zaterdag 14 maart 2015

Rijke Roomse traditie


Enkele maanden geleden is er een lijvig boekwerk verschenen waarin op ruim 200 pagina’s de geschiedenis van het Venerabele Gilde van Hilvarenbeek verteld wordt. Dit gilde, waarvan de volledige naam Gilde van het Venerabel Sacrament luidt, is zonder twijfel de oudste vereniging in Hilvarenbeek. Opgericht in 1614 vierde men afgelopen december het 400-jarig bestaan.

De schrijver van het eerste hoofdstuk, Jef van Gils,  heeft bij het schrijven gebruik gemaakt van bekende bronnen maar daarnaast ook geput  uit het originele gildeboek.  Het grootste deel van deze nieuwe uitgave wordt gevormd door de geschiedschrijving van De Venerabele Gilde tegen de achtergrond van de geschiedenis van Hilvarenbeek, de Tachtigjarige Oorlog, de Reformatie, de oorlogen en de rampen in de achttiende eeuw, het komt allemaal aan de orde. tot op de huidige tijd. Maar behalve die geschiedschrijving van vereniging en dorp is er nog veel meer te vinden. Cees Prinsen verzorgde een bijdrage over de verenigingscultuur, die deels samenvalt met de tradities van het Rijke Roomse leven. Bob Duijvestijn beschreef de bouwgeschiedenis en de lotgevallen van de Hilvarenbeekse  St. Petruskerk van oorsprong tot heden. Ton Smulders, de eindredacteur,  schreef zelf een bijdrage over de religieuze aspecten van muziek, literatuur en beeldende kunst in de loop van de eeuwen, culturele aspecten die ook voor De Venerabele Gilde belangrijk waren. Het boek begint en eindigt met hoofdstukken geschreven door Steven Barberien, de huidige pastoor en uit dien hoofde Hoofdman van De Gilde en door Cees Remmers, de emeritus pastor van de St. Petrus.
Een rijk geillustreerd boek wat o.a. te koop is bij Boekhandel Swaanen in Hilvarenbeek.


Geen opmerkingen: