maandag 27 mei 2013

Logement Snels in Koningswei


Het logeren kostte slechts 50 cent per nacht, warm eten 35 cent. Het logement werd aangeprezen met  Prima bedden en Frissche kamers. Het logement A.J. Snels was gehuisvest aan de Anna Paulownastraat in de wijk Koningswei. Koningswei behoort tot de verdwenen stadsgezichten van Tilburg. De volkswoningen zijn afgebroken. Berry van Oudheusden stelde in 2011, 50 jaar na de afbraak, een boek samen over de verdwenen "Waai".

Vanaf 1 februari 1926 was aan de Anna Paulownastraat 48 het 'Burger Logement en Kosthuis' van de familie Snels gehuisvest. Het logement kreeg later de naam 'De Magneet'. De letters A.J. van Snels staan voor Adrianus Johannes, geboren te Goirle op 23 oktober 1885, A.J. Snels was gehuwd met Anne (Johanna Engelina) Janssen, geboren te Diessen op 6 maart 1885.

Jaarlijks vierde het echtpaar carnaval, nog traditioneel verkleed als boer en boerin. De wijk stond bekend voor de gastvrijheid, gezelligheid en saamhorigheidsgevoel. Er waren meerdere logementen zoals van Van Hest in dezelfde Anna Paulownastraat.


In december 1958 overleed pensionhouder Snels. Zijn vrouw Anneke zette de zaak voort. Ze hielp ook altijd mee bij de Maartenskapel. Slechts vier jaar later in 1962 moest ze de panden  verkopen aan de gemeente Tilburg vanwege het verbeteringsplan "Doorbraak en sanering Koningswei". In november 1964 werd de laatste mis gevierd in de Maartenskapel.
Anneke Snels-Janssen verhuisde naar de Klaverstraat. Een nieuwe huisgenoot vond ze in de persoon van Tin Hua Lin, geboren in China. In1975 vierde Anneke Snels haar 90ste verjaardag. Als de Koningswei er toen nog zou geweest, zou het een gigantisch feest zijn geweest.


Het Regionaal Archief Tilburg nam onlangs een fotoboek op in de collectie over logement Snels. De foto's geven een uniek inzicht in het volksleven dat zich er ooit afspeelde.


Link naar bijdrage over de Koningswei.
Link naar bijdrage over de Schouwburg in je achtertuin.

Geen opmerkingen: