zaterdag 1 september 2012

DTB's, die verloren zijn gegaan

Er zijn in de loop der tijd vele DTB's verloren gegaan. Meestal is niet bekend, wanneer dat gebeurd is. Maar in het geval van Hilvarenbeek weten we op de dag nauwkeurig, wanneer de DTB's van de nederduits-gereformeerde gemeente verloren zijn gegaan. Op de eerste pagina van DTB 8 van Hilvarenbeek is daarover het volgende vermeld:


De DTB's van de nederduits-gereformeerde gemeente van Hilvarenbeek zijn volgens dit bericht op 17 november 1708 ten gevolge van een brand verloren gegaan.

In het geval van het schepentrouwboek van Goirle over de jaren 1803-1810 is het moeilijker om vast te stellen, wanneer het trouwboek verloren is gegaan. Goirle vormde van oudsher één schepenbank met Tilburg. Dat duurde tot april 1803, getuige de eerste pagina uit het schepentrouwboek van Tilburg (en Goirle) over de jaren 1801-1810 (DTB 52 Tilburg):Vanaf april 1803 zou Goirle dus volgens deze mededeling een eigen schepentrouwboek hebben gekregen. En dat zou best kunnen kloppen, het laatste huwelijk van twee Goirlenaren dat in DTB 52 wordt vermeld is van 18 april 1803 (DTB 52 Tilburg scan 32):


Dankzij een toevalstreffer is één huwelijksinschrijving van 18 april 1807 uit het schepentrouwboek van Goirle van 1803-1810 teruggevonden. Deze bevindt zich bij de huwelijksbijlagen van Moergestel (DTB 15 Moergestel, scan 45): 


Bruidegom en bruid wonen beiden te Goirle. Omdat de bruid pas een half jaar in Goirle woont en eerder te Moergestel is een afschrift van de trouwinschrijving door de schepenen van Goirle naar Moergestel gestuurd. Deze huwelijksinschrijving is niet terug te vinden in het schepentrouwboek van Tilburg.   

1 opmerking:

Christian zei

Voor alle dtb's van Waalwijk is de dag waarop ze verloren gingen ook bekend: 25 juni 1824 en wel tijdens een flinke stadsbrand. Gelukkig waren enkele pastoors en predikanten zo goed om in 1811 een kopietje van de ingeleverde registers achter de hand te houden...