vrijdag 31 oktober 2014

Frenk en Heenk in Raad van Toezicht van Stichting MommerskwartierMet ingang van 1 november worden Marjo Frenk en Liesbeth Heenk benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van Stichting Mommerskwartier (TextielMuseum/TextielLab, Regionaal Archief Tilburg en Stadsmuseum Tilburg). Marjo Frenk was in de afgelopen collegeperiode wethouder voor onder andere cultuur in het college van B&W van de gemeente Tilburg. Liesbeth Heenk heeft een brede culturele en ondernemers achtergrond. Zij heeft onder meer ervaring opgedaan bij Koninklijk Paleis Amsterdam, Sotheby’s, Drents Museum en Museum Boymans van Beuningen.

Stichting Mommerskwartier heeft er recent voor gekozen de Raad van Toezicht uit te breiden in verband met de snelle ontwikkeling van de organisatie. Het TextielMuseum en TextielLab mogen zich verheugen in steeds meer (inter)nationale belangstelling. Daarnaast is er een ambitieuze agenda voor de toekomst gepresenteerd, het zogenaamde Bidbook. Ook Stadsmuseum Tilburg maakt een interessante ontwikkeling door met onder andere aandacht voor het opzetten van een digitaal museum. Regionaal Archief Tilburg is volop betrokken in de digitalisering van gemeentelijke administraties wat leidt tot nieuwe afspraken met de betrokken overheden.

De Raad van Toezicht wordt versterkt met deze twee benoemingen en binnenkort volgt een zevende lid, om zodoende in lijn met de ambities de capaciteit en competenties te versterken.

140 jaar Koninklijk Tilburgs Mannenkoor Sint Caecilia


Opgericht in 1877, maar nog springlevend en helemaal van deze tijd, hoopt het Koninklijk Tilburgs Mannenkoor Sint Caecilia in 2017 het 140-jarig bestaan te vieren. Deze vitale jubilaris bestaat uit ruim 90 zangers en treedt regelmatig op in binnen- en buitenland. Een koor, waar Tilburg trots op mag zijn!

Ter gelegenheid van het jubileumjaar wil de vereniging een boek gaan uitbrengen over de koor- en zangcultuur in Tilburg vanaf ongeveer 1875, waarbij de geschiedenis van mannenkoor Sint Caecilia de rode draad vormt. Er is een werkgroep gevormd, bestaande uit enkele koorleden, beschermvrouwe Pauline Hirsch Ballin-van de Grift en een vertegenwoordiger van Heemkundekring ‘Tilborch’. Het archief van het koor bevindt zich in het Regionaal Archief Tilburg en wordt op dit moment door twee vrijwilligers, beiden archivaris en koorlid, geïnventariseerd.

De werkgroep wil een beschrijving maken van de geschiedenis van het koor waarbij ook de zusterverenigingen aan bod komen. Welke zangverenigingen zijn er geweest in Tilburg vanaf circa 1875, welk repertoire hadden deze en wat waren de ideologische uitgangspunten? Hoeveel leden telden zij in de loop van de tijd ? Wie waren hun respectievelijke dirigenten ? Waren er gezamenlijke optredens en andere connecties met St. Caecilia?

Wij doen een oproep aan iedereen, die affiniteit heeft met dit onderwerp (koorzang en koorcultuur in Tilburg), en wil helpen bij het onderzoek of mogelijk beschikt over bruikbaar materiaal in de vorm van foto’s, krantenknipsels e.d. U kunt hiervoor contact opnemen met Sander van Bladel, lid van Heemkundekring ‘Tilborch’. Zijn emailadres is tilborch@live.nl.


We werken aan een nieuwe websiteRegionaal Archief Tilburg werkt aan een vernieuwde website. De huidige website en vormgeving hebben we sinds 2010 en we vinden dat het beter kan. Webgebruikers veranderen, manieren van zoeken veranderen. Het is tijd dat onze website daarmee mee verandert.

Achter de schermen is hard nagedacht en een plan opgesteld over wat we willen en waar we met de website naartoe moeten. Belangrijk in het maken van keuzes was waar onze websitegebruikers het meest naar op zoek zijn. Je raadt het al: stamboomonderzoek! In de huidige website moet je weten waar je moet zijn, een paar keer klikken en dan pas kun je zoeken naar personen. Als zoveel mensen naar onze site komen om personen te zoeken, waarom maken we het dan niet veel makkelijker voor hen?

We besloten tegemoet te komen aan de vele stamboomzoekers, zonder andere onderzoekers te laten verdwalen.

We kwamen tot een paar basisstellingen:
-Manage the task, not the content: Mensen komen met een vraag naar onze site, met een doel. Dat doel willen ze zo snel en makkelijk mogelijk bereiken. Voor het merendeel liggen die doelen in een relatief klein deel van de huidige website: zoeken naar personen, beelden of archieven. Die zaken zijn onze ‘toptaken’ en krijgen dus een prominente plaats in de vernieuwde site.

- Less is more: We hebben de neiging veel tekst te gebruiken, veel uit te leggen. Hedendaagse webgebruikers zijn niet dol op lappen tekst. Wil je op de huidige site op zoek naar een persoon, dan bieden we eerst een enorme uitleg hoe dat moet. Het zoekvenster staat vrij klein aan de rechterkant. Dat kan anders, dat kan directer. De focus komt op het zoekvenster, de uitleg blijft, maar korter en overzichtelijker.

- Show, don’t tell: We willen helderder laten zien wat we doen als archief. Nu presenteren we ‘nieuws’ op de site. Een paar woorden verwijzen naar een ‘nieuwsitem’. Veel directer is het om te laten zien, met een afbeelding, wat we willen vertellen. Dat toont veel meer de dynamiek van ons archief.

Uiteraard blijven de databanken met alle zoek functionaliteiten gewoon bestaan. De vormgeving daarvan zal veranderen, maar aan de inhoud veranderen we niets!
Voor ons is het een spannende tijd. De website is een erg belangrijk onderdeel van ons werk. We houden onze volgers zo goed mogelijk op de hoogte van de vorderingen en de wijzigingen. De gebruikers van de site krijgen de gelegenheid geven feedback te geven op de nieuwe site en daar gaan we goed naar luisteren!

donderdag 30 oktober 2014

Verdwenen scholen: Ons Stedeke, nu SuperstedekeVerkleurde polaroid
Zo maar een verkleurde polaroid, onderwijzer Tijs Kuijpers (1926-2011) met vijf leerlingen van basisschool Ons Stedeke. Van links naar rechts zien we John-Paul v.d. Lisdonk, Hans Hamers, Eddy van Berkel, Willy v. d. Sande en Paolo Desmares. Polaroids worden nu niet veel meer gemaakt. Bij een polaroidcamera kwamen de foto's er kant en klaar uit gerold. Bij andere camera's moesten in die tijd de negatieven nog naar de fotograaf worden gebracht om daar te worden afgedrukt.
De foto is rond 1977 genomen, iets voor het afscheid van Tijs Kuijpers. De onderwijzer startte in 1952 bij wat toen nog een fraterschool was. Aanvankelijk studeerde Kuijpers medicijnen en vanwege gezondheidsredenen schoolde hij zich om tot onderwijzer.
Vele leerlingen moeten hem hebben gekend, hij vierde zelfs zijn 25 jarig jubileum in 1977. De tijden vergeleken met 1952 waren toen sterk veranderd, in juni 1978 werd de school Ons Stedeke zelfs bezet.

Fraterschool
De fraterschool in de Stedekestraat werd in 1923 gebouwd, tegelijkertijd met de meisjesschool aan de Lange Nieuwstraat. Het onderwijs was toen nog gescheiden tussen de jongens en de meisjes. De bouw zal ongetwijfeld verband hebben met Onderwijswet 1920, waardoor het bijzonder onderwijs net als het openbare onderwijs door de overheid werd gefinancierd. Opdrachtgever van de bouw was het parochiebestuur Gasthuisstraat. Het was een school waar ook onderwijsmethoden werden ontwikkeld zoals Veilig Leren Lezen.
Ons Stedeke zou later fuseren met de Havervelden, een voortzetting van de Pius X jongensschool en de meisjesschool Theresia. Na de fusie werd gekozen voor de huidige naam De Stappen.

Nieuwe bestemming: Superstedeke
De school verloor de onderwijsbestemming en het gebouw werd in de jaren negentig gekraakt. Het pand werd in 1999 in het openbaar verkocht, de nieuwe eigenaar werd Van der Weegen Holding BV.
Een tijd van impasse volgde, maar uiteindelijk kwamen er 17 kunstenaarsateliers en 3 wooneenheden in de oude school. Tilburgse kunstenaars zoals Arno Mertens, Wiebo van Mulligen en Ronald Zuurmond hebben daar een werkplek gevonden.

Archief
Tijs Kuijpers hield de vorderingen van zijn leerlingen bij in klassenboeken. In blokletters werden de cijfers genoteerd, bij een onvoldoende in de kleur rood. Sommige leerlingen verbleven er slechts tijdelijk, afkomstig van het nabijgelegen Maria Goretti. Een dochter van Tijs Kuijpers bracht de documenten samen met de polaroid naar het Archief. De klassenboeken zijn niet openbaar vanwege de bescherming van de privacy, maar kunnen wel op verzoek worden ingezien.

Gerelateerde blogs
  • Verdwenen Tilburgse scholen: meisjesschool Vincentius (link)
  • Verdwenen Tilburgse scholen: meisjesschool Maria Broekhoven (link)
  • Herkent u de jongens van de Tilburgse Textielschool (link)

Foto Roze Maandag is 10e geworden

Woensdag 29 oktober 2014 werd de uitslag bekend van de verkiezing Stuk van het Jaar. Wij eindigden als 10e, het hoogst genoteerde Brabantse archief!

We deden mee met een foto van Anne-Marie van der Gouw uit 2011. Ze fotografeerde een dragqueen tijdens Roze Maandag. De foto spatte qua kleur van het scherm tussen de andere stukken uit de verkiezing. Er was veel aandacht voor de foto, Omroep Brabant maakte een tv item en koppelde er een zoektocht aan vast naar de persoon op de foto. We weten nog steeds niet wie hij/zij is, die gouden tip hopen we nog te krijgen!In de week voor de sluiting van de stembus werden nog flyers rondgebracht in de wijk rondom het archief. Wie weet heeft dat nog stemmen opgeleverd, waardoor we na de tussenstand in de derde week van de verkiezing stegen van de twaalfde naar de tiende plaats (in totaal 236 stemmen).

Winnaar werd Tresoar met een liefdesbrief van een Friese soldaat. Gemeentearchief Kampen eindigde met een prent van een overstroming op de tweede plaats, Gemeentearchief met een getuigenis tegen sodomie op de derde plaats. Gefeliciteerd aan deze winnaars!

Dank aan de personen die op ons gestemd hebben, aan personen en instellingen die ons Stuk gepromoot hebben en aan mensen die ons Stuk gedeeld hebben via Facebook en Twitter.
En heb je een geweldig idee voor een inzending voor de verkiezing van volgend jaar: laat het ons weten!
Alle stukken blijven voorlopig te zien via www.stukvanhetjaar.nl.

dinsdag 28 oktober 2014

Bouwvergunningen Oosterhout 1980-1990 tijdelijk uit huis

Vanaf 21 oktober 2014 t/m 15 januari 2015 zijn de bouwvergunningen van de gemeente Oosterhout uit de periode 1980-1990 niet aanwezig in het archief. Het betreft hier archiefnummer 3169 met inventarisnummer 1393 t/m 2658. Dat betekent dat u deze archiefstukken in die periode niet kunt inzien bij Regionaal Archief Tilburg.

Maar wat nu, als u deze archiefstukken toch nodig heeft? Kom dan niet naar Regionaal Archief Tilburg aan de Kazernehof inTilburg, maar neem contact met ons op via info@regionaalarchieftilburg.nl. Wij zullen er vervolgens voor zorgen dat u toch die archiefstukken krijgt die u aanvraagt. Kortom, wij blijven onze dienstverlening garanderen.

woensdag 22 oktober 2014

De Tilburgse heemkundekring heeft een nieuwe website !Heemkundekring Tilborch slaat in meerdere opzichten nieuwe wegen in. Deze actieve vereniging gaat voor de vergaderingen van het bestuur en de bijeenkomsten van de verschillende werkgroepen binnenkort een ruimte gebruiken in het vernieuwde gebouw van Regionaal Archief Tilburg. Tot aan december is 'Boerke Mutsaers' nog de thuishaven, maar vanaf januari 2015 zullen ook de lezingen aan de Kazernehof worden gehouden.Bij een nieuw onderkomen past ook een mooie nieuwe website. Via het vertrouwde adres www.heemkundekringtilburg.nl is heel veel informatie te vinden, onder meer over de werkgroepen. De relatief jonge werkgroep Driekoningen organiseerde recent een Internationaal Congres in het Tilburgse gemeentehuis. En de werkgroep Monumenten inventariseert nog regelmatig de beeldbepalende panden in de stad. Alle nieuwsbrieven, maar ook de MoNUmenten van de week (de rubriek in de zaterdageditie van het Stadsnieuws) zijn op de website terug te lezen. 
Ook interessant is de rubriek Actueel, met allerlei Brabants erfgoednieuws. Op de Beeldbank kunnen op verzoek foto's geplaatst worden waarover nog niet veel bekend is.

Neem eens een kijkje op de nieuwe site of bezoek een lezing. Er wordt regelmatig bij het archief vergaderd en vanaf januari 2015 wordt er elke derde donderdagavond van de maand een bijeenkomst gehouden bij Regionaal Archief Tilburg.

vrijdag 17 oktober 2014

Komt dat zien!!

Vanaf vandaag is de Spoorlaan dicht om het busvervoer vrije doorgang te kunnen geven.  In verband met de  werkzaamheden aan het spoor rijden er de hele week geen treinen, bussen zullen af en aan rijden. Om het spectaculaire inschuiven van de nieuwe passages te kunnen volgen, worden er twee "uitkijkpunten" ingericht. Ter vergelijking vandaag 3 foto's uit de collectie: de situatie rondom het station zoals het was in de jaren 80 (van de vorige eeuw).
woensdag 15 oktober 2014

Nieuwe scans van registers van de Burgerlijke Stand van Gilze en Rijen

In de afgelopen week zijn er weer scans van registers van de Burgerlijke Stand op de website geplaatst.

Het betreft:

Gemeente Gilze en Rijen

Geboorteregisters: 1903 t/m 1913

Huwelijksregisters: 1933 t/m 1938

Overlijdensregisters: 1956 t/m 1963


Achter de schermen wordt er door de vrijwilligers aan gewerkt om alle namen in de database te krijgen. Op dit moment zal dus in de meeste gevallen een zoekopdracht nog geen resultaat uit deze registers geven.
Maar u kunt zelf de boeken inzien via genealogie > inzien van bronnen en daar aangeven welk register u wilt zien. Daarna komt u via de knop > inzien register bij de digitale beelden.
Achterin ieder register zit een index waardoor u snel bij de juiste akte komt.

woensdag 8 oktober 2014

Ons Stuk van het Jaar, tegen digitaal geheugenverlies

Enthousiast over onze inzending voor Stuk van het Jaar maakten Jaël Jonkman en Jojanneke van Zandwijk een kort filmpje, een 'one-minute', van ons Stuk. Daarin leggen we om uit waarom wij zo'n heel modern archiefstuk hebben gekozen.De ontwikkelingen in digitalisering gaan snel. Zo snel, dat de manier waarop wij thuis digitale foto's opslaan over 50 jaar misschien niet meer werken. Nu al zijn documenten die 15 jaar geleden op floppy's werden bewaard (want o, dat was een goede back-up!) moeilijk te lezen, want wie heeft er nog een computer waar floppy's in kunnen? Nu slaan we op USB-sticks op of branden we op cdroms. Maar hebben we over 50 jaar nog apparaten om die te lezen?
Vandaar dat wij als archief hedendaagse digitale foto's in de collectie opnemen. Om zeker te zijn, dat deze tijdsbeelden over 50 jaar en daarna bewaard blijven. En zo kwam de foto van Roze Maandag van Anne-Marie van der Gouw in onze collectie terecht.

Een kleine maand voordat de verkiezing Stuk van het Jaar begon, was er een prachtige aflevering van het tv-programma Tegenlicht te zien, met de veelzeggende titel: Digitaal geheugenverlies. De documentaire vertoont raakvlakken met de gedachte achter ons Stuk van het Jaar. Er wordt gesproken over de 'Digital Dark Age'. Dat is niet alleen een doemscenario voor de toekomst: ook nu al is veel kennis niet meer toegankelijk omdat het in verouderde formats of op verouderde dragers is opgeslagen (zoals het geval met de floppy's van 15 jaar geleden). In de aflevering zien we beelden uit Silicon Valley in Amerika, waar gedreven mensen sleutelen aan de enige machine waarmee NASA-banden te bekijken zijn met daarop gegevens van een historische maanreis. Als deze mensen deze inzet niet doen, zijn die beelden straks compleet verdwenen!
We maken in Tegenlicht kennis met de Wayback Machine van The Internet Archive, een initiatief dat websites bewaart. Zo kan je daarin zien hoe onze website er in 2007 uitzag. 

De gedachte achter dit soort verzamelingen zet je aan het nadenken over wat wel en wat niet te bewaren voor de toekomst. En hoe erg het is dat veel van de informatie die wij nu creëren er straks mogelijk niet meer is.
Brewster Kahle Van The Internet Archive zegt het heel treffend: "If we loose the past, we will live in an Orwellian world, in a perpetual present". Goed bewaren dus!


Stemmen op de foto van Roze Maandag kan via Stuk van het Jaar.

Unieke foto bevrijding Tilburg bij de slager op de Heuvel
Wat een vreugde en plezier op de Korte Heuvel, zo kort na de bevrijding van Tilburg in oktober 1944, nu 70 jaar geleden.

Voor de slagerswinkel van Jan van Kinderen aan de Korte Heuvel mag zoontje Han (Hermanus Petrus Maria, 1938)   plaats nemen achter het stuur van een militaire jeep. Andere kinderen staan bewonderend te kijken, rechts met de strik in het haar, oudste zus Elly  (Petronella Wilhelmina Maria, 1936) en voor haar het jongere zusje Mieke (Wilhelmus Jacoba Maria, 1939).

Rechts naast de slagerswinkel zien we de poort van café Voskens, nu het restaurant Huys van Voskens.  Toen werd café Voskens "De Roskam" genoemd. Een opvallend detail zien we in het pand links. De etalage en voordeur van winkel Voeten-Jongen zijn dichtgetimmerd. Maar op een foto op Dolle Dinsdag, 8 weken eerder, was de zaak niet dicht en is de tekst op de ruit goed te lezen. Waarom zouden de ramen in de tussentijd zijn geblindeerd ?

Slager Jan (Johannes Antonius Josephus Maria) van Kinderen  werd geboren in Hooge en Lage Zwaluwe op 10 februari 1908. Samen met zijn vrouw Alberdina Hubers (Rotterdam 1905-Tilburg 1997) werd in oktober 1935 het huis en zaak aan de Heuvel 38 betrokken. Nu is daar grillroom Karnak gevestigd en het huisnmmer is Heuvel 6.  Jan van Kinderen nam de zaak over van Jan Reijven. In 1973 sloot de zaak met de naam Jan van Kinderen vh J. Reijven, de slager werd toen 65 jaar.
Het pand werd verkocht en het echtpaar Van Kinderen-Hubers verhuisde naar Kwendelhof 95.  Jan van Kinderen overleed op 27 december 1991. Op de Korte Heuvel werden ook de drie oudste kinderen op de foto geboren.


Dit deel van de 'Korte' Heuvel stond ook wel bekend als 'De Blindedarm' van de Heuvel, waar al het doorgaande verkeer langs kwam. Linksaf naar 's-Hertogenbosch via de Bosscheweg (nu Tivolistraat) en rechtsaf naar Moergestel/Oirschot/ Eindhoven via de St. Josephstraat.

Zoon Peter van Kinderen (1942) uit Deurne heeft deze foto uit het familiealbum gevist en de scan beschikbaar gesteld.

Gerelateerde blogs:
  • Tilburg rond 1900: Korte Heuvel en nu in 2013 link
  • Studentenvereniging Sint Leonardus link
  • Historische beelden bevrijding 1944 link


woensdag 1 oktober 2014

Het stemmen gaat beginnen: Stuk van het Jaar 2014 is van start!

In oktober 2014 barst de strijd los voor de verkiezing van het Stuk van het Jaar. 49 archieven in Nederland gaan met elkaar wedijveren in de zoektocht naar het mooiste archiefstuk. Regionaal Archief Tilburg komt met een opmerkelijk stuk: een kleurrijke foto van een travestiet die op Roze Maandag de Tilburgs Kermis van 2011 bezocht. Zo recent en toch al een archiefstuk? Zeker weten! 

Fotografie door Anne-Marie van der Gouw, 2011


Waarom kiezen we dit stuk?
Regionaal Archief Tilburg is zich sterk bewust van de noodzaak om nu digitale foto’s in de collectie op te nemen. Zo worden ze duurzaam bewaard voor de toekomst. Mensen komen nu nog met schoenendozen vol oude foto’s naar het archief. Door die foto’s zorgvuldig te bewaren krijgen toekomstige generaties een beeld over een bepaalde periodes uit het verleden. De schoenendozen gaan verdwijnen, want fotograferen doet iedereen al weer enkele jaren uitsluitend digitaal. Het is onzeker of deze digitale foto’s over 50 jaar er nog zijn en leesbaar zijn.
Daarom probeert Regionaal Archief Tilburg dit hedendaagse beeldmateriaal nu al in de collectie op te nemen. Als de archieven deze digitale foto’s nu niet opslaan, zijn deze tijdsbeelden straks verdwenen.

Vriend en vijand
Het thema van het Stuk van het Jaar sluit aan bij de Maand van de Geschiedenis: Vriend & Vijand. Deze bijzondere foto geeft inhoud aan dat thema. De uitbundigheid van deze dag staat in contrast met de innerlijke strijd die homo-, bi- en transseksuelen soms voeren en ook in schril contrast met de soms moeizame maatschappelijk acceptatie van het ‘anders’ zijn. Roze Maandag is als een vriend, het plezier straalt ervan af, en als een vijand, want homohaat is geen gepasseerd station.

Het archief in Tilburg verrast vriend en vijand met deze flamboyante keuze, waar de kleur vanaf spat. Vanaf 1 oktober kan op alle deelnemende archiefstukken gestemd worden. Regionaal Archief Tilburg hoopt uiteraard hoge ogen te gooien! Stem snel via www.stukvanhetjaar.nl/RATilburg