zaterdag 30 november 2013

Bijzondere cursus over Brabantse cultuur

Het hele jaar door geven we in het archief cursussen, maar er zijn uiteraard ook cursussen van andere instanties die we graag onder de aandacht brengen. Zo'n cursus buiten het archief is die over regionale geschiedenis bij de leerstoel ‘Cultuur in Brabant’.

Komend voorjaar wordt de cursus ‘Regionale geschiedenis in Brabant: een verkenning’ van de leerstoel ‘Cultuur in Brabant’ opnieuw gegeven op Tilburg University. De cursus wordt aangeboden door de Erfgoed Academie Brabant, het educatief netwerkcentrum voor cultureel erfgoed, geschiedenis, identiteit, streektaal en volkscultuur van Erfgoed Brabant.

Een van de docenten: prof. dr. Arnoud-Jan Bijsterveld
De reeks van veertien hoorcolleges begint op maandag 20 januari 2014 en eindigt op 19 mei met een excursie. De colleges vinden wekelijks plaats tussen 10.45 en 12.30 uur en worden gegeven door drs. Jan van Oudheusden en prof. dr. Arnoud-Jan Bijsterveld. Prof. dr. Jos Swanenberg verzorgt een gastcollege.
De cursus geeft een inleiding in de bestudering van het verleden van de regio en de regionale volkscultuur. Centraal staat de wisselwerking tussen de beeldvorming over het Brabantse verleden en de vormgeving van de hedendaagse Brabantse identiteit.

Het gebruikte cursusboek is van Jan van Oudheusden, 'Verhalen van Brabant. Geschiedenis en erfgoed in tien tijdvakken' (Zwolle: Uitgeverij Waanders). Het boek is inmiddels uitverkocht maar is bij de cursus verkrijgbaar voor € 20.
Deze cursus staat open voor studenten van Tilburg University, mensen uit de archief- en museumwereld, studenten van de Open Universiteit en heemkundigen. De deelnamekosten voor niet-studenten bedragen € 100 exclusief en € 120 inclusief de aanschaf van het boek van Jan van Oudheusden. Ook niet-studenten zijn dus van harte welkom, mits zij de hele cursus volgen en actief deelnemen in het lezen en bespreken van de literatuur. Het maximaal aantal deelnemers is 30.
De cursus vindt plaats op de campus van Tilburg University, in lokaal PZ10: Prisma Building, begane grond, lokaal 10.

Inschrijving kan tot 15 januari as. door het sturen van een e-mail naar  info@erfgoedbrabant.nl onder vermelding van:
- naam
- adres, postcode en woonplaats
- telefoonnummers (ook mobiel)
- e-mailadres
- aangeven: met of zonder cursusboek.
U krijgt dan een rekening thuisgestuurd van Erfgoed Brabant. Na betaling ontvangt u het collegerooster en nadere gegevens.

Voor degenen die deel gaan nemen: Veel plezier!

Geen opmerkingen: