maandag 18 februari 2008

Archivarissenmobiliteit

Vandaag kreeg ik het beleidsplan van BRAIN onder ogen. Dat is getiteld: De bindende kracht van BRAIN.

Daar stonden enkele hele interessante regels in over arbeidsmobiliteit in de archiefsector en de visie van BRAIN daarop. Die wil ik jullie niet onthouden.

De arbeidsmobiliteit in onze branche is laag. Dat is niet goed voor onze werknemers, en ook niet voor onze instellingen. De branche staat bol van de dynamiek. Om daar ten volle de vruchten van te kunnen plukken, is frisheid nodig, innovatieve kracht, creativiteit, kennis van nieuwe ontwikkelingen. Het zou goed zijn als het voor onze werknemers makkelijker en aantrekkelijker werd om bij elkaar in de keuken te kijken, om te leren, om nieuwe ervaringen op te doen.

Dat zijn woorden naar mijn hart. Delen van kennis alleen is niet voldoende, het delen van talent is minstens zo noodzakelijk. Voor het talent is dat ook interessant. Je krijgt veel meer ervaring door op verschillende plaatsen te werken en de andere instellingen profiteren daar van!
Als organisatie raak je op deze manier geen talent kwijt en wordt je er uiteindelijk zelf ook weer beter van. Leren van elkaar en niet elkaars vliegen afvangen.
Ik zie alleen maar winnaars!

Over de nadelen van het jobhoppen heb ik elders ook wat geschreven.