vrijdag 23 december 2011

Krijgen jong overleden kinderen altijd een voornaam?

Het gebeurt zelden, dat een kind dat spoedig na de geboorte overlijdt, een naam krijgt en dat van dat kind zowel een geboorte- als een overlijdensakte wordt opgemaakt. In het werkgebied van RAT is dat slechts drie keer gebeurd en toevallig in alle gevallen te Goirle.


Op 13 februari 1817 werd om 4 uur ´s avonds geboren: Johanna, dochter van Jan van Erven en Anna van Raak. De aangifte van de geboorte geschiedde op 14 februari 1817 om 11 uur ´s morgens:
Johanna van Erven is op 13 februari 1817 om 4 uur ´s avonds overleden, oud enige minuten. Ook nu is de aangifte geschied op 14 februari 1817 om 11 uur ´s morgens:Het tweede kind is Adriana van Beurden, geboren Goirle 10 maart 1817, 10 uur ´s avonds, dochter van Willem van Beurden en Maria Mutsaars:

Ook dit kind overleed kort na de geboorte, oud enige minuten, op 10 maart 1817, om 10 uur ´s avonds:


Zowel de aangifte van geboorte als van overlijden is geschied op 11 maart 1817 om 8 uur ´s morgens.

Het derde kind is Cornelis van Erven, zoon van eerdergenoemde Jan van Erven en Anna van Raak, geboren 2 april 1819 om 2 uur ´s morgens:Ook dit kind overleed kort na de geboorte, oud enige minuten, op 2 april 1819, om 2 uur ´s morgens:Zowel de aangifte van geboorte als van overlijden geschiedde op 2 april 1819 om 11 uur ´s morgens.Dit zijn de enige drie vermeldingen van kinderen, die geboren zijn in het werkgebied van RAT, kort na de geboorte zijn overleden, én waarbij zowel een geboorte- als een overlijdensakte is opgemaakt. In alle drie gevallen is de geboorteaangifte geschied op een moment, dat het kind al was overleden. Opmerkelijk is dat de vader telkens bij de geboorteaangifte het (reeds overleden) kind aan de ambtenaar heeft gepresenteerd!


In de meeste gemeenten zal in dat soort gevallen slechts één akte zijn opgemaakt nl. een akte van aangifte van een doodgeboren kind.

Enkele andere bizondere geboorte- en overlijdensaangiften vonden plaats te Terheijden in 1833. Op 2 maart 1833 om 3 uur ´s middags deed Antonie van Rooij aangifte van de geboorte van een naamloos kind van het vrouwelijke geslacht, dochter van hem en van Cornelia Lodewijk, geboren 2 maart 1833 om half tien ´s morgens:


Op 2 maart 1833 werd om half zes ´s avonds aangifte gedaan van het overlijden van een naamloze dochter, oud 6 uur, overleden 2 maart 1833 om half vier ´s middags, dochter van Antonie van Rooij en Cornelia Lodewijk:


Als de opgegeven tijden kloppen, leefde het kind nog toen de vader aangifte deed van de geboorte. Desondanks heeft het kind geen voornaam gekregen, maar is er wél een geboorte- en overlijdensakte opgemaakt.


Ook in Terheijden werd op 30 juli 1833 om 6 uur ´s morgens een naamloze zoon geboren van Cornelis Gabriels en Cornelia Manni. De aangifte van de geboorte geschiedde op 30 juli 1833 om 9 uur ´s morgens:
Dit naamloze kind overleed op 30 juli 1833, oud een kwartier, om bijna half zeven ´s morgens. De aangifte geschiedde om 1 augustus 1833 om 9 uur ´s morgens:
Dit geval lijkt veel op het vorige, met één essentieel verschil: Op het moment van aangifte van de geboorte van het kind was het kind reeds overleden.
1 opmerking:

Anoniem zei

Heel veel fouten in de indexen van archieven, genlias vervangen door wiewaswie, blijft gewoon doorgaan is de werkelijkheid anno 2013. Bekijk het maar eens bij de aktes van kinderen zonder voornamen, men verzuimt vaak de achternaam te vermelden in de indexen van de aktes. Men bedenkt de problemen niet voor ouders, hun namen zijn daarbij vermeld. Stelt u zich maar eens voor, dat uw levend geboren kind in zo'n akte index is genoteerd alsof het doodgeboren was, simpelweg omdat het niet meer in leven was toen de geboorte aangifte zou worden gedaan bij de gemeente. Door buitenstaanders wordt vaak heel erg gemeen gedaan tegen ouder(s) van overleden kinderen, bijv. die te vroeg zijn geboren, maar ja, het lijkt niet alsof men moeite wil doen daarover normale voorlichting te geven op wiewaswie.nl, zoals dat ook was verzuimd op genlias.nl, over aktes - leest u maar toelichting bij overlijdensaktes. Dat is echt fout, alsof de situatie van het burgerlijk wetboek in Nederland van 1995 tot heden dezelfde inhoud had voor 1995. Als genealogen wil je dat toch wel goed weten of niet soms? Het lesmateriaal van open universiteit, niets daarover, ook niet bij onderwerp onderwijs op website cbg.nl, terwijl we het bij genealogie toch hebben over de belangrijkste feiten van het leven van ieder mens, geboorte en overlijden, wel of niet getrouwd. En wat zie ik op wiewaswie.nl, betaversie systeem alsof iedereen getrouwd is. Dat kan men niet eens veranderen zelf, dus wie het beter weet verneem ik graag reacties, anoniem als inzender van dit bericht in belang van eigen privacy en veiligheid tegen pesten.