maandag 28 november 2011

Oude bouwvergunningen uit Dongen en 's Gravenmoer

Wilt u uw huis gaan verbouwen of misschien wel een nieuw huis bouwen, dan dient u een bouwvergunning aan te vragen. Dat is al zo sinds dat verplicht werd gesteld met de Woningwet uit 1901, nu meer dan zo'n honderd jaar geleden geïntroduceerd. De Woningwet was niet alleen bedoeld om tot een betere kwaliteit van de woningen te komen maar ook om de gezondheid van de bewoners te bevorderen.

Sinds 1901 is er veel veranderd. Een bouwvergunning aanvragen kan vanaf oktober 2010 redelijk eenvoudig via het landelijke loket op www.omgevingsvergunning.nl. Heel het proces is digitaal ingericht. De gemeente ontvangt automatisch uw digitaal ingediende plannen. De bouwvergunning wordt ook niet meer zo genoemd, het is tot de naam omgevingsvergunning omgedoopt. Voor die tijd ging u langs bij het gemeentehuis waar u woonde en diende een bouwvergunning in.De gemeente Dongen heeft de 'oude' bouwvergunningen van Dongen en 's Gravenmoer tot 1980 onlangs ondergebracht in het Tilburgse archief. Dat betekent als u een oude bouwtekening wil inzien of een kopie daarvan wil hebben, u bij het Archief in Tilburg langs kan gaan en niet meer bij het Gemeentehuis aan de Hoge Ham.

De bouwvergunningen bieden u een unieke kans om historisch onderzoek te doen, naar uw eigen huis bijvoorbeeld. Maar er zijn talloze andere mogelijkheden, de schoenindustrie in Dongen waar was die precies gevestigd en hoe zagen de fabrieken eruit ? En welke clubgebouwen hadden de sportverenigingen ? Ook de bouwvergunningen van 's Gravenmoer, waar de industrialisering veel minder invloed had, vormen een unieke archiefbron.

Zelfs met de toegangen op de bouwvergunningen alleen kunt u al een zekere bewonersgeschiedenis per perceel opstellen. U vindt deze op de website van het Regionaal Archief Tilburg onder de tab 'Archieven & Inventarissen'. En wilt u uw onderzoek combineren met een onderzoek in de plaatselijke krant, ook dat is mogelijk. Het Weekblad van Dongen van 1922 tot 1976 is ook beschikbaar.

Nog een nieuwsfeit, met de overdracht kwamen ook wat meer recente en openbare registers van de Burgerlijke Stand van Dongen en 's Gravenmoer naar Tilburg toe. Deze registers worden komende tijd gedigitaliseerd en de scans worden in de database genealogie opgenomen. Dat duurt wel even voordat zo ver is, maar u kent het spreekwoord: Wat in het vat zit verzuurt niet !

zaterdag 26 november 2011

bigamie te Oosterhout

Het gebeurt niet zo vaak, dat één man op dezelfde dag in dezelfde gemeente trouwt met twee verschillende vrouwen, sterker nog, dat is verboden. En toch is dat gebeurd in 1900 te Oosterhout. Op 29 november 1900 trouwden te Oosterhout: Jan Kornelis Verweij en Johanna Anderson:

Op dezelfde dag trouwde dezelfde Jan Kornelis Verweij met Emilinda Seraphina Maria Pieters:
Twee zaken vallen op bij de eerste huwelijksakte: Onder de akte prijkt de handtekening van P. Vissers, die verder in de gehele akte niet wordt genoemd. De kantmelding vermeldt, dat de naam van de bruidegom in de akte verkeerd is vermeld en dient te luiden: Pieter Vissers. Het opmerkelijke is dat de kantmelding pas in 1940 is geplaatst. Op papier is Jan Kornelis Verweij dus bijna 40 jaar gehuwd geweest met twee vrouwen. Waarom de correctie zo lang na het huwelijk heeft plaatsgevonden, is mij een raadsel. Wellicht heeft het iets te maken met het overlijden te Breda op 12 november 1939 van Pieter Vissers, echtgenoot van Johanna Anderson.woensdag 23 november 2011

Nieuw boek over Oisterwijkse natuur en toerisme

Op dinsdagmiddag 22 november presenteerde Stichting Kwartier van Oisterwijk hun nieuwe boek over Oisterwijk getiteld: 'Ge wordt geïnviteerd naar Oisterwijk te komen'. Geschiedenis van natuur en toerisme in Oisterwijk.
Dit boek is deel 4 van de Oisterwijkse Historische Reeks. Het project startte in 1997 en heeft door allerlei oorzaken lang geduurd. Maar nu ligt er een kloek boek, in full colour uitgegeven. Het is een prachtige uitgave geworden.
Een team van schrijvers, onder eindredactie van Theo Cuijpers, heeft in al die jaren stukje bij beetje de geschiedenis van het toerisme in Oisterwijk op papier gesteld. Daarvoor was veel archiefonderzoek nodig. Het archief van Natuurmonumenten is daarvoor vele maanden verhuist van Stadsarchief Amsterdam naar Regionaal Archief Tilburg. Dat was voor de onderzoekers natuurlijk veel makkelijker bereikbaar om de vele archiefstukken door te nemen en relevante informatie over te nemen.

Het eerste exemplaar werd uitgereikt aan burgemeester Hans Janssen die in zijn dankwoord nog eens memoreerde dat natuur en Oisterwijk een sterk verbond hebben en in het verleden ook hadden. De welvaart van het dorp is voor een belangrijk deel te danken aan de toeristische waarde van de bossen en vennen. Het toerisme in Oisterwijk gaat terug tot het midden van de 19de eeuw. De schaal waarop er toen werd gerecreëerd was natuurlijk een stuk kleiner dan heden ten dage. De groei van het recreatief gebruik van de bossen en vennen, de strijd om het grondgebruik tussen landbouw, stedebouw en natuurmonumenten, al deze aspecten komen aan bod in dit boek.

Theo Cuijpers nam afscheid van het schrijversteam dat verder bestond uit Wim de Bakker, Frans Kapteijns, Louis Nouws, Ad van den Oord en Lambert Winkelmolen. In zijn afscheidswoord schetste Theo uitgebreid de lange wordingsgeschiedenis van het boek. Hij roemde de Oisterwijkse natuur en beschouwde dat als het meest onderscheidende element van Oisterwijk als gemeente.

Het is een prachtig geïllustreerd boek geworden met een mooie balans tussen authentieke, meestal zwart-wit, foto's en recentere kleurenfoto's. Regionaal Archief Tilburg heeft ook enkele foto's uit zijn collectie bijgedragen aan dit boek. De uitgave bevat ook een dvd met een aantal historische toeristische plattegronden van Oisterwijk en een paar films over de natuurgebieden waarvan er ook een uit de collectie van het archief komt.

Het boek is o.a. te verkrijgen via de webstie van Stichting Kwartier van Oisterwijk.

dinsdag 22 november 2011

Geen chat op 24 november.

Wegens omstandigheden kan de chatavond die gepland staat op donderdag 24 november niet door gaan. U kan ons deze dinsdag- en woensdagavond wel bereiken tussen 19.00 en 22.00.

Goed nieuws: op 5 december zal de chat gewoon door gaan, dus u kan met al uw vragen op Sinterklaas-avond bij ons terecht!

zaterdag 19 november 2011

Achternaam van kinderen van ongehuwde moeders (7 en slot)

In zes afleveringen zijn de verschillende vormen van naamgeving bij kinderen van ongehuwde moeders behandeld. In deze laatste aflevering wordt verteld, hoe de ambtenaar van de burgerlijke stand had moeten handelen: Als slechts de achternaam van de vader in de geboorteakte van het kind wordt vermeld, krijgt het kind de achternaam van de moeder. Dat kan echter alleen met tussenkomst van de Rechtbank van Eerste Aanleg cq. Arrondissements-rechtbank. Tot op heden zijn slechts de twee nu volgende voorbeelden bekend, waarbij dat gebeurd is.


Het eerste geval speelt zich af in Alphen en Riel. Op 9 mei 1821 werd aldaar geboren: Cornelus Pijnenborg, zoon van Maria Baaten. Maria Baaten trouwde twee keer, maar in geen van beide gevallen met een meneer Pijnenborg. De eerste keer trouwde zij, onbekend waar en wanneer, met Jan Francus Raes, overleden Brussel 24 februari 1838. Haar tweede huwelijk, met Guillielmus de Bont, vond plaats te Alphen en Riel op 13 november 1850. Geen van haar beide echtgenoten heeft haar voorechtelijke zoon erkend. In 1860 dienen Cornelus Baaten en zijn moeder Maria Baaten, echtgenote van Guilliam de Bont, beiden wonende te Alphen bij de rechtbank een verzoek tot naamswijziging in. Cornelis is een natuurlijke zoon van voornoemde Maria Baaten, geboren 10 mei 1821 (lees 9 mei). De geboorteaangifte van Cornelus is indertijd door zijn grootvader Adriaan Baaten gedaan, en Cornelus verklaart steeds bij zijn moeder en grootvader te hebben gewoond en door hen te zijn opgevoed. Hij heeft steeds de achternaam Baaten gevoerd. De rechtbank is het met hem eens. In 1860 wordt bij vonnis van de arrondissementsrechtbank van Breda de achternaam van Cornelus gewijzigd van Pijnenborg in Baaten, zoals blijkt uit de kantmelding bij de geboorteakte:Het vonnis is ingeschreven in het geboorteregister van Alphen en Riel van 1860 tussen akten 6 en 7:

Cornelus Baaten trouwt te Alphen en Riel op 7 februari 1863 met Petronella Schellekens:Het tweede geval speelt zich af in Oosterhout. Op 22 januari 1811 wordt aldaar geboren: Henriëtte Delie, dochter van Ester van Steenhoven. Moeder Ester trouwt te Oosterhout op 17 augustus 1817 met Antonij Kop. Hij erkent het voorechtelijk kind van zijn echtgenote niet.Henriëtte dient in 1834 bij de rechtbank een verzoek tot naamswijziging in. Zij is een natuurlijke dochter van Ester van Steenhoven, maar in haar geboorteakte wordt zij abusievelijk Delie genoemd. De rechtbank gaat accoord met de naamswijziging. Henriëtte's achternaam Delie wordt bij vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Breda in 1834 gewijzigd in van Steenhoven, zoals blijkt uit de kantmelding bij haar geboorteakte:Genoemd vonnis is ingeschreven in het geboorteregister van Oosterhout van 1834 na akte 256:
Henriëtte van Steenhoven trouwde op 18 september 1834 te Oosterhout met Adriaan van Gils:
vrijdag 18 november 2011

In memoriam: Barend-Jan van Spaendonck (1924-2011)

Met verslagenheid is kennis genomen van het bericht dat Barend-Jan van Spaendonck als gevolg van een tragisch ongeval onverwacht is overleden.

Barend Jan van Spaendonck werd op 16 augustus 1924 geboren als eerste kind van mr. dr. Barend J.M. van Spaendonck (1896-1967) en Ria M.Ph. Taminiau (1902-1938). Na zijn rechtenstudie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen was hij werkzaam bij de stichting Bureau Van Spaendonck en vervulde diverse bestuursfuncties in Tilburg. Op de foto staat hij in het midden tussen burgemeester Letschert en sportvrouw Irene de Kok.Van Spaendonck was een goede bekende van het Regionaal Archief Tilburg. Samen met zijn broer Geert vormde hij de motor achter de Stichting Joannes Antonius van Spaendonck, eigenaar van het familiearchief. Na jarenlang verzamelen werd het archief in 2010 in overleg van de familie opnieuw geordend om het nog beter toegankelijk te krijgen.

Op redelijk gevorderde leeftijd besloot hij te gaan promoveren bij prof. dr. H.F.J.M. van den Eerenbeemt. De titel van het proefschrift luidde 'In de wol geverfd: de Tilburgse wollenstoffenindustrie vanuit de optiek van een lokale ondernemersvereniging (1896-1940)'. Gedegen archiefonderzoek vormde de basis. Naast zijn passie voor het familiearchief publiceerde hij met name op het gebied van genealogie en leden van de familie Van Spaendock. Zo publiceerde hij in 2007 de bekende genealogie. Publicaties volgden over de bekende bloemschilder Gerard van Spaendonck en het bedrijf van André van Spaendonck (Spandon).

Afgelopen maandag zouden we de actuele stand over het archief nog eens doornemen, het heeft niet meer zo mogen zijn.

donderdag 17 november 2011

10 Facebook-weetjesRegionaal Archief Tilburg zit al sinds maart op Facebook. Tijd om een tiental weetjes rondom dit fenomeen te verspreiden!

Wist u dat...

1)...er in totaal 642.613.700 Facebook-gebruikers wereldwijd zijn?

2)...Facebook in 2004 is ontwikkeld door de Harvard student Mark Zuckerberg en dat deze 27 jarige ondernemer inmiddels bijna 14 miljard waard is?

3)...het archief iedere werkdag actief is op Facebook?

4)...er wereldwijd iedere 20 minuten 2.700.000 nieuwe berichtjes worden geplaatst?

5)...het archief op dit moment al 1072 Facebook-vrienden heeft?

6)...de geplaatste foto's uit onze collectie een grote hit zijn op Facebook?

7)...77% van de gebruikers minstens een keer per week op zijn of haar eigen pagina kijkt?

8)...medewerker Jaël degene is die de Facebook-pagina van het archief invult en bijhoudt?

9)...er zich tot nu toe gemiddeld iedere week 29 nieuwe vrienden bij onze pagina aanmelden?

10)...het aanmaken van een Facebook-pagina voor iedereen mogelijk en geheel gratis is?

Wij nodigen dus iedereen uit om zich bij ons aan te melden!

Archief Noud Heerkens naar Regionaal Archief Tilburg

Een verrijking voor de architectuur in Tilburg.
Zeventig jaar lang werkte Noud Heerkens als architect. Hij overleed in 2009 en liet een enorm oeuvre na van ruim vierduizend projecten in Brabant. De familie Heerkens heeft besloten een selectie van dit bijzondere archief over te dragen aan Regionaal Archief Tilburg. Op donderdag 24 november is de overdracht een feit en krijgt de papieren nalatenschap van Heerkens een nieuw onderkomen.

Architect Noud Heerkens bouwde en verbouwde duizenden woningen, boerderijen, bedrijfspanden, zorginstellingen en scholen in Tilburg en wijde omgeving. Heerkens was een architect die de mens centraal zette in zijn ontwerpen. In het archief wat aan het Regionaal Archief Tilburg wordt overgedragen neemt de sociale woningbouw dan ook een prominente plaats in. Een paar bekende gebouwen van Heerkens zijn de Andreasschool (destijds St. Pascalisschool) aan het Lourdesplein, woningen aan de Ringbaan Oost en Veldhovenring, het voormalig tehuis voor dak- en thuislozen ‘De Klinkert’ en basisscholen in de wijken het Wandelbos en´t Zand.

Heerkens volgde de Ambachtsschool en de Academie voor Beeldende en Bouwende Kunsten in Tilburg. In 1933 zette hij als 18-jarige zijn eerste ontwerp op papier voor woningen aan het Columbusplein in Tilburg. In de jaren voor de Tweede Wereldoorlog ontwikkelde de aannemerij Heerkens van Bavel eigen woningen waar Noud Heerkens de ontwerpen voor maakte. Direct na de oorlog begon de periode van de wederopbouw. Het was de tijd waarin Heerkens zowel binnen als buiten Brabant honderden standaardwoningen bouwde. Een eenvoudige koopwoning die voldeed aan alle eisen van het moderne wonen maar toch betaalbaar was. Uit deze tijd dateren ook zijn vele landarbeiderswoningen en wederopbouwboerderijen.

Heerkens was niet alleen actief als architect. Hij had ook een grote maatschappelijke betrokkenheid. Met veel energie en enthousiasme zette hij zich in voor diverse verenigingen zoals de verkennerij, de Vincentiusvereniging en de Monumentencommissie. Op latere leeftijd was hij actief lid van de BNA (Bond van Nederlandse Architecten). Hij was één van de eerste leden in de Wijkraad Binnenstad en toonde zich fel voorstander van het behoud van de Broekhovense kerk. Heerkens zag het belang van de relatie tussen nieuwbouw en de bestaande omgeving. Hij luisterde naar mensen, hield stadsontwikkelingen in de gaten en klom in de pen als hij vond dat het beter, menselijker kon.

Zowel op politiek, sociaal, architectonisch als bouwkundig gebied had Heerkens een grote interesse en toonde zich gevoelig voor nieuwe ontwikkelingen. Hij bewaarde en archiveerde veel, rangschikte documenten, artikelen, interviews en knipsels. Voorvoelde hij dat zijn werk in de toekomst van waarde zou zijn?

Bij zijn dood besloeg het archief meer dan 120 meter aan documenten, bouwtekeningen, verslagen, boekjes, mappen en plannen. De familie was in eerste instantie verwonderd over de veelheid en diversiteit. Om een goed oordeel te krijgen over de waarde van het archief, werden deskundigen uit verschillende disciplines geraadpleegd. Een kunsthistoricus, een oud-archivaris, een architect en mensen uit de beeldende en monumentale kunst bogen zich over het archief.

Zij constateerden dat het archief een periode van 70 jaar bestreek en maatschappelijke ontwikkelingen in de 20e eeuw nauwgezet weerspiegelt zoals de crisis, wederopbouw en toegenomen welvaart. Maar ook specifieke ontwikkelingen zoals die binnen de stedenbouw, de ruimtelijke ordening en innovaties in de bouwpraktijk zijn goed zichtbaar in het archief. Zij kwamen tot de conclusie dat de cultuurhistorische waarde ervan groot is.
Na het eerste contact met de gemeentearchivaris en Regionaal Archief Tilburg zette de familie Heerkens zich aan de taak om het archief klaar te maken voor de overdracht. Er werden selecties gemaakt en gedetailleerde inventarissen geschreven. De overdracht aan Regionaal Archief Tilburg bedraagt 15 meter aan archiefmateriaal. Hierin zitten uiteraard vele bouwtekeningen, maar ook het persoonlijk archief, wat een weerslag geeft van Heerkens’ maatschappelijke betrokkenheid.

Na twee jaar samenwerking is de overdracht op 24 november 2011als een slotakkoord voor de familie Heerkens. Voor het archief met de vele onderzoekers is dit het begin van het ontdekken van een schat aan informatie.

De inventaris van het archief Heerkens is vanaf 24 november te vinden via de databank op www.regionaalarchieftilburg.nl.

Bekijk hier meer foto´s
Foto´s van Monica Vanhercke, behalve portret Noud Heerkens, die is gemaakt door Gemma van Linden.

dinsdag 15 november 2011

Het verhaal over architect Leo Goyaerts nader verteld.

Architect Leo Goyaerts, ook wel als Goijaerts of Goyarts gespeld, werd geboren in Tilburg op 11 oktober 1852 als zoon van timmerman en bouwmeester Johannes Franciscus en Anna Maria Mennen.
Zijn beroep was architect. Met zijn vrouw Maria Vermeulen (1851-1927) woonde hij in de Zomerstraat 44. Hij was ook politiek actief. Vanaf 1891 was hij gemeenteraadslid van Tilburg en van 1894-1918 wethouder. Wegens gezondheidsklachten nam hij ontslag en overleed op 19 juni 1918.


Op de kleine afbeelding zien we de inwijding van de Mariaschool in 1912, die naar zijn ontwerp werd gebouwd in de Hoogvensestraat en in 1992 werd gesloopt.
Ook buiten Tilburg werd er op grond van zijn ontwerpen gebouwd zoals het St. Ursula klooster in Boxtel aan de Baroniestraat; Hij nam daar ook de leiding tijdens de bouw. Een ander klooster waar hij zijn medewerking aan verleende was het Moederhuis van de zusters van Liefde aan de Oudedijk in Tilburg.

Als architect ontwierp hij ook veel huizen met name voor de lokale elite, aan de Korvelseweg 162-168 bijvoorbeeld met art nouveau elementen.

Waarom al die plotselinge aandacht voor deze Tilburgse architect ?

Uit Engeland kregen we een pakketje toegestuurd. Hierin bevonden zich diverse persoonlijke archiefstukken van Leo Goijaerts. Door de papieren komen we te weten dat Leo op het internaten in St. Oedenrode en Sittard heeft gezeten en daarna de opleiding bouwkundig tekenen aan het Tilburgse Tekeninstituut heeft gevolgd. Heel ontroerend is de eerste brief van Leo aan zijn ouders met de aanhef 'lieve ouders'. Met zijn vrouw onderneemt hij in het voorjaar van 1881 een reis naar Parijs. Ook enkele brieven is bewaard gebleven. Zo vraagt de bisschop zijn advies over de restauratie van de kerk in Grave in 1885.


Het archief vormt een mooi voorbeeld hoe documenten het verhaal van een leven kunnen vertellen. Het archief is geregistreerd onder nummer 1491.

zaterdag 12 november 2011

Dit verzin je niet

Het kwam vroeger nogal eens voor, dat twee gelijknamige broers of zusters beiden in leven bleven en trouwden. Uniek is het, lijkt mij, dat twee gelijknamige zusters, in verschillende plaatsen geboren, op dezelfde dag in dezelfde gemeente gingen trouwen. En dat deed zich voor in Loon op Zand in 1815.

Op 6 april 1815 trouwden te Loon op Zand Gerardus van Dal en Johanna Snoeren, gedoopt Loon op Zand 7 februari 1785, dochter van Cornelis Snoeren en Anna Bakkeren:


Deze Johanna Snoeren overleed op 10 februari 1840 te Loon op Zand als echtgenote van Gerardus van Dal:

Een jongere zus van Johanna, eveneens Johanna geheten, trouwde ook op 6 april 1815 te Loon op Zand, met Martinus Stockermans. Zij is op 2 januari 1787 te Udenhout gedoopt, dochter van Cornelis Snoeren en Anna Bakkeren:

Deze Johanna, zullen we haar maar Johanna junior noemen, overleed op 19 oktober 1835 te Tilburg als echtgenote van Martinus Stockermans:vrijdag 11 november 2011

Nieuwe boeken (november)
Beroepsnamenboek : beroepsaanduidingen voor 1900 in Nederland en België / J.B. Glasbergen. - Amsterdam : Veen, 2004.

Bewoningssporen uit de Vroege IJzertijd op de Loosche Akkers bij Hilvarenbeek / Sander Hakvoort ; red. H.A. Hiddink. - Amsterdam : Archeologisch Centrum Vrije Universiteit, 2004. - 26 p. : ill. ; 30 cm. - (Zuidnederlandse archeologische rapporten ; 16)

Jubileumboek Tilburg Road Runners 1985 - 2010 / Red. Henk Beijens, Jan Beunen, Jan Wijnans. - [s.l.] : [s.n.], 2011. Omslagtitel: 25 jaar Tilburg Road Runners : 'Een vereniging die loopt'

Cityring Tilburg : lange lijnen en rustige ritmes / Gemeente Tilburg. - Tilburg : Gemeente Tilburg, 2011.
Meer informatie over de Cityring

De moord op Marietje Kessels : waarom de ouders moesten zwijgen / Godelieve Kessels ; met een kerkhistorisch essay door Peter J.A. Nissen. - [Utrecht] : Nieuwland, 2011.

> item NOS journaal over het boek en de moord

Geertruidenberg : een wandeling door de tijd! / Bas Zijlmans. - Geertruidenberg : Verse Hoeven, 2010.

dinsdag 8 november 2011


Kermisplaatjes  

Als u in Beeldonline gaat zoeken naar foto uit de jaren na ongeveer 1995, zal het u opvallen dat er relatief weinig foto’s uit die periode te vinden zijn. Voor een belangrijk deel ligt dat aan de omslag van analoge naar digitale fotografie. Er worden sindsdien wel veel, heel veel (te veel?) foto’s gemaakt, maar ze worden digitaal opgeslagen op computers, cd’s, USB-sticks, enzovoort en blijven daar veelal. Het archief bereiken ze niet meer zo gemakkelijk. Met het project “Kermisplaatjes voor later” wilden we onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om die digitale foto’s te verzamelen, te beheren en ter beschikking te stellen. Het gebruik van de digitale schoenendoos Flickr en een bij uitstek Tilburgs onderwerp als “De Tilburgse Kermis” leken daarvoor uitermate geschikt.

Binnen de Flickr-pagina van het archief werd in het voorjaar een groep “Kermisplaatjes voor later” aangemaakt. Hierin werden eerst foto’s uit de eigen collectie onder gebracht. Om ‘de wereld’ op de hoogte te brengen van dit project en zo mogelijk te enthousiasmeren mee te doen, werd hierover getwitterd en ook op Facebook werd er aandacht aan besteed. Omdat Flickr nu actief gebruikt werd, moest er ook flink worden geëxperimenteerd met de mogelijkheden die Flickr daarvoor biedt: contacten leggen, uitnodigen, foto’s toevoegen aan een groep, taggen, mailen, etc. Mensen en groepen die al eerder foto’s plaatsten zijn gevraagd mee te doen. Het is werkelijk ongelooflijk hoeveel prachtige foto’s er op Flickr staan! Op deze manier probeerden we een community te bouwen. Telkens reageren, actief blijven, complimentjes uitdelen, vragen mee te doen. De rechtstreekse uitnodigingen hebben een aantal enthousiaste reacties opgeleverd, die helaas niet altijd gepaard gingen met het plaatsen van foto’s. Ook waren er enkele “spontane” aanmeldingen door de tijd heen. Uiteindelijk is de teller blijven steken op 32 “members” en op 382 foto’s. Hiervan moeten we de 60 foto’s uit de eigen collectie afhalen, maar dat brengt de “opbrengst” op 322 foto’s: niet gek voor zo’n project en veel meer dan we tot nu toe binnen kregen via de oude weg. Uitschieters zijn de hilarische reeks van ‘Maancafé’ (mannen met rijwielen tussen de benen) en ‘Leica in Tilburg’ die prachtige foto’s toevoegde van kermisbezoekers in alle maten, kleuren en soorten.

Tot zover het verzamelen. Hoe nu verder? De volgende stap is een keuze te maken uit de ruim 300 foto’s. Uiteindelijk zullen we zo’n 50 tot 70 overhouden die we graag willen bewaren: foto’s die typerend zijn voor Tilburg, de Tilburgse kermis. Deze foto’s gaan we digitaal opslaan, buiten Flickr, in het e-depot van het archief. Een archief is niet alleen maar een opslagplaats: archieven, documenten zijn openbaar en door iedereen te raadplegen. Met de fotografen wordt nu contact opgenomen om ervoor te zorgen dat de bewaarde foto’s ook in de toekomst, zonder de belasting van copyrights, te raadplegen zijn en te ‘gebruiken’ zijn voor niet-commerciële doelen. De  geselecteerde foto’s worden opgenomen in BeeldOnline en zo zal deze leemte in de fotocollectie worden gevuld.

Met de ervaringen die we hebben opgedaan gaan we volgend jaar verder experimenteren: ander onderwerp, misschien ander medium. Wat het precies gaat worden? Dat zijn we nog niet helemaal uit… We houden u op de hoogte.  

Komt u 's avonds met ons kletsen?


Sinds mei 2011 biedt Regionaal Archief Tilburg een nieuwe vorm van dienstverlening: de chat! Naast een werkelijk bezoekje aan het archief, een email versturen of een telefoontje plegen, kan u tegenwoordig ook rechtstreeks via onze website met ons praten. Iedere maandag- tot en met donderdagavond, tussen 19.00 en 22.00 is een van onze medewerkers beschikbaar om al uw vragen te beantwoorden.
In de maanden mei en juni zijn wij overdag online geweest, maar om onze bereikbaarheid te vergroten zijn we sinds juli in de avonduren online.

In de afgelopen maanden zijn er al redelijk wat bezoekers komen kijken op de chat. Vragen die gesteld werden gingen onder andere over genealogie, foto's uit onze collectie, uitleg over de website of de aanwezigheid van bepaalde archiefstukken. Zowel chats van een uur als chats van 5 minuten hebben de revue gepasseerd.

Dus als u 's avonds met een vraag voor ons zit; open onze website en stel 'm meteen!

zaterdag 5 november 2011

Bruid en bruidegom met de langste namen

De bruid met de langste naam is, voor zover valt na te gaan, jonkvrouwe Margaretha Ernestine Louise Bieude de Girard de Mielet van Coehoorn. Zij trouwde op 7 september 1916 te Made en Drimmelen met Hendrik Willem Heijman:

Zij ondertekent de akte als MdeGdeMiCoehoorn.
De bruidegom met de langste naam is waarschijnlijk Gemme Onuphrius Tjalling Burmania thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg. Hij trouwde op 5 januari 1844 te Oosterhout met Henrica de Hoogh:
De bruidegom ondertekent de akte met Schwartzenberg, opmerkelijk genoeg zonder voorletter.vrijdag 4 november 2011

Win een sierkwartierstaat van Geertje Aalders

Uw voorouders in een lijstje en bewaren, heel goed bewaren

Hoe ver komt u bij het opnoemen van uw voorouders? Twee generaties? Drie misschien? Veel mensen gaan op zoek naar hun voorouders, stamboomonderzoek is ‘in’. En het hoeft helemaal niet zo moeilijk te zijn. Via internet komt u vaak al een heel eind. Regionaal Archief Tilburg stimuleert stamboomonderzoek. Niet alleen door alle aktes via internet beschikbaar te stellen, maar ook door het uitschrijven van een wedstrijd!

Ga op zoek naar uw voorouders
Van 10 november t/m 5 december 2011 kan iedereen meedoen aan de ‘Wedstrijd Kwartierstaat’. In een zogenaamde kwartierstaat gaat u vijf generaties voorouders invullen. Deze stuurt u naar ons op en één van onze experts controleert de gegevens. Om mee te doen moet de geboorteplaats van minimaal twee grootouders in het werkgebied van Regionaal Archief Tilburg zijn. Per voorouder geeft u zijn of haar naam, geboorte- en overlijdensdatum, geboorteplaats en huwelijksdatum.
Regionaal Archief Tilburg zorgt voor een ‘kladversie’ om de gevonden gegevens op te noteren. Deze is afgeleid van een lege kwartierstaat van het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG). Hierop kunt u vijf generaties invullen.
Kinderen worden ook uitgenodigd mee te doen. Samen met opa en oma komen zij vast een heel eind!
Deelnemers worden uitgenodigd om op zaterdag 10 december aanwezig te zijn in Regionaal Archief Tilburg. Onder de beste inzendingen worden dan tien prijzen verloot! Op deze manier sluit Regionaal Archief Tilburg 200 jaar Burgerlijke Stand feestelijk af.

Kwartierstaat van Geertje Aalders
De prijs is een prachtige prent van illustratrice Geertje Aalders. Zij is bekend van haar werk voor Flow-Magazine. Speciaal voor Regionaal Archief Tilburg maakt zij een kwartierstaat die een eyecatcher zal zijn in elke woonkamer en een dierbaar familiestuk. Een ideaal cadeau bij een huwelijk, geboorte of voor kerst. De gevonden gegevens van de wedstrijd kunt u daarmee mooi presenteren!

Stamboom of kwartierstaat
Er is verschil tussen een stamboom en een kwartierstaat. In een stamboom staan voorouders met alle broers en zussen, ooms en tantes erbij. In een kwartierstaat komen alleen de voorouders voor, dus alleen de ouders van de ouders en daar dan ook weer de ouders van. In onze wedstrijd houden we het op een kwartierstaat. We zijn dus alleen op zoek naar uw voorouders.

Speciaal voor de fanatiekelingen
Kunt u geen genoeg krijgen van het onderzoek naar voorouders, doe dan mee aan ‘Kwartierstaat uit je hoofd’. Op 10 december kunnen mensen meedoen aan uit het hoofd invullen van hun kwartierstaat zonder hulpmiddelen! Wie het verst komt, kan ook rekenen op de kwartierstaat van Geertje Aalders. Opgeven kan via mail onder vermelding van ‘Kwartierstaat uit je hoofd’. Het programma van 10 december wordt later bekend gemaakt, houd hiervoor de website in de gaten!

Insturen van uw ingevulde kwartierstaat kan naar

Regionaal Archief Tilburg
t.b.v. Wedstrijd Kwartierstaat
Postbus 4265
5004 JG Tilburg

Of per mail naar info@regionaalarchieftilburg.nl o.v.v. Wedstrijd Kwartierstaat.
Vergeet niet uw eigen contactgegevens te vermelden!


donderdag 3 november 2011

militieregisters online

Vandaag wordt de website http://www.militieregisters.nl/ gelanceerd! De militieregisters van 16 archieven zijn gescand en online gezet zodat deze bron beschikbaar is voor een breed publiek. De scans zijn geïndiceerd door vrijwilligers van het project vele handen maken licht werk! Open archieven door crouwdsourcing, een initiatief van Stadsarchief Amsterdam.

De militieregisters uit het werkgebied van Regionaal Archief Tilburg zijn helaas niet te vinden via deze website, daarvoor blijft een bezoek aan het archief noodzakelijk. Maar de militieregisters van verschillende andere Brabantse archieven zoals het BHIC, Gemeentearchief Waalwijk, Stadsarchief 's-Hertogenbosch en Het Markiezenhof zijn wel online in te zien.