zaterdag 28 april 2012

Zuster Ursula

Kloosternamen van nonnen treft men vaak op bidprentjes aan. Een enkele maal worden deze namen echter ook in het bevolkingsregister vermeld, zoals het geval is in Diessen. In inventarisnummer 342 van het bevolkingsregister is een lijst opgenomen van nonnen die zich tussen 1888 en 1920 in Diessen hebben gevestigd. Per persoon worden de volgende gegevens vermeld: kloosternaam, geboortenaam, geboortedatum en - plaats, datum van vestiging, namen en woonplaatsen (eventueel overlijdensplaatsen) van de ouders en datum van overlijden of vertrek. Vanaf volgnummer 105 (21 november 1897) wordt de datum van vestiging in dezelfde kolom vermeld als de datum van overlijden/vertrek.

De eerste non die in het register wordt vermeld is zuster Ursula, in de wereld Francisca Antonia Wilhelmina van der Loo, geboren Ottersum 26 januari 1823, ingekomen op 12 oktober 1888. Zij is op 30 april 1898 te Tilburg overleden:

Een aantal nonnen heeft bijzonder originele kloosternamen, zo vinden we onder volgnummer 142 een zuster Maxima vermeld:

In de lijst komen slechts in één geval twee nonnen voor, die zusjes van elkaar zijn, het gaat dan om de zusjes Luger:Soms zijn de vermelde gegevens erg onvolledig: onder volgnummer 36 is zuster Walburga vermeld, van wie we alleen de achternaam Eskens kennen en van wie we weten dat ze in april 1891 is ingeschreven:

Een nog groter raadsel vormt de onder volgnummer 214 ingeschreven zuster Ildephonse, die in 1910 vanuit Tilburg (Korvel) in Diessen is komen wonen en die slechts tijdelijk in Diessen is geweest. Noch haar achternaam noch haar voornaam worden vermeld:


Geen opmerkingen: