maandag 20 december 2010

Nieuwe archieven van de Heemkundekring De Kleine MeijerijHeemkundekring
"De Kleine Meijerij",
die over een eigen gebouw beschikt aan de Spoorlaan in Oisterwijk, zocht onlangs contact met de vraag of een deel van de archieven konden worden ondergebracht bij het Regionaal Archief Tilburg.

De verzameling bevat een elftal kleine en wat grotere particuliere archieven. Afgelopen tijd zijn deze toegankelijk gemaakt door Marty Dost en op onze website geplaatst. Het zijn soms heel bijzondere archieven zoals het notulenboek van de R.K. Werkliedenverbond, een voorloper van de Katholieke Arbeidersbond en het Nederlands Katholiek Vakverbond, afdeling Oisterwijk. Onderwijs komt ook voor, het bevat een kopieboek van de uitgaande brieven van de Huishoudschool St. Martha te Oisterwijk. De archiefjes reflecteren ook de vrije tijdbestedingen zoals de operettevereniging Nil Volentibus Arduum,sociaal-cultureel centrum Den Boogaard te Moergestel, de bridgeclub en de toneelvereniging Eendracht Maakt Macht. Ook laat het de andere tijdbesteding zien van huisvrouwen zoals in de archieven van de Katholieke Vrouwenorganisatie (K.V.O.)en de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen beiden te Oisterwijk.

De maatschappij verandert, maar het Regionaal Archief Tilburg legt voor u met dank aan de Heemkundekring de herinneringen uit het verleden vast.

Geen opmerkingen: