zaterdag 3 september 2011

Twee bijzondere drielingen

De geboorte van een drieling is altijd een speciale gebeurtenis. Dat was ook het geval bij de drieling die in 1878 te Tilburg werd geboren. Vader Frederik Weber deed op 13 juni 1878 aangifte van het feit, dat zijn echtgenote Bettje Pouze op 12 juni 1878 bevallen was van twee doodgeboren zonen om twee uur en half drie 's-middags:

Je zou denken dat het om een doodgeboren tweeling gaat, maar dankzij twee krantenberichten weten we, dat het om twee kinderen van een drieling gaat.
De Goessche Courant van 18 juni 1878 vermeldt het volgende bericht: Te Tilburg is een vrouw, die reeds twaalf kinderen heeft, van een drieling bevallen; twee zijn kort na de geboorte overleden, het derde is nog in leven.
De Bredasche Courant van 20 juni 1878 vermeldt het volgende: Tilburg. Gister is bij den burgerlijken stand door F. Weber aangifte gedaan van de bevalling zijner vrouw van drie kinderen: twee zijn kort na de geboorte overleden, terwijl het derde nog in leven is.
Het derde kind, ook een zoon, werd op 12 juni 1878 om drie uur 's middags geboren en kreeg de bepaald niet-alledaagse voornamen Basilidis Cyrinus:Deze zoon overleed reeds op 13 september 1878, oud drie maanden:Ruim 50 jaar eerder deed zich in Geertruidenberg iets soortgelijks voor. Ook daar werd een drieling geboren. Daar hebben we geen krantenbericht voor nodig: het stond gewoon in de akte vermeld. In de geboorteakte van Wilhelmus Sneijders, geboren Geertruidenberg 23 november 1821, om vier uur 's-middags staat vermeld, dat hij een kind was van een drieling en dat de andere twee kinderen een half uur later levenloos zijn geboren en in het overlijdensregister zijn ingeschreven:

Omgekeerd staat in de akte van het aangeven van de twee doodgeboren kinderen, dat zij twee kinderen zijn van een drieling en dat het derde kind, een zoon, in het geboorteregister wordt vermeld. In deze akte heet de vader Snijders (maar in de marge Sneijders):

Genoemde Wilhelmus Sneijders trouwt Gorinchem 26 juli 1851 Maria Agneta Savelsberg. Bij de geboorte van zijn kinderen wordt hij Snijders genoemd.

1 opmerking:

Maarten van der Meer zei

12 juni, feestdag van de heilige martelaren Basilides, Cyrinus, Nabor en Nazarius.

Inderdaad een opmerkelijke vernoeming. Als ze al twaalf kinderen hadden waren de familieleden waarschijnlijk op en namen ze hun toevlucht tot de heiligenkalender.