vrijdag 23 september 2011

Cursus Oud Schrift voor beginners: nog enkele plaatsen vrij!

Tekst_10-2_Cursus_paleografie
Request van Schalk Leenders aan drossard van Tilburg
om aangesteld te worden als schoolmeester, 1716
Latere toevoeging aan dit bericht: wegens te weinig aanmeldingen is deze cursus geannuleerd.Wilt u graag oud schrift leren lezen? Bent u bezig met stamboomonderzoek en loopt u vast op het onleesbare handschrift van 16e-eeuwse doop-, trouw- en begraafboeken? Regionaal Archief Tilburg start begin oktober met de cursus Oud Schrift voor beginners.

DTB Chaam 1755-56

In de cursus Oud Schrift voor beginners gaat het vooral om het leren lezen van genealogische bronnen zoals akten van de burgerlijke stand en doop-, trouw- en begraafakten (zowel in het Latijn als oudnederlands). Verder nemen we een kijkje in de secundaire bronnen: notariële akten, erfdelingen, testamenten, boedelinventarissen, stukken van de schepenbank, borgbrieven en processen-verbaal. Niet alleen het lezen van oude teksten met verschillende soorten handschrift komen aan de orde, ook het herkennen van letters, cijfers en natuurlijk de verschillende soorten contractie (samentrekking) en suspensie (afkorting).

Lijkt het u interssant om deze cursus te volgen: er zijn nog enkele plaatsen vrij. klik hier om u in te schrijven.

Geen opmerkingen: