dinsdag 10 maart 2015

Studenten doen onderzoek naar muurkranten en actiecultuur in Tilburg

muurkrant nr. 39 (1979)
De komende maanden gaan zes vierdejaarsstudenten van de lerarenopleiding geschiedenis van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) zich bezighouden met het onderwerp Muurkranten en Actiecultuur in Tilburg, 1978-1995.

Als primaire bron wordt de collectie muurkranten gebruikt die sinds kort online te bekijken is. Tussen 1978-1995 verschenen met grote regelmaat zeefdrukaffiches met pakkende koppen en gericht tegen de gevestigde orde op de Tilburgse muren. Deze muurkranten hingen op in het oog springende plaatsen zoals fabriekspoorten, bushaltes, brievenbussen, bij ingangen van openbare gebouwen of in drukke winkelstraten. De groep van de Tilburgse muurkrant bestond uit mensen van divers progressief links pluimage. Zij kenden elkaar van acties, zoals de bijeenkomsten voor El Salvador, Nicaragua, tegen kernenergie, Woensdrecht, de krakersbeweging en de munitietrein. Muurkant en actiecultuur zijn dan ook onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Rondleiding door het depot

De muurkrant opereerde in de sfeer van anonimiteit. Waar de krant gedrukt werd bleef geheim en wie de medewerkers  van de muurkrant waren en wat ze deden, viel ook niet te achterhalen. Deze geheimzinnigheid was nodig vanwege de te verwachten tegenacties van de autoriteiten en andere ‘slachtoffers’ van de muurkrant. Wie contact wilde of geschikte onderwerpen had voor in de muurkrant, kon een briefje schrijven naar postbus 814. Atoombewapening, milieuvervuiling en corrupte politici waren regelmatig terugkerende thema’s net zoals de voortdurende woningnood in combinatie met huisjesmelken.

muurkrant nr. 187 (1986)
Op 9 maart was er bij Regionaal Archief Tilburg een bijeenkomst waarbij de studenten de muurkranten en aanverwante archieven konden bekijken en zich een beeld konden vormen van de actiecultuur in die periode.
Het is de bedoeling dat de resultaten van dit onderzoek een link hebben met de onderwijspraktijk, zoals bijvoorbeeld een lessenserie of educatief materiaal voor het voortgezet onderwijs.

Wordt vervolgd!

Geen opmerkingen: