maandag 3 januari 2011

Aanwinstenlijst 2010 Alphen-Chaam t/m Tilburg

Aanwinstenlijst 2010

Alphen-Chaam
2121. Aanvulling op het gemeentebestuur Alphen en Riel 1940-1996, 1,125 meter
2151. Bouwvergunningen van de voormalige gemeente Alphen en Riel, 1905-1980, 41,25 meter
2916. Aanvulling op het gemeentebestuur Chaam 1939-1996, 0,25 meter
2916. Bouwvergunningen van de voormalige gemeente Chaam, 1957-1980, 17,75 meter
Totaal: 60,375 meter
In beheer overgenomen van de gemeente Alphen-Chaam.

Baarle-Nassau
2231. Ansichtkaarten, 4 stuks
Geschonken door H.J. Souer, mw. R.F. Kunst aan de gemeentearchivaris.

Dongen
950. Aanvulling op het archief van de Hervormde Gemeente Dongen, 1906-1992, 1 omslag
In bewaring gegeven door het kerkbestuur.

1458. Register houdende aantekeningen over bezittingen, de familie Kanters (Canters) en medische recepten, 1710-1836.
Geschonken door dhr. W. de Bakker aan de gemeentearchivaris.

Drimmelen
2335. Foto's Made en Drimmelen, 40 stuks
In beheer overgenomen van de gemeente Drimmelen.

2350. Gemeentebestuur Made en Drimmelen, (1954) 1974-1996 (1999), 30,5 meter
2537. Gemeentebestuur Hooge en Lage Zwaluwe, 1981-1996, 13 meter
2351. Aanvulling op de Hinderwetvergunningen Made en Drimmelen,1947-1996, 4,875 meter
2488. Aanvulling op de Hinderwetvergunningen Terheijden, 1933-1996, 3,75 meter
2547. Aanvulling op de Hinderwetvergunningen Hooge en Lage Zwaluwe, 1934-1996, 2,875 meter
Totaal: 55 meter
In beheer overgenomen van de gemeente Drimmelen.

2413. Bouwtekening van de schuurkerk, c. 1750. Afschrift. 1 blad.
Geschonken door het Markiezenhof Bergen op Zoom.

Geertruidenberg
2638. Gravures van de stad Geertruidenberg, 1593, 1747, 2 stuks
Aankoop door de gemeente Geertruidenberg.

2648. Conferentie van de St. Vincentiusverening parochie St. Gertrudis te Geertruidenberg, 1851-1960, 0,25 meter
Geschonken door M. Robben aan de gemeentearchivaris.

Gilze en Rijen
2810. Gemeentebestuur Gilze en Rijen, 1981-1990, 21,375 meter
2835. Aanvulling op het Weekblad van Gilze en Rijen, 1981-1990, 2 meter
2861. Hinderwetvergunningen, 1981-1990, 6 meter
2871. Grondtransacties, 1981-1990, 2 meter
Totaal: 31,375 meter
In beheer overgenomen van de gemeente Gilze en Rijen.

Goirle
1190. Foto van zigeuners, 1912, 1 stuk.
Geschonken door het Brabants Historisch Informatie Centrum.

1405. Fotoalbums, aanvulling op het archief van Parochie St. Jan Onthoofding, 1951-2004.
Geschonken door mevr. C. Roosen-Van Gils aan de gemeentearchivaris.

Verlies
1190. Diverse foto's van afscheidsrecepties van ambtenaren, 0,5 meter
Geretourneerd aan de gemeente Goirle.

Hilvarenbeek
905, 908. Aanvulling op de registers van de Burgerlijke Stand, 1903-1960, 0,5 meter
Geboorteregisters Hilvarenbeek 1903-1912
Geboorteregisters Diessen 1906 - 1920
Huwelijksregisters Hilvarenbeek 1913-1932
Huwelijksregisters Diessen 1921-1930
Overlijdensregisters Hilvarenbeek 1941-1960
Overlijdensregisters Diessen 1941-1960
In beheer overgedragen aan de gemeentearchivaris.

1283. Aanvulling op het parochiearchief St. Petrus te Hilvarenbaak, 1933, 1 omslag
Geschonken door de heer J. van Helvoirt aan de gemeentearchivaris.

1305. Bouw- en Hinderwetvergunningen Diessen, 1915-1996. 28,9 meter
In beheer overgedragen aan de gemeentearchivaris.

1436. Veteranenvereniging Serdadu Kembali te Hilvarenbeek, 0,5 meter
Geschonken door de dhr. W. Breen aan de gemeente Hilvarenbeek.

Loon op Zand
1194. Ansichtkaarten van de Roestelberg in Kaatsheuvel, 4 stuks.
Geschonken door de gemeentearchivaris Waalwijk aan de gemeentearchivaris.

Oisterwijk
724. Notulenboek van de R.K. Werkliedenverbond, 1920-1928.
Als aanvulling in het reeds overgebrachte archief opgenomen onder nummer 1.
738. Aanvulling op het archief VVV Oisterwijk, 0,125 meter
895. Kopieboek uitgaande brieven van de Huishoudschool St. Martha Oisterwijk,
1919-1923.
Als aanvulling in het reeds overgebrachte archief opgenomen onder nummer 11.
1451. Archief van de Stichting Operette Oisterwijk, voorheen Operette- vereniging Nil Volentibus Arduum, 1933-1999, 0,50 meter
1452. Archief van de Katholieke Vrouwenorganisatie (K.V.O.), afdeling Oisterwijk, 1945-2008.0.375 meter.
1453. Archief van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen, afdeling Oisterwijk, 1963-1980. 0,125 meter.
1454. Archief van sociaal-cultureel centrum Den Boogaard te Moergestel. 1967-1974,
0,250 meter.
1455. Archief van het Comité 100 jaar Petruskerk te Oisterwijk, 1996-1998,
0,125 meter.
1456. Archief van toneelvereniging Eendracht Maakt Macht te Oisterwijk, 1926-1980
0,125 meter.
1457. Archief van de Commissie van Beheer Rooms-katholieke Verenigingsgebouw te Oisterwijk. 1929-1949,
0.125 meter
1463. Bridgeclub Oisterwijk, 1951-1979, 0.125 meter.
Totaal: 1,875 meter
Geschonken door het Bestuur van de Heemkundekring De Kleine meijerij aan de gemeentearchivaris.

845. Aanvulling op het dorpsarchief Oisterwijk, bestaande uit:
"Kroniek van Van Hoevel" of deductie ende declaratie ende. beschrijvinge van den staet, conditie ende geleegendigheyt. Der
Vreyheyt Oisterwyck, mitsgaders van eenige van de memorabelste en notabelste actiën ende calamiteiten geduerende dezen
voorleden oorlogen binnen dezen vreyheyt geschiedt ende de ingezeetenen derselve overkomen, omme achtervolgende. Beveele
van Hunne Hoogheeden aan de Eerwaerde Heeren ende. Mannen Jan van Gramay, licentiaet in beyde rechten, overgegeven te
worden in conformiteyd van brieven van Zijn Ed. tot. dien fine uytgezonden in den jare 1609 door L. van Hoevel. ter ordonnantie van
de Heeren Wethouderen der vreyheyt van. Oisterwyck. 1 augustus 1609". Eenvoudig 18de eeuws afschrift. Met eenvoudig 19e
eeuws en 20ste eeuws afschrift.

Keurboek voor de Vrijheid van Oisterwijk en de Gemeint van 1509. Eigentijds afschrift uit de 16e eeuw.
Geschonken door dhr. W. de Bakker aan de gemeentearchivaris.
896. Stichting Onderwijs Oisterwijk West (S.O.O.W.), (1968) 1991-1998, 0,25 meter
1449. Stichting Onderwijs Oisterwijk Oost (S.O.O.O.), 1983-1997, 0,125 meter
1450. :Stichting Katholieke School Moergestel (S.K.S.M.), 1969-1997, 0,125 meter
Aanvulling in beheer overgenomen door de gemeentearchivaris.

1196. Ansichtkaarten, 1 omslag
Geschonken door H.J. Souer, mw. R.F. Kunst aan de gemeentearchivaris.

Verlies
896. Stichting Onderwijs Onderwijs West (S.O.O.W.), 0,5 meter
Geretourneerd aan eigenaar.

Oosterhout
3168. Fokcentrale Oosterhout-Dongen e.o., 1936-1997, 0,125 meter
Geschonken door dhr. R. van Gestel aan de gemeentearchivaris.

Tilburg
47. Aanvulling op het archief van de O.L. Vrouw van de Allerheiligste Rozenkrans van de R.K. parochie Hasselt te Tilburg, 1898-1999, 1 meter
1440. Archief van de R.K. parochie van de Heilige Theresia, 1928-1997, 2,25 meter
1445. Archief van de R.K. parochie van O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand aan de Gasthuisring, 1913-1977, 2 meter
1446. Archief van de R.K. parochie Vredeskerk, 1948-1973, 0,875 meter
1447. Archief van de R.K. parochie Tilburg Noord-West, 1970-1996, 1,625 meter
Totaal: 7,75 meter
Geschonken door het bestuur van Parochie De Bron aan de gemeentearchivaris.

64. Aanvulling op het archief van de Dienst Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling
Tilburg 1920-1947, 0,125 meter
Overgedragen door de rijksarchivaris in Noord-Brabant aan de gemeentearchivaris.

303. Documentatie inzake het orgel en schilderingen van de Noordhoekse kerk, 1975-1979., 1 omslag
Geschonken door de heer Jan van den Biezen aan de gemeentearchivaris.

406. Diverse foto's en ansichtkaarten.
Geschonken door diverse particulieren aan de gemeentearchivaris.

419. Diverse dvd's en films.
Geschonken door diverse particulieren aan de gemeentearchivaris.

474. Gedichten van Ad Leenhouwers over De Volt, 1948-1964, 1 omslag
Geschonken door mw. B. Leenhouwers-Daas aan de gemeentearchivaris.

453. Aanvulling op het bedrijfsarchief van de Nederlandse Linnengarentwennerij N.V. Tiltwern, 1951, 1953, 1 omslag.
Geschonken door het Audax Textielmuseum Tilburg aan de gemeentearchivaris.

528. Memoires de reserve luitenant W.H.T.M. Lambooij. Fotokopieën.
Geschonken door Th. Lambooij aan de gemeentearchivaris.

560. Aanvulling op het archief Van Janssens van Buren's wollenstoffenfabriek 1849-1894, 0,650 meter
1417. Maria Congregatie O.L.V. Onbevlekt Ontvangen en H. Joseph te Tilburg, 1918-1963, 0,125 meter
Geschonken door R.C.J.L.M. Janssens aan de gemeentearchivaris.

871. Legger van de waterleidingen van De Oude Ley later Treksloot , De Leij later Donga, en de Landscheiding,
De Blaak aan de Berkdijk 1877- 1940, 1 band.
In beheer overgenomen door de gemeentearchivaris

1053. Aanvulling op het bouwarchief Tilburg 1901-1996, nrs. 20820 t/m 20848, 0,5 meter
In beheer overgenomen door de gemeentearchivaris.

1236. Diverse briefhoofden.
Geschonken door diverse particulieren aan de gemeentearchivaris.

1392. Aanvulling op de Werkgroep geschiedschrijving Tilburg, 0,25 meter
Geschonken door J. Timmermans aan de gemeentearchivaris.

1401. Aanvulling op het persoonlijk archief van A. J. M. Dauven, 1933, 1 stuk en 3 foto's.
Geschonken door J.J. Leenen aan de gemeentearchivaris.

1416. Familiearchief Schmidlin, 0.125 meter
Geschonken door M. Weststrate te Tilburg.

1418. Firma N. van Blerk N.V. te Tilburg, (1894)1899-1970, 0,875 meter
Geschonken door H. Kanters te Hilvarenbeek aan de gemeentearchivaris.

1419. Archief Hans Claesen, 1948-2000, 4 meter
Geschonken door de familie Claesen aan de gemeentearchivaris.

1420. Familiearchief Van Ierlant, 1921-1973, 0,5 meter
Geschonken door mw. M.A. Ghering - van Ierlant aan de gemeentearchivaris.

1422. Stichting Parochieel Missiecentrum van de Parochie Allerheiligst Sacrament Tilburg, 1962 – 2008, 1,25 meter.
Geschonken door C. Jongmans aan de gemeentearchivaris.

1434. ENnu Stichting voor Kunsten Nu, 1980-1996, 0,875 meter
Geschonken door de gelijknamige stichting aan de gemeentearchivaris.

1435. Gemengd Koor Sint Maarten te Tilburg, 1978-2009, 0,25 meter
Geschonken door A.B. Boeren aan de gemeentearchivaris.

1437. Van den Bergh van der Hoeven Stichting te Tilburg, 1929-1948, 0,125 meter
Geschonken door dhr. Van de Ven aan de gemeentearchivaris.

1443. Matthijssen & Van Santen N.V. te Tilburg, 1939-1969, 0,125 meter
Geschonken door dhr. Van Santen aan de gemeentearchivaris.

1459. Archief van de stichting Steunfonds voor R.K. Kerken in Tilburg, 1920-1958, 0,125 meter
Geschonken door de dhr. P.J.G. van den Dobbelsteen aan de gemeentearchivaris.

Verlies

30. Gedeelte van de Luchtbeschermingsdienst Tilburg 1936-1946, 4,5 meter
Vernietigd.

Waterschap De Dongestroom
1181. Aanvulling van op het Waterschap Het Zuiderafwateringskanaal, 1969-1974, 0,25 meter
In beheer overgedragen door Waterschap De Brabantse Delta.

Geen opmerkingen: