donderdag 22 december 2011

Bezoek uit Oosterhout

Donderdag 22 december brachten Jan Peters en Nicole Heijnen een bezoek aan Regionaal Archief Tilburg. Peters is wethouder bij de gemeente Oosterhout en Heijnen werkt als coƶrdinator PIM (Proces en Informatie Management). Met Oosterhout zijn in het verleden veel goede afspraken gemaakt over het digitaliseren en restaureren van archiefmateriaal. Al snel gaat de discussie over de ontwikkelingen op het gebied van digitalisering. Hoe bewaren gemeenten en archieven in de toekomst het materiaal, hoe worden e-depots geborgd? Yvonne Welings, gemeentearchivaris van Oosterhout, die formeel het beheer heeft voor de archieven van Oosterhout ouder dan 20 jaar, pleit voor landelijke afstemming hierin.


Luud de Brouwer, hoofd van het archief, laat zien wat er via de website te vinden is op het gebied van Oosterhout: scans van originele akten, veel fotomateriaal,, historische informatie, de Tijdmachine van Oosterhout. Het archief heeft ook veel contact gehad met Cock Gorisse, die in 2010 de geschiedenis van Oosterhout beschreef in het boek 'Oosterhout, niet van gisteren'. Maanden lang was zij in het Onderzoekerscentrum van het archief te vinden op zoek naar gegevens.

Peters en Heijnen spreken hun bewondering uit over de rol van vrijwilligers die de vele gescande akten afzoekbaar maken door de gegevens van akten te koppelen aan de vele, vele records. Dat daarbij voor een groot deel vanuit huis gewerkt wordt, met alleen digitale bestanden geeft inzicht in de manier waarop het archief omgaat met de archieven. Digitalisering is daarbij essentieel, zodat originelen zoveel mogelijk gespaard blijven.

In het ondergrondse depot worden een paar mooie stukken uit de collectie bekeken waaronder foto´s, verenigingsarchieven en ook een 'rare eend in de bijt', een lauwerkrans van de toneelvereniging Aurora. Dit is uiteraard geen traditioneel archiefstuk, maar de toneelvereniging is blij dat het in ons depot klimatologisch goed bewaard blijft. We hebben het maar zo gelaten...

Geen opmerkingen: