zaterdag 29 september 2012

Hooge en Lage Swaluwen

De gemeentenaam was toch Hooge en Lage Zwaluwe, hoor ik u al denken. Dat is ook zo, maar er zijn in de loop van de 19de eeuw vele schrijfwijzen geweest. In het Franstalige geboorteregister van 1811 komen niet minder dan 8 schrijfwijzen voor:

Hoge et Lage Swaluwe (akte 55)
Hoge et Lage Zwaluwe (akte 2)
Hooge et Laage Swaluwe (akte 88)
Hooge et Laage Zwaluwe (akte 87)
Hooge et Lage Swaluwe (akte 52)
Hooge et Lage Zwaluwe (akte 1)
Hooge et Lage Zwaluwen (akte 74)
Zwaluwe (akte 43)

In het overlijdensregister van 1811 komen nog twee andere schrijfwijzen voor:

Hoge et Lage Swaluwen (akte 74)
Hooge et Lage Swaluwen (akte 73)

In de (Franstalige) registers van 1812 en 1813 komen nog slechts enkele van de genoemde 10 schrijfwijzen voor. In de (Nederlandstalige) registers van 1814 wordt de gemeentenaam meestal gespeld als Zwaluwe, behalve in het huwelijksregister, daarin komen ook de schrijfwijzen Hooge en Lage Zwaluwe en Hooge en Laage Zwaluwe voor. In de registers van 1815 komen daarentegen in zowel geboorte-, als huwelijks- en overlijdensregisters weer meerdere schrijfwijzen voor. En eindelijk lijkt er dan uniformiteit te komen in schrijfwijze in 1816: in alle registers wordt de gemeentenaam meestal gespeld als Zwaluwe. In 1817 wordt echter in de geboorte- en overljdensregisters aanvankelijk nog de naam Zwaluwe gebruikt, maar die verandert in Ho(o)ge en Lage Zwaluwe in de loop van dat jaar. Vanaf 1818-1828 wordt de gemeentenaam in de (nog steeds volledig geschreven) akten meestal vermeld als Hooge en Lage Zwaluwe, in het huwelijksregister al vanaf 1817. In het geboorteregister van 1820 wordt de gemeentenaam echter in vier opeenvolgende akten anders gespeld:

Akte 79: Hooge en Lage Zwaluwe:


Akte 80: Hoge en Lage Zwaluwen:


Akte 81: Hooge en Lage Swaluwen:


Akte 82: Hooge en Lage Zwaluwen:


In het geboorteregister van 1822 wordt de gemeentenaam éénmaal vermeld als Hooge Zwaluwe:


Met ingang van 1829 wordt in de geboorte- en overlijdensregisters voortaan gebruik gemaakt van formulieren, waarbij de gemeentenaam voorgedrukt is. In de jaren 1829-1831 luidt de naam Hooge en Lage Zwaluwe:


Van 1832-1843 is de naam Zwaluwen:


Van 1844-1922 is de naam Zwaluwe:


en pas vanaf 1923 is de officiële naam Hooge en Lage Zwaluwe:


De gemeentenaam Hooge en Lage Zwaluwe is dus in de burgerlijke stand min of meer consequent gebruikt van 1817-1831 om pas na 100 jaar in 1923 terug te keren.

De huwelijksregisters zijn tot en met 1831 volledig geschreven. In 1832 staat op het gedrukte schutblad Zwaluwen als gemeentenaam, maar wordt in het register zelf Hooge en Lage Zwaluwe geschreven:


Vanaf 1833 wordt ook in de huwelijksregisters de gemeentenaam voorgedrukt.

dinsdag 25 september 2012

Niet alle Cookies zijn slecht voor de gezondheid

Regionaal Archief Tilburg moet er ook aan geloven: de Cookiewet (formeel de Telecommunicatiewet) is in werking getreden en verplicht ons om aan de bezoekers van onze website te vragen om het gebruik van cookies toe te staan.

Ik weet, het is een gevoelig onderwerp, privacy. Want daar gaat het eigenlijk om.

Wat zijn dat nu eigenlijk, cookies?
Cookies zijn kleine bestandjes die, al dan niet voor langere tijd, op de computer van de websitebezoeker worden geplaatst.
De cookies geven informatie aan de eigenaren van de website over de bezoekers. Welke pagina´s zijn bezocht, hoe lang duurt een gemiddeld bezoek, waar komen de bezoekers vandaan, welke pagina´s worden het meest bezocht, dat soort informatie.
Je kunt ook in je eigen browser zelf aangeven hoe je wilt dat er met cookies wordt omgegaan. Er is een handige site waar wordt uitgelegd hoe je dat kunt doen en wat het betekent.

Wat doen we met die informatie?
Regionaal Archief Tilburg gebruikt Google Analytics als statistiekleverancier. Daarvoor worden cookies  geplaatst om het surfgedrag binnen onze website te volgen.
Deze informatie geeft ons als archiefdienst inzicht in het gebruik van onze website. Niet alleen hoeveel bezoekers, maar vooral ook: waar zoeken de meeste bezoekers naar. De financiers van onze archiefdienst willen wel graag weten of hun geld goed besteed wordt. Wij willen graag weten hoe de website gebruikt wordt.

Om een bestelling te doen in onze webwinkel zijn cookies nodig om te onthouden dat er een bestelling is geplaatst en welke item er in het "winkelwagentje" zitten. Deze zogenaamd functionele cookies mogen wel geplaatst worden van de wetgever.

Wat is ons advies
Iedere gebruiker van het internet maakt natuurlijk eigen keuzes. Dat is maar goed ook. Ik wil jullie als bezoekers toch vragen om voor onze website de cookies toe te staan. Wij kunnen niet instaan voor wat Google doet, maar wij gebruiken de statistische gegevens in ieder geval op een verantwoorde manier.

Vanaf volgende week, maandag 1 oktober kunt u de cookiemelding op onze website verwachten. 

zaterdag 22 september 2012

Groot leeftijdsverschil tussen oudste en jongste kind van dezelfde moeder

Een leeftijdsverschil van 25 jaar of meer tussen twee kinderen van dezelfde moeder komt zelden voor. Voorwaarde daarvoor is dat de moeder op jonge leeftijd kinderen krijgt. De jongste moeder tot nu toe vermeld is, voor zover bekend, Petronella Teurlings, zij werd op 10 juni 1813 te Tilburg geboren:


Zij werd op 14-jarige leeftijd moeder; haar onwettige zoon Jacobus werd op 11 april 1828 te Tilburg geboren:


In de kantmelding van de akte is vermeld dat het kind gewettigd is bij huwelijk van de moeder met Johannes Peijnenborg in 1828. Dat huwelijk vond op 6 november 1828 plaats te Tilburg:
Bijna 30 jaar na de geboorte van haar eerste kind! werd Petronella's laatste kind  Wilhelmus Franciscus Peijnenborg op 6 april 1858 te Tilburg geboren:Een tweede moeder, waarbij het verschil in geboortejaar tussen het oudste en jongste kind meer dan 25 jaar bedraagt, is Gerarda Mutsaers, zij werd op 12 oktober 1796 te Tilburg gedoopt (DTB 11 Tilburg scan 118):Zij trouwde op 17-jarige leeftijd op 8 december 1813 te Tilburg met Antonie Verhoof:
Hun eerste kind Cornelia werd op 4 november 1814 te Tilburg geboren:Hun laatste kind werd ruim 28 jaar later!, op 20 januari 1843 te Tilburg geboren:


Wie kent meer voorbeelden van grote leeftijdsverschillen tussen het jongste en oudste kind van dezelfde moeder?

Scouting Sint Jan Baptist, sociale vrije tijdsbesteding

In oktober 1934 kwamen op het toneel van het patronaat in de Tilburgse parochie Sint Anna zes jongens bijeen: Paul Smarius, Jan Verschuren, Jan van Casteren, Gerrit Weterings, Guus Hendriks en Serve van Dooren. Volwassenen waren er ook, de aalmoezenierkapelaan A.C. Claasen. Jan de Quay, de latere minister-president, installeerde H. de Leeuw tot hopman, Av. Gerwen en H. Haen tot vaandrig.
Misschien gaat bij u al een belletje rinkelen over wat soort bijeenkomst het ging, het is een activiteit die tot de jaren zestig zeer populair was, maar nu op minder belangstelling kan rekenen dan de voorgaande decennia.

De oprichting van de Jan Baptist groep van de Katholieke Verkenners was oktober 1934 een feit. als patroon werd gekozen voor Sint Jan, een buitenmens bij uitstek. De scoutinggroep vormde de vijfde katholieke verkennergroep in Tilburg. Het organiseren van kampen in de zomer was een van de belangrijkste activiteiten. Niemand ging in die tijd al echt op vakantie. Maar ook werd deelgenomen aan optochten zoals in 1937 voor de verloving van prinses Juliana met prins Bernard.


Scouting Sint Jan voor het belastingkantoor in 1942

Bijgaande foto toont de scoutinggroep in 1942 tijdens de bezettingsjaren. Tot 1945 zou de groep op non-actief staan. In 1945 werd J. van de Pas aalmoezenier, maar ook meisjes deden hun intrede. Jan Baptist II onder leiding van een akela. De groep zou niet lang bestaan, de welpen werden daarna weer bij de grote groep gevoegd.

Er is een speciale wiki over de geschiedenis van de scouting. Een wiki is een soort digitale encyclopedie. Onder het lemma Scouting Esjeeka (link) is meer te vinden over Sint Jan Baptist uit Tilburg.


Het archief van de scoutinggroep, die nu niet meer bestaat, was reeds in het bezit van het Regionaal Archief Tilburg. Daar is nu een mooie aanvulling op gekomen, die we mochten ontvangen van de familie Janssens uit Goirle. Oud-leider Toon de Jong had het echtpaar de documenten gegeven.
Het betreft vooral de tijd tot 1959.vrijdag 21 september 2012

Wandelroutes van vroeger (met een Oisterwijkse Mop in de hand)

Gemeentearchivaris Yvonne Welings schreef er eerder al over: de aanwinst van twee wandelkaarten uit Oisterwijk. Onlangs zijn ze gedigitaliseerd en beschreven. Via BeeldOnline, onze fotodatabank, zijn ze nu in het geheel te bekijken.

 Het is mooi om de kaarten uit 1933 en 1941 tot op detail te kunnen bestuderen. Op die van 1933 staat aan de voorkant ook reclame van o.a. De Gemullehoek (destijds te bereiken met telefoonnummer 32) en van Bakkerij Van Beckhoven aan de Stationsstraat. Waarschijnlijk heeft menig wandelaar destijds een extra ommetje gemaakt voor de 'velerlei Oisterwijksche specialiteiten zoals Trommeltjes en Oisterwijkse Moppen'.
   
We nodigen wandelaars uit om de vermelde routes nog eens te lopen en te kijken hoeveel er nu nog van bestaat. Misschien komen veel van de paden nog overeen met de huidige situatie?


donderdag 13 september 2012

Win een VIP-treatment bij Regionaal Archief Tilburg!Regionaal Archief Tilburg heeft een rijke schare aan vrienden en volgers via social media. Op 13 oktober zetten we hen in het zonnetje met een bomvol interactief programma. En met een heuse VIP-treatment, slechts weggelegd voor vijf winnaars aan een wedstrijd.

Ben jij onze VIP?
Het archief ontrafelde voor het tvprogramma Verborgen Verleden een deel van de familiegeschiedenis van Peter van de Vorst en Marc Marie Huijbrechts. Tijdens deze zoektocht werden zij als echte VIP’s geholpen door archiefmedewerkster Jaël.
Tijdens de Social Media Dag krijgen vijf mensen een privé VIP-treatment, de zogenoemde ‘Marc-Marie ervaring’.
Wat houdt dit in? Een een-op-een moment van een klein kwartier met Jaël, waarin zij een onderwerp naar keuze onderzoekt en uitlegt op het grote touch screen. Als onderwerp kun je kiezen uit:
- je huis
- je straat / buurt
- je vooroudersHoe kun je winnen?
Om de VIP-treatment te winnen moet je ons overtuigen waarom nou juist jij die verdient. Vertel ons in maximaal 200 woorden waarom jij door Jaël uitleg wilt krijgen over je huis, straat of voorouders. De vijf beste inzendingen winnen op 13 oktober deze ‘Marc-Marie ervaring’ met Jaël.
De wedstrijd loopt van 13 tot en met 27 september: Stuur je motivatie naar info@regionaalarchieftilburg.nl onder vermelding van ‘wedstrijd VIP treatment’. Geef daarbij aan welk onderwerp je tijdens je VIP treatment uit wilt zoeken!

Gaan wij jou als VIP ontvangen? Tot ziens op 13 oktober!

dinsdag 11 september 2012

Archief dorpsbestuur Terheijden ontsloten!

Foto: http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/


Het dorpsarchief van Terheijden bestrijkt de periode 1569-1810 en kent een omvang van ruim 24 strekkende meter. De beschrijvingen kennen een grote diversiteit aan onderwerpen, zoals resoluties, ingekomen stukken en minuten van uitgegane stukken. Ook komen we er stukken tegen over bestuursorganisatie, eigendommen, financiën, openbare orde en veiligheid.

Een behoorlijk aantal archiefstukken heeft betrekking op de relatie van het dorp met hogere overheden, waaronder de Baronie van Breda. Dat de inwoners van het dorp onder zware belastingdruk leefden, bewijzen de talloze stukken daarover. En daar bleef het niet bij voor de Terheijdenaren. Ook de troepenbewegingen tijdens diverse oorlogen gingen het dorp niet ongemerkt voorbij. Vaak werd er een beroep gedaan op de ingezetenen om o.a. hun paarden en wagens ter beschikking te stellen aan militairen. Menigmaal zullen de bewoners de rondtrekkende en plunderende troepen vervloekt hebben. Daarnaast moest er regelmatig een beroep op hen worden gedaan voor inkwartiering van militairen.

Onderzoekers kunnen in dit archief ook terecht wanneer hun aandacht uitgaat naar openbare gezondheid, armenzorg, kerkelijke zaken, onderwijs enz. Kortom alles wat te maken heeft met de administratie van een dorpshuishouding. Tenslotte vormen de begraafregisters in de bijlagen van de kerkrekeningen een belangrijke bron voor genealogen met voorouders in Terheijden. Met de ontsluiting van het dorpsarchief van Terheijden kan zowel de historisch onderzoeker als de genealoog op een gericht toegankelijke manier naar hartelust grasduinen.

Arjan van Loon

zondag 9 september 2012

Van Max Euwe, de stad Tilburg en de schaaksport

Als u aan een jongere van 18 zou vragen wie Max Euwe is, dan zal hij of zij u naar alle waarschijnlijkheid vreemd aankijken met de blik in de ogen: "Waar gaat dit over ?"

Toch was Max Euwe tijdens zijn leven een heel bekende persoon en woonde hij een tijdlang in Tilburg. Machgielis Euwe, roepnaam Max, werd in 1901 in de Amsterdamse Watergraafsmeer geboren. De liefde voor het schaken werd hem met de paplepel ingegoten. Toen hij vier was kende hij de regels van het spel al. Toch leek zijn passie voor het voetballen aanvankelijk zijn voorkeur te hebben. Tijdens zijn middelbare schooljaren wordt hij lid van het Verenigd Amsterdams Schaakgenootschap. In 1918 slaagt Euwe voor zijn eindexamen en gaat hij wiskunde studeren aan de Gemeentelijke Universiteit aldaar. In 1921 wordt hij voor de eerste keer Nederlands schaakkampioen. In totaal zou hij dat dertien keer worden. In december 1935 wordt hij zelfs wereldkampioen. Geen enkele Nederlander heeft die status op schaakgebied kunnen bereiken.


Max Euwe tijdens het Interpolis schaaktoernooi in 1979
 
Tilburg komt in zijn leefwereld als hij in 1964 tot hoogleraar aan de Katholieke Hogeschool in Tilburg wordt benoemd. Of zijn komst naar Tilburg een relatie heeft met de Interpolis schaaktoernooien heb ik niet vast kunnen stellen. In de jaren tachtig genoot Tilburg internationale bekendheid vanwege dit schaaktoernooi. In 1978 was het nog spannend of de gemeente Tilburg erin zou slagen het wereldkampioenschap naar de kruikenstad te halen. Euwe was president van de FIDE, de internationale schaakbond. Helaas ging de wedstrijd aan de kruikenstad voorbij ten faveure van Amsterdam. Het befaamde Interpolis schaaktoernooi werd na 1995 niet meer georganiseerd.

Max Euwe woonde met zijn vrouw Carolina Bergman in Amsterdam, maar had zelfs als gepensioneerde nog een pied-à-terre in Tilburg aan de Kasteel Brederodestraat 30. De van oorsprong Tilburgse Maria Visscher-ter Veer uit Papendrecht, die de woning vóór haar huwelijk in 1971 altijd schoonhield voor het echtpaar Euwe, schonk via dhr. Van der Sluijs uit Sliedrecht het Regionaal Achief een handgeschreven condoleancebrief van Max Euwe uit juni 1971, die hij schreef naar aanleiding van het overlijden van haar vader.

Op het eerste ogenbik lijkt het alsof vrijwel niets meer in Tilburg deze oud-inwoner in herinnering oproept ? Zou het een idee zijn om een straat naar deze befaamde inwoner van de stad te noemen ? Een Max Euweplein ? Of een tegel in de walk of fame ?

zaterdag 8 september 2012

Problemen met patroniemen

Patroniemen konden in de 18e eeuw voor flink wat problemen zorgen, zoals blijkt uit het nu volgende verhaal. Andries van Helvert trouwde op 19 juni 1816 te Tilburg met Cornelia Baaijens:Hoewel hij al ruim 50 jaar is en dus geen huwelijkstoestemming van zijn ouders meer nodig heeft, dient hij toch een bewijs van overlijden van zijn moeder te overleggen. En daar zijn de problemen begonnen. Zijn moeder heeft namelijk verschillende achternamen bij haar doopinschrijving, haar huwelijksinschrijving, haar begraafinschrijving en bij de doopinschrijving van haar zoon Andreas. En deze fouten dienen gecorrigeerd te worden. Als echte achternaam van zijn moeder wordt die achternaam gekozen, die in de doopinschrijving van Andreas staat en deze is Antonissen. Andreas werd op 30 november 1765 te Tilburg gedoopt (DTB 10 Tilburg scan 102):


Bij akte van 6 juni 1816 zijn de doop-, trouw- en begraafinschrijvingen gecorrigeerd. Deze akte is terug te vinden in toegang 16: archief van de ambtenaar van de burgerlijke stand van Tilburg, doosnummer 28. De akten volgen nu in omgekeerde volgorde.

De moeder van Andreas van Helvert werd op 19 december 1801 te Tilburg begraven en heet dan Johanna Maria Leenaards (DTB 35 Tilburg scan 121):

Deze inschrijving wordt gecorrigeerd: Leenaards moet zijn Antonissen:De ouders van Andreas trouwden op 23 januari 1746 te Tilburg (DTB 18 Tilburg scan 3). De moeder heeft dan als achternaam Ariens en ook deze naam wordt gewijzigd in Antonissen:


De moeder van Andreas werd op 8 januari 1725 te Tilburg gedoopt (DTB 7 Tilburg scan 223)  en deze doopinschrijving wordt ruim 90 jaar later gecorrigeerd, de achternaam Adriaensen wordt gecorrigeerd in Antonissen:In genoemde akte van 6 juni 1816 worden enige bloedverwanten van Andreas van Helvert genoemd, die bijzondere verklaringen afleggen. Zo verschijnen Jan Leenaers, oud 74 jaar en Peter Leenaers, oud 68 jaar, beiden wonende te Tilburg en neven van Andreas van Helvert. Hun vader was een broer van Andreas'
moeder. Zij zeggen dat hun vader beweerde te heten Adriaan Antony Leenaers en dat, omdat deze naam wat lang was, er men op de secretarie veel tegen had zo lang te schrijven en naderhand de middelste wegliet en de genoemde broers derhalve voortaan door het leven gingen met de achternaam Leenaers. Er is volgens mij een foutje in dit verhaal geslopen. De vader van de gebroeders Leenaers heette Adriaan Hendrik Anthony Leenaers. Hij trouwde als Ariaan Anthonese op 30 oktober 1740 te Tilburg met Anna Margriet Jacobus Bossers. De bruidegom wordt bij dat huwelijk geassisteerd met zijn vader Hendrik Anthonese. Net zoals in de huwelijksinschrijving van zijn zus wordt nu de voornaam Hendrik van zijn  vader weggelaten. Uit het  huwelijk Anthonese/Bossers worden o.a. geboren: Joannes gedoopt Tilburg 12 november 1741 en Petrus gedoopt Tilburg 29 juli 1747.  De vader heet bij deze dopen Adrianus Antonisse!! 

Ja, het is wat met die patroniemen. Als men in 1816 naar de twee huwelijksinschrijvingen van de vader van Johanna Maria Antonissen had gezocht had Johanna Maria wellicht als achternaam Leenders gekregen.

Op 20 november 1707 trouwden te Tilburg Hendrick Anthony Adriaan Leenders en Catharijn Jan Peter Cole (DTB 16 Tilburg scan 57):Hij trouwde 2. te Tilburg op 6 augustus 1742 met Maria Hendrik Priems (DTB 49 Tilburg scan 164):  


vrijdag 7 september 2012

Van charters en bevolkingsregisters: bezoek uit Geertruidenberg

Donderdagochtend 6 september, de bonbons staan klaar, de beamer laat onze website zien. Op bezoek komen Ruud van den Belt, Marco Schneyderberg en William Verhagen, wethouder en medewerkers van de gemeente Geertruidenberg. Wethouder Van den Belt verwoordt de reden van dit bezoek mooi: "Je archief overbrengen is een hele stap. Jullie beheren nu al een hele tijd onze gemeentearchieven en we zijn benieuwd hoe jullie dat doen. We laten ons graag aangenaam verrassen!"In 2004 sloot de gemeente Geertruidenberg een overeenkomst met Regionaal Archief Tilburg voor het beheer van de gemeentelijke collecties. Sindsdien is er hard gewerkt aan het toegankelijk maken van de vele bestanden, het koppelen en indexeren van de Bevolkingsregisters en gegevens van de Burgerlijke Stand. Luud de Brouwer, hoofd van het archief, laat zien hoe eenvoudig via de digitale weg akten van geboorte, huwelijk en sterfte zijn te vinden. Yvonne Welings, gemeentearchivaris, benadrukt dat de basistoegankelijkheid van alle archieven uit Geertruidenberg en Raamsdonk goed op orde is. Vrijwel alles is digitaal afzoekbaar.
Een klein hiaat is de fotocollectie. Slechts 448 foto´s zijn er te vinden van Geertruidenberg en 55 van Raamsdonk. (ter vergelijking: Oosterhout: 4435 foto´s, Oisterwijk: 6159 foto´s).

Met enige trots laat Luud de resultaten zien van de Charterbank Geertruidenberg. In 2010 en 2011 is door een groep vrijwilligers de verzameling charters getranscribeerd. Daarvoor zijn 182 charters gedigitaliseerd. Deze digitale bestanden zijn haarscherp. De vaak moeilijk leesbare teksten op deze oude, kwetsbare documenten op perkament zijn door de vrijwilligers omgezet naar leesbare tekst. Een secuur werk, met een mooi eindresultaat. Oude bronnen van Geertruidenberg en Raamsdonk zijn daarbij makkelijker te gebruiken voor historisch onderzoek.

 
Tijd voor een rondgang door het gebouw. In de studiezaal lag toevallig alles klaar voor een schoolgroep uit het voortgezet onderwijs. In onze educatieve programma´s worden de leerlingen aangespoord om zelf in de archiefbronnen te duiken. Op zoek naar iets over hun straat, huis, grootouders of school raken ze vaak enthousiast. Zo zien ze dat geschiedenis heel dichtbij is.

Gildeboek van de vissers

In het depot lagen een aantal bijzondere stukken klaar uit de collectie van Geertruidenberg. Bijzonder is het Gildeboek van de vissers van de eerste helft 17e eeuw tot 1797.
Twee charters trokken de aandacht, maar ook de jaarverslagen uit 1834 tot 1935. In vier handgeschreven pagina´s werd van één jaar verslag gedaan voor Geertruidenberg. Kort maar krachtig.


In een inventaris van het in het dorpshuis van Raamsdonk aanwezige meubilair werden naast tafels, stoelen en ladders ook een 'Eyseren Doofpot' gevonden. En twee raadselachtige zaken als 'tangen op de spreekkamer' (om monden te snoeren?) en een 'dorps cachet'. Wat dat laatste is, moeten we nog uitzoeken!


In 2013 viert Geertruidenberg 800 jaar stadsrechten. Er zijn al plannen voor samenwerking . Dit bezoek heeft het enthousiasme daarvoor van beiden kanten alleen maar aangewakkerd.

donderdag 6 september 2012

Het archief is stembureau op 12 september

Woensdag 12 september gaan we weer naar de stembus. In Tilburg zijn er 75 gebouwen ingericht als stemlokaal. En als stemmer kun je zelf kiezen in welk stembureau je je stem gaat uitbrengen. Dus waarom niet in Regionaal Archief Tilburg?

Kazernehof 75 opent van 7.30 uur tot 21 uur de deuren voor de verkiezingen. De studiezaal is dus niet open voor archiefonderzoek! De kiezers die het archief uitzoeken als stemlokatie, krijgen er iets extra's bij: bij het binnengaan van het gebouw worden ze aangestaard door Moeders van de Kazernehof. Deze 21 portretten van moeders uit de 19e en 20e eeuw zijn een onderdeel van InsideOut Tilburg.

Dit mag in het Guinness book of records

Een verschil in leeftijd van 45 jaar tussen twee kinderen van dezelfde vader, dat zal toch niet vaak voorkomen? Vaak niet, maar binnen het werkgebied van Regionaal Archief Tilburg toch (minstens) twee keer.
Recordhouder is Michiel Dingemans. Hij trouwde voor de eerste maal op 24 juni 1861 te Loon op Zand met Johanna van der Linden:Het eerste kind uit dit huwelijk werd op 4 maart 1862 te Loon op Zand geboren, een zoon Christiaan:


Michiel Dingemans trouwde voor de tweede maal op 9 januari 1895 te Loon op Zand met Hendrina Zeebregts:


Het jongste kind uit dit tweede huwelijk was Michiel Martinus, geboren Loon op Zand 18 december 1907 (bevolkingsregister Loon op Zand inv. nr. 27, pag 823, scan 172):Een verschil is er dus van ruim 45 jaar tussen de twee kinderen.
Ook een verschil van 45 jaar deed zich voor bij Dirk Talen. Hij trouwde voor de eerste keer te 's Gravenmoer op 31 december 1856 met Cornelia Hatenboer:
Het eerste kind uit dit huwelijk, dochter Johanna, werd op 15 oktober 1857 te 's Gravenmoer geboren:Dirk Talen trouwde voor de tweede keer, ook te 's Gravenmoer, op 25 november 1896 met Johanna Rozenband:Het jongste kind uit dit huwelijk, dochter Catharina, werd op 6 februari 1903 te 's Gravenmoer geboren (bevolkingsregister 's-Gravenmoer inv. nr. 15, scan 19):Wie kent voorbeelden van nog grotere verschillen in leeftijd tussen twee kinderen van dezelfde vader?