maandag 30 april 2012

Tilburgs Kroningsfeest in 1898


De mannen kijken recht in de camera, fotografie is in 1898 nog geen alledaags verschijnsel. Deze mannen, hier en daar nog een jongen, zijn leden van de St. Josefkring Korvel. Ze zijn verkleed als lijfgarde van prins Frederik Hendrik. De foto is genomen op zondag 14 september 1898.

Koningin Wilhelmina, de grootmoeder van de huidige koningin Beatrix, werd in september 1898 tot koningin gekroond. Ze was toen slechts achttien jaar oud. Daar werd in Tilburg op een bijzondere wijze aandacht aan  geschonken. In de stad werd een speciale optocht georganiseerd, die bij de ambtsjubilea in 1923 en 1948 werd herhaald. Op zondagochtend werd de tocht geopend door een concert van de liedertafel Souvernir des Montagnards. De burgemeester hield een feestrede. De optocht had vooral een historisch karakter, met historische figuren als Joost van den Vondel, Rembrandt van Rhijn en Hugo de Groot. Deze mannen van Korvel, groep nummer 11, waren vooral een loopgroep gevolgd door een praalwagen, die  stadhouder Frederik Hendrik als stedendwinger verbeeldde.
De speciale aandacht voor de kroning was er niet alleen in Tilburg, want ook in het archief van Gilze en Rijen en 's Gravenmoer zijn speciale documenten over deze blijde gebeurtenis te vinden.

Deze bijzondere foto kreeg Regionaal Archief Tilburg cadeau van de B. Brekelmans uit Tilburg.

zondag 29 april 2012

Het effect van een televisieuitzending: Verborgen Verleden met Marc-Marie Huijbregts

Gisteren, zaterdag 28 april, was de laatste uitzending van de serie Verborgen Verleden van 2012. Hoofdpersoon was dit keer Marc-Marie Huijbregts, geboren en getogen Tilburger. Uit zijn familigeschiedenis bleek bovendien dat hij een geboren en getogen Brabander is. Zijn familie van vaderskant en moederskant komt voornamelijk uit een klein gebied in Midden-Brabant tussen Tilburg en Eindhoven. Kempen en Meijerij. Brabantser kan bijna niet.

Hoewel Marc-Marie graag een "hoer met één been" in de familie was tegengekomen, bleek zijn voorgeslacht vooral te bestaan uit "gewone" mensen. Een ongetrouwde vrouw hier en een bedrieger daar. Dat was het wel zo'n beetje. Van zijn vaderskant bleken er nog wat processtukken te zijn in het Brabants Historisch InformatieCentrum. Eigenlijk nauwelijks het predikaat "crimineel" rechtvaardigend.

Ik wil het verder niet teveel over de inhoud hebben, wie daar kennis van wil nemen kan nog terecht op de website van uitzending gemist zolang die daar nog staat. Die uitzending is nu (zondag 29 april 19u) al bijna 12000 keer bekeken.

Naar aanleiding van een tweet van Bob Coret was ik benieuwd of zo'n uitzending ook effect heeft op het bezoek aan onze website. Bob was zo vriendelijk om een screenshot van de piek te sturen.

Eerst maar eens kijken hoe de kijkcijfers waren. Ik kan helaas niet terugzien wat elke aflevering aan kijkcijfers heeft opgeleverde De vorige met Lenny Kuhr trok 384.000 kijkers, de aflevering gisteren trok er 564.000. Een heel mooi aantal volgens mij.

Ook onze eigen Google analytics pagina laat zien dat er een piek aan bezoek is. Hieronder volgen een paar screenshots.

Als je naar de dagbezoeken kijkt lijkt er geen bijzondere piek in bezoek te zijn geweest. Als je beter kijkt kun je zien dat de zaterdag elke week een duidelijke neerwaartse piek laat zien, terwijl 28 april een kleine stijging laat zien. Dat moet dan het effect zijn van deze uitzending. Een andere verklaring is er niet.


Als we nauwkeuriger gaan kijken valt op dat de piek aan bezoek op 28 april vanaf 20 uur zichtbaar is en nog een paar uur doorwerkt. Om 23 uur ligt het bezoekcijfer nog steeds hoger dan 's middags.


Het percentage nieuwe bezoekers is op 28 april het hoogst van de maand april, maar niet echt heel uitzonderlijk hoog. Blijkbaar is er een vaste kijkersgroep bij Verborgen Verleden die al regelmatig de website van Regionaal Archief Tilburg bezoekt.

Of dit alles ook blijvend effect zal hebben op het bezoek aan onze website? Geen idee. Maar in alle eerlijkheid denk ik niet dat dat zo zal zijn. Het publiek dat zich nu al met stamboomonderzoek bezighoudt blijft nog een klein beetje groeien, maar niet spectaculair. Er vallen mensen af en er komen mensen bij.
Wij blijven natuurlijk wel ons uiterste best doen om deze onderzoekers op digitale wijze te bedienen op een manier die hen goede mogelijkheden biedt het onderzoek voor een groot deel vanuit huis te doen. De kijker heeft in de uitzending kunnen zien dat die faciliteiten bij Regionaal Archief Tilburg op een hoog niveau staan. Zelfs Marc-Marie was er verbaasd over.

zaterdag 28 april 2012

Zuster Ursula

Kloosternamen van nonnen treft men vaak op bidprentjes aan. Een enkele maal worden deze namen echter ook in het bevolkingsregister vermeld, zoals het geval is in Diessen. In inventarisnummer 342 van het bevolkingsregister is een lijst opgenomen van nonnen die zich tussen 1888 en 1920 in Diessen hebben gevestigd. Per persoon worden de volgende gegevens vermeld: kloosternaam, geboortenaam, geboortedatum en - plaats, datum van vestiging, namen en woonplaatsen (eventueel overlijdensplaatsen) van de ouders en datum van overlijden of vertrek. Vanaf volgnummer 105 (21 november 1897) wordt de datum van vestiging in dezelfde kolom vermeld als de datum van overlijden/vertrek.

De eerste non die in het register wordt vermeld is zuster Ursula, in de wereld Francisca Antonia Wilhelmina van der Loo, geboren Ottersum 26 januari 1823, ingekomen op 12 oktober 1888. Zij is op 30 april 1898 te Tilburg overleden:

Een aantal nonnen heeft bijzonder originele kloosternamen, zo vinden we onder volgnummer 142 een zuster Maxima vermeld:

In de lijst komen slechts in één geval twee nonnen voor, die zusjes van elkaar zijn, het gaat dan om de zusjes Luger:Soms zijn de vermelde gegevens erg onvolledig: onder volgnummer 36 is zuster Walburga vermeld, van wie we alleen de achternaam Eskens kennen en van wie we weten dat ze in april 1891 is ingeschreven:

Een nog groter raadsel vormt de onder volgnummer 214 ingeschreven zuster Ildephonse, die in 1910 vanuit Tilburg (Korvel) in Diessen is komen wonen en die slechts tijdelijk in Diessen is geweest. Noch haar achternaam noch haar voornaam worden vermeld:


vrijdag 27 april 2012

Japans bezoek aan het archief

Afgelopen week was een delegatie uit de Japanse zusterstad Minamiashigara op bezoek in Tilburg. Thema van het bezoek was 'vrijwilligerswerk' en bijzondere interesse was er voor het schoonmaken, conserveren en digitaliseren van foto´s. Na de tsunami die Japan in 2011 trof, worden nu uit de vele puinhopen persoonlijke spullen gevonden. Net in deze week spoelden een voetbal en een volleybal uit het rampgbied aan in Alaska en Canada! Maar ook worden foto´s en fotoalbums met waterschade gevonden. Vrijwilligers uit Japan proberen de beschadigde foto´s schoon te maken en wie weet kan de oorspronkelijke eigenaar er weer bij gevonden worden. In Regionaal Archief Tilburg leerden de groep Japanners hoe wij ons fotomateriaal schoonmaken, conserveren, digitaliseren en beschrijven, veel met behulp van vrijwilligers.


De groep kwam op woensdag 25 april 2012 langs. Ans Holman, coördinator van de vrijwilligers legde uit wat onze vrijwilligers doen aan werkzaamheden. Specifieke kennis die nodig is voor hun werk, momenten om elkaar te ontmoeten, technische ondersteuning in de uitvoering van het werk, het waren allemaal onderwerpen waar kennis over werd gedeeld. Jim van Nieuwenhuijzen liet aan de hand van fotomateriaal en negatieven zien hoe wij materiaal binnenkrijgen en hoe het dan uiteindelijk, schoon, gedigitaliseerd, beschreven en zuurvrij verpakt terecht komt in de databank en in het depot. Chris Latumahina, behoudsmedewerker, leidde rond in de quarantaineruimte waar archiefmateriaal op schimmels wordt gecontroleerd, en waar Gerard Franken, één van onze vrijwilligers, archiefmateriaal aan het schoonmaken was. In de werkruimte van Chris lag divers archiefmateriaal (waaronder een charter). Ook daarbij werd het hele verhaal van conservering verduidelijkt. De interesse was groot, niet alleen voor foto´s, maar ook voor geschreven materiaal. En natuurlijk, ook dat wordt gevonden in de puinhopen van de tsunami. De gemeentearchieven van de plaatsen aan de kust zijn misschien ook opgeslokt door het verwoestende water.


In de vrijwilligerskamer zagen de Japanners de bezigheden voor het invoeren van gegevens uit onder andere de burgerlijke stand. Belangrijk bij ons vrijwilligerswerk is dat hier op lokatie gewerkt kan worden, maar dat velen ook vanuit huis werken. Bij werk hier in het archief hebben vrijwilligers de mogelijkheid van onderling overleg met elkaar en met de coödinator. Maar veel vrijwilligers werken ook gewoon thuis, digitaal, op basis van de gescande documenten.

Ook al was voor de Japanse groep de inhoud van de documenten vaak onduidelijk, het proces van omgaan met beschadigd materiaal oogstte veel interesse en positieve reacties. De aanpak voor vrijwilligerswerk Het bezoek van twee uur was eigenlijk nog te kort, er waren nog veel meer tips te geven, ervaringen uit te wisselen en kennis te delen. We hopen ontbrekende kennis via de mail alsnog aan te kunnen vullen.

Meer foto´s op Flickr
Foto's: Monika Vanhercke
 

Het heeft Hare Majesteit de Koningin behaagd.....

Een koninklijke onderscheiding of lintje is een erkenning voor iemand die iets bijzonders heeft gedaan voor de samenleving. Bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of een uitzonderlijke prestatie in sport of wetenschap.
Deze ochtend  is Toon de Brouwer, een van onze vrijwilligers, benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Hij verricht werkzaamheden voor verschillende organisaties, denk hierbij aan Stichting Reuzengenootschap Tilburg, Udenhout en Berkel Enschot, de Nederlandse Reuzenfederatie, Regionaal Archief Tilburg, Weekblad de Nieuwe Schakel, Stichting Openbaar Karnaval, Karnavalsorkesten Tammazuurke en de Zandstampers, de St. Willibrordusparochie, Bridgeclub Berkel-Enschot en voetbalvereniging Jong-Brabant.
Hier kunt u meer lezen over Toon en een felicitatie achterlaten.
Deze onderscheiding is een kroon op het vele werk wat Toon verzet.
We wensen hem en zijn familie een mooie dag.


donderdag 26 april 2012

Één miljoen namen

Een bijzondere taart voor een bijzonder moment.
Eerder dit jaar bereikte we deze mijlpaal bij het indiceren van de bevolkingsregisters uit ons werkgebied.
Op 12 april hebben we hier, samen met onze vrijwilligers, bij stil gestaan.
De middag werd geopend door Luud de Brouwer die in het kort terugblikte op de geschiedenis van de database van Regionaal Archief Tilburg.
Natuurlijk waren er ook bloemen voor degenen die de miljoenste naam ingevoerd had. Deze eer was voor Ad van Spaendonk.
Voor dat de taart aangesneden werd stonden we nog even stil bij het belang van de vrijwilligers voor Regionaal Archief Tilburg. In de decoratie van de taart zat een ode aan onze vrijwilligers verwerkt.
Er was een hartje afgebeeld om te symboliseren dat de database het hart van onze webpagina is.Daarnaast was er ook een sleutel te zien: de inzet van onze vrijwilligers is namelijk de sleutel tot succes van onze database.
Ad van Spaendonk neemt de bloemen in ontvangst

Na een boeiende lezing door Theo van Herwijnen over allerlei opvallende aktes uit de Burgerlijke Stand was er nog gelegenheid om bij te praten.
Al met al een zeer geslaagde middag. Als Coördinator Vrijwilligers heb ik genoten van de aanwezigheid van zo'n grote groep enthousiaste mensen.dinsdag 24 april 2012

Mgr. Zwijsenstichting: wonen, werken en recreëren

De afgelopen decennia is er veel veranderd in de zorg voor kwetsbare mensen. Het woord "zwakzinnigenzorg" nemen we tegenwoordig niet meer in de mond. We hebben het over mensen met beperkingen, kansen, mogelijkheden; kinderen krijgen een rugzakje of een persoonsgebonden budget. 
Toch is het nog maar 60 jaar geleden dat de Mgr. Zwijsenstichting werd opgericht met het doel te zorgen voor oud-leerlingen van het Buitengewoon Lager Onderwijs. De "pioniers van het onderwijs aan verstandelijk gehandicapten" maakten zich zorgen over de toekomst van hun leerlingen en bleven vaak uit betrokkenheid ook na de schooltijd voor hun oud-leerlingen zorgen. Door de oprichting van de Mgr. Zwijsenstichting in 1948 werd een organisatie gecreëerd die als bemiddelaar en verwijzer de mensen kon helpen zo optimaal mogelijk te functioneren in de maatschappij. Werken, wonen, recreëren in een beschermde omgeving indien nodig,  zelfstandig maar met hulp en ondersteuning indien mogelijk. Of zoals het in de statuten beschreven staat: "Zij stelt zich ten doel, de geestelijke en materiële belangen te behartigen van de oud-leerlingen der R.K. Scholen voor buitengewoon L.O. te Tilburg en omgeving en diegenen die bijzondere nazorg behoeven.


Het begon, zoals altijd, met pionierswerk van vooral frater Martino en zuster Engelina: in 1950 nam de stichting de werkplaats "St. Joseph" over en in 1951 het "Martha-atelier". In 1963 werd besloten tot de het oprichten van een gezinsvervangend tehuis: "Villa Luchesio" voor meisjes en later (in 1968) "Huize Martino" voor jongens.
De verschillende activiteiten van de Mgr. Zwijsenstichting werden in de loop der jaren overgenomen door onafhankelijke organisaties: zo was de Sociaal Pedagogische Dienst ( nu bekend onder de naam MEE) tot 1992 onderdeel van de stichting. Ook de sociale werkplaatsen (voor Tilburg en omgeving "Diamant") namen werkzaamheden over.

Regionaal Archief Tilburg heeft nu enkele documenten en foto's kunnen overnemen. Foto's vooral uit de pionierstijd: groepen en groepjes die zich vermaken en laten zien dat er goed voor ze wordt gezorgd. Binnenkort kunt u de beelden bekijken op de website. Misschien herkent u nog mensen op de foto's, hebt u nog verhalen en herinneringen aan deze tijd? Er is bij elke foto ruimte voor uw aanvullingen.


maandag 23 april 2012

Drie Tilburgers in de kunsten: meester, leerling en modelDrie personen in een atelier, wie is wie, waar en wanneer? Met de bril links is de schilder Nico Molenkamp. Achter Nico Molenkamp kijkt iemand naar de schilderijen. De schilderijen op de ezel en aan de wand lijken niet van de hand van Nico Molenkamp te zijn, maar van Jan Asselbergs. Het meisje met de tutu en omslagdoek is Tonny Geelen, de toenmalige vrouw van Jan Asselbergs. Molenkamp was zijn leermeester aan de Academie in Tilburg.

Ieder van deze Tilburgers heeft op zijn eigen manier bijgedragen aan het kunstklimaat in de stad. In mei 1964 ontving Nico Molenkamp van de toenmalige burgemeester Becht de 'Van Lanschotprijs'. Molenkamp, die in 1920 in Enschede werd geboren, doceerde dertig jaar tot 1982 aan de Academie voor Beeldende Vorming in Tilburg.Opgeleid aan de academies van Tilburg en Antwerpen was Molenkamp een tekenaar en schilder, die de directe impressie graag breed, kleurrijk en op groot formaat uitwerkte. Zijn favoriete thema's waren het circus en theater, dieren en landschappen, die in hun uitwerking deden denken aan het werk van Cobra-generatiegenoten als Appel, Constant en Corneille, en aan dat van de Amsterdamse Limburgers, onder wie Pieter Defesche en Ger Lataster. Samen met zijn vrouw Rietje en kinderen woonde hij in een villa in Koningshoeven.

Voor Tonny Geelen, de vrouw in de tutu, was dans haar lust en haar leven. Aan het eind van haar leven was ze betrokken bij de oprichting van het Ru van Rossemhuis.

Wie nu de derde figuur achter Molenkamp is heb ik niet kunnen vaststellen. Het zou Jan Asselbergs kunnen zijn, de man van Tonny. Zijn blik is gericht op de schilderijen op de ezels.


Nico Molenkamp overleed in mei 1998 op 77-jarige leeftijd. Oud-danseres Tonny Geelen is op 24 oktober 2011 overleden.

Van zoon Constantijn Molenkamp ontving ik de foto 'te leen'. Wie kan ons meer vertellen over de derde persoon, plaats en tijd ?


En voor wie verder wil lezen:
M. van Bommel, Frans Duister, M.v.d. Hoogenhoff, Hans Paalman, Ed Wingen, Signatuur Molenkamp (Venlo 1989).

zondag 22 april 2012

Bestuur HKK Midden-Brabant op bezoek in archief Tilburg

Het bestuur van Heemkundekringen Midden-Brabant houdt zijn vergaderingen op diverse locaties. De eerste (huishoudelijke) helft van de vergadering gaat over de activiteiten die zowel door Brabants Heem als door de heemkundekringen in deze regio het laatste half jaar georganiseerd zijn. Op 18 april 2012 was de eer aan Regionaal Archief Tilburg om dit gezelschap te ontvangen. In de studiezaal was een grote vergadertafel klaargezet met koffie en lekkere petit-fours. Daarna volgde een rondleiding door het depot onder leiding van hoofd archief Luud de Bouwer. Ook werd de Tilburg Wiki getoond, in het bijzonder het project Bredaseweg door bestuurslid Ad van Eijck. Hieronder ziet u enkele afbeeldingen van de rondgang door het depot. Op de pagina van Regionaal Archief Tilburg op Facebook vindt u een link naar het album.

zaterdag 21 april 2012

Scheepsnamen te 's Gravenmoer en Raamsdonk

In het werkgebied van Regionaal Archief Tilburg worden in enkele gemeenten vaak schippers vermeld in de bevolkingsregisters, bijvoorbeeld in de (voormalige) gemeenten 's Gravenmoer en Raamsdonk. Wat wellicht niet iedereen weet is, dat er in die registers vaak de namen van de schepen worden genoemd.

In het bevolkingsregister van 's Gravenmoer 1911-1916 deel 17 worden o.a. de volgende scheepsnamen vermeld:
Op pag. 156 wordt schipper Gerrit Blom genoemd met zijn schip Nooit Gedacht:

Op pag. 203 treffen we schipper Antonie Gijsbert van der Pot aan, die zijn schip de originele naam Vrachtzoeker gaf:


Op pag. 208 vinden we schipper Hermanus Rozenbrand, wiens schip eerst de Vijf Gebroeders heette, welke naam later is gewijzigd in de Zes Gebroeders:


De schippers in het bevolkingsregister van Raamsdonk 1891-1927, deel 50 kozen soms voor buitenlandse namen voor hun schip.


Op pag. 3 vinden we schipper Adriaan Nicolaas Bossers en zijn schip Time is money:
Op pagina 16 wordt schipper Laurentius Franciscus de Jongh vermeld, die Nooit Gedacht een minder leuke naam vond en er Never Thought van maakte:
Op pagina 33 vinden we schipper Engelbertus Olislagers, die Vaar wel niet zo'n geslaagde naam vond voor zijn schip en er Fahr Wohl van maakte:donderdag 19 april 2012

In Brabant en het Regionaal Archief Tilburg

Afgelopen zaterdag 6 april viel het laatste nummer van In Brabant weer op de mat. Het tijdschrift, dat zes keer per jaar verschijnt is inmiddels aan de derde jaargang begonnen. Het blad dat modern en glossy oogt, informeert een ieder over het erfgoed van de provincie Noord-Brabant.

Dit nummer is voor het Regionaal Archief Tilburg wel heel speciaal. Er zijn vier artikelen gepubliceerd, die op de een of andere manier met het Archief te maken hebben. De bijdrage van historicus en publicist Ad van den Oord met de titel gestolen jeugd brengt je in sferen van de Tweede Wereldoorlog in Oisterwijk. Voor dit artikel, dat in 2010 ook gepubliceerd is in De Kleine Meijerij, heeft hij onder andere gebruik gemaakt van het archief van de Rijksduitsers. Hij beschrijft zeer beeldend en inlevend over de lotgevallen van twee Oisterwijkse jongens, Koos Diepens, autochtoon, en de andere jongen van Duitse afkomst, Alfred Wolter. De laatste zou na de oorlog niet meer in Oisterwijk wederkeren. De sfeer, die Ad van den Oord onnavolgbaar weet te schetsen, maakt het dat je intens met de twee jongens meeleeft. Het artikel heeft ervoor gezorgd dat ik me nog meer verheug op de geschiedschrijving van Oisterwijk in het kader van Oisterwijk800, waar Ad nu ook druk mee bezig is.

Het interview met (oud) collega Jef van Gils toont zijn passie voor de lokale geschiedenis en het verzamelen. Hij is de man achter vele succesvolle acquisities van archieven. Een voorbeeld van zijn passie en liefde voor archieven wordt in hetzelfde tijdschrift beschreven in de rubriek Uit het archief: Het archief van Jan Naaijkens.. Het archief van Jan Naaijjkens, heeft grote cultuurhistorische waarde niet alleen voor Hilvarenbeek, maar voor geheel Brabant. Jan Naaijkens werd in maart van dit jaar door burgemeester Palmen tot ereburger werd benoemd van Hilvarenbeek.
Als laatste wil ik mijn eigen bijdrage noemen over het openen van gesloten boedelinventarissen uit het schepenbank van Alphen-Chaam. Als u het filmpje hebt gezien of misschien wel de middag (link) hebt bijgewoond biedt het artikel meer achtergrondinformatie.

Veel belangstelling voor genealogie Vorselaars

Op zaterdag 14 april 2012 was het zo ver, de genealogie Vorselaars werd gepresenteerd in niets minder dan het Willem II stadion in Tilburg. De middag was op en top verzorgd, zelfs het gebak droeg het logo van de V van Vorselaars.


Zo'n 150 familieleden waren er getuigen van dat wethouder Marjo Frenk de genealogie in ontvangst nam. Vooraf nam Ad Vorselaars, de samensteller van de genealogie, de aanwezigen mee in zijn speurtocht naar deze Tilburgse familie. Dat deed hij aan de hand van de verschillende thema's in het boek zoals oude advertenties, foto's, de verschillende takken en opmerkelijke bezigheden. Af en toe hoorde je een teken van herkenning in de volle zaal.

Het Archief onderhoudt al meer dan vijftig jaar !!! een relatie met Ad Vorselaars.
Adrianus J.M. Vorselaars (Ad) werd in Tilburg geboren op 10 juli 1927, als zoon van A.A.M. Vorselaars en Berdina v.d. Put. Hij startte zijn onderzoek in de jaren zestig in de oude studiezaal van het Gemeentearchief Tilburg, dat toen nog in het Paleis-Raadhuis was gevestigd. Wat bijzonder is, is dat hij zijn onderzoeksresultaten niet voor zichzelf houdt. Wie heeft geen gebruik gemaakt van zijn krantenindex op de Tilburgsche Courant (1865-1931), de Nieuwe Tilburgsche Courant (1879-1964) en Het Nieuwsblad van het Zuiden (1917-1965). De bibliotheek heeft hem nog steeds online staan. (link) En wie kent zijn andere publicatie niet over de molens van Tilburg ? Deze boekpresentatie vond in 2007 op de Kazernehof plaats.

Ook als vrijwilliger van het Archief heeft hij veel bijgedragen aan het toegankelijk maken van collecties, zoals de Burgerlijke Stand en de foto's. Daarnaast mocht het Archief vele bijzondere schenkingen van hem in ontvangst nemen zoals dit miniatuurportret (link).

Ontroerend was het moment waarop kleindochter Adriane Vorselaars de presentatie afsloot. Ze sprak haar trots uit over de twee publicaties van haar opa en tevens de hoop uit dat er over vijf jaar weer een boek gepubliceerd zou kunnen worden.
Opa en kleindochter namen beiden plaats achter de signeertafel, waar het rijen dik stond.

28 april: Marc Marie Huijbregts in Verborgen Verleden
Halverwege 2011 was er ongewoon bezoek in Regionaal Archief Tilburg. Een cameraman, geluidsman, redacteur, producers en een eindredacteur liepen rond met alle blikken gericht op de speciale bezoeker, Marc Marie Huijbregts. Deze opnames waren voor het tvprogramma Verborgen Verleden, dat op 28 april wordt uitgezonden. Marc Marie gaat daarin op zoek naar zijn verre voorouders.

Marc Marie, Tilburger van geboorte, heeft een aantal zeer succesvolle theaterproducties gemaakt. Op dit moment toert hij langs de Nederlandse theaters met het programma ‘Vertellingen van 1001 nacht’. Ook maakte hij een aantal programma´s waarin zijn familie vaak voorkomt, zoals 'Opdat ik niet vergeet' en ‘Meepesaant’.

Dat familie een steeds weer terugkerend onderwerp is in zijn shows, past bij het televisieprogramma Verborgen Verleden. In dat programma van de NTR gaat een bekende Nederlander op zoek naar zijn voorouders. Marc Marie was voor dit programma tot twee keer toe in Regionaal Archief Tilburg om op zoek te gaan in de archiefstukken.

Een spannende zoektocht.
Het resultaat is op zaterdag 28 april te zien om 20.15 op Nederland 2.
De herhaling is op 2 mei, om 10.00 uur in de ochtend, ook op Nederland 2.

Tenslotte worden de afleveringen van alle drie Verborgen Verleden series opnieuw uitgezonden in juli. De programma’s zijn dan op werkdagen te zien om 19.30 uur op Nederland 2. Het programma met Marc-Marie wordt op vrijdag 27 juli opnieuw uitgezonden.

Na iedere uitzending is het programma een maand lang te zien op Uitzending gemist.


woensdag 18 april 2012

Noorderligt

Bioscoop Noorderlicht werd geopend in 1960 en gesloten in 1982. over de bioscoop hebben we het verder niet. Want bekender leeft dit gebouw in de herinnering van veel babyboomers uit de regio Midden-Brabant als poppodium.
Vanaf 1984 kwamen jongeren uit Tilburg en wijde omgeving in de jaren 80 en 90 samen in deze oude bioscoop aan de Veldhovenring, waarvan naast het gebruik ook de naam werd gemoderniseerd: Noorderligt , het legendarische poppodium van Tilburg dat in oktober 1998 de deuren sloot.

Afgelopen jaren werd het sentiment van enkelen zo groot dat een reünie moest worden georganiseerd. En een reünie is natuurlijk pas leuk als er ook oude klassenfoto's zijn!  In dit geval werd ook nog het lumineuse plan opgevat alle posters uit die periode weer bij elkaar te brengen. De ontwerpers Looi Naaijkens en Jaap Lunenburg bleken gelukkig hun eigen exemplaren nog in huis te hebben. Niek Emmen stelde een lijst samen  van ALLE activiteiten die in Noorderligt organiseerde. Zo is een uniek tijdsdocument gereconstrueerd.

Samen met Regionaal Archief Tilburg werd besloten een (klein) deel van deze collectie te digitaliseren. Bovendien zijn beide ontwerpers bereid gevonden hun werk over te dragen aan het archief zodat de collectie als geheel zorgvuldig bewaard zal worden.

Het digitaliseren, toegankelijk maken en verpakken van de posters zal nog enige tijd in beslag nemen. Tot die tijd zult u het moeten doen met de verhalen en foto's op de website van Noorderligt nu. Maar die zijn dan ook zeer de moeite van het lezen waard.

Vanavond geen chat!

Helaas vervalt de chatdienst van vanavond. Morgen - donderdag 19 april- kunt u weer met ons chatten van 19.00 tot 22.00 uur.

Foto´s drukkerij Jan van Laarhoven in Beeldonline

In de afgelopen weken zijn diverse fotocollecties beschreven en toegankelijk gemaakt via Beeldonline, de beeldbank van het Regionaal Archief Tilburg.

Een deel van de fotocollectie van het archief van drukkerij Jan van Laarhovenis inmiddels beschreven en toegankelijk gemaakt via Beeldonline. Later dit jaar zal nog een aanvulling volgen met foto´s van de families Brocken en Mommers, gerelateerd aan de oprichter Jan van Laarhoven.


Onlangs zijn ook de foto´s uit het familiearchief van zouaaf Johannes B.M. de Cocq toegankelijk gemaakt. Enkele unieke foto´s zijn aangetroffen in deze collecties, zoals onder andere onderstaande portretfoto van de Cocq, gekleed in zouavenuniform. Hij werd tijdens zijn diensttijd als soldaat van het pauselijke leger tussen 1866 en 1868 in Rome gefotografeerd.

In 1933 werd de gedenknaald, ter ere van koning Willem II,  aan de Paleisstraat te Tilburg twintig meter verplaatst. Aannemer van Eijndhoven verrichtte deze zware taak. Een neef van de aannemer schonk enkele foto´s van deze gebeurtenis. De foto´s staan inmiddels op Beeldonline.