dinsdag 10 februari 2015

Archief schepenbank Geertruidenberg digitaal!!

Op dit moment is Regionaal Archief Tilburg bezig met het digitaliseren van de meest geraadpleegde archieven van de gemeenten binnen haar werkgebied.
Afgelopen jaar is er gestart met het digitaliseren van notariële- en schepenbankarchieven. Belangrijke bronnen voor o.a. genealogen en onderzoekers naar huizen, hoeven, landerijen enz. Sinds vorige week is ook het archief van de schepenbank van Hollands oudste stad, Geertruidenberg, thuis te raadplegen. Het omvat de periode 1554-1810.

De Vierschaar, waar recht werd gesproken.
 Het stadsbestuur bestond uit een schout, twee burgemeesters , zeven schepenen en een thesaurier. Zij werden bijgestaan door de stadssecretaris. De administratie over de dagelijkse gang van zaken (de ‘huishouding’) vinden we terug in het stadsarchief. Daarnaast hadden de schepenen ook zogenaamde judiciële bevoegdheden. Het schepencollege mocht rechtspreken in civiele zaken. Dit vond plaats in de Vierschaar op het stadhuis van Geertruidenberg aan de Markt. Daarnaast zorgden zij ervoor dat overdrachten van onroerend goed, testamenten, delingen van goederen, schuldbekentenissen, voogdij- en boedelrekeningen en verklaringen over alles en nog wat keurig werden geregistreerd.

We komen in dit archief niet alleen akten over Geertruidenberg tegen, maar ook over Made. Tot 1795 behoorde dit dorp tot de jurisdictie van Den Berg, zoals deze stad in de volksmond wordt genoemd. Made vaardigde ieder jaar twee personen af om zitting te nemen in het schepencollege van Geertruidenberg. Vanaf laatstgenoemd jaar kreeg Made een eigen schepenbank.

Het gedigitaliseerde archief, met zijn grote verscheidenheid aan akten, is dus vanaf heden thuis, zo nodig vanuit een luie stoel, gemakkelijk te raadplegen.

Leuke weetjes:
• De omvang van het papieren archief omvat vier meter.
• Het archief bestaat uit 58 inventarisnummers.
• Er zijn 11.066 scans gemaakt

Ga naar de schepenbank van Geertruidenberg

Geen opmerkingen: