zaterdag 21 juli 2012

Huwelijksbijlagen vóór 1811 (3)

Deze keer aandacht voor huwelijksbijlagen van Gilze en Rijen, Oosterhout en Terheijden.

Op 18 mei 1800 huwden te Gilze en Rijen Dingeman Schenkels en Maria van Dongen (DTB 27 Gilze en Rijen, scans 30 en 31). Een afschrift van de huwelijksinschrijving is ook terug te vinden in de huwelijksbijlagen (DTB 29 Gilze en Rijen, scan 80):Bruidegom en bruid krijgen huwelijkstoestemming van respectievelijk vader en voogd. De huwelijkstoestemmingen zijn niet gedateerd (DTB 29 Dongen, scans 81 en 82):
Op 3 mei 1801 trouwden Jan Jansse Crul en Cornelia Flooren te Oosterhout (DTB 51 Oosterhout, scan 84):


Bijzonder is dat de bruid huwelijkstoestemming krijgt van haar pleegmoeder (DTB 53 Oosterhout, scan 14):


Op 7 januari 1791 gingen in ondertrouw te Terheijden Carel Anthony Contini, geboren Curacao en van de roomse godsdienst en Geertruijda Jacoba van der Ven, geboren Dordrecht, zijnde van de gereformeerde godsdienst. Bij zo'n gemengd huwelijk waren de 2e en 3e huwelijksproclamatie respectievelijk 6 en 12 weken na de eerste. De echtelieden trouwden op 26 maart 1792!!, ruim een jaar na de ondertrouw (DTB 22 Terheijden, scan  67):
De bruidegom krijgt huwelijkstoestemming van zijn ouders. Bijzonder is dat in dat consent de geboortedatum van de bruidegom wordt vermeld, nl. 26 november 1764 (DTB 24 Terheijden, scan 171):De reden voor de lange periode tussen ondertrouw en trouw van Carel Contini en Geertruijda van der Ven is terug te vinden in het schepenbankarchief van Terheijden inventarisnummer 82, folio 149 t/m 160. Ene Lambertine Carlier wonende Amsterdam verklaart dat Carel Anthony Contini haar in 1788 trouwbeloften heeft gedaan, zij was toen 8 maanden zwanger van een kind, waarvan Carel Antony de vader was. Het kind, Carolus Antonius, is op 30 juni 1788 in de rooms-katholieke kerk van Buitenveldert gedoopt. Carel Anthony Contini zou het kind zelfs als het zijne erkend hebben. Lambertine Carlier heeft gehoord dat Carel Antony Contini zich in ondertrouw heeft begeven met een jongedochter van der Ven. Zij protesteert tegen het a.s. huwelijk. Nadat Carel Anthony Contini door de schepenen is gehoord, is het resultaat, dat hij mag trouwen met de jongedochter van der Ven.

2 opmerkingen:

Gijs Hesselink zei

Leerzaam stukje, bedankt! Waar zijn dit soort gegevens over Rijen, Terheijden en Oosterhout te vinden?

Theo van Herwijnen zei

Gijs,

De stukken (huwelijksbijlagen) zijn te vinden in de collecties DTB van de verschillende plaatsen, zoals aangegeven bij de scans.