donderdag 12 maart 2015

Regiobijeenkomst in het archief

Op donderdag 12 maart 2015 kwamen medewerkers van de twaalf gemeenten uit ons werkgebied naar het archief om met elkaar kennis te delen. Zo houden we elkaar op de hoogte, kunnen we ervaringen uitwisselen, meningen horen en beter op elkaar ingespeeld raken en ons werk op elkaar afstemmen.

In de verhoudingen tussen de gemeenten als klant en het archief als leverancier hebben we de wens zakelijk en klantgericht te opereren en waar mogelijk nauw samen te werken. Daarin kijken we naar nieuwe vormen van dienstverlening zoals:
Adviesrol van het archief
Projectleiding voor nieuwe ontwikkelingen
Digitalisering van collecties
Realisering van een E-depot
Ontwikkelen van een applicatie voor bouwvergunningen.

Over dit soort onderwerpen is het heel prettig kennis te delen met onze klanten: de gemeenten. Door diverse sprekers (ook vanuit die gemeenten) werd gesproken over TMLO (Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden), selectielijsten, trendanalyses, berichtenbox voor burgers.

Geen opmerkingen: