dinsdag 26 juni 2012

Minder microfiches in het onderzoekerscentrum


Vanaf 21 juni verdwijnt een deel van de microfiches uit het Onderzoekerscentrum. Regionaal Archief Tilburg werkt al jaren aan het digitaliseren van gegevens uit het bevolkingsregister, de doop-, trouw- en begraafboeken en de Burgerlijke Stand. Onnodig om daarvan alle microfiches te bewaren! Het betreft hier dus alleen microfiches waarvan de originelen zijn gedigitaliseerd en op onze website staan.

Uiteraard is nog niet alles gedigitaliseerd.Wat dus wel op microfiche bewaard blijft zijn delen van de notariële archieven, schepenbank, kranten en het kadaster.

Geen opmerkingen: