vrijdag 29 augustus 2014

Vacature Assistent Archief

Regionaal Archief Tilburg is op zoek naar een assistent archief.

In deze functie ga je je vooral bezighouden met de fotocollectie. Je verricht het voorwerk om foto's toegankelijk te maken via de online fotodatabase van het archief.

Het is een project met een looptijd van 8 maanden.

Ben je geïnteresseerd en wil je meer weten lees dan de hele vacaturetekst op de website van het archief.
Reageren kan tot uiterlijk 15 september 2014.

[foto afkomstig van: http://www.clickx.nl/]

Genealogische database als Open Data

Vanaf vandaag stelt Regionaal Archief Tilburg de genealogische data zoals die in de database zit beschikbaar als Open Data.

Het gebruik van overheidsdata in digitale vorm staat volop in de belangstelling. De Nederlandse overheid streeft ernaar om zoveel mogelijk van de digitale informatie gratis en zo open mogelijk ter beschikking te stellen. Daar hebben ze een speciale website voor opengezet; data.overheid.nl. Daarop kun je als overheidsorganisatie kenbaar maken welke databestanden je als open data ter beschikking stelt.

Hoe krijg je open data?
Gegevens in een database zijn niet zomaar open. De data zit verstopt in een database met veldstructuren, verborgen velden en informatie en een zoekscherm waarin wij bepalen wat de zoekvraag kan zijn. In principe beperken we daarmee zoekmogelijkheden en bieden we aan de onderzoeker die verder wil kijken niet de mogelijkheid om volledig gebruik te maken van onze digitale data.

Om de gegevens in een database als open data beschikbaar te stellen is een technische aanpassing nodig. Het is belangrijk dat de database of dataset gebruik maakt van open standaarden. Een open standaard is een norm (of standaard) die publiek beschikbaar is. Het gebruik van open standaarden vergroot de uitwisselbaarheid van gegevens en verminderd de afhankelijkheid van gesloten standaarden waarvoor een licentie nodig is. Een bekend voorbeeld van een open standaard is het World Wide Web.

Wat kun je met Open Data doen?
Door open data beschikbaar te stellen kunnen andere partijen, commercieel en niet-commercieel, nieuwe toepassingen bedenken. Het zo breed mogelijk beschikbaar stellen van de informatie die het archief beheerd is een belangrijke voorwaarde om maatschappelijk relevant te zijn. Archiefinformatie heeft te maken met identiteit en recht.
Door het aanbieden van datasets als open data krijgen andere partijen de gelegenheid om met die data nieuwe services te ontwikkelen die mogelijk een nieuwe doelgroep aanspreekt of een bestaande doelgroep beter bedient (bv. openarch.nl). Het archief blijft dan in de rol die hen het beste past, nl die van dataprovider. Wij zijn als archiefdienst verantwoordelijk voor zo nauwkeurig mogelijke datasets waar andere partijen vanuit hun kennis en expertise gebruikers optimaal mee kunnen bedienen.

De Open datasets die we beschikbaar stellen kunnen deel uit gaan maken van grote nationale en internationale portals als Openbeelden.nl (foto’s), Openarch.nl (genealogische gegevens), www.europeana.eu">Europeana en Apex (Archives Portal Europe). Het foto- en kaartmateriaal wordt interessant voor grote websites als Wikipedia. Meedoen in die portals vraagt op deze manier geen extra investering.

Toepassingen als Tilburg op de Kaart maken gebruik van dergelijke directe koppelingen naar onze fotodatabase en de TilburgWiki, maar ook naar de rijksmonumentendatabase van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed die hun database open heeft gezet. Recent is de heritagebrowser die de Bibliotheek Midden-Brabant heeft geplaatst gevuld met de foto’s uit de fotodatabase van Regionaal Archief Tilburg via een open data protocol.

Open Data bij Regionaal Archief Tilburg
Stamboomonderzoek of genealogie is een onderzoeksgebied waar veel mensen in Nederland, maar zeker ook daarbuiten, actief in zijn. Het beschikbaar stellen van een substantiële set genealogische data biedt kenners en amateurs de gelegenheid om op een heel andere wijze met deze data aan de slag te gaan. Dat kan zich vertalen in grafieken over aantallen geboorten e.d. maar evengoed in frequentie van geboorten in een regio of wat er verder maar aan vragen te stellen is aan deze dataset.

De dataset bevat alle gegevens zoals die ook via de website van het archief te doorzoeken zijn. Een overzicht van wat er beschikbaar is staat op de website: http://www.regionaalarchieftilburg.nl/zoeken-in-databases/genealogie/welke-bronnen-zijn-al-beschikbaar.

Een voorbeeld van wat er mogelijk is kun je zien op de website www.openarch.nl. Deze website, een initiatief van Bob Coret, gebruikt meerdere open datasets om genealogische informatie in een keer te doorzoeken.

De genealogische dataset staat ook in de etalage op de website www.opencultuurdata.nl.

Regionaal Archief Tilburg streeft er naar het komende jaar meer van hun informatie als open data beschikbaar te stellen. Volg dit weblog om daarover op de hoogte te blijven.

donderdag 28 augustus 2014

Stand van zaken verbouwing: deel 9, de studiezaal en hal

De laatste week van de herinrichting is inmiddels alweer halverwege. Vandaag wordt de laatste hand gelegd aan de marmoleumvloer die nu in het hele gebouw ligt. Dan kunnen we dat hoofdstuk afsluiten.


Ondertussen is de inrichting van de studiezaal ter hand genomen. De vlonder voor de nieuwe balie ligt er al enkele dagen. Het is nu tijd voor de opbouw en de verdere afwerking van de balie. Het is een komen en gaan van een kleine vrachtwagen die telkens nieuwe onderdelen voor de studiezaal aanvoert. Voorlopig staat het meeste in de hal waar verdere montage plaatsvindt. Tenslotte gaan de deels gemonteerde meubels naar de studiezaal om daar hun definitieve vorm te krijgen. Er is veel mankracht nodig om dit allemaal op tijd voor elkaar te krijgen en de gewenste zorgvuldigheid bij het monteren te betrachten.


Inmiddels zijn de "sokken" geplaatst die de luchtcirculatie in de nieuwe studiezaal beter gaan maken. Door de lucht verder de studiezaal in te brengen profiteert de gehele ruimte nu van de circulatiestroom. Het zijn forse "sokken", maar door het lichte materiaal, zowel kleur als dikte, vallen ze eigenlijk nauwelijks op.


De inrichting van de studiezaal moet deze week zijn afgerond.

In de hal is de oude entree ongeveer gehalveerd. Op de bovenkant komt daar een reproductie van een deel van de kaart van Hendrik Verhees te liggen. De prints zijn geplakt op een plaat die later op de ombouw geplaatst wordt.


De schilders en vloerleggers zijn klaar. Het werk bestaat nu vooral uit het monteren van de balie en het binnenrijden van de meubels voor de studiezaal. Volgende week alles weer op z'n plaats zetten en krijgen. De laatste loodjes!


Wil je de vorderingen van de verbouwing bijhouden, volg ons dan op Twitter, Instagram of Facebook. Daar plaatsen we regelmatig een update met foto’s.

Bergse klassenfoto uit 1924 !


Deze klassenfoto dateert uit 1924. Het is de derde klas, nu groep vijf, van de Openbare Lagere school in Geertruidenberg. In die tijd waren er in Geertruidenberg drie basisscholen, een openbare en twee bijzondere scholen. De openbare school was tot 1952 gevestigd aan de Markt 54. Wie deze onderwijzer is, is niet bekend, maar wel dat de historicus C.J. Mollenberg verbonden is geweest aan deze school.

Aan de financiering van het bijzonder onderwijs ging een ware landelijke schoolstrijd aan vooraf. In 1920 trad de Lager Onderwijswet 1920 in werking, drie jaar voor het jaar dat deze foto werd gemaakt.

Het aantal leerlingen in deze gemengde derde klas is niet groot. In de loop van de jaren bleef het leerlingenaantal gering en de school werd uiteindelijk opgeheven. Opvolger werd de Nutsschool Geertruidenberg, nu De Biekorf. Het was de historicus Bas Zijlmans, die de naam voor de school bedacht.

Mocht u ondanks de ouderdom van de foto, een persoon herkennen, alle informatie is meer dan welkom. Paula van Cleef uit Amsterdam schonk de klassenfoto aan het Archief.

maandag 25 augustus 2014

Nieuwe bidprentjes (Bots)

In Nederland leven rond de 700 mensen met de naam Bots, in het jaar 1947 waren dat er ruim 500. link Hoewel Bots geen typische Tilburgse naam is, kennen we in Tilburg wel een Deken Botsstraat, vernoemd naar kapelaan, later pastoor en deken  Johannes Baptist Bots (1838-1915).
 

Van de heer M. Bots uit Wychen ontving het Archief een bijzondere collectie bidprentjes van de familie Bots en aanverwanten. Veel prentjes zijn afkomstig van de genoemde deken Bots en bevat zelfs een persoonlijke brief uit 1907. De aanvulling mag dus met recht bijzonder genoemd worden. Aanverwanten zijn onder andere de families Aelen, Baekers. Bedaux, Bergmans  Boink, Ten Brink, Broekhans, Bruinsma, Burgers, Van Doorn, Van Dun, Eijburg, Emmen, Ensink, Gerritsen, Gimbrère, Gründemann, Heerkens, Van Heesch, Houben, Van der Hulst, Jansen, Keusters, Knegtel, Linnebank, Lippits, Loomans, Mandos, Menting, Van Mierlo, Miessen, Van de Mortel, Nolet, van den Nouweland, Van Nunen, Pirenne, Van der Ree, Van Rijnsoever, Rosenberg, Scholten, Spooren, Struycken, Verschuuren, Van der Werf, Willekens en Witte.

Ondanks de verbouwing ging de verwerking van de nieuwe bidprentjes onverminderd door. Frans Manni heeft ze geordend en u kunt ze weer via de genealogische database bevragen.
Link naar database genealogie.


Eerdere blogs over bidprentjes:
  • Nieuwe bidprentjes uit Dongen, Oosterhout en Tilburg (link);
  • Beekse bidprentjes (link);
  • Passie voor geschiedenis (link)
  • Zuster Ursula (link)

woensdag 20 augustus 2014

Stand van zaken verbouwing: deel 8, de hal

Met nog een week te gaan begint het gebouw steeds meer een paleisje te vormen. In de hal en kantine is de verlichting aangebracht en je weet niet wat je ziet. Doordat de binnenkant van het dak helemaal wit is geschilderd en op alle balken spotjes en lampen zijn geplaatst voltrekt zich een prachtig schouwspel. Daarnaast hangen in het midden van de hal drie enorme lampen die het allemaal bij elkaar brengt. Vervolgens zijn de plafondplaten voorzien van spotjes, zodat de weg naar de Studiezaal, toiletten en kantoren goed verlicht is.

Helaas moeten we concluderen dat de route naar de Vrijwilligerskamer donker is. Er zitten zelfs geen plafondplaten in. Onderzoek van de gemeente heeft namelijk uitgewezen dat de ruimtes van zowel de Vrijwilligers als van de daarboven gelegen Educatieruimte voorlopig verboden gebied zijn. Dat betekent dat ze niet in gebruik kunnen worden genomen in de week van de officiële opening van 11 september. Maar Regionaal Archief Tilburg vindt altijd wel een oplossing om degenen die in die ruimte werkzaam zijn elders onder te brengen. Want zoals we tijdens de gehele verbouwing hebben gezien, werken we gewoon door!

Dat geldt eveneens voor de bouwbedrijven. Maar soms werken ze zo hard dat zelfs één van hun medewerkers met een hersenschudding naar het ziekenhuis is gegaan. Dat overkwam iemand die met zijn hoofd tegen de stalen trap aanliep. Overigens was hij niet de enige, want een paar dagen eerder overkwam het een elektricien. Aangezien op die plek ook de garderobe komt wordt in de standaarduitrusting van de bezoekers, na de regenjas en laarzen, nu ook een helm in opgenomen….. Overigens worden er ter hoogte van de trap maatregelen getroffen om dit in de toekomst te voorkomen. Want veiligheid gaat boven alles. 

Wat er de komende week nog moet gebeuren is het aanbrengen van de marmoleumvloer in de hal en het plaatsen van de balies in zowel de Studiezaal als bij binnenkomst van het gebouw. Inmiddels zijn de vlonders voor de balies al aangebracht. Bovenop de ingang is een begin gemaakt met het aanbrengen van een soort helling. Hierop komt een kopie van de Kaart van Hendrik Verhees van de Heerlijkheid Tilburg en Goirle uit 1790 te liggen, zodat deze vanuit de kantine goed is te zien. In combinatie met de verlichting krijg je dan een schitterend uitzicht over de hal. Daarnaast worden overal de puntjes op de i gezet en vindt uiteindelijk de oplevering plaats. Tenslotte zullen alle ruimten grondig worden schoongemaakt en nemen de medewerkers eindelijk hun definitieve werkplek in. We zijn er klaar voor. Nog één week.

Wil je de vorderingen van de verbouwing bijhouden, volg ons dan op Twitter, Instagram of Facebook. Daar plaatsen we regelmatig een update met foto’s.

vrijdag 15 augustus 2014

Woonwagen(bewoners) in beeld

Vandaag, vrijdag 15 augustus 2014, wordt de woonwagencultuur opgenomen in de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed Nederland.
Ook in onze collectie kom je de woonwagencultuur tegen, onder andere in Beeldonline, onze fotodatabank. Al eerder schreven we over een aanwinst van een bijzondere foto van zigeuners bij hun woonwagen. Hieronder zien we nog een aantal foto's uit ons werkgebied. 
Woonwagenbewoners
aan de Pater Geurtjensweg in Tilburg

Kapitein Nemostraat Tilburg


Udenhout


Woonwagens tijdens de Tilburgse kermis in 1984 


Oosterhout 1962

 Dongenseweg

woensdag 13 augustus 2014

Stand van zaken verbouwing: deel 7, paraplu bij de handZe zeggen wel eens dat de laatste loodjes het zwaarst wegen en dat is hier niet anders. De muren op de werkplekken zijn nu allemaal voorzien van een likje verf, de zuilen zijn zwart geschilderd en bijna overal liggen nieuwe platen in het plafond. Ik zeg bijna, want nu komen we bij de laatste loodjes. In de vrijwilligerskamer en in de hal is het balkenprobleem nog steeds aanwezig. Daar is alles nog open en de gemeente en aannemer zijn druk bezig om hier een oplossing voor te vinden. Ondertussen gaat het werk in de andere ruimten gewoon door.

Zo zijn de vloeren van de Studiezaal en de kantine geëgaliseerd en is er zelfs al begonnen met de aanleg van het marmoleum in de Studiezaal. In die ruimte wordt nu goed zichtbaar hoe mooi alles gaat worden. De combinatie van al het zwart geschilderde staal, de wand met steenstrips, de nieuwe led-verlichting, de wit/grijs geschilderde muren en de marmoleumvloer wordt een ruimte om door een ringetje te halen. De medewerkers zullen trots zijn om hierin te mogen werken en de bezoekers zullen zich snel thuis voelen. We kunnen niet wachten.

Maar ja, we zijn er nog niet en dan hebben we het nog het Nederlandse weer. Op 28 juli jl. kregen we tijdens de wolkbreuk van Tilburg zeven lekkages te verwerken en daar is door de gemeente nog niets aan gedaan. Sindsdien hebben we regelmatig enkele pittige buien om onze oren gekregen met als gevolg aanhoudende lekkages. Zo werden er op 11 augustus opnieuw vier lekkages geteld. Gelukkig waren die op dezelfde plekken als voorheen, maar toch. Alleen jammer dat op sommige plaatsen de verf meteen ook van de muur afkwam….. De medewerkers worden dan ook geattendeerd om voortaan een paraplu mee te nemen ín het gebouw.
Onze weerman meldde nog dat gezien de toekomst van het klimaat we regelmatig hoosbuien en wolkbreuken kunnen verwachten. Kortom, we wachten met spanning af hoe dit opgelost wordt. Het is daarom nog niet zeker of regenjas en laarzen een standaarduitrusting wordt voor de bezoekers. Tenslotte werd de buurt afgelopen vrijdag om 7 uur 's morgens opgeschrikt door sirenes. Ja hoor, daar was ie weer, de brandweer. Niet vanwege de lekkages, maar omdat het brandalarm bij onze buren afging welke doorgeschakeld is naar ons gebouw.
We worden in ieder geval in de gaten gehouden. Nog twee weken.

Wil je de vorderingen van de verbouwing bijhouden, volg ons dan op Twitter, Instagram of Facebook. Daar plaatsen we regelmatig een update met foto’s.

dinsdag 12 augustus 2014

Cursusseizoen 2014-2015


Hoe doe je historisch onderzoek naar je eigen familie of woonomgeving? Je leert het bij Regionaal Archief Tilburg tijdens een cursus Onderzoek je woonomgeving, Oud schrift of Familiegeschiedenis.
Als cursist werk je veel in de digitale leeromgeving. Inschrijven kan via de website van het archief.


Oud Schrift beginners
Wie historisch onderzoek doet, krijgt te maken met handgeschreven teksten en afwijkend taalgebruik. In deze beginnerscursus leer je die handschriften lezen en begrijpen.
oktober – december 2014
woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur


Familiegeschiedenis (i.s.m. Brabants Historisch Informatie Centrum)
Een van je familieleden is startpunt voor onderzoek. Als eindwerkstuk schrijf je een verhaal daarover. In deze cursus leer je zoeken in diverse historische bronnen. De opdrachten, instructie en terugkoppeling zijn digitaal.
november 2014 – maart 2015
3 bijeenkomsten op zaterdagochtend


Onderzoek je woonomgeving
Wanneer is mijn huis gebouwd? Wie woonden er? Wat stond er eerder op deze plek? Op deze vragen vind je een antwoord aan de hand van o.a. het bouwarchief, het kadaster, het bevolkingsregister en notariële archieven.
februari – maart 2015
donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur

De cursuslocatie is, tenzij anders vermeld, Kazernehof 75, 5017 EV in Tilburg.

Aanmelden doe je via de website. Daar vind je ook meer informatie over de cursussen.
Vragen? Neem contact op via mail of 013-5494573.woensdag 6 augustus 2014

Stand van zaken verbouwing: deel 6, verborgen gebreken

Een week lang zitten de medewerkers in de zeven gloednieuwe kantoorruimten te werken en het bevalt ze prima. Wat vooral heerst is rust, rust en nog eens rust. Behalve voor degenen die nog vlakbij het zogenaamde stofscherm zitten, dat ons scheidt van stof, luchtjes en enigszins geluid. Maar dat laatste gaat er gewoon dwars doorheen. Gelukkig is het boren en breken voorbij, waardoor het beperkt blijft bij het verwijderen van vloeren, verlichting en plafonds.

Tijdens het afbreken van plafonds worden alle balken zichtbaar, maar …… ook andere dingen die je liever niet ziet. Oftewel de zogenaamde Verborgen Gebreken. Met deze titel is ooit een boek geschreven (1996), een film gemaakt (2004) en zelfs een dramaserie opgenomen in 2009-2011. Wellicht dat we dit voor ons gebouw de komende jaren ook maar eens moeten gaan doen. Want nadat op sommige kamers de plafondplaten werden verwijderd keken we verbaasd naar wat we toen zagen. Gebroken balken en houtjes die er tussen zijn gespijkerd om het een en ander vast te houden. Of wat dacht je van stalen frames die zijn gebruikt omdat de oorspronkelijke houten balken gewoon te kort waren. Het moet niet gekker worden. Met name de ruimte tussen de vrijwilligerskamer en de bovengelegen Educatieruimte was kritisch. Daar werd namelijk zichtbaar dat langzaam het plafond met balken aan het inzakken was. Meteen werden er stempels onder gezet om het tegen te houden. Je moet er niet aan denken wat er had kunnen gebeuren. Met extra balken is het nu allemaal verstevigd en was de kritische fase voorbij. Toen ontstond het volgende probleem dat de enorme balken die op de zwarte zuilen rust, niet stevig genoeg zijn omdat ze bijna op het einde zijn doorgezaagd! Ook waar voorheen de receptie zat werd dit geconstateerd. De stempels konden weer uit de kast om het te stutten en op die plaatsen is het werk nu tijdelijk neergelegd.

Neemt niet weg dat het werk in de Studiezaal, garderobe, kantine, Educatieruimte en 5 kantoorruimten gewoon doorgaan. Inmiddels is al het staal in de Studiezaal voorzien van een zwarte verflaag, net als alle zuilen. Vervolgens is in die ruimte de LED-verlichting geplaatst wat een prachtig gezicht geeft. Daarnaast worden de toiletten van de bezoekers nu afgebouwd, zodat de oorspronkelijk balken van 1841 definitief uit het zicht verdwijnen. 

Nadat we vorige week moesten bijkomen van een wolkbreuk kregen we dit erbij. Ondanks deze tegenslagen mag het resultaat er wezen. Het wordt een prachtig gebouw en daar houden we ons aan vast. Daarom spreken we bij het Regionaal Archief liever niet over de verborgen gebreken, maar over het Verborgen Verleden. Is daar ook niet een serie van gemaakt en die op 27 september a.s. weer van start gaat? Nog drie verbouwingsweken te gaan.

Wil je de vorderingen van de verbouwing bijhouden, volg ons dan op Twitter, Instagram of Facebook. Daar plaatsen we regelmatig een update met foto’s.

vrijdag 1 augustus 2014

Historische beelden voetbalclub Willem II

Voor de eerste keer kampioen in 1916. Harry Mommers en Pim Versluys
Landskampioen juni 1952 !!
Kampioen in 1955 !!
Krantenbericht over de eerste bal in 1896.
Tilburgia werd de eerste naam van het elftal. 
Kampioen in 1954 !!!
Willem II in 1910
Afscheid van Wim Engel 1921-1979