woensdag 18 maart 2015

Weemoed naar vroeger: onderzoek naar Tilburgse nostalgie

Aangenaam. Ik ben Pascal Stout, woonachtig in Oosterhout en masterstudent aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Vorig jaar rondde ik mijn bachelor Geografie, Planologie en Milieu met succes af. Aan het eind van die rit heb ik besloten de breedte in te blijven gaan en koos ik voor de studie ‘Sociale Geografie’, met de specialisatie ‘Stadsgeografie en Culturele Geografie’. Deze wetenschap houdt zich bezig met het bestuderen van de interactie van mens met omgeving, in het licht van culturele aangelegenheden Daarbij valt de denken aan jongeren-subculturen, protestbewegingen, en allerlei andere verschijningsvormen in de stad. Het bijzondere aan geografie is dat het een interdisciplinaire samenkomst is van verschillende wetenschapstakken, zoals sociologie, geschiedenis, economie, maar ook bijvoorbeeld gerontologie, een wetenschap die zich richt op het ouder worden.

Een interessant thema dat zich ook in meerdere wetenschapsdisciplines bevindt, is ‘Stadsnostalgie’, oftewel de hang naar het verleden van de stad - in dit geval dus naar Tilburg. Ik wil daarbij tot de essentie komen van dit verschijnsel via fenomenologie, een wat-meer-filosofisch gerichte onderzoeksmethode, door interviews te houden met oudere Tilburgers (55+). Daarnaast doe ik aan her-fotografie door oude fotolocaties met de huidige plekken via fotomateriaal te vergelijken. Door deze methodes, met Tilburg als concrete casus, en daaruit een beschrijvende studie te maken, hoop ik een bijdrage te leveren aan het huidig onderzoek van stadsnostalgie. Regionaal Archief Tilburg is daarvoor – gezien hun kennis van (het verleden van) Tilburg - een ideale plek om een onderzoeksstage te lopen.

Tekst: Pascal Stout
Foto: Marloes Coppes

Geen opmerkingen: