 1820-1824 ook voor te Berkel-Enschot, Diessen, Gilze en Rijen, Goirle, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Moergestel, Raamsdonk en Tilburg.

Na 1824 worden er nooit meer geboorteplaatsen van de ouders in de geboorteakten van de kinderen vermeld.


Groot formaat archiefstukken

In de aanloop van het project Kaart van Zijnen vroeg ik me af of onze manuscriptkaart uit 1760 het grootste archiefstuk van Nederland zou zijn. Uiteraard hoopte ik daarop. Via het Archiefforum hoorde ik van een ander archiefstuk dat enorm groot is, net ietsje groter dan onze Kaart van Zijnen....
Kees Venema, medewerker RHC Rijnstreek en de Lopikerwaard wist te melden dat zich in het archief van het Hoogheemraadschap van de Lekdijk Bovendams onder nr. 2131a de Geologische Kaart van de Lekdijk Bovendams bevindt, met het grondprofiel van die gehele dijk. Deze ingekleurde manuscriptkaart is slechts 70 cm hoog maar wel 1755 cm breed (met slechts 2 plaknaden)! Dit komt dus neer op 12,285 m2 ..............
Net 0,285 m2 groter dan onze Kaart van Zijnen.

Nog een verwijzing naar een grote kaart is hier te vinden.

Kent u enorm grote archiefstukken? Laat het ons weten door een reactie achter te laten op het weblog.

donderdag 13 januari 2011

Waar vind ik informatie over Cursussen en workshops?

Zojuist een nieuwe toepassing ontdekt, namelijk de mogelijkheid om screencasts te maken. Zo heb ik een kort filmpje gemaakt om aan nieuwe cursisten uit te leggen, waar ze informatie kunnen vinden. Zet ik dat echter onder de knop 'cursussen', dan zijn ze er al en hoef ik het niet meer uit te leggen. Een uitprobeersel dus. Ik hoor graag uw mening.
Het filmpje vindt u door hier te klikken.

Een opmerkelijke tweeling in Hilvarenbeek
Neen, het zijn niet twee scans van dezelfde geboorteakte. Lees maar verder.

Een opmerkelijke tweeling in Hilvarenbeek

In 1816 heeft er te Hilvarenbeek een opvallende gebeurtenis plaatsgevonden:
De geboorte van een tweeling, twee meisjes. Het opvallende is, dat beide meisjes de voornamen Elizabeth Wilhelmina krijgen (zie bovenstaande akten). In eerste instantie denk je dan, dat de geboorteakte van één meisje per ongeluk dubbel is ingeschreven, maar als je dan van beide meisjes een overlijdensakte vindt, wordt het anders.

Op folio 13 van het geboorteregister van Hilvarenbeek van 1816 is de geboorteakte ingeschreven van Elizabeth Wilhelmina, dochter van Arnoldus Wilhelmus van Nunen en Johanna Hendrina Pijnenborg. Deze dochter is op 6 oktober 1816 om 6 uur ´s middags geboren. De aangifte geschiedt op 6 oktober 1816 om 6 uur ´s middags.

Op folio 13 verso van het geboorteregister van Hilvarenbeek van 1816 is de geboorteakte ingeschreven van Elizabeth Wilhelmina, ook een dochter van Arnoldus Wilhelmus van Nunen en Johanna Hendrina Pijnenborg. Deze dochter is ook op 6 oktober 1816 om 6 uur ´s middags geboren. De aangifte geschiedt ook op 6 oktober 1816 om 6 uur ´s middags.

De vader van de tweeling is dus blijkbaar direct na de geboorte van de tweeling naar het gemeentehuis gegaan om aangifte van de geboorte te doen, als we tenminste de datum en het uur van aangifte en geboorte mogen geloven!

Op dezelfde dag doet vader Arnoldus van Nunen om 8 uur namiddags aangifte van het overlijden van één van genoemde twee dochters:

Op 6 oktober 1816 is te Hilvarenbeek om 7 uur ´s middags overleden (folio 9 verso):

Elisabeth Wilhelmina van Nunen, oud één uur, geboren Hilvarenbeek, dochter van Arnoldus Wilhelmus van Nunen en Johanna Hendrina Pijnenborgh.

Op 6 juni 1817 is te Hilvarenbeek om 11 uur ´s morgens overleden (folio 7 verso):

Elisabeth Wilhelmina van Nuenen, oud acht maanden, geboren Hilvarenbeek, dochter van Arnoldus van Nuenen en Johanna Hendrina Pijnenborgh.

Wat de vader voor beweegredenen heeft gehad om beide dochters dezelfde voornamen te geven, is mij niet duidelijk. Heeft hij wellicht een voorgevoel gehad, dat de ene dochter slechts kort zou leven en hij kostte wat kost een dochter Elizabeth Wilhelmina wilde hebben?

Ik was graag bij de aangifte van de geboorten aanwezig geweest. De ambtenaar zal de vader toch wel naar de reden hebben gevraagd van de merkwaardige naamgeving?


woensdag 12 januari 2011

Project Kaart van Zijnen van start

In 1760 maakte cartograaf Diederik Zijnen een manuscriptkaart van Tilburg, Goirle en omgeving. Gijsbertus Steenbergensis, graaf van Hogendorp en vrijheer van Hofwegen, Tilburg en Goirle gaf hiervoor opdracht om zijn kasteel in de Tilburgse wijk Hasselt te verfraaien.

Jaren lag deze kaart in het depot van Regionaal Archief Tilburg, opgerold en niemand die het origineel ooit te zien kreeg. Waarom niet? De kaart is van zo´n grote afmeting, dat deze niet 'ter inzage' te geven is. Drie bij vier meter! Daarmee is deze manuscriptkaart één van de allergrootste archiefstukken van Nederland. De kaart is echter zo mooi, bijzonder en historisch interessant, dat Regionaal Archief Tilburg een project over deze kaart start. De bijzondere archiefschat wordt uit het archiefdepot gehaald, gedigitaliseerd en indien mogelijk aan het publiek getoond. Het archief werkt hiervoor samen met Stadsmuseum Tilburg.


Dit project is een mooie manier om het proces van conservering, digitalisering, behoud en presentatie in beeld te brengen. Het formaat van dit archiefstuk is zo exceptioneel, dat daarbij heel wat uitdagingen om de hoek komen kijken.


In het proces zullen verschillen stappen gezet worden:
  1. Er zal een kist gemaakt worden om de kaart goed in op te bergen en te transporteren;
  2. Een restaurator zal de kaart beoordelen op schade en schimmel en eventuele restauratie- of conserveringswerkzaamheden uitvoeren;
  3. De kaart gaat gedigitaliseerd worden, waarna deze digitale beelden via de website te bekijken zijn;
  4. En als het mogelijk is, wordt de kaart voor het eerst in de geschiedenis aan het publiek getoond.

Een aantal voorbereidende werkzaamheden is in 2010 uitgevoerd. De kist is nu, januari 2011, klaar. Een zuurvrije, houten kist, waarin de kaart opgeborgen kan worden zonder aangetast te worden door licht, stof of andere invloeden.
Om te weten te komen hoe de staat van de kaart was, is deze één maal uitgerold in het archief, in juli 2010. Acht personen waren nodig om de kaart van de stelling uit het depot halen en naar een plaats te dragen die groot genoeg was om hem uit te rollen. Restauratieatelier De Tiendschuur was daarbij aanwezig om in overleg met het archief een conditierapport en schadeanalyse op te stellen. 

De uitvoering van de mogelijke restauratie / conservering zal bij het restauratieatelier zelf gedaan worden. Spannend wordt het digitaliseren, door de firma Pictura in Heiloo. Want hoe digitaliseer je een stuk van drie bij vier meter? Dit staat gepland voor de eerste weken van februari 2011. Vervolgens komt de kaart terug en zal, indien mogelijk, voor een korte tijd worden tentoongesteld. Stadsmuseum Tilburg speelt hierin een belangrijke rol. Het tentoonstellen van de kaart hangt af van de staat van de kaart (die na 250 jaar uiteraard redelijk kwetsbaar is). Naar de meest geschikte manier van exposeren wordt nog gezocht. Tenslotte zal het project ook aanleiding zijn om educatieve activiteiten te ontwikkelen en een publicatie te laten verschijnen.

Alle stappen en werkzaamheden van het proces zijn te volgen via het weblog van het archief.

Resultaat
Het uiteindelijke te behalen resultaat is drieledig. Als eerste zal de Kaart van Zijnen voor iedereen digitaal beschikbaar komen in een speciale viewer.Via de website kan iedereen die dat wil de digitale beelden van de kaart tot op detail bestuderen. Voorheen was dit onmogelijk, want er waren geen goede beelden van het origineel!
Als tweede zal het origineel van de Kaart van Zijnen uit 1760 na lange tijd aan het oog onttrokken te zijn geweest aan het publiek getoond kunnen worden (onder voorbehoud dat de staat van de kaart dit toelaat).
Ten derde zijn er plannen om in de toekomst educatieve projecten uit te voeren met de kaart in de hoofdrol.

Via de website, weblog, twitter en nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de vorderingen van het proces rondom de Kaart van Zijnen.
Een mooi begin is het lezen van de geschiedenis van de kaart, geschreven door Ronald Peeters, hoofd Stadsmuseum Tilburg.

Participanten:
Pictura, Digitaliseringsbedrijf te Heilo
Jan Stads, Stads Foto&Ontwerp, Tilburg
Technische dienst Stichting Mommerskwartier
Restauratieatelier De Tiendschuur
Diverse media
Rotary Club: stelt € 200,- beschikbaar

Doelgroepen
Inwoners van Tilburg en omgeving, Tilburgse scholen, historisch en cartografisch geïnteresseerden, restauratoren.

Looptijd project
Het project start op 8 juni 2010 en eindigt in de zomer van 2011.

maandag 10 januari 2011

Ongewone klassenfoto van ...?


Ze kijken je recht aan, de jongens van een technische school in Tilburg. We weten niet veel van de foto, de persoon links zou Frans van de Zilver zijn, geboren in 1929. Daarmee weten we dat de foto in ieder geval in of net na de oorlog moet zijn genomen. De foto heeft waarschijnlijk jarenlang ergens gelegen en is nu naar het archief opgestuurd. De vouw rechts spreekt boekdelen.

Wie kan ons helpen meer over deze foto te weten te komen ?

zaterdag 8 januari 2011

Succesvolle presentatie over Burgerlijke Stand

Met veel humor bracht Theo van Herwijnen, als meesterverteller, de verhalen over de invoering van de Burgerlijke Stand in 1811. Regelmatig brak een lach uit door de groep luisteraars. Zaterdag 8 januari van 11.00 tot 12.30 uur kwam Theo met het ene opmerkelijke, interessante en geestige voorbeeld na het andere. Zoals bijvoorbeeld het feit dat de in 1855 in Hilvarenbeek geboren Wilhelmus Jan Hubert van Beusekom zich sinds begin 20e eeuw Wilhelmus Jan Hubert van Beusekom ging noemen (en toen was Hubert van Beusekom de achternaam). En over merkwaardige achternamen gesproken: een leuke is de achternaam Jacobus meergenaamd van der Zande, ontstaan te ´s-Hertogenbosch.

Nog iets opmerkelijks: hoe werden doodgeboren kinderen geregistreerd? Ambtenaren rond 1811 die ineens met de Burgerlijke Stand moesten werken (en daar in het begin helemaal geen ervaring mee hadden) moesten toch ergens registreren dat een vader een doodgeboren kind kwam aangeven. Hoe deden ze dat? Daar waren (nog) geen regeltjes voor. Theo kwam erachter dat in sommige gemeenten die kindjes in het geboorteregister werden opgenomen, in andere gemeenten in het overlijdensregister. Maar kon dat? Overlijden als je niet in het geboorteregister bent vermeld? Sommige gemeenten begonnen daarom maar een register 'overigen' aan te leggen, waarin bijvoorbeeld ook vondelingen werden opgenomen.

Smaakt deze presentatie naar meer? Laat het ons weten, wie weet kunnen we dergelijke presentaties in 2011 nog eens herhalen.

maandag 3 januari 2011

Aanwinstenlijst 2010 Alphen-Chaam t/m Tilburg

Aanwinstenlijst 2010

Alphen-Chaam
2121. Aanvulling op het gemeentebestuur Alphen en Riel 1940-1996, 1,125 meter
2151. Bouwvergunningen van de voormalige gemeente Alphen en Riel, 1905-1980, 41,25 meter
2916. Aanvulling op het gemeentebestuur Chaam 1939-1996, 0,25 meter
2916. Bouwvergunningen van de voormalige gemeente Chaam, 1957-1980, 17,75 meter
Totaal: 60,375 meter
In beheer overgenomen van de gemeente Alphen-Chaam.

Baarle-Nassau
2231. Ansichtkaarten, 4 stuks
Geschonken door H.J. Souer, mw. R.F. Kunst aan de gemeentearchivaris.

Dongen
950. Aanvulling op het archief van de Hervormde Gemeente Dongen, 1906-1992, 1 omslag
In bewaring gegeven door het kerkbestuur.

1458. Register houdende aantekeningen over bezittingen, de familie Kanters (Canters) en medische recepten, 1710-1836.
Geschonken door dhr. W. de Bakker aan de gemeentearchivaris.

Drimmelen
2335. Foto's Made en Drimmelen, 40 stuks
In beheer overgenomen van de gemeente Drimmelen.

2350. Gemeentebestuur Made en Drimmelen, (1954) 1974-1996 (1999), 30,5 meter
2537. Gemeentebestuur Hooge en Lage Zwaluwe, 1981-1996, 13 meter
2351. Aanvulling op de Hinderwetvergunningen Made en Drimmelen,1947-1996, 4,875 meter
2488. Aanvulling op de Hinderwetvergunningen Terheijden, 1933-1996, 3,75 meter
2547. Aanvulling op de Hinderwetvergunningen Hooge en Lage Zwaluwe, 1934-1996, 2,875 meter
Totaal: 55 meter
In beheer overgenomen van de gemeente Drimmelen.

2413. Bouwtekening van de schuurkerk, c. 1750. Afschrift. 1 blad.
Geschonken door het Markiezenhof Bergen op Zoom.

Geertruidenberg
2638. Gravures van de stad Geertruidenberg, 1593, 1747, 2 stuks
Aankoop door de gemeente Geertruidenberg.

2648. Conferentie van de St. Vincentiusverening parochie St. Gertrudis te Geertruidenberg, 1851-1960, 0,25 meter
Geschonken door M. Robben aan de gemeentearchivaris.

Gilze en Rijen
2810. Gemeentebestuur Gilze en Rijen, 1981-1990, 21,375 meter
2835. Aanvulling op het Weekblad van Gilze en Rijen, 1981-1990, 2 meter
2861. Hinderwetvergunningen, 1981-1990, 6 meter
2871. Grondtransacties, 1981-1990, 2 meter
Totaal: 31,375 meter
In beheer overgenomen van de gemeente Gilze en Rijen.

Goirle
1190. Foto van zigeuners, 1912, 1 stuk.
Geschonken door het Brabants Historisch Informatie Centrum.

1405. Fotoalbums, aanvulling op het archief van Parochie St. Jan Onthoofding, 1951-2004.
Geschonken door mevr. C. Roosen-Van Gils aan de gemeentearchivaris.

Verlies
1190. Diverse foto's van afscheidsrecepties van ambtenaren, 0,5 meter
Geretourneerd aan de gemeente Goirle.

Hilvarenbeek
905, 908. Aanvulling op de registers van de Burgerlijke Stand, 1903-1960, 0,5 meter
Geboorteregisters Hilvarenbeek 1903-1912
Geboorteregisters Diessen 1906 - 1920
Huwelijksregisters Hilvarenbeek 1913-1932
Huwelijksregisters Diessen 1921-1930
Overlijdensregisters Hilvarenbeek 1941-1960
Overlijdensregisters Diessen 1941-1960
In beheer overgedragen aan de gemeentearchivaris.

1283. Aanvulling op het parochiearchief St. Petrus te Hilvarenbaak, 1933, 1 omslag
Geschonken door de heer J. van Helvoirt aan de gemeentearchivaris.

1305. Bouw- en Hinderwetvergunningen Diessen, 1915-1996. 28,9 meter
In beheer overgedragen aan de gemeentearchivaris.

1436. Veteranenvereniging Serdadu Kembali te Hilvarenbeek, 0,5 meter
Geschonken door de dhr. W. Breen aan de gemeente Hilvarenbeek.

Loon op Zand
1194. Ansichtkaarten van de Roestelberg in Kaatsheuvel, 4 stuks.
Geschonken door de gemeentearchivaris Waalwijk aan de gemeentearchivaris.

Oisterwijk
724. Notulenboek van de R.K. Werkliedenverbond, 1920-1928.
Als aanvulling in het reeds overgebrachte archief opgenomen onder nummer 1.
738. Aanvulling op het archief VVV Oisterwijk, 0,125 meter
895. Kopieboek uitgaande brieven van de Huishoudschool St. Martha Oisterwijk,
1919-1923.
Als aanvulling in het reeds overgebrachte archief opgenomen onder nummer 11.
1451. Archief van de Stichting Operette Oisterwijk, voorheen Operette- vereniging Nil Volentibus Arduum, 1933-1999, 0,50 meter
1452. Archief van de Katholieke Vrouwenorganisatie (K.V.O.), afdeling Oisterwijk, 1945-2008.0.375 meter.
1453. Archief van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen, afdeling Oisterwijk, 1963-1980. 0,125 meter.
1454. Archief van sociaal-cultureel centrum Den Boogaard te Moergestel. 1967-1974,
0,250 meter.
1455. Archief van het Comité 100 jaar Petruskerk te Oisterwijk, 1996-1998,
0,125 meter.
1456. Archief van toneelvereniging Eendracht Maakt Macht te Oisterwijk, 1926-1980
0,125 meter.
1457. Archief van de Commissie van Beheer Rooms-katholieke Verenigingsgebouw te Oisterwijk. 1929-1949,
0.125 meter
1463. Bridgeclub Oisterwijk, 1951-1979, 0.125 meter.
Totaal: 1,875 meter
Geschonken door het Bestuur van de Heemkundekring De Kleine meijerij aan de gemeentearchivaris.

845. Aanvulling op het dorpsarchief Oisterwijk, bestaande uit:
"Kroniek van Van Hoevel" of deductie ende declaratie ende. beschrijvinge van den staet, conditie ende geleegendigheyt. Der
Vreyheyt Oisterwyck, mitsgaders van eenige van de memorabelste en notabelste actiën ende calamiteiten geduerende dezen
voorleden oorlogen binnen dezen vreyheyt geschiedt ende de ingezeetenen derselve overkomen, omme achtervolgende. Beveele
van Hunne Hoogheeden aan de Eerwaerde Heeren ende. Mannen Jan van Gramay, licentiaet in beyde rechten, overgegeven te
worden in conformiteyd van brieven van Zijn Ed. tot. dien fine uytgezonden in den jare 1609 door L. van Hoevel. ter ordonnantie van
de Heeren Wethouderen der vreyheyt van. Oisterwyck. 1 augustus 1609". Eenvoudig 18de eeuws afschrift. Met eenvoudig 19e
eeuws en 20ste eeuws afschrift.

Keurboek voor de Vrijheid van Oisterwijk en de Gemeint van 1509. Eigentijds afschrift uit de 16e eeuw.
Geschonken door dhr. W. de Bakker aan de gemeentearchivaris.
896. Stichting Onderwijs Oisterwijk West (S.O.O.W.), (1968) 1991-1998, 0,25 meter
1449. Stichting Onderwijs Oisterwijk Oost (S.O.O.O.), 1983-1997, 0,125 meter
1450. :Stichting Katholieke School Moergestel (S.K.S.M.), 1969-1997, 0,125 meter
Aanvulling in beheer overgenomen door de gemeentearchivaris.

1196. Ansichtkaarten, 1 omslag
Geschonken door H.J. Souer, mw. R.F. Kunst aan de gemeentearchivaris.

Verlies
896. Stichting Onderwijs Onderwijs West (S.O.O.W.), 0,5 meter
Geretourneerd aan eigenaar.

Oosterhout
3168. Fokcentrale Oosterhout-Dongen e.o., 1936-1997, 0,125 meter
Geschonken door dhr. R. van Gestel aan de gemeentearchivaris.

Tilburg
47. Aanvulling op het archief van de O.L. Vrouw van de Allerheiligste Rozenkrans van de R.K. parochie Hasselt te Tilburg, 1898-1999, 1 meter
1440. Archief van de R.K. parochie van de Heilige Theresia, 1928-1997, 2,25 meter
1445. Archief van de R.K. parochie van O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand aan de Gasthuisring, 1913-1977, 2 meter
1446. Archief van de R.K. parochie Vredeskerk, 1948-1973, 0,875 meter
1447. Archief van de R.K. parochie Tilburg Noord-West, 1970-1996, 1,625 meter
Totaal: 7,75 meter
Geschonken door het bestuur van Parochie De Bron aan de gemeentearchivaris.

64. Aanvulling op het archief van de Dienst Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling
Tilburg 1920-1947, 0,125 meter
Overgedragen door de rijksarchivaris in Noord-Brabant aan de gemeentearchivaris.

303. Documentatie inzake het orgel en schilderingen van de Noordhoekse kerk, 1975-1979., 1 omslag
Geschonken door de heer Jan van den Biezen aan de gemeentearchivaris.

406. Diverse foto's en ansichtkaarten.
Geschonken door diverse particulieren aan de gemeentearchivaris.

419. Diverse dvd's en films.
Geschonken door diverse particulieren aan de gemeentearchivaris.

474. Gedichten van Ad Leenhouwers over De Volt, 1948-1964, 1 omslag
Geschonken door mw. B. Leenhouwers-Daas aan de gemeentearchivaris.

453. Aanvulling op het bedrijfsarchief van de Nederlandse Linnengarentwennerij N.V. Tiltwern, 1951, 1953, 1 omslag.
Geschonken door het Audax Textielmuseum Tilburg aan de gemeentearchivaris.

528. Memoires de reserve luitenant W.H.T.M. Lambooij. Fotokopieën.
Geschonken door Th. Lambooij aan de gemeentearchivaris.

560. Aanvulling op het archief Van Janssens van Buren's wollenstoffenfabriek 1849-1894, 0,650 meter
1417. Maria Congregatie O.L.V. Onbevlekt Ontvangen en H. Joseph te Tilburg, 1918-1963, 0,125 meter
Geschonken door R.C.J.L.M. Janssens aan de gemeentearchivaris.

871. Legger van de waterleidingen van De Oude Ley later Treksloot , De Leij later Donga, en de Landscheiding,
De Blaak aan de Berkdijk 1877- 1940, 1 band.
In beheer overgenomen door de gemeentearchivaris

1053. Aanvulling op het bouwarchief Tilburg 1901-1996, nrs. 20820 t/m 20848, 0,5 meter
In beheer overgenomen door de gemeentearchivaris.

1236. Diverse briefhoofden.
Geschonken door diverse particulieren aan de gemeentearchivaris.

1392. Aanvulling op de Werkgroep geschiedschrijving Tilburg, 0,25 meter
Geschonken door J. Timmermans aan de gemeentearchivaris.

1401. Aanvulling op het persoonlijk archief van A. J. M. Dauven, 1933, 1 stuk en 3 foto's.
Geschonken door J.J. Leenen aan de gemeentearchivaris.

1416. Familiearchief Schmidlin, 0.125 meter
Geschonken door M. Weststrate te Tilburg.

1418. Firma N. van Blerk N.V. te Tilburg, (1894)1899-1970, 0,875 meter
Geschonken door H. Kanters te Hilvarenbeek aan de gemeentearchivaris.

1419. Archief Hans Claesen, 1948-2000, 4 meter
Geschonken door de familie Claesen aan de gemeentearchivaris.

1420. Familiearchief Van Ierlant, 1921-1973, 0,5 meter
Geschonken door mw. M.A. Ghering - van Ierlant aan de gemeentearchivaris.

1422. Stichting Parochieel Missiecentrum van de Parochie Allerheiligst Sacrament Tilburg, 1962 – 2008, 1,25 meter.
Geschonken door C. Jongmans aan de gemeentearchivaris.

1434. ENnu Stichting voor Kunsten Nu, 1980-1996, 0,875 meter
Geschonken door de gelijknamige stichting aan de gemeentearchivaris.

1435. Gemengd Koor Sint Maarten te Tilburg, 1978-2009, 0,25 meter
Geschonken door A.B. Boeren aan de gemeentearchivaris.

1437. Van den Bergh van der Hoeven Stichting te Tilburg, 1929-1948, 0,125 meter
Geschonken door dhr. Van de Ven aan de gemeentearchivaris.

1443. Matthijssen & Van Santen N.V. te Tilburg, 1939-1969, 0,125 meter
Geschonken door dhr. Van Santen aan de gemeentearchivaris.

1459. Archief van de stichting Steunfonds voor R.K. Kerken in Tilburg, 1920-1958, 0,125 meter
Geschonken door de dhr. P.J.G. van den Dobbelsteen aan de gemeentearchivaris.

Verlies

30. Gedeelte van de Luchtbeschermingsdienst Tilburg 1936-1946, 4,5 meter
Vernietigd.

Waterschap De Dongestroom
1181. Aanvulling van op het Waterschap Het Zuiderafwateringskanaal, 1969-1974, 0,25 meter
In beheer overgedragen door Waterschap De Brabantse Delta.