maandag 27 december 2010

De eerste akten van de burgerlijke stand

In het werkgebied van RAT zijn op 1 januari 1811 twee akten voor de burgerlijke stand opgemaakt, een overlijdensakte te Loon op Zand en een geboorteakte te Goirle. Opmerkelijk is dat de akte in Loon op Zand in het Nederlands is geschreven en die te Goirle in het Frans. De voorschriften bepaalden, dat de akten bij voorkeur in het Frans zouden moeten worden opgemaakt. Als de akte in het Nederlands werd opgemaakt moest er later een Franse vertaling aan toegevoegd worden. Dat is in Loon op Zand echter niet gebeurd.
De eerste overlijdensakte te Loon op Zand:


De eerste geboorteakte te Goirle:


4 opmerkingen:

Petra Robben zei

Hoi Theo, zijn de namen te achterhalen van de eerste overledene in Loon op Zand en de geborenen in Goirle? Het is wellicht leuk voor degene die die persoon in zijn stamboom heeft, om daarvan extra melding te maken.

Theo van Herwijnen zei

Op 1 januari 1811 overleed te Loon op Zand Catharina Tad. De overlijdensakte vermeldt geen leeftijd, geboorteplaats en namen van haar ouders. Er wordt slechts vermeld dat zij vriendin (lees kennis) is van de aangevers.

Op 1 januari 1811 is te Goirle geboren: Jeanne Marie, dochter van Adrien de Jong en Francine van der Seelen. Zij zal dezelfde zijn als de Jeanne Marie de Jong, die op 9 januari 1811 te Goirle overleed. De overlijdensakte vermeldt geen namen van ouders, leeftijd en geboorteplaats.

Het was dus nog duidelijk wennen aan het systeem van de Burgerlijke Stand.

Jan van Boxtel zei

Dag Theo,

Als ik de geboorteakte uit Goirle goed begrijp is er op 1 januari 1811 een kind geboren mannelijk, vrouwelijk (mâle, femelle). Of had het onderstreepte mâle eigenlijk doorgestreept moeten zijn?
Uit de rest van de akte blijkt natuurlijk dat het om een meisje gaat.

Theo van Herwijnen zei

Jan,

Als je de akte goed leest heeft de ambtenaar inderdaad een fout gemaakt, bij het geslacht staat zowel male als femelle. Het kind heet Jeanne Marie dus we mogen ervan uitgaan dat het een meisje is.