dinsdag 8 november 2011


Kermisplaatjes  

Als u in Beeldonline gaat zoeken naar foto uit de jaren na ongeveer 1995, zal het u opvallen dat er relatief weinig foto’s uit die periode te vinden zijn. Voor een belangrijk deel ligt dat aan de omslag van analoge naar digitale fotografie. Er worden sindsdien wel veel, heel veel (te veel?) foto’s gemaakt, maar ze worden digitaal opgeslagen op computers, cd’s, USB-sticks, enzovoort en blijven daar veelal. Het archief bereiken ze niet meer zo gemakkelijk. Met het project “Kermisplaatjes voor later” wilden we onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om die digitale foto’s te verzamelen, te beheren en ter beschikking te stellen. Het gebruik van de digitale schoenendoos Flickr en een bij uitstek Tilburgs onderwerp als “De Tilburgse Kermis” leken daarvoor uitermate geschikt.

Binnen de Flickr-pagina van het archief werd in het voorjaar een groep “Kermisplaatjes voor later” aangemaakt. Hierin werden eerst foto’s uit de eigen collectie onder gebracht. Om ‘de wereld’ op de hoogte te brengen van dit project en zo mogelijk te enthousiasmeren mee te doen, werd hierover getwitterd en ook op Facebook werd er aandacht aan besteed. Omdat Flickr nu actief gebruikt werd, moest er ook flink worden geëxperimenteerd met de mogelijkheden die Flickr daarvoor biedt: contacten leggen, uitnodigen, foto’s toevoegen aan een groep, taggen, mailen, etc. Mensen en groepen die al eerder foto’s plaatsten zijn gevraagd mee te doen. Het is werkelijk ongelooflijk hoeveel prachtige foto’s er op Flickr staan! Op deze manier probeerden we een community te bouwen. Telkens reageren, actief blijven, complimentjes uitdelen, vragen mee te doen. De rechtstreekse uitnodigingen hebben een aantal enthousiaste reacties opgeleverd, die helaas niet altijd gepaard gingen met het plaatsen van foto’s. Ook waren er enkele “spontane” aanmeldingen door de tijd heen. Uiteindelijk is de teller blijven steken op 32 “members” en op 382 foto’s. Hiervan moeten we de 60 foto’s uit de eigen collectie afhalen, maar dat brengt de “opbrengst” op 322 foto’s: niet gek voor zo’n project en veel meer dan we tot nu toe binnen kregen via de oude weg. Uitschieters zijn de hilarische reeks van ‘Maancafé’ (mannen met rijwielen tussen de benen) en ‘Leica in Tilburg’ die prachtige foto’s toevoegde van kermisbezoekers in alle maten, kleuren en soorten.

Tot zover het verzamelen. Hoe nu verder? De volgende stap is een keuze te maken uit de ruim 300 foto’s. Uiteindelijk zullen we zo’n 50 tot 70 overhouden die we graag willen bewaren: foto’s die typerend zijn voor Tilburg, de Tilburgse kermis. Deze foto’s gaan we digitaal opslaan, buiten Flickr, in het e-depot van het archief. Een archief is niet alleen maar een opslagplaats: archieven, documenten zijn openbaar en door iedereen te raadplegen. Met de fotografen wordt nu contact opgenomen om ervoor te zorgen dat de bewaarde foto’s ook in de toekomst, zonder de belasting van copyrights, te raadplegen zijn en te ‘gebruiken’ zijn voor niet-commerciële doelen. De  geselecteerde foto’s worden opgenomen in BeeldOnline en zo zal deze leemte in de fotocollectie worden gevuld.

Met de ervaringen die we hebben opgedaan gaan we volgend jaar verder experimenteren: ander onderwerp, misschien ander medium. Wat het precies gaat worden? Dat zijn we nog niet helemaal uit… We houden u op de hoogte.  

Geen opmerkingen: