dinsdag 31 maart 2015

Vacature in de Raad van Toezicht van Stichting Mommerskwartier

De stichting waaronder wij als archief vallen is op zoek naar een lid van de Raad van Toezicht. De Stichting Mommerskwartier bestaat uit  TextielMuseum, Regionaal Archief Tilburg en Stadsmuseum Tilburg. Eén van de leden van de Raad van Toezicht is afgetreden, vandaar dat we op zoek zijn naar een opvolger/-ster. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden elkaar aanvullen qua kennis, competenties, ervaring en netwerk.


Meer weten? Ga naar de site van Stichting Mommerskwartier.

donderdag 26 maart 2015

Nieuwe boeken in de bibliotheek

Het gesprek van de dag. Spraakmakende gebeurtenissen uit Tilburg in de tweede helft van de 20e eeuw / Marcel de Reuver. - Tilburg : Gianotten, 2015. - 143 p. : ill. ; 21 cm. - (In Tilburg ; 10)


Johannes Goropius Becanus (1519-1573) : Brabants arts en taalfanaat / Eddy Frederickx en Toon van Hal. - Hilversum : Verloren, 2015.

Unentse sprokkels : jaarboek van Heemcentrum 't Schoor Udenhout-Biezenmortel, waarin opgenomen het jaarverslag. - Udenhout : Stichting Heemcentrum 't Schoor Udenhout-Biezenmortel, 12, 2015.

Textielindustrie 1:1000 - Werk mee aan de Tilburg Maquette!

Foto Lucia Kerstens Burgers
Vanaf maart 2015 bouwt oud-Tilburger Ruud Cleverens (Tilburg 1952) aan een maquette van de stad Tilburg, uit de jaren 1950-1960, toen de skyline nog bepaald werd door ‘kerken en fabrieken’.

Om een nauwgezette reconstructie te kunnen maken, heeft Ruud Cleverens bronnen als beeldmateriaal nodig: kadasterkaarten, (lucht)foto’s en plattegronden. De hulp van de Tilburgers is daarbij gewenst! In de beeldbank van Regionaal Archief Tilburg of uit persoonlijke fotoalbums zoeken Tilburgers mee naar foto’s van huizen, textielbedrijven en –werkplaatsen. Via Facebook worden de oproepen gedaan, is de bouw van de maquette te volgen en plaatsen de Tilburgers de gevonden foto’s. Op Pinterest is een bord aangemaakt waarop de huizen en gebouwen worden verzameld. Om de afbeeldingen van Facebook op Pinterest te plaatsen, is de hulp van enkele ‘pinners’ gewenst.

Ruud Cleverens bracht zijn jeugd door in de Bataviastraat in de wijk Loven. Moeder was ‘fijnwerkster’ in de textiel, vader en opa werkten bij Janssens-De Horion Wollenstoffenfabrieken. Ruud zag het werk in de textiel niet zitten en koos voor een loopbaan in de horeca. Vanaf 2002 bouwt Ruud maquettes van Brabantse steden. Zo maakte hij op schaal de dorpen Halsteren en Steenbergen en de steden Bergen op Zoom en Roosendaal. Als geboren en getogen Tilburger, en met het pensioen in het vooruitzicht, heeft Ruud nog één wens: een maquette maken van zijn geboortestad Tilburg.

Voltterrein annex fabricagecomplex Zuid ca. 1955

De identiteit van Tilburg wordt voor een groot deel bepaald door het textielindustriële verleden van de stad. Door onder andere modernisering vanaf de jaren zestig ging de textiel ten onder. Massaal werden de Tilburgers ontslagen en gingen familiebedrijven ter ziele. Was daarmee Tilburgs trots verdwenen? Nu ruim vijftig jaar later wil Stadsmuseum Tilburg de kracht van het (textiel)industriële verleden opnieuw onder de aandacht brengen.

De bouw van de maquette duurt ongeveer twee jaar. Het proces van maken en het genereren van betrokkenheid van de Tilburgers is het meest belangrijk. Beoogd wordt om via foto’s en film het proces vast te leggen. Deze documentatie wordt een onderdeel van het toekomstige ‘Digitaal Museum’, waarin Stadsmuseum Tilburg het materiële en immateriële erfgoed van Tilburg borgt. De maquette zelf zal gedurende de komende twee jaar in delen worden getoond. Na oplevering wordt de maquette tentoongesteld.

Wie mee wil zoeken, houdt Facebook Stadsmuseum Tilburg in de gaten. Dagelijks worden er oproepen geplaatst. Wie wil helpen pinnen, stuurt een mail naar Stadsmuseum Tilburg of meldt zich bij Pinterest Stadsmuseum Tilburg.woensdag 25 maart 2015

Feedback op onze nieuwe website

Twee weken zijn we nu online, met onze nieuwe website. Via de feedback-knop is het vanaf elke pagina op de nieuwe site mogelijk om op- en aanmerkingen op de site aan ons door te geven.

We (Luud, Jaël en Jojanneke) reageren op elk bericht dat we binnen krijgen en we houden bij hoe vaak een bepaalde opmerking gemaakt is.
Ook kijken we naar het belang van elke opmerking. Ook al is iets maar één keer genoemd, maar is het echt een essentieel punt voor de werking van de site, dan pikken we dat meteen op.  Zo halen we de grootste 'ergernissen' eruit en geven die prioriteit.

We kregen iets meer dan 50 reacties. Daaruit pakken we meteen een paar punten op zoals:

  • Het ontbreken van een bestelmogelijkheid bij foto’s (winkelwagentje in de oude site)
  • Weergave chat venster: het uitklapvenster met informatie kan soms niet weggeklikt worden (sluiten knop werkt niet)
  • Het ontbreken van een download mogelijkheid bij aktes
  • Het ontbreken van een reactiemogelijkheid bij foto’s en personen
  • Fotonummers die niet met 0 beginnen zijn niet oproepbaar als er op fotonummer wordt gezocht
  • Periode viewer moet bij alle componenten hetzelfde weergegeven worden en cijfermatig (schuifbalk is onhandig)
  • Aktes zijn niet door te bladeren wanneer ze fullscreen zijn weergegeven
  • Op mobiele apparaten in liggende stand valt het toetsenbord volledig voor het scherm, zoekbalk is niet meer te zien en dus is de ingevoerde tekst niet te bekijken
  • Binnen archieven zoeken: resultaat wordt meteen gegeven, maar dit is niet te zien omdat de resultaten onder de zoekbalk en filters komen (alleen zichtbaar met scrollen, is niet handig)
Samen met onze webbouwers pakken we deze zaken op, zodat ze zo snel mogelijk opgelost worden.

Ook keken we naar de statistieken van de nieuwe site. Er wordt relatief het meest gezocht in de onderdelen voor foto's en archieven. Bijzonder, want doorgaans komen de meeste bezoekers voor stamboomonderzoek. De komende tijd proberen we ook voor het zoeken naar personen meer feedback te genereren.

Blijf je op- en aanmerkingen sturen (mag ook positief zijn!). We hebben er veel aan en uiteindelijk maakt het onze site beter!

dinsdag 24 maart 2015

Bibliotheek biedt ‘extern loket’ aan archief

Vanaf 1 april 2015 is het in de Bibliotheek Tilburg Centrum mogelijk om op zoek te gaan naar de geschiedenis van je familie, je woonhuis of je stad. De Bibliotheek werkt hiervoor nauw samen met Regionaal Archief Tilburg. Eens per twee weken is een medewerker van het archief in de bibliotheek aanwezig en in mei wordt er zelfs een workshop Stamboomonderzoek gegeven in de Bibliotheek.

Regionaal Archief Tilburg had de wens om het gebruik van de collectie van het archief te bevorderen. De Bibliotheek Midden-Brabant wilde hier graag aan meewerken en zo ontstond het idee voor een ‘extern loket’ van het archief in de Bibliotheek. Het sluit mooi aan bij de Heritage Browser in de Bibliotheek Tilburg Centrum, waar al archieffoto’s te bekijken zijn. Bibliotheekbezoekers met een historische vraag kunnen die vanaf april stellen aan bibliotheekmedewerkers. Die zullen gerichte doorverwijzingen doen naar de website van Regionaal Archief Tilburg, waar het antwoord van de vraag mogelijk te vinden is.

Voor de echte die-hards die hun eigen stamboom willen onderzoeken, maar niet weten hoe dat aan te pakken wordt op 13 mei een workshop gegeven in de Bibliotheek. Daar leren de deelnemers de eerste stappen voor de zoektocht naar de voorouders. Stamboomonderzoek in de Bibliotheek, kan dat? Ja, heel eenvoudig via de website van het archief, www.regionaalarchieftilburg.nl. Het overgrote deel van stamboomgegevens is digitaal beschikbaar en kan vanuit willekeurig welke plek online gedaan worden.

De Bibliotheek Midden-Brabant en Regionaal Archief Tilburg zijn groot voorstander van dergelijke vormen van samenwerking. De verwachting is dat bibliotheekbezoekers met historische interesse er op deze manier makkelijker toe komen zich te verdiepen in hun eigen geschiedenis. Dit kan vele mooie verhalen en ervaringen opleveren. Opgeven voor de workshop op 13 mei (14.00 - 16.00 uur in de Bibliotheek Tilburg Centrum) kan via ticketsbtc@bibliotheekmb.nl. Opgeven voor het spreekuur iedere woensdag in de even weken van 14.00 – 16.00 uur is niet nodig.

maandag 23 maart 2015

#HistoryPost. Lieve zusters en broer

Tresoar, de schatkamer van Fryslân, lanceerde vorige week een heel leuk initiatief: HistoryPost. Archieven en musea delen mooie brieven uit hun collecties via sociale media. Regionaal Archief Tilburg doet hieraan mee en zet iedere maand een brief in de picture. Brieven met een uiteenlopende inhoud, maar allemaal vertellen ze een verhaal van de tijd waarin ze zijn geschreven. Soms geven ze een inkijkje in een privégebeurtenis, maar net zo goed kan een brief exemplarisch zijn voor een wending die het persoonlijke overstijgt. Altijd is het de toon, de nuance, de stijl van de schrijver die de brief als egodocument zo onderscheidend en boeiend maakt. Regionaal Archief Tilburg begint maandag 23 maart 2015 met een zeer bijzondere brief.

Zelfportret van Gerard van Spaendock
‘Lieve zusters en broer’, zo begint de brief die de bekende, in Parijs wonende, kunstschilder Gerard van Spaendonck (1746-1822) op 2 augustus 1815 schrijft aan zijn familie te Tilburg. In deze brief schrijft hij over de explosieve situatie in het Frankrijk van 1815.

Op 18 juni 1815 was Napoleon definitief verslagen bij Waterloo. De bondgenoten Rusland, Pruisen, Oostenrijk en het Verenigd koninkrijk wilden Frankrijk financieel verantwoordelijk stellen voor de ‘Franse rebellie’. Geheel Vrankrijk is overlast’, zo schrijft Van Spaendonck, ‘zij hebben veel geleden door de hooge contributien en selver plunderingen’. Gelukkig viel het in Parijs wel mee: ‘de Russchen, Engelse, en oostenrijkers heeft men nergens geen klagen van, zij gedragen hun zeer wel in ’t generaal. Wij zijn hier te Parijs, daar de gecoaliseerde vorsten thans resideren, van plunderen vrij gebleeven. Hunne troepen en de nationale gardes van Parijs swerven dag en nagt door Parijs om alle verschillen en baldadigheden te beletten ens voor te komen. De bondgenoten waren die zomer in Parijs bijeen om te bespreken wat er met Frankrijk gedaan moest worden. Dit resulteerde later dat jaar in het Tweede Verdrag van Parijs. Wij in onsen thuyn hebben niets geleeden, aldus Van Spaendonck.

Zijn familie en vrienden maakten zich wel zorgen om hem. Zo schrijft Gerard dat hij een brief uit Haarlem heeft ontvangen van zijn vroegere leerlinge, de bloemen- en vruchtenschilderes Henrietta (Jetje) Knip, die bang was dat hij veel geleden had onder het bombardement en de plundering.

Verder schrijft Van Spaendock over alledaagse dingen (broer Cornelis en ik varen zeer wel), en informeert hij belangstellend naar het wel en wee van zijn familieleden in Tilburg: Ik hoop dat Toontje en zijn beminde gelukkig zullen zijn en ben blijde dat Trees weer herstelt is. Hij sluit af met de prangende vraag: heeft uw nog deselve meyt?

De hele brief van Gerard van Spaendonck is hieronder te lezen:   

    
Piushaven in 2008


zondag 22 maart 2015

Geertruidenberg op de Kaart officieel in gebruik genomen

Op donderdag 19 maart nam de Oudheidkundige Kring Geertruydenberghe een nieuwe website in gebruik: www.geertruidenbergopdekaart.nl. Tijdens een bijeenkomst in Cultureel Centrum De Schattelijn in Geertruidenberg waren wethouder Jan van Lith (o.a. verantwoordelijk voor Kunst & Cultuur en Recreatie & Toerisme), vergezeld van enkele ambtenaren, vertegenwoordigers van de lokale VVV en leden van omringende Heemkundekringen uit Made en Raamsdonksveer getuige van de ingebruikname. Voorzitter Jan van Gils leidde de bijeenkomst. Luud de Brouwer gaf een virtuele rondleiding door de website waarna Gert-Jan de Graaf, hoofd van Regionaal Archief Tilburg, kort toelichtte wat een archief doet voor gemeente en burgers en wat de rol van het archief is in de relatie tussen die twee.

Binnen de website Geertruidenberg op de Kaart zijn een aantal automatische koppelingen gemaakt met databases die informatie over een plek kunnen leveren. Het gaat dan om de rijksmonumenten (via het Rijksbureau voor Cultureel Erfgoed) en de krantencollectie van de Koninklijke Bibliotheek (via www.delpher.nl). Als je op een willekeurige plaats op de kaart klikt krijg je o.a. de optie om uit de krant(en) artikelen in te zien die op die plaats betrekking hebben. Er is ook een optie om beeldmateriaal te bekijken. Dat levert een resultaat van foto's uit de fotodatabase van het archief op, als die aanwezig zijn.

Naast deze automatische koppelingen hebben enkele leden van de Oudheidkundige Kring Geertruydenberghe er voor gezorgd dat er een kleine 150 lemma's over Geertruidenberg beschikbaar zijn gekomen in de TilburgWiki. Vanuit de wiki wordt de informatie gekoppeld binnen Geertruidenberg op de Kaart. Er vindt een koppeling plaats met de fotodatabase van het archief. In het menu aan de rechterkant zijn een aantal thema's aangemaakt over verschillende onderwerpen die al deze punten bereikbaar maken. Klik je op een thema dan zie je op de kaart een aantal "i's" verschijnen die elk een zogenaamd point of interest vertegenwoordigen. Door daar op te klikken, of in het menu rechts, verschijnt er een scherm met de informatie over dat punt.

Het verzamelen van de relevante informatie en het schrijven van een goede tekst is een arbeidsintensief werk. De Oudheidkundige kring heeft de verantwoordelijkheid op zich genomen om die inhoud samen te stellen, daar keuzes in te maken en in de toekomst te blijven uitbreiden en actualiseren. Daarmee is en blijft Geertruidenberg op de Kaart een website die dynamiek uitstraalt en een goede en steeds uitgebreidere bron van informatie is voor iedereen die in Geertruidenberg is geïnteresseerd.

De Oudheidkundige Kring Geertruydenberghe mag trots zijn op dit resultaat. Aan hen nu de schone en verantwoordelijke taak om www.geertruidenbergopdekaart.nl te blijven aanvullen en uitbreiden. Wij wensen hen daarbij heel veel succes!

Als er andere heemkundekringen geïnteresseerd zijn om een dergelijk project te doen, neem gerust contact op via info@regionaalarchieftilburg.nl.

vrijdag 20 maart 2015

Hulp van de expertsWie deze heren zijn? Tja, volgens de beschrijving:

"een biljartclub uit Goirle voor hun gewonnen prijzen."
Weet u dan genoeg? Misschien...

U hebt vast wel eens gesnuffeld in de beeldbank van het archief. Tussen de meer dan 100.000 foto's die u daar kunt bekijken, hebt u een foto van een familielid gevonden, van het huis waarin u of uw ouders opgroeiden of van een evenement waar u bij was.
Samen met een aantal vrijwilligers proberen we de foto's een adequate beschrijving te geven: wie staan op de foto, wanneer en waar werd de foto genomen. Misschien hebt u tevergeefs gezocht: 100.000 foto's is soms nog niet genoeg: die ene foto van dat familielid of van dat huis zit nou net niet in onze collectie. Maar het kan ook zijn dat de beschrijving van de foto te summier was. Omdat wij ook niet alles weten. En het is natuurlijk heel spijtig als dat de reden is dat u mis grijpt.


Gelukkig kregen we een tijd geleden het aanbod van de Heemkundige Kring De Vyer Heertganghen in Goirle om mee te helpen met het vervolmaken van de beschrijvingen van de Goirlese foto's. Geweldig natuurlijk, want wie kan er nu beter de foto's beschrijven dan de heemkundigen uit de gemeente zelf? Om enkele nadere werkafspraken te maken, bezocht ik daarom enkele weken geleden de thuisbasis van de kring: het Heemerf “De Schutsboom”.

Het werd een hartelijke ontvangst in hun prachtige onderkomen. Overal was het een drukte van belang: natuurlijk in de "potstal" waar zo'n 10 vrijwilligers gezellig aan de koffie zaten om daarna snel weer verder te gaan met hun  werkzaamheden in het archief, het museum, de tuin of een van de vele andere klussen. Van Gerrit van Heeswijk kreeg ik een privé-rondleiding langs de opstallen: het wevershuisje, waar je je zo in "de aardappeleters" van Van Gogh waant;  het museum, klein maar fijn, waarin het verhaal van Goirle tot leven komt, en een blik op de andere karakteristieke gebouwen en gebouwtjes. Voor de kruidentuin kom ik later in het jaar nog wel een keer terug.

De vrijwilligers zijn enthousiast aan het werk gegaan. De Goirlese foto's zullen binnenkort nog beter terug te vinden zijn, waar u zich ook bevindt of het nu in Goirle is of in Australië!
En, als u toch in de buurt bent: een bezoekje aan de Schutsboom kan uw beeld van het Goirle van vroeger zeker verrijken. Een aanrader.


woensdag 18 maart 2015

Stemlokaal 7, gluren bij de buren


Zo omschreven een aantal bezoekers van het stembureau hun gevoelens toen ze vanuit de hal de studiezaal inkeken om de nieuwe meubels  en de fotowand te zien. Want hoewel de heropening na de verbouwing  al weer een aantal maanden geleden is was het voor veel bezoekers van het stembureau een eerste  kennismaking  met  het nieuwe interieur.

Als dagelijks gebruiker ben je je niet altijd meer  bewust van de schoonheid van het gebouw waarin je werkt. Daarom was het goed om te zien dat veel stemmers ruim de tijd namen om het nieuwe interieur in zich op te nemen. We mochten heel wat complimenten in ontvangst nemen.

Op één muur in de hal kunnen onze bezoekers hun handtekening achterlaten.

Zo vormen ze samen een archiefstuk. Een aantal buurtbewoners heeft dit bezoek gebruikt om zijn of haar spoor achter te laten bij het archief.

In de loop van de dag en avond zijn er ruim duizend stemmers over de vloer geweest.
Klokslag 21.00 uur werd het stemlokaal gesloten om kort daarna de bussen te verhuizen naar de studiezaal. Nadat de bussen geopend zijn kan het openvouwen, sorteren en tellen beginnen.
Als alles meezit is deze klus kort voor middernacht geklaard

Weemoed naar vroeger: onderzoek naar Tilburgse nostalgie

Aangenaam. Ik ben Pascal Stout, woonachtig in Oosterhout en masterstudent aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Vorig jaar rondde ik mijn bachelor Geografie, Planologie en Milieu met succes af. Aan het eind van die rit heb ik besloten de breedte in te blijven gaan en koos ik voor de studie ‘Sociale Geografie’, met de specialisatie ‘Stadsgeografie en Culturele Geografie’. Deze wetenschap houdt zich bezig met het bestuderen van de interactie van mens met omgeving, in het licht van culturele aangelegenheden Daarbij valt de denken aan jongeren-subculturen, protestbewegingen, en allerlei andere verschijningsvormen in de stad. Het bijzondere aan geografie is dat het een interdisciplinaire samenkomst is van verschillende wetenschapstakken, zoals sociologie, geschiedenis, economie, maar ook bijvoorbeeld gerontologie, een wetenschap die zich richt op het ouder worden.

Een interessant thema dat zich ook in meerdere wetenschapsdisciplines bevindt, is ‘Stadsnostalgie’, oftewel de hang naar het verleden van de stad - in dit geval dus naar Tilburg. Ik wil daarbij tot de essentie komen van dit verschijnsel via fenomenologie, een wat-meer-filosofisch gerichte onderzoeksmethode, door interviews te houden met oudere Tilburgers (55+). Daarnaast doe ik aan her-fotografie door oude fotolocaties met de huidige plekken via fotomateriaal te vergelijken. Door deze methodes, met Tilburg als concrete casus, en daaruit een beschrijvende studie te maken, hoop ik een bijdrage te leveren aan het huidig onderzoek van stadsnostalgie. Regionaal Archief Tilburg is daarvoor – gezien hun kennis van (het verleden van) Tilburg - een ideale plek om een onderzoeksstage te lopen.

Tekst: Pascal Stout
Foto: Marloes Coppes

18 maart 1945 : Koningin Wilhelmina in Chaam en Tilburg

Rechts burgemeester Van de Mortel
Het is 70 jaar geleden dat koningin Wilhelmina op 18 maart 1945, de overgrootmoeder van de huidige koning Willem-Alexander, Chaam en Tilburg bezocht. Het bezoek maakte onderdeel uit van een 10 daagse 'tocht' langs de toen al bevrijde provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. De reis startte met de symbolische overschrijding van de grens in Eede, een plaats in Zeeuws-Vlaanderen.

Na het bezoek aan Breda op 17 maart 2015 werd overnacht in het landgoed Anneville bij Chaam. Haar schoonzoon prins Bernard verbleef daar ook gedurende de maanden maart en april 1945. De koningin werd tijdens haar bezoek vergezeld door minister van Binnenlandse Zaken Louis Beel. Bij aankomst inspecteerde ze de stoottroepen. Op het stadhuis volgde de  ontvangst door burgemeester Jan van de Mortel.

Landgoed Anneville

Deze foto's zijn afkomstig uit de fotocollecties van het Archief. Meer foto's staan in het plak- annex dagboek  uit 1944-1945 van Nonnie Sevink (1917-2007), die toen aan de Stationsstraat in Tilburg woonde. Van haar dochter Carmen Jansen ontvingen we deze bijzondere documentatie. Geheel op rijm uit Nonnie Sevink haar blijdschap over de bevrijding van Nederland en Tilburg in het bijzonder, geillustreerd met foto's van tanks met de bevrijders. Het gezin kreeg ook inkwartiering zoals van kapitein C.M. Robinson uit Canada en majoor P.A. Paxton. Dit dagboek wordt opgenomen in de collectie Tweede Wereldoorlog (528). De foto's uit het boek zijn op dit moment niet beschikbaar via de beeldbank, maar zullen zeker gedigitaliseerd worden.

 
Van de tiendaagse reis is destijds een film van in totaal 8 delen gemaakt, samengesteld door de bekende regisseur John Fernhout. Deze film bevat ook historische opnamen van Chaam en Tilburg.
Op 9 mei 1945 zou ook prinses Juliana, de dochter van de koningin, Tilburg bezoeken.

maandag 16 maart 2015

Drie nieuwe stambomen: Mommers, Schraven en Van Overbeek


Van Overbeek

Zoektochten naar je voorouders leveren vaak prachtige producten op, zeker als je de moeite neemt de resultaten op schrift te stellen.  Harry van Overbeek uit Utrecht nam de moeite om dat te doen. Harry zelf is een nazaat van Henricus W.C. (Harrie) van Overbeek (1905-1988), oprichter van de verzekering maatschappij Johan de Witt. Deze firma in Tilburg had zich vooral gespecialiseerd in begrafenisverzekeringen. Harry van Overbeek stelde niet alleen de stamboom Van Overbeek samen, maar besloot zich ook te gaan verdiepen in de geschiedenis van de firma De Witt. De stamreeks is rijk geïllustreerd met foto's en krantenknipsels.
De oudst bekende stamvader Segerus van Overbeek werd te Gemonde in mei 1611 gedoopt. Via Boxtel kwam de familie terecht in Tilburg. Smid Johannes van Overbeek (1798-1883) vestigde zich rond 1840 in Tilburg. Een bekende Tilburgse verwant met het geslacht Van Overbeek was de aangetrouwde tante Anneke van Overbeek-Gianotten van de kantoorboekhandel Gianotten.
Harrie van Overbeek (1905-1988)


Mommers

Het lijkt bijna dat Mommers een synoniem is van Tilburg en ... textiel. De naam Mommers kwam in Tilburg in 1928 71 keer voor. De stamreeks Mommers van Harry van Overbeek start met Hendricus Mommers (1821-1887). Het is ook deze Hendricus Mommers die de wollenstoffenfabriek H. Mommers en zonen oprichtte in 1871. Fabriek H. Mommers en Zonen was gevestigd in de Goirkestraat 164A en aan het Smidspad 48. Van 1932 tot en met 1955 was N.V. Wollenstoffenfabriek Mommers en Hunfeld gevestigd
aan het Smidspad 48.
Ook deze stamreeks is rijk geïllustreerd met foto's en krantenknipsels.


Briefhoofd H. Mommers en Zonen


Schraven 

Stamvader Henricus van Overbeek (1905-1988) huwde met Huberdina (Ine) Schraven (1906-1983), de oma van de samensteller van de stambomen. Zij was familie van de bekende graan- en meelhandel H. Schraven-Eijsbouts uit Tilburg. De oudste bekende leden van deze familie uit begin 17e eeuw leefden in de plaats Uedem (Duitsland). Deze stamboom bevat minder foto's, maar dat wordt rijkelijk gecompenseerd door de vele foto's van de firma Schraven-Eijsbouts in de beeldbank van het Archief.

Kinderen gezin Schraven-Eijsbouts


De stambomen zijn niet gedrukt en zijn opgenomen in de collectie genealogische dossiers (564). Overige documentatie is de collecties 399 en 1115 en de beeldbank.


zaterdag 14 maart 2015

Rijke Roomse traditie


Enkele maanden geleden is er een lijvig boekwerk verschenen waarin op ruim 200 pagina’s de geschiedenis van het Venerabele Gilde van Hilvarenbeek verteld wordt. Dit gilde, waarvan de volledige naam Gilde van het Venerabel Sacrament luidt, is zonder twijfel de oudste vereniging in Hilvarenbeek. Opgericht in 1614 vierde men afgelopen december het 400-jarig bestaan.

De schrijver van het eerste hoofdstuk, Jef van Gils,  heeft bij het schrijven gebruik gemaakt van bekende bronnen maar daarnaast ook geput  uit het originele gildeboek.  Het grootste deel van deze nieuwe uitgave wordt gevormd door de geschiedschrijving van De Venerabele Gilde tegen de achtergrond van de geschiedenis van Hilvarenbeek, de Tachtigjarige Oorlog, de Reformatie, de oorlogen en de rampen in de achttiende eeuw, het komt allemaal aan de orde. tot op de huidige tijd. Maar behalve die geschiedschrijving van vereniging en dorp is er nog veel meer te vinden. Cees Prinsen verzorgde een bijdrage over de verenigingscultuur, die deels samenvalt met de tradities van het Rijke Roomse leven. Bob Duijvestijn beschreef de bouwgeschiedenis en de lotgevallen van de Hilvarenbeekse  St. Petruskerk van oorsprong tot heden. Ton Smulders, de eindredacteur,  schreef zelf een bijdrage over de religieuze aspecten van muziek, literatuur en beeldende kunst in de loop van de eeuwen, culturele aspecten die ook voor De Venerabele Gilde belangrijk waren. Het boek begint en eindigt met hoofdstukken geschreven door Steven Barberien, de huidige pastoor en uit dien hoofde Hoofdman van De Gilde en door Cees Remmers, de emeritus pastor van de St. Petrus.
Een rijk geillustreerd boek wat o.a. te koop is bij Boekhandel Swaanen in Hilvarenbeek.


vrijdag 13 maart 2015

Nieuw op de website: zoeken in archieven

De allergrootste verandering in de nieuwe website is het zoeken in archieven. Terwijl we tot op heden met word-documenten werkten om de inventarissen van archieven te presenteren gaat dat nu volledig op de schop.

De afgelopen anderhalf jaar is hard gewerkt om de inventarissen in een nieuwe standaard om te zetten: EAD. Deze standaard staat het toe dat de informatie uit de archieven veel beter door anderen gebruikt kan worden bv. door portals als Europeana en APEX.

Wat verandert er voor onze bezoekers?

- aanvragen via de applicatie in de studiezaal. Dit zal nog niet direct beschikbaar zijn, maar wordt in de loop van 2015 gerealiseerd.

- betere zoekresultaten van de beschrijvingen in de inventarissen.

- directe link tussen beschrijvingen en gescande archiefbestanddelen.

- directe link tussen beschrijvingen en eventuele nadere toegangen in de genealogische database en de nadere toegangen.

Zoals het zoekonderdeel Archieven nu op de nieuwe site te zien is, heeft het nog onvolkomenheden. Het is nog een test-site, en dus houden we de oude site nog even in de lucht. De database is inhoudelijk hetzelfde, alle archieven zijn overgenomen in de database op de nieuwe website, maar de presentatie is anders. We nodigen je uit erin te gaan zoeken en we horen graag wat je ervan vindt. Op elke pagina in de nieuwe site staat rechts de feedback-knop. Zo laat je ons eenvoudig weten wat je op- en aanmerkingen zijn.

Nieuw op de website: zoeken naar foto's, kaarten ed.

Het zoeken in de fotodatabase is een veel gebruikt onderdeel van onze website. Daarom zetten we een zeer groot deel van de functionaliteit van deze database voort op de nieuwe website.

Het zoeken werkt op dezelfde manier met het invoeren van een zelfgekozen zoekterm die eventueel nog gespecificeerd kan worden met de diverse filters. Welke filters je hebt aangevinkt zie je naast het kopje 'actieve filters'. De layout van het foto-overzicht kun je veranderen door op een van deze drie icoontjes te klikken.
Er zijn wel een aantal toevoegingen aan de functionaliteit van de fotodatabase. Zo is het meteen mogelijk om de foto op het scherm te delen via e-mail, Facebook, Twitter en Pinterest.
Let er wel op dat je nu foto's 'pint' naar een link op de tijdelijke website. Als we definitief overgaan naar de nieuwe website, zullen de links naar foto's wijzigen. Je foto's op Pinterest hebben dan dus geen werkende links meer.

Daarnaast is de foto nu op groter formaat gratis te downloaden, voorheen was dit postzegelformaat. Deze mogelijkheden om te delen zijn een goede vervanging voor het aanmaken van een fotoalbum op onze website, een optie die niet terug zal komen.

donderdag 12 maart 2015

Regiobijeenkomst in het archief

Op donderdag 12 maart 2015 kwamen medewerkers van de twaalf gemeenten uit ons werkgebied naar het archief om met elkaar kennis te delen. Zo houden we elkaar op de hoogte, kunnen we ervaringen uitwisselen, meningen horen en beter op elkaar ingespeeld raken en ons werk op elkaar afstemmen.

In de verhoudingen tussen de gemeenten als klant en het archief als leverancier hebben we de wens zakelijk en klantgericht te opereren en waar mogelijk nauw samen te werken. Daarin kijken we naar nieuwe vormen van dienstverlening zoals:
Adviesrol van het archief
Projectleiding voor nieuwe ontwikkelingen
Digitalisering van collecties
Realisering van een E-depot
Ontwikkelen van een applicatie voor bouwvergunningen.

Over dit soort onderwerpen is het heel prettig kennis te delen met onze klanten: de gemeenten. Door diverse sprekers (ook vanuit die gemeenten) werd gesproken over TMLO (Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden), selectielijsten, trendanalyses, berichtenbox voor burgers.

Nieuw op de website: gebruik op tablet en mobiele telefoon

Impressie smartphone
Steeds meer mensen maken gebruik van een tablet of een smartphone om websites te bekijken en informatie op te zoeken. Tegenwoordig zijn meer en meer websites zo gemaakt dat ze zich aanpassen aan het apparaat waar op gezocht wordt.
       Impressie tablet


Dit worden responsive sites genoemd. Ze 'weten' welk formaat pagina er getoond moet worden om het geheel overzichtelijk te maken. De nieuwe website van Regionaal Archief Tilburg is ook zo'n responsive site.

En dat ziet er zo uit.