vrijdag 29 mei 2009

Archiefles op school

Hierbij een foto van een archiefles op locatie. Ik pleit er voor. Voor de docent is het enorm fijn dat je naar hun school komt. Er is slechts één les á 50 minuten mee gemoeid. Als archiefmedewerker ben je binnen 1,5 uur uit en thuis.

Vanmiddag waren er op het archief weer twee jongeren (5 VWO) van het Odulphus. Op zoek naar gegevens over de Goirkestraat. Super! Goede vragen voorbereid; relevant en to the point. Als je die leerlingen dan je materiaal kunt aanbieden, zie je dat ze daarmee echt geholpen zijn. Hier is een compliment op zijn plaats voor mijn collega's dienstverlening. Ze nemen die leerlingen serieus en helpen waar ze kunnen.

Die jongeren maken met het grootste gemak foto's van je spúllen. 'Ah, een oude plattegrond uit 1790. Maken we toch even een plaatje van.' Camera ervoor en het ligt vast. Niks geen gedoe met scans en beeldrecht. Out of time! Hier ligt voor ons een kans om er gebruik van te maken. Het liefst zou ik namelijk hebben dat ze hun bevindingen gaan posten op onze website of in een digitale omgeving. Misschien heeft iemand ideeen?

Ik ben tevreden, sluit een dynamische week af en ga volgende week weer fris aan de slag! Enne...deze foto heb ik gemaakt met mijn mobiel. Jawel, voor het eerst van mijn leven. Gemaakt in de schoolbanken van het Theresia terwijl mijn collega bezig was, thuis ge-upload in Picasa en dan blijkt dat ik hem rechtstreeks kan bloggen.... Goh, en dat op mijn leeftijd!

Posted by Picasa

donderdag 28 mei 2009

Odulphuslyceum Tilburg, het werkt!

Even een korte mededeling omdat ik merk dat het begint te werken. Enkele weken, maanden geleden hebben we een gastles gegeven op het St. Odulphuslyceum in Tilburg. Leerlingen van 4 of 5 VWO die een (profiel)werkstuk moeten maken over een onderwerp uit hun directe omgeving. Enfin, het inmiddels geijkte verhaal: Wat is een archief en hoe zoek je naar informatie? Dat verhaal valt goed, neemt nauwelijks 50 minuten in beslag en blijkt effectief.

Vandaag zag ik namelijk in onze studiezaal drie jonge mensen. 'Waar komen jullie vandaan?' En jawel, van het Odulphuslyceum. Zelf stukken aangevraagd en enthousiast geraakt. Zo'n jongen geeft aan dat hij op internet altijd wel gelezen heeft over de separatie van de joden in de Tweede Wereldoorlog. 'Maar hier staat het echt.'

(Mijn man suggereert dat het kan zijn dat archieven misschien wel veel aantrekkelijker zijn voor jongeren dan musea. Volgens hem heb je in een archief de mogelijkheid om zeer persoonlijk geraakt te worden, omdat het immers over je eigen familie en omgeving gaat). Ik kan me hier in vinden én ik denk dat je leerlingen een enorm vertrouwen geeft door het authentieke stukken in handen te geven. Indirect zeg je daarmee dat je hen vertrouwt en in staat acht zorgvuldig met de stukken om te gaan.

Een klein succesje weliswaar, maar de aanwezigheid van deze Odulphianen heeft me weer gesterkt in mijn visie.

maandag 25 mei 2009

Gelezen: GIS en duurzaamheid – Daniël Obbink

Dit artikel stond in het Archievenblad van november 2008.

De schrijver is accountmanager waterschapsarchieven bij het Zeeuws Archief te Middelburg.

Waar gaat het over?
In eerste instantie over de problematiek over het bewaren uit cultuurhistorisch oogpunt van informatie die in toenemende mate in GIS-systemen wordt opgeslagen.

Wat is GIS?
Een informatiesysteem voor de invoer, het beheer, de integratie, de analyse, de verwerking en de presentatie van ruimtelijke gegevens, te ondersteuning van werkprocessen.
Een GIS valt daarom onder de archiefwet 1995 en moet voldoen aan duurzaamheidseisen.
Daar wringt de schoen, want de beschikbaar houden van deze informatie op de langere termijn t.b.v. het cultuurhistorisch belang, is niet voldoende gewaarborgd. Bij de bouw van dergelijke systemen is daar nauwelijks aandacht voor geweest.

Daniel heeft hier in het kader van zijn opleiding onderzoek naar gedaan en kwam met twee oplossingsrichtingen op de proppen:
1. het regelmatig bevriezen van de database en het wegschrijven van deze status quo naar een andere drager
2. het toegankelijk houden van de bestanden binnen het netwerk van de archiefvormer.

Naar de laatste oplossing ging zijn voorkeur uit.

Waardering en selectie zijn daarbij belangrijke voorwaarden die op basis van toegekende metadata toegepast kunnen worden.
Openbaar gemaakte bestanden kunnen dan m.b.v. internettechnologie toegankelijk worden gemaakt.

Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA)
Waterschaps Informatie Architectuur (WIA)

NORA en WIA streven naar een eenmalige unieke registratie van basisgegevens: de authentieke basisregistratie in de traditie van GBA (Gemeentelijke Basis Administratie) e.d.

Omdat in de visie van Daniel de beheertaken ook na openbaarmaking bij de archiefvormer blijven liggen moet de archiefdienst die verantwoordelijk is, in dit geval het Zeeuws Archief, zich concentreren op het verkrijgen van de juiste autorisaties om met het openbare materiaal hun klanten te bedienen.

Hij schrijft letterlijk: Zij gaan hiermee een steeds belangrijker rol spelen in de presentatie van de ruimtelijke gegevens en minder in het fysieke beheer ervan.

Dus het laten raadplegen van de GIS-gegevens behoort tot de (exclusieve?) taak van de archiefdienst.
Hij gaat verder nog in op Watwaswaar en hisgis.nl (Friesland), websites waar historisch kaartmateriaal zichtbaar is in digitale vorm.

Door de kaarten te georefereren of vectoriseren (de juiste geografische coördinaten toekennen) ontstaat de samenhang tussen de verschillende kaarten in een topografische basiskaart als de Gemeenschappelijke Basis Kaart Nederland (GBKN).
Iedere kaart komt dan op de juiste plaats in het totale beeld terecht.
Op deze manier komt steeds meer historisch kaartmateriaal beschikbaar voor onderzoekers.

Tip van Ton de Looijer (zie reactie):
IRIS - Integraal Resultaatgericht Informatie Systeem

zondag 24 mei 2009

Genealogie voor kinderen ;-)

Educatief medewerker is een leuk beroep omdat je er zelf heel veel van leert. Neem nou de gastles genealogie die mijn collega Ans en ik morgen gaan geven op het Theresialyceum. We maken uiteraard een powerpoint want we moeten die leerlingen eerst laten zien wat een archief is. Ze zijn er waarschijnlijk nog nooit geweest. 'Ja,' zegt collega Ans, 'dan moeten er wat plaatjes bij van aktes...'

En zo zit ik op zondagavond voor de site van ons Regionaal Archief Tilburg. Help, ik ben een enorme leek op het gebied van genealogie. Het duizelt me voor de ogen. Natuurlijk typ ik 'Robben' in en zie daar een heeeeele lange lijst met allemaal resultaten. Veel te wijd gezocht natuurlijk. Dat werkt voor die leerlingen niet. Ik ga al wat scherper zoeken op de geboorteregisters. De lijst wordt al wat kleiner. En zie daar, ik kom ineens tot inzicht dat ik me moet focussen op Berkel-Enschot. Dan krijg ik nog een ingeving: laatst hebben we een boek van mijn ouders gemaakt met achterin een stamboom. Zie daar, de geboorte- en sterfjaren van mijn opa's en oma's. Dat gaat de goede kant op. Dan ook nog maar even onze pa gebeld, want hoe heten mijn overgrootouders?(Ik probeer me maar in die leerlingen te verplaatsen, hè?)

Goed, uiteindelijk ga ik zoeken op achternaam, geboorteregister en het jaartal en ja hoor, ik vind de geboorteakte van mijn opa Jan. Eens kijken naar opa Adriaan uit Udenhout. Bingo! Als ik lees dat hij 'des nachts ter elfder ure in den Mortel' is geboren, raak ik bijna ontroerd. Helemaal enthousiast zoek ik nu ook nog in zijn geboortejaar op huwelijken en ook daarvan prijkt hier bovenaan het resultaat.

Ik heb een goede ervaring opgedaan! Een sleutelervaring! Ik ben geraakt, geinspireerd en wil eigenlijk verder gaan zoeken. Mijn avond kan niet meer stuk en dit goede gevoel ga ik morgen overbrengen op die leerlingen.

Educatie hè, daar leer ik nog iets van!

zaterdag 23 mei 2009

Fietsen vanuit Tilburg

Fietsen vanuit Tilburg : negen fietsroutes met diverse inkortingen en verlengingen variërend van 25.6 tot 62.4 km. - Tilburg : Stichting recreatief fietsen, 2009.

Meer info via Recreatief Fietsen en in te zien in het Regionaal Archief Tilburg

donderdag 21 mei 2009

Found footage

Woensdag 20 mei: een prachtige dag, lekker zonnetje en toch geen spijt dat ik heel de dag in de "black-box" van de UvT heb doorgebracht. Een filmsmederij, georganiseerd door Schatten van Brabant en de Film- en Fotobank Noord- Brabant. Het werd een dag vol inspirerende ideeën van wat we de makers noemen en voorbeelden van tot nu toe verstopte beelden: zorgvuldig bewaard in de depots van de verschillende archiefdiensten..... maar ja, wie weet dat nou??

Found Footage: oud historisch beeldmateriaal hergebruiken in nieuwe producties. Oude opnamen (vaak van amateurs) in een nieuwe context leveren vaak verrassende standpunten op. De korte film "Eendjes voeren" van Eugenie Jansen leverde daarvan meteen het bewijs: eenvoudige opnamen van het altijd weer ontroerende beeld van kinderen die eentjes broodkruimels voeren, werden gekoppeld aan later ingesproken tekst waardoor het beeld en vooral het inzicht van de kijker kantelde. (Ik verklap het niet: dat doet geen recht aan de film. Ga zelf zoeken en kijken!)

De "founding father" van deze manier van documentaires maken, Ad van Liempt die het prachtige programma Andere Tijden bedacht, was de keynote spreker. Het geheim (een van de geheimen!) van dit programma is dat er altijd weer uniek materiaal gevonden wordt, letterlijk op zolders en in kelders. Soms zijn de beelden allang bekend, maar ziet iemand iets, wat anderen nog niet zagen: als voorbeeld gaf hij een opname van een bruiloft in Amsterdam waarbij Anne Frank toevallig een paar seconden bewegend in beeld is. Beelden die een andere of een indringer interpretatie van het verleden geven.

De enorme hoeveelheid beeldmateriaal die bij Beeld en Geluid bewaard wordt, is bij de filmers die zich met deze manier van werken bezig houden wel bekend. Filmers kunnen hier vaak vinden wat zij zoeken: veel Polygoonmateriaal en al die kilometers film door de omroepen geschoten worden hier goed bewaard en zijn ook goed toegankelijk. (Zo herinner ik me nog de Andere Tijden-uitzending over de eerste gewapende bankroof van Nederland die, JAWEL, in Tilburg plaats vond.) Een ander boeiend voorbeeld van Found-footage vond ik "Contractpensions" van Hetty Naaijkens-Retel Helmrich.

De "les" die we als archief van deze dag moeten leren, is dat we er niet zijn met het zorgvuldig beheren van het materiaal, maar het natuurlijk ook zo goed mogelijk toegankelijk moeten maken! Niet echt een nieuwe insteek dus, maar de tijd is rijp voor verbetering van de oude situatie, waarbij de onderzoeker dan naar het archief moet komen om de film op DVD te kunnen bekijken. Inmiddels zijn er veel meer mogelijkheden dan voorheen om de beelden te laten spreken: YouTube en Flickr hebben hun grote nut al bewezen. Als we alleen onze eigen kijkcijfers van de filmpjes die op YouTube staan bezien: 300 keer de opening van de Pellikaanhal en 400 keer de Diesviering van het Odulphus (met een beoordeling van 5 sterren!!) terwijl voorheen vrijwel niemand wist van het bestaan van die filmpjes...... zegt genoeg.

Ook de Film- en Fotobank Noord-Brabant, weliswaar iets lastiger zoeken en vinden, is als centrale toegang tot (op termijn) alle brabantse films en filmpjes een uitkomst. Filmers en andere "makers" zijn natuurlijk ook gewoon onderzoekers die gebaat zijn bij een goed beheerd, maar vooral goed toegankelijk archief. en aangezien deze onderzoekers met beeldmateriaal werken is een directe toegang tot dat beeldmateriaal de beste optie.

En natuurlijk hebben we deze dag de waarde en de kracht van soms heel gewone amateurbeelden kunnen zien: de moeite waard om dit aspect in het acquisitiebeleid mee te nemen!

dinsdag 19 mei 2009

Groot Tilburgs quizboek

Groot Tilburgs quiz boek / Frans Kense, Henk van Doremalen, Cees van Raak. - Tilburg : Gemeente Tilburg, 2009.

Handig voor wie zelf een quiz wil maken, duizend-en-één vragen over Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout.

Hier te bestellen en in te zien in het Regionaal Archief Tilburg.

zaterdag 16 mei 2009

Widget - Digitaal Fotoalbum

Het is een jaar geleden dat de widget voor de fotobank BeeldOnline ter beschikking kwam voor het publiek. In dat jaar zijn er 450 mensen geweest die een fotoalbum hebben aangemaakt. Dat is meer dan 1 per dag. Ik durf dat een succes te noemen.
Als je iets dergelijks laat maken, dan weet je nooit of en hoeveel mensen het daadwerkelijk gaan gebruiken. Hiermee is duidelijk geworden dat onze bezoekers deze widget in ieder geval gebruiken.

Het loont de moeite om eens te gaan vragen of ze het ook als nuttig ervaren of waar ze het precies voor gebruiken. Enkele collega's van het Regionaal Archief Tilburg maken er dankbaar gebruik van om verzamelingen foto's aan te leggen uit onze collectie die ze telkens weer nodig hebben voor presentaties of andere werkzaamheden.
Het getal van gebruikers geeft ook geen indicatie over het aantal albums dat is aangemaakt. Je kunt meerdere albums maken. Hoeveel foto's in totaal gebruikt zijn, daarvan hebben we ook geen weet. Of op hoeveel websites nu de widget staat...
Kortom, er zijn nog wel verbeteringen te bedenken om de waarde van zo'n widget te kunnen beoordelen. Want laten we wel zijn, er zijn altijd mensen die gewoon wat proberen en er vervolgens niets meer mee doen, of die hun wachtwoord/gebruikersnaam vergeten zijn en een nieuwe account aanmaken.

Desondanks hieronder een selectie foto's met als thema: Feest.

donderdag 14 mei 2009

Leve de koning!

Leve de koning! : Lodewijk Napoleon op reis door Brabant en Zeeland / Hans van den Eeden. - Heusden : Brandaris pers, 2009.

Koning Lodewijk Napoleon, de eerste koning van Holland (1806-1810) maakte van 13 april tot en met 18 mei 1809 een inspectiereis door nagenoeg heel Brabant en Zeeland. In het begin van de negentiende eeuw had de democratie net wortel geschoten. Journalist Hans van den Eeden reconstrueerde deze reis op een levendige, toegankelijke en verrassende wijze. Hij ondersteunt dit met fraai beeldmateriaal en spraakmakende anekdotes.

Reisgezelschap: ministers, staatssecretarissen, kwartiermakers, lijfartsen, huzaren. Thema´s: strijd tegen het water, teruggave van de kerken, gezondheidszorg, infrastructuur, en verbetering van de economie. De dorpen Tilburg, Oosterhout en Rossendaal werden tijdens de reis tot stad verheven.

(overgenomen van de rugtekst door de uitgever)

In te zien in het Regionaal Archief Tilburg en hier te bestellen.

Genealogie en ongetrouwde moeders

Op zaterdag 9 mei, voorafgaand aan moederdag, was er bij het Regionaal Archief Tilburg een Archiefcafé in samenwerking met de NGV afdeling Tilburg-'s-Hertogenbosch.
Er waren twee sprekers die de toehoorders bijna twee uur onderhielden met allerlei wetenswaardigheden over de problemen rondom ongehuwde moeders en onwettige kinderen.

Theo van Herwijnen beet het spits af en was meteen in zijn element. Zijn voorliefde voor de uitzonderingen en bijzondere gevallen leverde een scala aan voorbeelden op van merkwaardigheden in de registers van de burgerlijke stand.
De nadruk van zijn verhaal lag op de naamgeving van de kinderen. De afwisseling tussen het toekennen en gebruiken van de familienaam van de moeder of van de soms niet genoemde vader. Dus, b.v. (geheel fictief!) Maria van Gestel krijgt een zoon, vader onbekend, maar die zoon heet in de geboorteakte: Lodewijk van Mierde. Hij voert die naam verder zijn hele leven. Soms leidde dat ook tot misverstanden en kreeg zo'n kind daardoor een dubbele achternaam. In het genoemde voorbeeld kon zo'n kind ook verder leven als Lodewijk van Mierde van Gestel, waarbij hij de familienaam van zijn moeder er bij kreeg.

Een ander onderwerp was de problematiek ten aanzien van wettiging en erkenning en wat is nou eigenlijk het verschil? Kinderen die gewettigd werden soms 15 jaar na hun geboorte. Is er dan nog sprake van de natuurlijke vader? Waarom zouden ouders zolang wachten met trouwen?
Het meest bijzondere was een man die bij het huwelijk met zijn vrouw drie kinderen wilde laten wettigen waarvan de het oudste kind dan moest zijn verwekt toen hij 11 jaar oud was. Ondanks volharding van deze man wilde de ambtenaar van de Burgerlijke stand daar toch niet toe overgaan.

Een vermakelijke 45 minuten waarin problemen waar je als genealoog voor komt te staan, duidelijk naar voren kwamen. Voor wie de lezing niet kon bijwonen of als je het allemaal nog eens wil nalezen heeft Theo van Herwijnen alles nog eens op een rijtje gezet in dit document.

woensdag 13 mei 2009

Eerste kennismaking met 23 Archiefdingen

Gisterenmiddag kregen de deelnemers van de training 23 Archiefdingen een introductie op de training. Bij het Regionaal Archief Tilburg staan 15 deelnemers te trappelen om de wondere wereld van web 2.0 te ontdekken.

Terecht! Spelenderwijs kennis maken met veranderende digitale wereld om ons heen is noodzakelijk om de nieuwe richting van het Regionaal Archief Tilburg te kunnen volgen.

Het zal vooral spannend worden welke nieuwe ideeën er op komen borrelen bij de deelnemers over het gebruik van web 2.0 en user-generated content bij deze archiefdienst. In de afgelopen maanden zijn er al voorzichtig enkele toepassingen in gebruik genomen, zoals dit weblog, maar ook de zoeken-door-alles-widget en de digitaal fotoalbum-widget van de beeldbank. Dit weblog is ook een voorbeeld van een veranderende manier van communiceren met collega's en bezoekers.

We gaan deze training gezamenlijk doen met 30 deelnemers van het Brabants Historisch Informatie Centrum. Er zijn mogelijk nog een paar verspreide deelnemers van andere Noord-Brabantse archiefdienst die ook mee gaan doen. Dat is ook een van de gedachten achter de opzet die Coers Internet Trainingen en de Archief 2.0 community inhoud gegeven hebben. Laat de kleinere diensten samen met groter diensten de training volgen. Dat drukt de kosten en vergroot de uitwisseling van ideeën en kennis. Nog zo'n kernwaarde van Web 2.0.

Dit filmpje, dat in meerdere vormen bestaat, geeft in 4,5 minuut inzicht in de impact van web 2.0. Het blijft actueel. En veel mensen beseffen nog steeds niet dat de wereld echt veranderd.


Via dit weblog houden we de buitenwacht op de hoogte van de vorderingen en ervaringen.

dinsdag 12 mei 2009

Community's en Sociale Netwerken

Check out this SlideShare Presentation:

Leren van Journalisten

Opgelet dit is een blog zonder plaatjes maar met geluid!!Naar Radio 1 luisteren is één van de geneugten van het autorijden voor mij. Ik ben waarschijnlijk een informatiespons. Als het nergens over gaat is Radio 2 of 4 ook altijd nog een optie (oude auto, geen digidingen erin!)Gisteren reed ik terug naar huis en viel ik middenin een aardige discussie (maandagmiddag: VPRO) tussen Pieter Broertjes (hoofdredacteur Volkskrant) en Henk Blanken (adjunct-hoofdredacteur van Dagblad van het Noorden). Ze spraken over de integriteit van de nieuwsvoorziening, de uitholling van het journalistenvak, het veranderde gedrag, de andere manier van informatieverwerven (en verwerken) van de Google-generatie. En vooral over het dilemma dat informatie tegenwoordig voor niks beschikbaar lijkt te moeten zijn, maar dat integere informatievoorziening (maken) natuurlijk gewoon geld kost.
Zojuist las ik in de (automatisch naar mij gemailde IPnieuwsbrief) dat Henk Blanken tijdens de IP Lezing over Integriteit 2.0. ( 11 juni a.s.) over dit onderwerp zal spreken. De centrale vraag op deze middag is : Hoe betrouwbaar is de informatie die wij vinden en welke bronnen kunnen we nog vertrouwen? Naast authenticiteit is integriteit van informatie natuurlijk ook een onderwerp dat ons archivarissen en onderzoekers bezig houdt. We kunnen niet overal naar toe, maar laten we dit lijntje ook even volgen via de 'moderne' media! (En 'Mediamores' naar de leesclubleeslijst misschien. want net als journalisten lezen archivarissen ook nog wel eens een echt boek, toch!)

zaterdag 9 mei 2009

Nieuw - Zoeken door alles

Het heeft wat voeten in aarde gehad, maar de nieuwe zoekfunctionaliteit is er eindelijk.

In navolging van Het Markiezenhof in Bergen op Zoom hebben we op de website van het Regionaal Archief Tilburg de nieuwe manier van zoeken online staan. Met één zoekactie kun je alle databases doorzoeken. En de webpagina's.
Er zitten wel beperkingen aan. In de afzonderlijke databases kun je als bezoeker op meerdere manieren zoeken en nu is dat beperkt tot één zoekwoord. Het spreekt vanzelf dat zoeken op een woord als "Heuvel" wel treffers opleverd in de genealogische database, maar een woord als "vluchtelingen" weer niet.
Ondanks deze beperkingen kun je nu als bezoeker wel snel een overzicht krijgen van de informatie die in de diverse databases aanwezig is. Je hoeft ze niet allemaal stuk voor stuk af te gaan en dezelfde vraag opnieuw te stellen.
Op basis van het zoekresultaat kun je wel in elke afzonderlijke database verder (en meer gedetailleerd) gaan zoeken.
De bibliotheekdatabase is nog niet opgenomen in deze nieuwe zoekfunctionaliteit.

Naast deze functionaliteit is er ook een widget gemaakt die op elke willekeurige website een plaats kan krijgen. Als je als bezoeker van die website een vraag intypt en gaat zoeken, kom je terecht in de website van het Regionaal Archief Tilburg en krijg je daar de zoekresultaten te zien en kun je verder gaan zoeken.
Over deze widget is al eerder een blogbericht verschenen. Hij is zichtbaar in de rechterkolom van dit weblog.
Probeer de widget en ontdek de voordelen van zoeken door alles!

We staan altijd open voor opmerkingen en verbeteringen. Hebt u suggesties, plaats een reactie.

vrijdag 8 mei 2009

U GAME U LEARN - Kathryn Greenhill

Deze enthousiaste vrouw werd geplaagd door wat technische problemen maar slaagde er toch in haar verhaal uit te dragen. Kathryn werkt als Emerging Technologies Specialist in de Murdoch University Library in Perth, West Australië. Leuk hoe creatief zij haar profiel heeft ingevuld!

Hoewel haar bijdrage heel erg gespitst was op de bibliotheekwereld heb ik er twee dingen uitgepikt die ook voor ons nuttig zijn. De presentatie ging over de verschillende vormen van "free" (en dus niet alleen in de betekenis van gratis!)

Zij liet een foto zien van drie aboriginal vrouwen die in de bibliotheek voor een pc zaten en bezig waren om traditionele verhalen van de aboriginals vast te leggen voor het nageslacht. Dat bracht mij het idee om in het nieuwe onderkomen dat het Regionaal Archief Tilburg op enig moment gaat betrekken aan de Goirkestraat naast het Audax Textielmuseum Tilburg, een ruimte in te richten die daarvoor geschikt is. Een soort van multimediakamer, zo transparant als mogelijk is, waar bezoekers ook repro's kunnen maken, of even een persoonlijk gesprek kunnen voeren. Waar medewerkers snel een opname kunnen maken op video voor Youtube of instructie op de website of wat dan ook. Waar je in een videogesprek bezoekers op de website wat uitlegt, of even skypen of in Second Life meedoen met een event. Een ruimte waar je laagdrempelig met nieuwe media aan de slag kunt gaan. Zonder je af te zonderen, gewoon binnenlopen en aan de slag gaan. Voor een website als het Geheugen van Tilburg ook handig.

Één zin van haar heb ik genoteerd: "Improve the quality of the question". Daar zit een hele wereld van gedachten achter. We kennen het allemaal: de bezoeker stelt een vraag, en met wat doorvragen wordt pas echt duidelijk op welke vraag hij of zij het antwoord wil vinden. In de praktijk blijkt dat vaak lastig. Je interpreteert snel wat de bezoeker "wel zal willen weten". Scherp blijven op de vragensteller en eigenlijk moet je als informatieprofessional geen genoegen nemen met een makkelijke vraag!
Het kan niet vaak genoeg gezegd worden.

plaatje

donderdag 7 mei 2009

De leesclub - samen relevante publicaties bespreken


Eind 2008 zijn we met een leesclub gestart. De hoeveelheid publicaties die relevant is voor ons als archiefdienst is behoorlijk groot. Door die informatiestroom onder een groep van vier leden te verdelen, vermindert dat de (individuele) leesdruk. Dat op zich is al een groot voordeel.
Daarnaast ben je als lezer verplicht een samenhangend verhaal te vertellen waarin de inhoud van de publicatie voor de andere leesclubleden duidelijk is.
Bovendien ontstaat er altijd discussie over de inhoud en dat levert winst op en kennis delen. Tenslotte komt de relevantie voor de eigen praktijk ook altijd ter sprake: wat hebben we er aan als Regionaal Archief Tilburg? Kunnen we het gebruiken?

We hebben nu twee bijeenkomsten gehad in 2009 en alle vier de deelnemers zijn dik tevreden over het resultaat en enthousiast over deze vorm van kennis delen.
Vandaag kwam de kwestie ter sprake: hoe delen we onze kennis nu met de rest van de collega's en eventueel andere geïnteresseerde archivarissen / informatieprofessionals.

Dit weblog kwam daarbij als winnaar uit de bus. De publicaties die we als nuttig bestempelen (ja, dat is soms een arbitraire keuze) zullen in korte samenvatting met eventueel een uitgebreidere inhoud in pdf een plaats krijgen in dit weblog.

We hopen vanzelfsprekend op feedback van collega's binnen en buiten onze organisatie!

plaatje

woensdag 6 mei 2009

Regionaal Archief Tilburg op Twitter

Twitter is een online dienst in opmars. In maximaal 140 tekens een boodschap de twitter-gemeenschap insturen. Dat noemen ze microblogging.

Het Regionaal Archief Tilburg is ook op Twitter actief en stuurt de rss-feed van nieuwe berichten op dit weblog via Twitter naar de mensen die graag op de hoogte willen blijven.

Heb je een Twitteraccount? Volg dan de tweets van dit weblog. Je kunt volger van de tweets worden via www.twitter.com/RATilburg

Nog een keer: over een archief dat in de grond zakte

Het surrealistische einde van een Europees archief en het monnikenwerk dat nu weer verricht moet worden om nog iets van dit alles te bewaren. 5 mei is een wat merkwaardige rare dag om deze documentaire uit te zenden (die al op de plank lag waarschijnlijk), maar vanwege o.a. de eervolle woorden van Frits van Oostrom zeer de moeite waard om nog eens even te bekijken.