zondag 29 mei 2011

Twitter - 500 volgers

De 1/2 K, om het in nerd-termen te benoemen. Het Twitteraccount van Regionaal Archief Tilburg bereikte dit weekend een nieuwe hoogtepunt door de drempel van 500 volgers te nemen.
Het heeft ruimt twee jaar geduurd om zoveel volgers te krijgen. Het archief startte op 16 april 2009 met twitteren. Op 12 maart 2010 waren er 100 volgers en op 6 september 2010 200. Sindsdien, in bijna 9 maanden, zijn er 300 volgers bijgekomen.

Een mooi resultaat. Als je naar de cijfers kijkt. Met het verschijnen van deze blogpost, die kort daarna via Twitter de wereld ingaat, heeft Regionaal Archief Tilburg 750 tweets verzonden. De meeste komen direct uit het weblog, de overigen komen uit de #fotovrijdag actie van archieven in Nederland, vanuit het YouTubekanaal en af en toe een reactie op een tweet van iemand anders.

Nog steeds veel "push" en weinig interactie.
Er valt altijd wat te verbeteren. :)

zaterdag 28 mei 2011

Originele voornamen

Het gebeurt niet iedere dag, dat er een meisje wordt geboren met de welluidende voornamen Maria Germana Oceana. In 1900 gebeurde dat in de buurt van Spanje. Op 30 april 1919 trouwden Carolus Joannes Panhuijsen met Maria Germana Oceana van Esch te Tilburg. De huwelijksakte vermeldt, dat de bruid 18 jaar oud is, en geboren op zee gedurende eene zeereis op het stoomschip German nummer honderd negen duizend tweehonderd negentig aan de Spaansche kust. Merkwaardig genoeg wordt geen geboortedatum vermeld. Deze blijkt echter uit de bevolkingsregisters van Tilburg. Zij is op 30 juli 1900 geboren. Het register van 1900-1910 vermeldt als geboorteplaats "op zee" (deel 1 blad 189). De registers van 1910-1920 en 1921-1939 vermelden als geboorteplaats "op zee SS German" (beiden deel 45 kaart 161). De bruid zal haar tweede voornaam te danken hebben aan de naam van het schip, waarop ze geboren is en de derde voornaam aan de Oceaan waarop het schip voer, toen zij geboren werd. Ik vermoed, dat deze voornamen in Nederland niet door een ambtenaar van de Burgerlijke Stand geaccepteerd zouden zijn. De huwelijksakte vermeldt verder, dat de echtelieden een zoon erkennen, geboren te Heerlen 22 december 1918 als Carolus Albertus van Esch, die op 2 januari 1919 te Heerlen door de moeder reeds is erkend. Het huwelijk is op 23 februari 1968 door echtscheiding ontbonden.
donderdag 26 mei 2011

woensdag 25 mei 2011

Spoortocht Familieverhalen

De laatste tijd zat Billy Schonenberg regelmatig in het Onderzoekerscentrum van Regionaal Archief Tilburg. Billy is student aan de Technische Universiteit Eindhoven. Als afstudeeropdracht heeft hij een prachtig instrument ontwikkeld: een spoortocht voor familieverhalen. Er zijn twee rollen: de verhalenverteller en de spoorzoeker. Billy is op zoek naar een verhalenverteller die zin en tijd heeft om samen met hem, een digitale spoortocht uit te zetten voor familieleden.

Een spoortocht is een familieverhaal in de vorm van een speurtocht. De spoortocht bestaat uit anekdotes en verhalen die de verhalenverteller zelf kan toevoegen. Belangrijke onderdelen van elk verhaal zijn
■waar het zich afspeelde
■wie er bij betrokken waren
■wanneer het gebeurde
Op spoortocht.bllly.nl kunt u meer informatie vinden, en ook alvast aan de slag.
In een dag gaat Billy samen met je een spoortocht uitzetten en volgen! Er zal een mooi filmpje van gemaakt worden, om uit te leggen hoe het werkt en wat er gebeurt.
Heb je zin om mee te doen, laat het hem dan zo spoedig mogelijk weten via onderstaand emailadres,
spoortocht@gmail.com
Billy wil afstuderen op 23 juni as. Haast geboden dus!

maandag 23 mei 2011

Op bezoek bij Gemeentearchief Roosendaal

Foto van www.toegankelijkbrabant.nl
Als communicatiemedewerker van Regionaal Archief Tilburg is het leuk om ervaringen uit te wisselen met collega's van andere archieven. Maandag 23 mei bezocht ik het Gemeentearchief Roosendaal en sprak met de medewerker educatie en communicatie. Dit contact ontstond met collega's van haar op de boot tijdens de Laurentiusviering in Den Bosch op 29 maart.

Dit archief valt onder de gemeente Roosendaal en alleen de archieven van díe gemeente en de 5 kerkdorpen in de collectie heeft. Regionaal Archief Tilburg heeft van 12 gemeenten en een waterschap archieven in de collectie. Een voordeel van een archief dat onder een gemeente valt is dat het mee kan liften in de communicatiemiddelen van een gemeente, zoals de vaste pagina's in de lokale krant. Vanuit het archief in Tilburg (geen onderdeel van de gemeente Tilburg) is dat veel lastiger. Persberichten worden lang niet altijd opgepikt en zonder plaatsing komen er minder mensen naar je evenement, lezing, website etc. Persberichten en nieuwsbrieven zijn en blijven toch wel een heel belangrijk medium om je activiteiten onder de aandacht te brengen. Veel van onze gebruikers zitten immers (nog) niet op Twitter, Facebook of LinkedIn.

Vanuit Tilburg maken we weer veel meer gebruik van nieuwe media in vergelijking tot Roosendaal. Een aantal medewerkers van het archief in Roosendaal sluit op 23 mei echter de 23 Archiefdingen af, dus wie weet komt daar binnenkort verandering in!
Heel populair in Roosendaal is het Historisch raadsel. Elke maand een nieuwe lastige vraag met een prijs voor de winnaar. Heel leuk idee!
Over en weer werden tips uitgewisseld op het gebied van educatie (Boymans, Archief 2.0) en communicatie (MuseumNext). Het depot en de tentoonstelling bekeken (nu over Joegoslavische vrouwen die tussen 1969 en 1974 naar Roosendaal kwamen om er te werken in fabrieken als Red Band en Vero).

Eén van de archivarissen mengde zich in het gesprek. Zij stuitte nog steeds op het probleem dat mensen vaak geen benul hebben wat een archief doet en wat je er kunt vinden. Mensen weten niet dat het een openbare plek is. Je hoeft er geen afpraak te maken, je hoeft er geen lid van te zijn, het is er voor iedereen. Zouden we misschien iets kunnen maken als "Het archief voor beginners", met daarin basiszaken als openbaar, kosteloos, open, voor iedereen, je wordt er geholpen, geschiedenis van je plaats of regio, heel mooi materiaal, soms mag je het origineel in handen houden, dan hou je geschiedenis vast, jouw geschiedenis.


En het is anders dan een bibliotheek of een museum. In een bibliotheek lees je wat anderen over geschiedenis hebben geschreven. In een museum zie je objecten uit de geschiedenis. In een archief ga je zelf de geschiedenis onderzoeken en opschrijven. Schrijvers van historische boeken komen dus veel in archieven om te zoeken naar mooie verhalen. Zelf ook mooie verhalen maken? Begin in een archief.

zaterdag 21 mei 2011

De oudste vrouw

De oudste vrouw, van wie Regionaal Archief Tilburg een overlijdensakte in huis heeft, is Anna Cornelia Brekelmans. Zij werd op 12 november 1838 in Berkel-Enschot geboren en trouwde aldaar op 19 april 1866 met Cornelis van Rijswijk. Haar echtgenoot overleed aldaar op 20 januari 1915. Anna Cornelia Brekelmans overleed in de ouderdom van 102 jaar aldaar op 26 april 1941.Geboorteakte:
Huwelijksakte:


Overlijdensakte:Er zijn overigens nóg twee vrouwen, van wie Regionaal Archief Tilburg de overlijdensakten in huis heeft, die 102 jaar zijn geworden. Het betreft:

Anna Cornelia van Pelt, gedoopt Tilburg 14 juli 1805, trouwde aldaar 30 april 1827 Bernardus van Gorp. Bernardus overleed te Tilburg op 21 april 1845. Ruim 60 jaar later(!) overleed zijn weduwe Anna Cornelia van Pelt te Tilburg op 19 juli 1907, enkele dagen, nadat zij 102 jaar was geworden.

Lucia Paulussen, geboren Tilburg 16 november 1822, trouwde aldaar 22 mei 1846 Martinus van Hest. Martinus overleed te Tilburg op 13 november 1896. Zijn weduwe Lucia Paulussen overleed te Tilburg op 30 maart 1925, oud ruim 102 jaar.

Het leeftijdsrecord voor de vrouwen staat sinds 2004 op naam van:
Cornelia Joanna Maria de Loos, geboren Tilburg 14 januari 1896. Zij trouwde aldaar op 5 november 1924 Johannes Josephus Stokkermans en overleed te Vught op 26 november 2004, oud 108 jaar!

woensdag 18 mei 2011

Nieuwe boeken (mei)

Diverse nieuwe boeken in de bibliotheek:

Tilburg
Door het leven getekend : Een Tilburgse geschiedenis in zes levensverhalen (1850-1950) / Cor van der Heijden. - Zwolle : Waanders, 2011.

Lerend leven / Ruud Vreeman. - Schoorl : Conserve, 2011.


Udenhout

Unentse sprokkels : jaarboek van Heemcentrum 't Schoor Udenhout-Biezenmortel, waarin opgenomen het jaarverslag. - Udenhout : Stichting Heemcentrum 't Schoor Udenhout-Biezenmortel, 2004-. - .. dl. : ill. ; 25 cm


Regio
Geschiedenis van de Thesaurie : twee eeuwen Thesaurie en thesauriers van het Huis Oranje-Nassau, 1775-1975 / Bernard Woelderink. - Hilversum : Verloren, 2010.
Koning Willem II

Revolutionair in Brabant, royalist in Holland : Adriaan van der Willigen als toerist in België tussen 1792 en 1827 / Adriaan van der Willigen ; bezorgd door J.G.M. Sanders. - Hilversum : Verloren, 2011.

Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda "De Oranjeboom"
Oranjeboom, .... / Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en land van Breda "De Oranjeboom" (Breda). - Breda : Broese. Deel 63, jaargang 2010

Binnenkort in de kast met nieuwe aanwinsten op het bezoekerscentrum.

maandag 16 mei 2011

Nieuwe poll: chattijden

Regelmatig plaatsen we een nieuwe poll op de website. Nu vragen we u naar uw voorkeur voor de momenten waarop u met het archief wilt chatten. Op de homepage is een chatbox te zien. Via die manier kunt u heel direct en snel in contact komen met de medewerkers van het archief. Zij proberen zo goed mogelijk antwoord te geven op uw vragen. Dit kan tijdens de uren dat we open zijn, maar ook daarbuiten. Wilt u bijvoorbeeld vooral in de avonduren op een doordeweekse dag snel antwoord op een prangende vraag? Of liever in het weekend? Laat het ons weten door de poll in te vullen.

In de vorige pol vroegen we naar uw voorkeur voor de tijdstippen voor het volgen van een cursus in het archief. Bijna 100 mensen beantwoordden de poll, waarvan 41 het liefst door de week in de avonduren een cursus volgt. Bekijk het resultaat van alle antwoorden hier.

zaterdag 14 mei 2011

De oudste man


Cornelis Dubbelman is de oudste man, van wie Regionaal Archief Tilburg een overlijdensakte in huis heeft. Hij werd op 2 april 1804 te Hooge en Lage Zwaluwe geboren en overleed aldaar op 8 april 1908 in de gezegende ouderdom van 104 jaar.
Geboorteinschrijving (DTB 5 Hooge en Lage Zwaluwe):

Cornelis trouwde voor de eerste keer te Hooge en Lage Zwaluwe op 4 juni 1830 met Dingena de Visser:

Zij overleed reeds op 7 april 1838 te Hooge en Lage Zwaluwe. Cornelis bleef 14 jaar weduwnaar en trouwde op 1 mei 1852 te Werkendam met Maria Rombout. Met zijn tweede echtgenote heeft hij de gouden bruiloft gevierd!

De weduwe van Cornelis Dubbelman, Maria Rombout, overleed te Hooge en Lage Zwaluwe op 5 maart 1911. Het duurde nog tot 1994, eer er weer een man, geboren en/of overleden in het werkgebied van RAT, zo oud zou worden als Cornelis Dubbelman. Dat was Joannes van Bruggen, geboren Dongen 8 december 1890. Hij overleed te De Moer op 27 december 1995, oud 105 jaar en was toen weduwnaar van Johanna Adriana Vrienten, die reeds op 8 april 1944 te Tilburg overleed.
De tweede 105-jarige was Johannes Petrus Metzger, geboren Utrecht 6 mei 1902. Hij vierde zijn 105e verjaardag in Oosterhout en was toen weduwnaar van Johanna Christina ten Noeven.

vrijdag 13 mei 2011

De Dag van Zijnen

Zet het vast in je agenda: op 18 juni is het origineel van de Kaart van Zijnen te zien.  Dit is een unieke gebeurtenis. Daarna wordt de kaart voorgoed in het archiefdepot opgeborgen. De kaart is vanaf dat moment digitaal beschikbaar via de website van het archief.


Even uw geheugen opfrissen? Regionaal Archief Tilburg heeft één van de grootste archiefkaarten van Nederland in de collectie, een plattegrond uit 1760 van Tilburg en Goirle van drie bij vier meter. Van deze kaart bestond geen goede reproductie. Regionaal Archief Tilburg en Stadsmuseum Tilburg werkten van juni 2010 tot juni 2011 samen in een project om deze bijzondere archiefschat te digitaliseren, bestuderen, conserveren en één dag tentoon te stellen aan het publiek.

Zaterdag 18 juni is het zover: de Dag van Zijnen
Doorlopend programma
  • Bezichtiging van het origineel van de Kaart van Zijnen
  • Tentoonstelling over de geschiedenis van de kaart
  • Vertoning van de Film van Zijnen van Anne Neijnens
  • Demonstratie van digitale kaartenviewer op groot scherm
  • Prijsuitreiking van de wedstrijd Zoeken in Zijnen (in de middag)

Locatie:
Regionaal Archief Tilburg
Kazernehof 75
5017 EV Tilburg

Tijd: 18 juni van 9.30 tot 16.00 uur
Vrije toegang
Meer informatie over de Dag van Zijnen volgt binnenkort op de website en weblog.


Voorafgaand aan de Dag van Zijnen is er de wedstrijd Zoeken in Zijnen. Deelnemers zoeken bijzondere en bizarre namen op de digitale Kaart van Zijnen op. Hou hiervoor de Tilburgse Koerier van woensdag 1 juni in de gaten!!!!
Meer informatie volgt op het weblog Kaart van Zijnen

Vanaf 18 juni verkrijgbaar: het boek 'Een Tilburgse kaart nader bekeken. De manuscriptkaart van de heerlijkheid Tilburg en Goirle door Diederik Zijnen uit 1760' door Ronald Peeters, hoofd Stadsmuseum Tilburg.
Voorafgaand aan de Dag van Zijnen wordt op vrijdag 17 juni een symposium gehouden in samenwerking met CAST. Dit symposium is voor genodigden.

dinsdag 10 mei 2011

10 dingen die je moet weten van Regionaal Archief Tilburg!

1. Het is openbaar en gratis, je kunt elke dinsdag en vrijdag zelf onderzoek doen in de bronnen van het archief.

2. We hebben niet alleen stukken over Tilburg, maar ook van Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Dongen, Drimmelen, Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Goirle, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Oosterhout en Waterschap de Dongestroom.

3. De collectie bestaat uit geschreven documenten van de gemeente, kerken, scholen, bedrijven, politieke partijen, verenigingen, families, vakorganisaties. Maar dat niet alleen! We hebben ook veel foto’s, boeken, brochures, kaarten, tekeningen, geluidsbanden en films. Ook zijn er verschillende regionale en plaatselijke kranten en weekbladen bewaard.

4. Ons pand staat om de hoek van de cafés op de Korte Heuvel in Tilburg.

5. En is gevestigd in de Lancierskazerne, deze werd in 1841 gebouwd in opdracht van Willem II.

6. Onze website is een goed begin voor de start van je onderzoek.

7. Je kan altijd een mail sturen naar het archief! Medewerkers helpen je altijd.

8. Je kan ook cursussen volgen, zoals oud schrift lezen en huizenonderzoek.

9. Je vindt ons steeds meer terug op social media, zoals Twitter, Flickr en Facebook.

10. Studenten zijn meer dan welkom! Voor hun onderzoek, om deel te nemen aan projecten of om gewoon je stamboom uit te zoeken.

zaterdag 7 mei 2011

Eén kind, twee geboorteakten

Het gebeurt niet zo vaak, dat er van één kind twee geboorteakten worden opgemaakt. Bij Wouter van Gils, die op 1 oktober 1893 te Hooge en Lage Zwaluwe werd geboren, is dat wél gebeurd. De echte geboorteakte ziet er als volgt uit:

De aangifte geschiedt op 4 oktober 1893 door Maria Ligthart, echtgenote van Antonie Verwater (grootmoeder van de boreling). Vader Johannes van Gils is verhinderd aangifte te doen.


Wouter trouwde op 4 november 1921 te Terheijden met Cornelia Schuurmans. Ook in deze trouwakte staat dat hij te (Hooge en Lage) Zwaluwe is geboren:

Tot zover is er niets aan de hand. Maar wat blijkt: Er is ook een geboorteakte van dezelfde Wouter van Gils ingeschreven in Terheijden. Daaruit blijkt dat hij op 1 oktober 1893 te Terheijden is geboren:


De aangifte geschiedt op 1 oktober 1893, de dag van geboorte, door vader Johannes van Gils.
Volgens de kantmelding bij deze akte is bij beschikking van de arrondissementsrechtbank van Breda van 18 maart 1955 bevolen de doorhaling van nevenstaande geboorteakte, Terheijden, 26 mei 1955.Twee vragen blijven vooralsnog onbeantwoord:1 Hoe is de arrondissementsrechtbank erachter gekomen, dat er een tweede geboorteakte bestond?

2 Wat is de aanleiding geweest om de verkeerde geboorteakte door te halen en dat pas in 1955?Overigens vermeldt de echte geboorteakte als uur van geboorte 4 uur voormiddag en de doorgehaalde akte als uur van geboorte 5 uur 's morgens.

vrijdag 6 mei 2011

Zaterdagactiviteit 14 mei samen met Historische Vereniging BrabantZaterdag 14 mei is de Historische Vereniging Brabant te gast bij Regionaal Archief Tilburg. In de hal van het archief is een presentatie te zien rondom huwelijksakten uit de Burgerlijke Stand. Theo van Herwijnen geeft een toelichting op de archiefstukken en de verhalen daarom heen. Drie onderzoekers lichten hun onderzoek toe. Bas de Vet gaat in op de bevolkingsreconstructie van de inwoners van Gilze en Rijen, Pieter van de Sanden vertelt over de familie Van de Sande(n) en het project Geboren in 1809 en Jef van Gils richt zich op de bevolking van Goirle en Hilvarenbeek. Daarna is er een forumdiscussie, waarin ervaringen worden uitgewisseld over de Burgerlijke Stand als genealogische onderzoeksbron.

Voor de bezoekers is er die dag de mogelijkheid in het onderzoekerscentrum zelf in de archiefstukken te duiken op zoek naar gegevens van familieleden of andere personen.

Programma
13.00 - 13.30 uur Ontvangst met koffie of thee
13.30 - 14.15 uur Uitgebreide toelichting op de presentatie met documenten uit de Burgerlijke Stand in de hal van het archief door Theo van Herwijnen
14.30 – 15.30 uur Presentatie van drie projecten door Bas de Vet, Pieter van de Sanden en Jef van Gils gevolgd door een forumdiscussie
9.30 - 16.00 uur  Mogelijkheid voor eigen archiefonderzoek

Lokatie: Regionaal Archief Tilburg, Kazernehof 75, 5017 EV Tilburg
Deelname is gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt. Aanmelden kan via een e-mail aan aanmelding@hvbrabant.nl of bel 073-6421419.

Voor meer informatie over de HVB kijkt u op www.hvbrabant.nl

Regionaal Archief Tilburg is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Het ligt niet ver van het centraal station en bushaltes. Wanneer u met de auto komt kunt u uw auto alleen parkeren in een parkeerzone. Er zijn enkele grote parkeergarages in de buurt (Tivoli, Heuvelpoort en Pieter Vreedeplein).

Overige activiteiten op 14 mei:
10.00 - 11.00 uur Rondleiding door depot exclusief voor cursisten Oud Schrift
10.00 - 16.00 uur Inloopspreekuur Huizenonderzoek door Rob van Putten (vrije inloop)
11.00 - 12.00 uur Instructie Tilburg Wiki (vrije inloop)

woensdag 4 mei 2011

Man vast in Dijksterhuisstraat

Gisterenmiddag woedde er een grote brand aan de Dijksterhuisstraat in Tilburg. Grote rookpluimen hingen boven de stad.

Jaren geleden was deze straat al eerder in het nieuws. Bij het uitgraven van een olietank kwam een man in een gat terecht naast die olietenk. De brandweer was nodig om de man te bevrijden. De zwart-wit foto´s uit BeeldOnline spreken boekdelen.


Wanneer dit kleine drama zich afspeelt is niet bekend. Weet u het? Laat het ons weten via het reactieformulier.

dinsdag 3 mei 2011

Flitsen in de duisternis: oorlogsfoto's

De Duitse bezetting heeft in de Tweede Wereldoorlog veel invloed gehad op het leven van mensen in dorpen en steden. Hoe dat daadwerkelijk moet zijn geweest, wordt invoelbaar als je de documenten en foto's van C. Wouters (1915-2000) doorneemt. Mevrouw L. Wouters - De Rooij, destijds zijn echtgenote, en haar zoon schonken de archivalia aan het archief.

De ouders van Kees Wouters, Ignatius, J.H.C. Wouters (1880-1964) eigenaar van Twernerij en Ververij Broekhoven, en Antoinetta J.L.M. Brands( 1888-1959) woonden in de Professor Donderstraat 70 te Tilburg. Kees Wouters huwde in 1943 met Louisa de Rooij, en het jonge echtpaar trok in bij de familie Wouters in de Professor Donderstraat om te voorkomen dat het grote huis geheel gevorderd zo worden door de Duitsers. Toch kon niet voorkomen worden dat de benedenverdieping gevorderd werd door de Duitse Generale Staf.

Tegenover de familie Wouters, woonde de familie Polak, waar afgelopen vrijdag 29 april 2011 als herinnering struikelsteen is onthuld.

In de oorlog was Jan Sindorf blokhoofd van de Professor Donderstraat; Kees Wouters fungeerde als plaatsvervangend blokhoofd. Dagelijks werd bij de familie Polak de Duitse vlag gehesen en de Hitlergroet gebracht.

Kees Wouters, die over een fotocamera en donkere kamer beschikte maakte “ illegaal“ foto's. Ook zou hij tijdens deze ceremonie een keer gelachen hebben. Via het ondergronds-verzet kwam het hem ter ore dat hij daarvoor door de Duitsers gezocht werd en is daarop tijdelijk ondergedoken; eerst in Tilburg in de Nieuwlandstraat bij de familie De Charro, en later in Loon op Zand bij boer Van Loon. Regelmatig moest van schuilplaats gewisseld worden en zo kwam hij terecht op een kippenfokkerij in Leende.
Na de oorlog zijn de foto’s ontwikkeld en afgedrukt en nu beschikbaar gesteld aan het archief Tilburg. Hieronder ziet u er enkele.


De kinderen en kleinkinderen van het echtpaar Wouters-de Rooij hebben nog jarenlang op school de foto's en documenten over de oorlog getoond. Het zijn stille getuigen geworden met veel verbeeldingskracht.

Brabants Dagblad besteedde op 2 mei 2011 een artikel aan dit onderwerp. Lees het hier.

Twee Tilburgse broers tijdens de arbeitseinsatz


Het gezin Schuurmans uit de Veldstraat in Tilburg werd in de Tweede Wereldoorlog geconfronteerd met het fenomeen dwangarbeid. De oudste broer Leo, geboren in 1914, werd te werk gesteld bij de Duitse firma Henschel und Sohn in Kassel. Tot die tijd werkte hij bij de firma Enneking als kettingscheerder. Op 23 juli 1943 kwam Leo daar om het leven. Tevergeefs had hij bescherming gezocht tijdens een luchtaanval door de geallieerden. In totaal werden 13 Nederlanders en 7 jonge mannen van andere nationaliteiten gedood.
Jongere broer Frans, geboren in maart 1924 trof het lot om voor de arbeitseinsatz te moeten werken voor de Firma Felten & Guilleaume, Carlswerk A.G. te Keulen.

De vader van het gezin Janus (Adrianus) overlijdt op 30 mei 1943. Frans besluit terug te reizen naar Tilburg ondanks het feit dat hij geen verlof kreeg. De reis legde hij gedeeltelijk per trein, maar grotendeels te voet af. Helaas kwam hij te laat voor de begrafenis. Bij terugkeer in Duitsland wachtte hem bepaald geen warme ontvangst. Jarenlang zou hij de lichamelijk de gevolgen van dit besluit nog ondervinden.

Van de dochter van Frans, Carin Schuurmans ontving het Archief, de brieven die de broers in deze moeilijke tijd hebben geschreven. Vooral Leo maakt zich erg bezorgd over Frans, 'je leeft toch zeker nog, want ze hebben Keulen nogal gehad is het niet'.
Zelf dat je er levend uitkomt door je niet dood laat gaan met een bombardement. Pas toen Frans na de oorlog in Tilburg terugkeerde, vernam hij van het overlijden van zijn broer Leo. Leo werd begraven op het Waldfriedhof te Frankfurt Oberrad am Main. Op de foto zien we Frans bij het graf van zijn broer.

zondag 1 mei 2011

Brabantse scans online bij Familysearch

Via een tweet van het BHIC kwam ik terecht op een pagina van de genealogische website Familysearch waar een opsomming staat van alle gemeenten in Brabant waarvan zij de burgerlijke stand digitaal beschikbaar hebben. De scans van de akten wel te verstaan.

Op zich is dat niet vermeldenswaard, die akten staan ook onze website, gratis én in full color, maar bij Familysearch hebben ze meer digitaal beschikbaar dan Regionaal Archief Tilburg.

Zo staan daar de huwelijksaangiften 1838-1882, de huwelijksafkondigingen 1811-1882 en de huwelijksbijlagen 1811-1922 online. Familysearch, onderdeel van  The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (ook bekend als de Mormonen), heeft deze scans gemaakt vanaf de rolfilms die ze al in de jaren 50, 60 en 70 van de 20ste eeuw hebben gemaakt van de toen beschikbare burgerlijke stand registers. De digitale beelden zijn daarom in zwart-wit, maar dat doet aan de informatiewaarde niets af.

Deze scans vormen een prachtige aanvulling op wat de bezoeker al op onze website kan vinden. Gebruiken dus!

De link naar het overzicht van de gemeenten in Noord-Brabant.

Voor de (voormalige) gemeenten in ons werkgebied:

Alphen en Riel
Baarle-Nassau
Berkel-Enschot (en Heukelom)
Chaam
Diessen
Dongen
Geertruidenberg
Gilze en Rijen
Goirle
's Gravenmoer
Hilvarenbeek
Hooge en Lage Zwaluwe
Loon op Zand
Made en Drimmelen
Moergestel
Oisterwijk
Oosterhout
Raamsdonk
Terheijden
Tilburg
Udenhout

[Update op 5 juli 2011: links aangepast zodat ze weer werken]