zaterdag 7 april 2012

Papier is geduldig

Papier is geduldig. En dat geldt vaak voor bevolkingsregisters.Het gebeurt nogal eens, dat geboortedata verkeerd worden vermeld. Controle met behulp van de registers van de burgerlijke stand is dan ook noodzakelijk. Bekijk bijvoorbeeld onderstaande pagina uit het bevolkingsregister van Berkel-Enschot deel 16, dienstboden 1910-1924, blad 48:


Onder volgnummer 146 vinden we vermeld: Jan van Empel, geboren Oisterwijk 12 oktober 1871, hij vestigt zich als sigarenmaker te Berkel-Enschot op 5 oktober 1917, komende van Udenhout. Reeds op 3 mei 1918 vertrekt hij naar Oisterwijk.
Zijn verblijf aldaar is van korte duur; reeds op 17 juni 1918 vestigt hij zich wederom in Berkel-Enschot (zie volgnummer 157) en vertrekt op 9 augustus 1918 naar Tilburg. Zijn geboortedatum is nu 12 augustus 1871.
Op 14 november 1918 vestigt hij zich komend van Udenhout wederom in Berkel-Enschot (volgnummer 159) en vertrekt op 30 april 1919 weer naar Udenhout. Nu heet hij geboren te zijn op 12 augustus 1891.

De juiste geboortedatum volgens de burgerlijke stand is 12 augustus 1871, zoals de geboorteakte bewijst:


2 opmerkingen:

Peter Mollet zei

Zo ook met verschrijvingen van (achter-)namen die in elke variaties voorkomen zoals: Breetveld, Breetvelt, Breedvelt, Breedveldt, Breetveldt. En allemaal betrekking op dezelfde perso(o)n(en)...

Anoniem zei

De opmerking van Peter Mollet kan ik onderschrijven. In mijn familie(stamboom)komt het voor dat er in één gezin 5 verschillende achternamen in de officiële geschriften staan.
E.e.a. is toe te schrijven aan het feit dat vroeger alles handgeschreven was (niet iedereen kan/kon even mooi schrijven), maar degene die aangifte deed kon vaak zelf niet lezen of schrijven, m.a.g. dat er geen controle kon plaatsvinden.