zaterdag 14 april 2012

Enkele aliasnamen te Moergestel

Soms komt men in Doop-, Trouw- en Begraafboeken personen tegen, die met een alias worden aangeduid, te beschouwen als een bijnaam. In de trouwboeken van Moergestel trof ik twee personen aan, die met een alias worden aangeduid.


De eerste wordt vermeld in 1683.
Op 28 februari 1683 trouwden voor de predikant te Moergestel (DTB 4) Jan Peijnenburgh alias Colen (weduwnaar) met Maria Wouter van der Achter jongedochter:Dit echtpaar trouwde op 2 maart 1683 ook voor de pastoor te Moergestel (DTB 1):

De bruidegom heet dan Joannes Adriaens Peijnenborgh (het alias is nu verdwenen) en de bruid Maria Wouters van der Achter. Je zou dus bijna gaan denken dat de vader van de bruidegom Adriaen heette. Maar dat is misschien niet zo. Immers, als Maria van der Achter op 29 februari 1688 hertrouwt te Moergestel (DTB 4) met Cornelis Everts weduwnaar van Lijsken Peter Handriks is zij weduwe van Jan Jansen Peijnenburg:


In 1719 wordt de tweede persoon met een aliasnaam vermeld. Die werd gevoerd door de bruid van Dries Paulus Janssen van de Wou met wie hij op 21 mei 1719 voor de predikant te Moergestel huwde (DTB 4):


De bruid heet Anneke Ariaen Gijsbers alias Gaddegael. Als deze echtelieden op 3 mei 1719 in ondertrouw gaan voor de pastooor te Moergestel (DTB 2) en op 22 mei 1719 trouwen heet de bruid Anna Adriaens van Eelen!!
Heette de bruid nu Gijsbers, of Gaddegael of van Eelen? Doorhalen hetgeen niet van toepassing is. Of weet iemand de oplossing van dit mysterie?Geen opmerkingen: