zaterdag 8 september 2012

Problemen met patroniemen

Patroniemen konden in de 18e eeuw voor flink wat problemen zorgen, zoals blijkt uit het nu volgende verhaal. Andries van Helvert trouwde op 19 juni 1816 te Tilburg met Cornelia Baaijens:Hoewel hij al ruim 50 jaar is en dus geen huwelijkstoestemming van zijn ouders meer nodig heeft, dient hij toch een bewijs van overlijden van zijn moeder te overleggen. En daar zijn de problemen begonnen. Zijn moeder heeft namelijk verschillende achternamen bij haar doopinschrijving, haar huwelijksinschrijving, haar begraafinschrijving en bij de doopinschrijving van haar zoon Andreas. En deze fouten dienen gecorrigeerd te worden. Als echte achternaam van zijn moeder wordt die achternaam gekozen, die in de doopinschrijving van Andreas staat en deze is Antonissen. Andreas werd op 30 november 1765 te Tilburg gedoopt (DTB 10 Tilburg scan 102):


Bij akte van 6 juni 1816 zijn de doop-, trouw- en begraafinschrijvingen gecorrigeerd. Deze akte is terug te vinden in toegang 16: archief van de ambtenaar van de burgerlijke stand van Tilburg, doosnummer 28. De akten volgen nu in omgekeerde volgorde.

De moeder van Andreas van Helvert werd op 19 december 1801 te Tilburg begraven en heet dan Johanna Maria Leenaards (DTB 35 Tilburg scan 121):

Deze inschrijving wordt gecorrigeerd: Leenaards moet zijn Antonissen:De ouders van Andreas trouwden op 23 januari 1746 te Tilburg (DTB 18 Tilburg scan 3). De moeder heeft dan als achternaam Ariens en ook deze naam wordt gewijzigd in Antonissen:


De moeder van Andreas werd op 8 januari 1725 te Tilburg gedoopt (DTB 7 Tilburg scan 223)  en deze doopinschrijving wordt ruim 90 jaar later gecorrigeerd, de achternaam Adriaensen wordt gecorrigeerd in Antonissen:In genoemde akte van 6 juni 1816 worden enige bloedverwanten van Andreas van Helvert genoemd, die bijzondere verklaringen afleggen. Zo verschijnen Jan Leenaers, oud 74 jaar en Peter Leenaers, oud 68 jaar, beiden wonende te Tilburg en neven van Andreas van Helvert. Hun vader was een broer van Andreas'
moeder. Zij zeggen dat hun vader beweerde te heten Adriaan Antony Leenaers en dat, omdat deze naam wat lang was, er men op de secretarie veel tegen had zo lang te schrijven en naderhand de middelste wegliet en de genoemde broers derhalve voortaan door het leven gingen met de achternaam Leenaers. Er is volgens mij een foutje in dit verhaal geslopen. De vader van de gebroeders Leenaers heette Adriaan Hendrik Anthony Leenaers. Hij trouwde als Ariaan Anthonese op 30 oktober 1740 te Tilburg met Anna Margriet Jacobus Bossers. De bruidegom wordt bij dat huwelijk geassisteerd met zijn vader Hendrik Anthonese. Net zoals in de huwelijksinschrijving van zijn zus wordt nu de voornaam Hendrik van zijn  vader weggelaten. Uit het  huwelijk Anthonese/Bossers worden o.a. geboren: Joannes gedoopt Tilburg 12 november 1741 en Petrus gedoopt Tilburg 29 juli 1747.  De vader heet bij deze dopen Adrianus Antonisse!! 

Ja, het is wat met die patroniemen. Als men in 1816 naar de twee huwelijksinschrijvingen van de vader van Johanna Maria Antonissen had gezocht had Johanna Maria wellicht als achternaam Leenders gekregen.

Op 20 november 1707 trouwden te Tilburg Hendrick Anthony Adriaan Leenders en Catharijn Jan Peter Cole (DTB 16 Tilburg scan 57):Hij trouwde 2. te Tilburg op 6 augustus 1742 met Maria Hendrik Priems (DTB 49 Tilburg scan 164):  


Geen opmerkingen: