vrijdag 31 oktober 2014

140 jaar Koninklijk Tilburgs Mannenkoor Sint Caecilia


Opgericht in 1877, maar nog springlevend en helemaal van deze tijd, hoopt het Koninklijk Tilburgs Mannenkoor Sint Caecilia in 2017 het 140-jarig bestaan te vieren. Deze vitale jubilaris bestaat uit ruim 90 zangers en treedt regelmatig op in binnen- en buitenland. Een koor, waar Tilburg trots op mag zijn!

Ter gelegenheid van het jubileumjaar wil de vereniging een boek gaan uitbrengen over de koor- en zangcultuur in Tilburg vanaf ongeveer 1875, waarbij de geschiedenis van mannenkoor Sint Caecilia de rode draad vormt. Er is een werkgroep gevormd, bestaande uit enkele koorleden, beschermvrouwe Pauline Hirsch Ballin-van de Grift en een vertegenwoordiger van Heemkundekring ‘Tilborch’. Het archief van het koor bevindt zich in het Regionaal Archief Tilburg en wordt op dit moment door twee vrijwilligers, beiden archivaris en koorlid, geïnventariseerd.

De werkgroep wil een beschrijving maken van de geschiedenis van het koor waarbij ook de zusterverenigingen aan bod komen. Welke zangverenigingen zijn er geweest in Tilburg vanaf circa 1875, welk repertoire hadden deze en wat waren de ideologische uitgangspunten? Hoeveel leden telden zij in de loop van de tijd ? Wie waren hun respectievelijke dirigenten ? Waren er gezamenlijke optredens en andere connecties met St. Caecilia?

Wij doen een oproep aan iedereen, die affiniteit heeft met dit onderwerp (koorzang en koorcultuur in Tilburg), en wil helpen bij het onderzoek of mogelijk beschikt over bruikbaar materiaal in de vorm van foto’s, krantenknipsels e.d. U kunt hiervoor contact opnemen met Sander van Bladel, lid van Heemkundekring ‘Tilborch’. Zijn emailadres is tilborch@live.nl.


Geen opmerkingen: