donderdag 27 september 2007

Het New Netherland Project van het New Netherland Institute

Deze keer over archieven in het buitenland. Nederlandstalige archieven wel te verstaan.
We weten nog uit de lessen Vaderlandsche geschiedenis dat de Nederlanders in de Nieuwe Wereld aan de overkant van de Atlantische oceaan al vroeg aan de slag gingen. Het waren de Nederlanders die in het eerste kwart van de 17de eeuw een nederzetting begonnen en wat later het eiland Manhattan kochten van de Indianenstammen die daar toen woonden. Die nederzetting heet nu New York.

Die Nederlandse aanwezigheid, die tot 1674 duurde, toen we na een verloren oorlog min of meer gedwongen werden om deze kolonie te ruilen tegen wat nu Suriname is, heeft natuurlijk archieven achtergelaten die bewaard zijn gebleven. Die archieven bevinden zich nog steeds op Amerikaanse bodem en een groep mensen is er vanaf 1974 mee bezig om deze te ontsluiten, transcriberen en vertalen en zo ter beschikking te stellen voor wetenschappelijk onderzoek. Dat project heet het New Netherlands Project.

De fondsen voor dit project tracht het New Netherlands Institute sinds 1986 bij elkaar te krijgen. Blijkbaar lukt dat goed, want volgens de website is nu zo'n 65% van de documenten toegankelijk voor onderzoek.
Wat dan weer jammer is: op de website zie je niets terug van deze documenten!
Het Institute geeft wel publicaties uit en bevordert het onderzoek in deze bronnen om tot publicaties en lesmethoden e.d. te komen.

Het lijkt me belangrijk dat dit stukje overzees erfgoed ook ter kennis komt van de Nederlanders die geïnteresseerd zijn in dat specifieke deel van onze rijke koloniale geschiedenis.
Of het ook belangrijke informatie bevat over de bewoners, en dus de emigranten vanuit Nederland (voor b.v. genealogen), dat wordt me op de website niet duidelijk.

Je kunt beginnen op de website: New Netherland Project

2 opmerkingen:

Anonymous zei

Thank you for the recognizing this valuable web site.

mailto:webmaster@nnp.org

Elisabeth Paling Funk zei

Mijn man, voluntair webmaster voor het New Netherland Project en de ondersteuningsorganisatie New Netherland Institute, maakte mij attent op uw website.Ik voeg mijn dank bij de zijne.
Enige opmerkingen: het is het New Netherland Project (geen s!), gehuisvest in the Staatsbibliotheek van New York,in Albany. De "groep" bestaat uit twee deskundigen en wat het verkrijgen van ondersteuning betreft, heel mondjesmaat en zorggevend. Voor een Nieuwnederlands document: http://www.nnp.org/nni/nnp/documents/schagen_main.html
voor related links to genealogical sites:http://www.nnp.org/nni/Related%20Sites/index2.html#gen