zaterdag 5 november 2011

Bruid en bruidegom met de langste namen

De bruid met de langste naam is, voor zover valt na te gaan, jonkvrouwe Margaretha Ernestine Louise Bieude de Girard de Mielet van Coehoorn. Zij trouwde op 7 september 1916 te Made en Drimmelen met Hendrik Willem Heijman:

Zij ondertekent de akte als MdeGdeMiCoehoorn.
De bruidegom met de langste naam is waarschijnlijk Gemme Onuphrius Tjalling Burmania thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg. Hij trouwde op 5 januari 1844 te Oosterhout met Henrica de Hoogh:
De bruidegom ondertekent de akte met Schwartzenberg, opmerkelijk genoeg zonder voorletter.1 opmerking:

Anoniem zei

Een handtekening plaatsen zonder voorletter is helemaal niet zo opmerkelijk. Ik doe het ook.

Jacqueline