donderdag 26 juli 2012

Het gebed van een kind

Devoot knielend zien we een jong meisje voor het altaar. Met de processiekleding knielend voor het altaar van de parochiekerk Heilige Margarita Maria aan de Ringbaan West poseert het meisje. De kerk is de laatste jaren veel in het nieuws gekomen vanwege het vroege luiden van de klokken.
De naam van het meisje is Maria Martina Petronella ter Veer. Ze werd in Tilburg geboren op 18 september 1937 als dochter van Petrus Sijbrandus en Petronella Johanna Renders. Met haar familie woonde ze in de Molenstraat nummer 59. De foto is waarschijnlijk rond 1946 genomen.


Haar oom Sipelinus Joannes ter Veer (1903-1981) was fotograaf en woonde in de Diepenstraat 8-12. Sipelinus heeft meerdere beroepen uitgeoefend, als bruidegom in 1932 wordt kapper als professie opgegeven. Volgens overlevering zou hij deze foto van zijn nichtje als een portfolio-werk hebben genomen. De foto werd in zijn winkeletalage geplaatst om andere ouders van communicanten te verleiden Ter Veer ook een dergelijke foto te laten maken. Of deze strategie enig succes heeft gehad vertelt de overlevering niet. Hij heeft het beroep als fotograaf niet lang beoefend.

Een meisje zoals Maria moeten er velen zijn geweest in die tijd in Tilburg. Een van de hoogtijdagen uit je jonge leven vormde de dag van je eerste Heilige Communie. Nieuwe witte kleding, geschenken en een herinneringsfoto waren onlosmakelijk verbonden met deze dag. Voor niet iedereen was deze luxe weggelegd, soms moest je het met een afdankertje doen van je oudere zus en werden je schoenen na de communie zwart geverfd.

De prachtige foto werd geschonken door de afgebeelde Maria ter Veer via dhr. Van der Sluijs, nu zijzelf geen nakomelingen en eigen directe familie zal nalaten. We zijn haar zeer erkentelijk.

Geen opmerkingen: