zaterdag 28 juli 2012

Huwelijksbijlagen vóór 1811 (4)

In deze blog enkele huwelijksbijlagen uit Oisterwijk en Baarle-Nassau.

Huwelijkstoestemmingen uit de 17e eeuw zijn zeldzaam. In onderstaande akte uit 1656 geeft Abraham Thomas toestemming aan zijn zoon Jacob om in Oisterwijk te trouwen met Martina Peeters van Beurden  (DTB 25 Oisterwijk, scan 49):Op 9 maart 1778 trouwden te Baarle-Nassau Jonkheer Hendrik Josephus Meijer Ruijsch en Gerardina van der Burgt . Bij dat huwelijk wettigen zij hun dochter Diederica Wilhelmina geboren Alphen 18 januari 1777
(DTB 9 Baarle-Nassau, scans 39-41):

Uit het doopboek van Alphen blijkt dat het kind op 19 januari 1777 aldaar is gedoopt (DTB 8 Alphen en Riel, scan 17):


De bruidegom krijgt bij notariële akte huwelijkstoestemming van zijn moeder Gijsberdina Diederica Johanna Ruijsch, weduwe van Johannes Meijer (DTB 12 Baarle-Nassau,  scans 41 en 42):
Het lijkt erop, dat de bruidegom achter zijn oorspronkelijke achternaam Meijer die van zijn moeder Ruijsch heeft geplakt om zo een samengestelde achternaam Meijer Ruijsch te doen ontstaan.

vrijdag 27 juli 2012

Rondom het Vrijthof in Hilvarenbeek in 1956

Het Archief ontving bijzondere foto's van het Vrijthof uit het jaar 1956. Het Vrijthof wordt ook wel de Markt genoemd. Op het eerste gezicht lijkt er weinig in vijftig jaar te zijn veranderd op het middelpunt van Hilvarenbeek.

Café De Zwaan van de gezusters Ketelaars op nummer 17 is nu grand-café De Zwaan. De details ogen alleen anders zoals het fietsenrek van Bavaria en de gestreepte zonneschermen.

De muziekkiosk met het rieten dak gebouwd tussen 1925 en 1950 staat nog steeds naast de meer dan driehonderdjarige oude Lindeboom.
En de toren van Sint Petrus oogt nog immers imposant.

Door het straatje naast het gemeentehuis rijdt een paard en wagen.
Alleen het beeld Mee d'n krommen ermm staat niet meer op het Vrijthof. Het betonnen beeld Mee d'n krommen ermm werd in 1953 door Hans Claesen vervaardigd in opdracht van de gemeente Hilvarenbeek. Na vandalisme in 2002 werd het beeld onherstelbaar beschadigd, op de binnenplaats van het gemeentehuis staat nog een kopie.

donderdag 26 juli 2012

Het gebed van een kind

Devoot knielend zien we een jong meisje voor het altaar. Met de processiekleding knielend voor het altaar van de parochiekerk Heilige Margarita Maria aan de Ringbaan West poseert het meisje. De kerk is de laatste jaren veel in het nieuws gekomen vanwege het vroege luiden van de klokken.
De naam van het meisje is Maria Martina Petronella ter Veer. Ze werd in Tilburg geboren op 18 september 1937 als dochter van Petrus Sijbrandus en Petronella Johanna Renders. Met haar familie woonde ze in de Molenstraat nummer 59. De foto is waarschijnlijk rond 1946 genomen.


Haar oom Sipelinus Joannes ter Veer (1903-1981) was fotograaf en woonde in de Diepenstraat 8-12. Sipelinus heeft meerdere beroepen uitgeoefend, als bruidegom in 1932 wordt kapper als professie opgegeven. Volgens overlevering zou hij deze foto van zijn nichtje als een portfolio-werk hebben genomen. De foto werd in zijn winkeletalage geplaatst om andere ouders van communicanten te verleiden Ter Veer ook een dergelijke foto te laten maken. Of deze strategie enig succes heeft gehad vertelt de overlevering niet. Hij heeft het beroep als fotograaf niet lang beoefend.

Een meisje zoals Maria moeten er velen zijn geweest in die tijd in Tilburg. Een van de hoogtijdagen uit je jonge leven vormde de dag van je eerste Heilige Communie. Nieuwe witte kleding, geschenken en een herinneringsfoto waren onlosmakelijk verbonden met deze dag. Voor niet iedereen was deze luxe weggelegd, soms moest je het met een afdankertje doen van je oudere zus en werden je schoenen na de communie zwart geverfd.

De prachtige foto werd geschonken door de afgebeelde Maria ter Veer via dhr. Van der Sluijs, nu zijzelf geen nakomelingen en eigen directe familie zal nalaten. We zijn haar zeer erkentelijk.

zaterdag 21 juli 2012

Huwelijksbijlagen vóór 1811 (3)

Deze keer aandacht voor huwelijksbijlagen van Gilze en Rijen, Oosterhout en Terheijden.

Op 18 mei 1800 huwden te Gilze en Rijen Dingeman Schenkels en Maria van Dongen (DTB 27 Gilze en Rijen, scans 30 en 31). Een afschrift van de huwelijksinschrijving is ook terug te vinden in de huwelijksbijlagen (DTB 29 Gilze en Rijen, scan 80):Bruidegom en bruid krijgen huwelijkstoestemming van respectievelijk vader en voogd. De huwelijkstoestemmingen zijn niet gedateerd (DTB 29 Dongen, scans 81 en 82):
Op 3 mei 1801 trouwden Jan Jansse Crul en Cornelia Flooren te Oosterhout (DTB 51 Oosterhout, scan 84):


Bijzonder is dat de bruid huwelijkstoestemming krijgt van haar pleegmoeder (DTB 53 Oosterhout, scan 14):


Op 7 januari 1791 gingen in ondertrouw te Terheijden Carel Anthony Contini, geboren Curacao en van de roomse godsdienst en Geertruijda Jacoba van der Ven, geboren Dordrecht, zijnde van de gereformeerde godsdienst. Bij zo'n gemengd huwelijk waren de 2e en 3e huwelijksproclamatie respectievelijk 6 en 12 weken na de eerste. De echtelieden trouwden op 26 maart 1792!!, ruim een jaar na de ondertrouw (DTB 22 Terheijden, scan  67):
De bruidegom krijgt huwelijkstoestemming van zijn ouders. Bijzonder is dat in dat consent de geboortedatum van de bruidegom wordt vermeld, nl. 26 november 1764 (DTB 24 Terheijden, scan 171):De reden voor de lange periode tussen ondertrouw en trouw van Carel Contini en Geertruijda van der Ven is terug te vinden in het schepenbankarchief van Terheijden inventarisnummer 82, folio 149 t/m 160. Ene Lambertine Carlier wonende Amsterdam verklaart dat Carel Anthony Contini haar in 1788 trouwbeloften heeft gedaan, zij was toen 8 maanden zwanger van een kind, waarvan Carel Antony de vader was. Het kind, Carolus Antonius, is op 30 juni 1788 in de rooms-katholieke kerk van Buitenveldert gedoopt. Carel Anthony Contini zou het kind zelfs als het zijne erkend hebben. Lambertine Carlier heeft gehoord dat Carel Antony Contini zich in ondertrouw heeft begeven met een jongedochter van der Ven. Zij protesteert tegen het a.s. huwelijk. Nadat Carel Anthony Contini door de schepenen is gehoord, is het resultaat, dat hij mag trouwen met de jongedochter van der Ven.

maandag 16 juli 2012

Kunstenaar Niel Steenbergen en zijn werken
 

Niel Steenbergen
In de hal van het stadhuis van Oosterhout is permanent aandacht voor de werken van kunstenaar Niel Steenbergen (link). De exposities worden georganiseerd door de stichting Niel Steenbergen in samenwerking met het Breda's Museum samengesteld. Het Museum in Breda heeft veel werken in bruikleen.  

 Steenbergen, geboren in de gelijknamige plaats in 1911, volgde op aanraden van zijn tekenleraar Joh. Werz na zijn gymnasium in Roosendaal de kunstnijverheidsschool in Tilburg. Pas later werd dit Katholieke Leergangen. Op 14 juli 1932 behaalde hij zijn diploma beeldhouwer. Met een beeld van Sint Franciscus wist hij zelfs de prestigieuze Prix de Rome in de wacht te slepen. Na zijn werkperiode in Rome werkte hij naast zijn beroepspraktijk ook als docent aan de Katholieke Leergangen.

Expositie werken Niel Steenbergen in 1988

Gevel stadhuis met werk van Niel Steenbergen

In dezelfde hal is vaker aandacht aan Niel Steenbergen gegeven. Bij de opening van een tentoonstelling  uit 1988 ontving Steenbergen een erepenning van de commissaris van de Koningin.
Maar er zijn meer banden met Oosterhout. Zo ontwierp Niel Steenbergen de ambtsketen van de burgemeester van Oosterhout, die door edelsmid Leo Lax werd uitgevoerd.

Voor zijn werken zou je niet alleen door de hal moeten lopen, maar vooral ook de gevel moeten bekijken. Het wapen van de gemeente Oosterhout is erin verwerkt.
Een beeld van Willem van Duivenoorde, benoemd tot heer van Oosterhout in 1325 en oud-bewoner van de burcht Strijen, in het Lukwelpark is van zijn hand. Het Regionaal Archief Tilburg beheert enkele foto's van zijn werken vooral in Oosterhout.

Benedictus Abdij Sint Benedictusberg juli 2012

Beeldhouwer Steenbergen werkte vanaf 1946 samen met monnik en architect Hans van der Laan, die na monnik te zijn geweest bij de Paulusabdij in Oosterhout, intrad bij de abdij Sint Benedictusberg in Vaals (link). Ook daar zijn veel werken van Steenbergen bewaard, zoals het beeld van Sint Benedictus uit 1982. De Paulusabdij heeft  een andere bestemming gekregen nadat de Benedictijnen in 2006 het klooster hebben verlaten.

Steenbergen overleed in maart 1997 in Oosterhout. Hij woonde aan de Warandelaan. Bijzonder om een oud bewoner op deze manier nog eens te gedenken.

donderdag 12 juli 2012

Tijdelijk probleem met onze infomail is opgelostIn verband met technische problemen zijn we de afgelopen dagen moeilijk bereikbaar geweest via de mail.

Berichten die aan ons zijn gestuurd tussen 4 en 10 juli via mailadres info@regionaalarchieftilburg.nl en reacties via onze website zijn niet of niet goed ontvangen.


Heeft u tussen 4 en 10 juli een mail naar ons gestuurd? Dan verzoeken we u deze nogmaals te sturen. Mails die vanaf 11 juli zijn verstuurd worden weer beantwoord. Bij voorbaat dank en excuses voor het ongemak.

Mails die rechtstreeks naar één medewerker van het archief zijn gestuurd, zijn wel goed aangekomen!

Update van vrijdag de 13e juli: Helaas zijn de mailproblemen nog niet geheel opgelost. Er wordt hard aan gewerkt.

Update van vrijdagmiddag 13 juli: technisch probleem is opgelost. info@regionaalarchieftilburg.nl is weer gewoon bereikbaar

zaterdag 7 juli 2012

Huwelijksbijlagen vóór 1811 (1)

Net als in de periode van de burgerlijke stand zijn er ook huwelijksbijlagen bewaard gebleven uit de periode vóór 1811. Deze bijlagen zijn niet zo uitgebreid als die van na 1810, maar kunnen toch belangrijke informatie opleveren. U zult vergeefs zoeken naar afschriften van overlijdensakten van ouders van bruid of bruidegom. Wél bewaard zijn afschriften van huwelijksafkondigingen, huwelijkstoestemmingen en in mindere mate afschriften van doopinschrijvingen van bruid en/of bruidegom. Belangrijk om te weten is verder, dat de bijlagen vaak verder terug gaan in de tijd dan de bijbehorende trouwinschrijvingen en dat kan dus van belang zijn om de herkomst van een bepaald echtpaar op te sporen. Ook worden er vaak huwelijksproclamaties in de bijlagen aangetroffen, die betrekking hebben op een andere plaats en mogelijk uitgebreidere gegevens bevatten.
Ter illustratie volgen nu enige voorbeelden van huwelijksafkondigingen.

Baarle-Nassau

Het schepentrouwboek begint in 1712, de bijlagen gaan terug tot 1694.
In 1705 is in Dordrecht het huwelijk afgekondigd tussen Cornelis van der Putten uit Dordrecht en Cornelia van Griensven uit Baarle-Nassau (DTB 11 Baarle-Nassau scan 3):


Dongen

Het schepentrouwboek begint in 1705, de bijlagen gaan terug tot 1648!
In 1660 wordt te Dongen het huwelijk afgekondigd tussen Johan Heijcants weduwnaar van Jenneke Peter Claes de Cock, wonende Tilburg en Maijke Adriaan Broeders jongedochter uit Dongen (DTB 41 Dongen scan 22):


Loon op Zand

Het schepentrouwboek begint in 1685, de bijlagen gaan terug tot 1664.
In 1669 vindt te Loon op Zand de huwelijksproclamatie plaats van Willem Adriaan Timmermans uit Dongen en Adriana Peter Emberts uit Venloon (= Loon op Zand) (DTB 32 Loon op Zand scan 94):Terheijden

Het schepentrouwboek begint in 1657, de bijlagen in 1648.
De trouwinschrijving van Lauwereijs de Bruijn en Johanna Maria Winckelmans (gehuwd 1717) is vermeld in het schepentrouwboek (DTB 22 Terheijden scan 4):De akte vermeldt slechts dat de bruid laatstmaal weduwe is van Nicolaas van Hout.
Het huwelijk is volgens de huwelijksbijlagen ook afgekondigd in Breda en dankzij die afkondiging weten we dat Johanna Maria Winckelmans in 1717 voor de 4e keer trouwde en achtereenvolgens weduwe was van Adriaan van der Burgt, daarna van Adriaan Reverhorst en laatst van Nicolaas van Hout (DTB 24 Terheijden scan 103):Bij de volgende blogs zullen voorbeelden van huwelijkstoestemmingen en afschriften van doopinschrijvingen aan de orde komen. 

vrijdag 6 juli 2012

Huwelijksbijlagen vóór 1811 (2)

In deze blog komen enige huwelijksbijlagen uit Chaam en Dongen aan de orde.

Op 24 mei 1809 trouwden te Chaam Carolus Arnoldus Norbertus de Pineda en Anna Margarita Raaijmakers (DTB 9 Chaam scan 83):
H. Waegemans geeft als neef en voogd aan zijn ouderloze nicht Anna Raaijmakers huwelijkstoestemming (DTB 11 Chaam scan 286):


Op 30 december 1714 trouwden te Dongen Hendrik Grevers en Cornelia Princen (DTB 42 Dongen scan 88):


De bruidegom krijgt huwelijkstoestemming van zijn ouders Barent Grevers en Maria Verbundt (DTB 42 Dongen scan 90):


Op 22 februari 1789 trouwden te Dongen Cornelis Arnoldus Verbunt en Johanna van Spaandonk (DTB 38 Dongen, scans 84 en 85):

Bruidegom en bruid krijgen beiden huwelijkstoestemming van hun vaders. Bijzonder is dat deze huwelijkstoestemmingen door de vaders tegelijkertijd worden gegeven (DTB 42 Dongen, scan 90):


donderdag 5 juli 2012

Reeshof redt de Muze!!


Even zag het ernaar uit dat de onvolprezen Muzeconcerten voorgoed zouden verdwijnen in onze herinnering. Tot mijn schrik ontdekte ik dat er in onze beeldbank geen enkele foto zit waarmee we onze kinderen en kindskinderen kunnen tonen hoe gezellig en ontspannen deze zomeravondconcerten waren. Voor de thuisblijvers, de terugkomers en degenen die de vakantie nog tegoed hadden was het de plek van ontmoeting. Keuvelen, oude vrienden en bekenden tegenkomen, wijntje, biertje en muziek voor iedereen. Gratis! Nou ja de wijntjes en biertjes moest je de laatste jaren bij de bar kopen, maar dat kostte ons de kop dan ook weer niet.

Voorgoed voorbij, zelfs geen herinnering in het archief.

We zijn dan ook heel blij met de vier harde schijven van fotograaf Jan Beerendonk die het archief na zijn overlijden begin dit jaar van de familie heeft gekregen. Jan Beerendonk woonde in het centrum van het Hart van Brabant, bijna op het Pieter Vreedeplein. Hij was o.a. een fervent festivalbezoeker en dan had hij altijd zijn fototoestel in de aanslag: een enorme hoeveelheid kleurrijke foto's liet hij na. Aan ons de taak om daar een mooie selectie uit te maken die we gaan bewaren voor later. En ik kan alvast verklappen dat de herinnering aan de muzeconcerten gered is: in het archief van Jan Beerendonk trof ik een serie foto's aan van ontspannen, hangende, zittende, dansende, kletsende mensen in de tuin van de Universiteit van Tilburg. Een eerste selectie staat op Flickr.

En gelukkig: ook de Muzeconcerten zijn gered! Met dank aan de wijkraad Reeshof. Op dinsdagavonden in juli en augustus als vanouds: ontmoeten, chillen, lekker lui luisteren. Maar wel met een opdracht voor al onze bevriende fotografen: je mooiste foto's taggen (via Facebook, Flickr of Twitter) aan "Regionaal Archief Tilburg" en "kijkopTilburg".

Let op: dinsdag 10 juli is het eerste concert in het Reeshofpark. Moge de weergoden ons goed gezind zijn! En laat je inspireren door Jan Beerendonk.

Resultaten extra zoekmogelijkheid voor stamboomonderzoek

In april startte Regionaal Archief Tilburg met het aanbieden van extra zoekmogelijkheden in de interface van de zoekpagina naar personen. Eerst kon ook meteen gezocht worden in de database van Regionaal Archief West-Brabant, en drie dagen later ook in die van het Gemeentearchief Roosendaal.

Bij het aanbieden van een dergelijke extra functionaliteit blijft het altijd de vraag of die ook gebruikt gaat worden. Na drie maanden is het tijd om het gebruik eens te bekijken.

Het is niet mogelijk om het aantal bezoekers te meten maar wel het aantal webpagina´s dat is gepresenteerd met een antwoord waarbij de website van het RA West-Brabant of van GA Roosendaal werden bevraagd.De cijfers zijn goed! Rond de 15% van het totaal aantal geraadpleegde webpagina´s bevatte een antwoord met één of beide databases. De conclusie mag dan ook zijn dat onze websitebezoekers deze extra service goed gebruiken.

Nu WieWasWie beschikbaar is gekomen is het de vraag of het bezoek aan onze website terug gaat lopen. En of deze extra service nog goed bezocht blijft worden.

We houden het in de gaten en komen er later in dit jaar op terug.