zaterdag 31 december 2011

getuigen bij huwelijk (3)

Drie getuigen zowel verwant met bruidegom als met bruid

Op 11 februari 1879 trouwden te Tilburg Joannes Franciscus Janssen, weduwnaar van Catharina Mandos, met Johanna Mandos (zus van zijn eerste echtgenote). Als getuigen verschenen o. a. Petrus Mandos, 72 jaar, behuwdoom van de bruidegom én oom van de bruid en Wilhelmus Franciscus Weijers 42 jaar en Wilhelmus Marianus Weijers, 32 jaar, beiden behuwdbroeders van zowel bruidegom als bruid!: .

Het eerste huwelijk van Joannes Franciscus Janssen, met Catharina Mandos, vond plaats te Tilburg op 16 mei 1861. Zijn eerste echtgenote overleed op 5 november 1877 te Tilburg. Beide echtgenotes waren dochters van Hendricus Mandos en Francisca de Rooij. Hun vader Hendricus had een broer Petrus, die getuige is bij het tweede huwelijk en dus oom van de bruid en behuwdoom van de bruidegom, Petrus was immers (ook) oom van de eerste echtgenoot van de bruidegom en dus aangehuwde oom van de bruidegom. Wilhelmus Franciscus Weijers trouwde op 16 augustus 1871 te Tilburg met Maria Agnes Mandos en Wilhelmus Marianus Weijers trouwde op 7 november 1867 te Tilburg met Maria Catharina Mandos, beiden dochters van Hendricus Mandos en Francisca de Rooij. Zij waren dus beiden behuwdbroeders van zowel bruid als bruidegom.
Maar er is nóg iets bizonders aan de hand met genoemde huwelijksakte. Bij dat huwelijk op 11 februari 1879 werd een zoon Franciscus Willebrordus, geboren Tilburg 7 november 1861 erkend en dat is op zijn minst curieus te noemen, zeker als men bedenkt dat uit het eerste huwelijk op 7 februari 1862 te Tilburg een zoon Henricus Franciscus Janssen werd geboren. De kans dat Joannes Franciscus Janssen de natuurlijke vader is van Franciscus Willebrordus lijkt mij niet zo groot. Dat zou nl. betekenen dat hij rond februari 1861 een kind heeft verwekt bij Johanna Mandos en enkele maanden later trouwt met haar zus! Op papier blijft Joannes Franciscus Janssen vader van twee kinderen, die 3 maanden in leeftijd schelen!

Een oudoom als getuige

Op 3 oktober 1883 trouwden te Tilburg Wilhelmus Henricus Bernards en Adriana Cornelia Verweijmeren. Een van de getuigen bij dit huwelijk was Reinier van de Sande, 71 jaar, wonende Eindhoven, oudoom van de bruid:

Bruid Adriana Cornelia Verweijmeren is geboren te Tilburg 7 januari 1864, dochter van Jacobus en van Maria Comans. Haar ouders trouwden op 16 april 1863, vader Jacobus is geboren te Tilburg op 18 oktober 1835 en een zoon van Adriaan Verweijmeren en Adriana van der Zanden. Laatstgenoemd echtpaar trouwde op 15 januari 1835 te Tilburg. Uit de akte blijkt, dat Adriana van der Zanden gedoopt is te Bladel 3 november 1803 en een dochter van Bartholomeus en Maria Tempelaars. Adriana van der Zanden had een broer Renier geboren Bladel 1 juli 1812, die tweemaal huwde: 1 te Eindhoven 16 mei 1844 met Helena van Bree en 2. te ´s-Hertogenbosch 11 juli 1872 met Johanna Witlox. Hij is de oudoom van Adriana Cornelia Verweijmeren.

Een behuwdachterneef als getuige


Op 25 januari 1882 trouwden te Tilburg Wilhelmus Nicolaas van Iersel en Johanna Maria Bredo.
Een van de getuigen was Nicolaas de Kort, 67 jaar, behuwdachterneef van de bruid:
De aanduiding behuwdachterneef suggereert dat Nicolaas de Kort gehuwd is met een volle achternicht van de bruid. Dat blijkt echter niet juist te zijn. Nicolaas is een volle achterneef van de bruid en wel als volgt. Nicolaas is de Kort is op 28 oktober 1814 te Tilburg geboren en een zoon van Arnoldus de Kort en Adriana Maria Appels. Zijn moeder Adriana Maria Appels is op 26 juli 1861 te Tilburg overleden en was een dochter van Cornelis Appels en Petronella van Beurden.


Bruid Johanna Maria Bredo is op 9 februari 1855 te Tilburg geboren en een dochter van Benedictus Bredo en Cornelia Stalpers. Laatstgenoemd echtpaar is gehuwd te Tilburg op 27 april 1854, bruid Cornelia Stalpers is een dochter van Vincentius Stalpers en Maria Appels. Maria Appels overleed op 18 februari 1855 te Tilburg en is een dochter van de (eerdergenoemde) Cornelis Appels en Petronella van Beurden.
Grootvader van de bruid is oom van de bruidegom


Op 7 november 1887 trouwden te Tilburg Martinus Petrus Adrianus van Sprang en Anna Huberta Petronella van Eijk. Als één van de getuigen verscheen: Adrianus Martinus van Eijk, 82 jaar, grootvader van de bruid én oom van de bruidegom:Bruidegom Martinus Petrus Adrianus van Sprang is op 2 oktober 1859 te Tilburg geboren en een zoon van Adriaan van Sprang en Helena van Venrooij. Zijn ouders zijn op 6 mei 1850 te Tilburg getrouwd, moeder Helena van Venrooij was een dochter van Jan Baptist van Venrooij en Adriana van Iersel.


Bruid Anna Huberta Petronella van Eijk is op 26 augustus 1864 te Tilburg geboren en een dochter van Wilhelmus van Eijk en Johanna Maria van Herwijnen. Haar ouders zijn op 2 augustus 1862 te Driel (Bommelerwaard) getrouwd. Haar vader is een zoon van Martinus Adriaan van Eijck en van Petronella van Venrooij. Laatstgenoemd echtpaar is op 21 mei 1835 te Tilburg gehuwd, Petronella van Venrooij was een dochter van (de reeds eerder genoemde) Jan Baptist van Venrooij en Adriana van Iersel. In de huwelijksakte van 1887 wordt de naam van de getuige verkeerd vermeld: Er staat Adrianus Martinus van Eijk, dat moet zijn Martinus Adriaan van Eijk. En dan klopt het verhaal: hij is een grootvader van de bruid en een (aangehuwde) oom van de bruidegom.

2011 - het gebruik van sociale media

Aan het eind van het jaar is het tijd om terug te kijken. In deze blogpost, net als vorig jaar, een terugblik hoe Regionaal Archief Tilburg in 2011 de social mediakanalen heeft gebruikt.

Dit weblog telde in 2011 maar liefst 222 blogpost. Dat zijn er 38 meer dan in 2010. Dat is een onwaarschijnlijk hoog aantal. Opnieuw passeerden een scala aan onderwerpen de revue. De speciale tabs met bijzondere activiteiten werkten prima. De bijzondere aandacht voor 200 jaar Burgerlijke Stand en de Kaart van Zijnen heeft veel lezers getrokken. Alle bloggers die een bijdrage hebben geleverd: bedankt!
Het weblog kreeg in 2011 ruim 39.000 bezoeken die samen bijna 75.000 pagina's bekeken. Genoeg redenen om het weblog ook in 2012 in te blijven zetten voor communicatie met onze digitale bezoekers.

Het YouTubekanaal van Regionaal Archief Tilburg was opnieuw een succes in 2011. Op 23 juni vierden we de 50.000ste view van een film op dat kanaal. Vandaag op 31 december staat de teller op ruim 71.000. Het aantal abonnees is toegenomen tot 78. In 2011 kwamen er 22 nieuwe filmpjes bij. Overtuigende cijfers.
In 2012 gaan we zeker door met YouTube!

Het Flickr account van Regionaal Archief Tilburg heeft ook in 2011 zijn doel behaald. We beperken ons daar tot het plaatsen van foto's van activiteiten, de cursusteksten paleografie en ander bronmateriaal dat we online willen (laten) gebruiken.

De communitysoftware van NING gebruikten we in 2011 voor twee communitysites. Eentje voor de Charterbank (61 leden / 1700 bezoeken) en een voor Educatie (92 leden). In 2012 blijft het archief beide communitysites inzetten als communicatiemiddel tussen deelnemers en Regionaal Archief Tilburg.

Het twitteraccount is in 2011 sterk gegroeid. Het aantal volgers heeft zich verdubbeld tot 687. We zijn iets actiever gaan twitteren, met name in het reageren op tweets van anderen en het vaker twitteren over activiteiten. Rondom de Kaart van Zijnen is veel getwitterd. Regionaal Archief Tilburg doet actief mee met #fotovrijdag waarbij archiefdiensten op vrijdag een link naar een foto via twitter versturen.

Het aparte weblog Kletskoppen en Zwarte Inkt bevat voor 2011 25 blogposts. In 2011 bezochten ruim 3600 bezoekers dit weblog en bekeken 6100 pagina's over oude recepten voor food en non-food. In de maand augustus verscheen hier een reisverslag van Agnes Theodora de Bruijn uit 1901 dat in de vorm van een ansichtkaartenalbum in het archief ligt.

In 2011 is Regionaal Archief Tilburg actief geworden op Facebook. In maart 2011 zijn we actief gaan posten en het account gaan beheren. Dat heeft inmiddels meer dan 1100 vrienden opgeleverd. Over het algemeen bereikt het archief hiermee een heel nieuwe doelgroep. In 2012 gaan we verder op Facebook om te kijken of we de vrienden ook in beweging kunnen krijgen door meer interactie.

Als laatste mag het chatten niet onvermeld blijven. Of dat tot de social media hoort zal mogelijk tot discussie leiden, maar het is wel een nieuwe manier van communiceren met onze bezoekers. In juni zijn we met een pilot gestart die in oktober is geëvalueerd. De doelstelling van online bereikbaarheid hebben we gehaald. De totale chattijd en het aantal chats is nog voor verbetering vatbaar. Daar gaan we in 2012 dan ook energie in steken. Voorlopig blijven we in ieder geval chatten.

Alle medewerkers van Regionaal Archief Tilburg blijven ook in 2012 hun best doen om via alle kanalen onze bezoekers ten dienste te staan. Blijf reageren!

Ik wens u allemaal een fijne jaarwisseling en een gelukkig 2012 toe.

vrijdag 30 december 2011

2011 in een notedop

Regionaal Archief Tilburg heeft een druk jaar achter de rug. Zo op de laatste werkdag ven het jaar kijken we graag even terug op een paar van de meest in het oog springende gebeurtenissen van 2011.


De Kaart van Zijnen was een grote publiekstrekker. Het project ging van start in januari 2011. Heel veel bekeken zijn de reportages van het digitaliseren (met dank aan Omroep Brabant). In juni was de kaart online te zien en was de Dag van Zijnen.

Er was veel commotie om de wijziging van de openingstijden in maart van dit jaar. Luud verduidelijkte deze beslissing.

Er was veel te doen op het gebied van educatie. Een kleine selectie: de Prins Bernhardschool kwam in januari langs, studenten journalistiek van Fontys kwamen in februari, studenten van de Technische Universiteit Eindhoven deden onderzoek en verslag in het archief en er werd gezocht naar studentenverenigingen.

Burgemeesters, wethouders en DIV-medewerkers kwamen op bezoek: Goirle, Loon op Zand, nog eens Goirle, Oisterwijk, Hilvarenbeek en Oosterhout.Theo van Herwijnen blogde over de Burgerlijke Stand. Een doorslaand succes! Enorme pieken in de statistieken als hij weer een artikel publiceerde. Enkele van de meest populaire zijn:
De oudste man

Originele voornamen
Achternaam van kinderen van ongehuwde moeders (1)  (deze hele serie was mateloos populair!)
Drie bijzondere vijftienjarige bruiden
Wettiging van kind na huwelijk van ouders


Twee keer kwam het opnameteam van Verborgen Verleden op bezoek, in juni met Marc Marie Huijbregts en in augustus met Peter van der Vorst (de uitzendingen starten in april 2012!).

In augustus startten we met een reisverslag in ansichten uit 1901 en lanceerden we Moerenburg en het Kasteel van Tilburg in 3D.In september hadden we een piano te gast in het archief.

In oktober bestond de website 15 jaar en verwelkomden we de 1000ste vriend op Facebook. Ook rolde in oktober de allerlaatste Lancier van de persen.

In november startte de wedstijd rondom de kwartierstaat. Er kon (en kan nog steeds) in de avonduren met medewerkers van het archief gechat worden. Er werd teruggekeken op het project Kermisplaatjes voor later. Er was een feestelijke avond vanwege de aanwinst van het archief van architect Noud Heerkens. Ook werden de vrijwilligers in het zonnetje gezet.

In december lanceerden we de kwartierstaat van Geertje Aalders en kregen we de uitslag van de Kwaliteitsmonitor voor archieven. We scoorden goed!
We deden nog veel en veel meer in 2011, maar het is teveel om het allemaal te noemen. Nu op naar 2012! We wensen u een goede jaarwisseling en een knallend begin van 2012. U gaat vast weer regelmatig van ons horen!


Charters van Oisterwijk te zien op 14 januari

Op 14 januari 2012 besteedt Regionaal Archief Tilburg uitgebreid aandacht aan oude historische charters uit Oisterwijk, Moergestel en Heukelom. De dag is tevens de start van het project Charterbank Oisterwijk, waarin vrijwilligers de moeilijk te lezen teksten ‘vertalen’ naar leesbare teksten. Historische informatie komt op die manier beschikbaar voor iedereen.De oude documenten spreken tot de verbeelding door het sierlijke schrift, het zegel en het broze perkament. Meestal blijven ze in het archiefdepot, maar tijdens 14 januari kunt u een aantal originelen bekijken. Wim de Bakker geeft een lezing over de oudste bronnen van Oisterwijk en Astrid de Beer geeft uitleg bij tentoongestelde originele charters.


Ook staat er op die middag nog iets spannends te gebeuren. Drie verzegelde documenten, die 200 jaar gesloten zijn geweest, worden geopend. Het gaat om boedelinventarissen uit Chaam, opgemaakt rond 1808. Nooit eerder is er de noodzaak geweest de rode zegels te verbreken en de inventaris te bekijken. Voor een historisch onderzoek maakt Yvonne Welings, de gemeentearchivaris, de documenten nu open.

U bent van harte welkom! Bij de lezing is er beperkt ruimte. Zeker zijn van een plaats? Meld u dan aan via boekingenRAT@mommerskwartier.nl.14 januari 2012, 13.00 – 15.00 uur

Regionaal Archief Tilburg

Kazernehof 75
5017 EV Tilburgdinsdag 27 december 2011

Kwartierstaat van Geertje Aalders te bestellen


De kwartierstaat van Geertje Aalders is nu ook te bestellen via de website van het archief.
Regionaal Archief Tilburg liet deze kwartierstaat maken in het kader van het 200-jarig bestaan van de Burgerlijke Stand. De mooie prent kan zomaar het pronkstukje van de familie worden! Al je voorouders weergegeven in een boom met vrolijke dierfiguren, een eyecatcher in elke (woon-)kamer en een mooi cadeau bij een geboorte, huwelijk of familiefeest.

De prent is voor € 15,- te koop bij de receptie van Regionaal Archief Tilburg. Bij een bestelling via de website en verzending per post komt daar nog € 7,70 aan portokosten bij. Hij wordt geleverd in een stevige koker met een oefenvel op A3 en uitleg hoe je de voorouders kunt invullen. De afmeting is 60 x 85 cm. Meer weten? Ga naar de website.

maandag 26 december 2011

Geef je op tijd op voor de nieuwe cursussen


In 2012 starten we het nieuwe jaar met twee cursussen. Een mooi begin? Wij denken van wel.

Geschiedenis is populair. Velen zijn op zoek naar hun voorouders of onderzoeken de lokale geschiedenis. Het opschrijven van gevonden feiten is een vak apart. Hoe vertel je op een pakkende en logische manier over de uitkomst van een onderzoek? De cursus 'Verhalen schrijven in het archief' traint u om historische gegevens in een goed verhaal te gieten. Als oefening kunt u uw eerste verhaal op www.geheugenvantilburg.nl publiceren.

Verhalen schrijven in het archief
januari – april 2012 / 7 bijeenkomsten
woensdag 15.00 tot 17.00 uur
eens per twee weken / start 25 januari 2012
maximaal 6 deelnemers
docenten: Nico de Beer en Ans Holman
kosten € 111,-Ook gefascineerd door dat prachtige handschrift van vroeger? Met de mooie krullen en het vreemde taalgebruik spreekt het tot de verbeelding. Wie historisch onderzoek wil doen in een archief, zal regelmatig in aanraking komen met oud schrift. Het lezen van oude, handgeschreven teksten (ook wel bekend als paleografie) is niet altijd eenvoudig. Regionaal Archief Tilburg leert het u tijdens een cursus Oud Schrift. De cursus van januari tot en met april 2012 is bedoeld voor diegenen die al basiskennis van Oud Schrift hebben.

Oud Schrift – gevorderden
januari – april 2012 / 6 bijeenkomsten
donderdag 14.00 – 16.00 uur
eens per twee weken / start 26 januari 2012
maximaal 12 deelnemers
docenten: Astrid de Beer en Luud de Brouwer
kosten € 99,-

Aanmelden kan via de website
vrijdag 23 december 2011

Krijgen jong overleden kinderen altijd een voornaam?

Het gebeurt zelden, dat een kind dat spoedig na de geboorte overlijdt, een naam krijgt en dat van dat kind zowel een geboorte- als een overlijdensakte wordt opgemaakt. In het werkgebied van RAT is dat slechts drie keer gebeurd en toevallig in alle gevallen te Goirle.


Op 13 februari 1817 werd om 4 uur ´s avonds geboren: Johanna, dochter van Jan van Erven en Anna van Raak. De aangifte van de geboorte geschiedde op 14 februari 1817 om 11 uur ´s morgens:
Johanna van Erven is op 13 februari 1817 om 4 uur ´s avonds overleden, oud enige minuten. Ook nu is de aangifte geschied op 14 februari 1817 om 11 uur ´s morgens:Het tweede kind is Adriana van Beurden, geboren Goirle 10 maart 1817, 10 uur ´s avonds, dochter van Willem van Beurden en Maria Mutsaars:

Ook dit kind overleed kort na de geboorte, oud enige minuten, op 10 maart 1817, om 10 uur ´s avonds:


Zowel de aangifte van geboorte als van overlijden is geschied op 11 maart 1817 om 8 uur ´s morgens.

Het derde kind is Cornelis van Erven, zoon van eerdergenoemde Jan van Erven en Anna van Raak, geboren 2 april 1819 om 2 uur ´s morgens:Ook dit kind overleed kort na de geboorte, oud enige minuten, op 2 april 1819, om 2 uur ´s morgens:Zowel de aangifte van geboorte als van overlijden geschiedde op 2 april 1819 om 11 uur ´s morgens.Dit zijn de enige drie vermeldingen van kinderen, die geboren zijn in het werkgebied van RAT, kort na de geboorte zijn overleden, én waarbij zowel een geboorte- als een overlijdensakte is opgemaakt. In alle drie gevallen is de geboorteaangifte geschied op een moment, dat het kind al was overleden. Opmerkelijk is dat de vader telkens bij de geboorteaangifte het (reeds overleden) kind aan de ambtenaar heeft gepresenteerd!


In de meeste gemeenten zal in dat soort gevallen slechts één akte zijn opgemaakt nl. een akte van aangifte van een doodgeboren kind.

Enkele andere bizondere geboorte- en overlijdensaangiften vonden plaats te Terheijden in 1833. Op 2 maart 1833 om 3 uur ´s middags deed Antonie van Rooij aangifte van de geboorte van een naamloos kind van het vrouwelijke geslacht, dochter van hem en van Cornelia Lodewijk, geboren 2 maart 1833 om half tien ´s morgens:


Op 2 maart 1833 werd om half zes ´s avonds aangifte gedaan van het overlijden van een naamloze dochter, oud 6 uur, overleden 2 maart 1833 om half vier ´s middags, dochter van Antonie van Rooij en Cornelia Lodewijk:


Als de opgegeven tijden kloppen, leefde het kind nog toen de vader aangifte deed van de geboorte. Desondanks heeft het kind geen voornaam gekregen, maar is er wél een geboorte- en overlijdensakte opgemaakt.


Ook in Terheijden werd op 30 juli 1833 om 6 uur ´s morgens een naamloze zoon geboren van Cornelis Gabriels en Cornelia Manni. De aangifte van de geboorte geschiedde op 30 juli 1833 om 9 uur ´s morgens:
Dit naamloze kind overleed op 30 juli 1833, oud een kwartier, om bijna half zeven ´s morgens. De aangifte geschiedde om 1 augustus 1833 om 9 uur ´s morgens:
Dit geval lijkt veel op het vorige, met één essentieel verschil: Op het moment van aangifte van de geboorte van het kind was het kind reeds overleden.
Fijne feestdagen gewenst!Met deze prachtige foto wensen wij u vanuit Regionaal Archief Tilburg een mooie kerst en een gezellige jaarwisseling.

De foto is gemaakt door Schmidlin, een bekende fotograaf die in Tilburg werkte. Nonnetje of broedertje spelen was in vroeger tijden heel gewoon! Lees meer over deze foto.

donderdag 22 december 2011

Bezoek uit Oosterhout

Donderdag 22 december brachten Jan Peters en Nicole Heijnen een bezoek aan Regionaal Archief Tilburg. Peters is wethouder bij de gemeente Oosterhout en Heijnen werkt als coördinator PIM (Proces en Informatie Management). Met Oosterhout zijn in het verleden veel goede afspraken gemaakt over het digitaliseren en restaureren van archiefmateriaal. Al snel gaat de discussie over de ontwikkelingen op het gebied van digitalisering. Hoe bewaren gemeenten en archieven in de toekomst het materiaal, hoe worden e-depots geborgd? Yvonne Welings, gemeentearchivaris van Oosterhout, die formeel het beheer heeft voor de archieven van Oosterhout ouder dan 20 jaar, pleit voor landelijke afstemming hierin.


Luud de Brouwer, hoofd van het archief, laat zien wat er via de website te vinden is op het gebied van Oosterhout: scans van originele akten, veel fotomateriaal,, historische informatie, de Tijdmachine van Oosterhout. Het archief heeft ook veel contact gehad met Cock Gorisse, die in 2010 de geschiedenis van Oosterhout beschreef in het boek 'Oosterhout, niet van gisteren'. Maanden lang was zij in het Onderzoekerscentrum van het archief te vinden op zoek naar gegevens.

Peters en Heijnen spreken hun bewondering uit over de rol van vrijwilligers die de vele gescande akten afzoekbaar maken door de gegevens van akten te koppelen aan de vele, vele records. Dat daarbij voor een groot deel vanuit huis gewerkt wordt, met alleen digitale bestanden geeft inzicht in de manier waarop het archief omgaat met de archieven. Digitalisering is daarbij essentieel, zodat originelen zoveel mogelijk gespaard blijven.

In het ondergrondse depot worden een paar mooie stukken uit de collectie bekeken waaronder foto´s, verenigingsarchieven en ook een 'rare eend in de bijt', een lauwerkrans van de toneelvereniging Aurora. Dit is uiteraard geen traditioneel archiefstuk, maar de toneelvereniging is blij dat het in ons depot klimatologisch goed bewaard blijft. We hebben het maar zo gelaten...

Openingstijden en Chat tijdens de Feestdagen


We gaan al weer de laatste weken van het jaar in. Kerst en Nieuwjaar staan voor de deur.
Onze openingstijden zijn ongewijzigd in de Decembermaand, u bent van harte welkom op dinsdag en vrijdag van 9.30-17.00 uur.
Voor vragen in de avonduren, via chat op onze website, zijn wij op de gebruikelijke tijd bereikbaar, van maandag tot en met donderdag van 19.00-22.00 uur.
Daarnaast is er geen chat mogelijkheid op maandag 26 december, Tweede Kerstdag.
Wij wensen u mooie decemberdagen.

woensdag 21 december 2011

Studenten Fontys Journalistiek onderzoeken moord op Marietje Kessels

Studenten van Fontys Hogescholen Journalistiek zitten momenteel in de studiezaal van Regionaal Archief Tilburg voor een onderzoek naar de moord op Marietje Kessels.
Nieuwe inventarissen beschikbaar

Onlangs zijn een aantal archieven toegankelijk gemaakt. Via de website zijn de inventarissen of plaatsingslijsten te raadplegen. Het gaat om de volgende archieven:

1485 Harmonieorkest Tilburg, 1957-2007
Toegankelijk d.m.v. inventaris

1445 parochie van O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand aan de Gasthuisring, 1913-1977
Toegankelijk d.m.v plaatsingslijst

1476 Archief van de Gemeenschappelijke regeling Streekmuziekschool e.o. te Oisterwijk, 1964-1999
Toegankelijk d.m.v inventaris

1482 Archief van de Vrouwelijke Katholieke Arbeidsjeugd , afd. Besterd te Tilburg, 1949-1967
Toegankelijk d.m.v. inventaris.

1481 Aanspraak Koning Lodewijk Napoleon te Moergestel, 1809
Toegankelijk d.m.v. plaatsingslijst

De stukken zijn op dinsdag en vrijdag via het Onderzoekerscentrum te raadplegen.