zaterdag 17 december 2011

getuigen bij huwelijk (2)

De eerste vrouw, die getuigt bij een huwelijk

Sinds 1927 mogen ook vrouwen optreden als getuigen bij een huwelijk. Het eerste huwelijk binnen het werkgebied van Regionaal Archief Tilburg waarbij dat gebeurde, vond plaats op 6 september 1927 te Raamsdonk. Toen trouwden Adrianus Cornelis Ouburg en Hermina van Dongen. Als huwelijksgetuigen verschenen zijn broer Cornelis Pieter Ouborg en haar zus Johanna Cornelia van Dongen, verpleegster, wonende te Haarlem:

Een halve zwager als getuige


Op 29 januari 1890 trouwden Josephus Martinus Franciscus Leenaerts met Dorothea Maria Spijkers te Tilburg. Een van de getuigen was de 52-jarige Josephus Franciscus Antonissen, halve zwager van de bruidegom:
De vraag is nu: wat is een halve zwager? Uit de huwelijksakte blijkt dat de bruidegom een zoon is van Joannes Franciscus Leenaerts en Johanna Maria Vermeulen. Dit echtpaar trouwde op 29 augustus 1861 te Tilburg. De bruidegom was toen weduwnaar van Martina de Bresser. Uit het huwelijk Leenaerts/de Bresser (gesloten op 5 juli 1838 te Tilburg) is een dochter Clasina Helena Leenaerts geboren, die op 3 mei 1877 te Tilburg trouwde met Josephus Franciscus Antonissen.


Halve zwager betekent dus: gehuwd met een halfzus van de bruidegom.

Schoonvader als getuige


Als een schoonvader als getuige bij een huwelijk optreedt, betekent dat, dat óf bruidegom óf bruid óf beiden eerder gehuwd zijn geweest. Anders kun je immers geen schoonvader hebben.


Op 12 januari 1887 trouwden te Tilburg Constantinus Justinus Hubertus Schutjes, weduwnaar van Johanna Dirksen, en Johanna Maria Adriana de Roij. Een van de getuigen is de 77-jarige in Boxtel woonachtige Adrianus Dirksen, schoonvader van de bruidegom:Het eerste huwelijk van de bruidegom, met Johanna Dirksen, vond plaats op 15 november 1873 te Boxtel. Zij was een dochter van genoemde Adrianus Dirksen.

Een stiefzoon en schoonzoon als getuigen


Op 11 januari 1893 trouwden te Tilburg Franciscus van Berkel, weduwnaar van Cornelia Vissers en Maria Anna Smits, weduwe van Cornelis Zomers. Als getuigen verschijnen o.a. de 36-jarige Rudolphus de Jong, stiefzoon van de bruid en de 28-jarige Willem Rudolf Feijen, schoonzoon van de bruid:Willem Rodolf Feijen is inderdaad een schoonzoon van de bruid: hij trouwde op 8 november 1864 te Tilburg met Petronella Louisa Norberta Zomers, dochter van Cornelis Zomers en Maria Anna Smits.


Rudolphus de Jong blijkt bij nader onderzoek ook een schoonzoon van de bruid te zijn: hij trouwde op 23 november 1881 te Tilburg met Maria Philomena Zomers, dochter van Cornelis Zomers en Maria Anna Smits. Waarom hij in de huwelijksakte stiefzoon wordt genoemd is een raadsel.

Behuwdneven als getuigen


Op 8 februari 1888 trouwden Antonie Kerkhof, weduwnaar van Hendrina Schellen en Johanna Maria Tops, weduwe van Johannes van den Broek. Als getuigen verschijnen o.a. de 45-jarige Adriaan van Spaendonk en de 53-jarige Wilhelmus van Spaendonk, behuwdneven van de bruidegom:De term behuwdneven kan twee dingen betekenen: óf de echtgenoten van de behuwdneven zijn nichtjes van de bruidegom, óf de behuwdneven zijn volle neven van de eerste echtgenote van de bruidegom. Het laatste blijkt hier het geval te zijn. Adriaan van Spaendonk trouwde op 3 juni 1869 te Berkel-Enschot met Adriana de Veer. Zij broer Wilhelmus trouwde op 27 november 1873 te Tilburg met Adriana Paridaens. De broers zijn zonen van Wilhelmus van Spaendonk en Cornelia de Kok. Uit de huwelijksakte van laatstgenoemd echtpaar (Tilburg 9 januari 1826) blijkt dat bruidegom Wilhelmus een zoon is van Peter van Spaendonk en Cornelia Schuurmans.


Het eerste huwelijk van Antonie Kerkhof, met Hendrina Schellen, vond op 23 augustus 1871 plaats te Udenhout. Hendrina is een dochter van Willem Schellen en Maria Catharina van Spaandonk (gehuwd Udenhout 8 februari 1833) en een kleindochter van Peter van Spaandonk en Cornelia Schuurmans. De gebroeders van Spaendonk waren dus volle neven van de eerste echtgenote van Antonie Kerkhof en dus aangehuwde neven ofwel behuwdneven van Antonie Kerkhof.
(wordt vervolgd)

Geen opmerkingen: