dinsdag 2 oktober 2012

Sporten doen we op zaterdag


"Sport als spiegel van de samenleving"

Toen sport en sportverenigingen vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw opkwamen en boogschieten, wielrennen en voetbal, al dan niet in verenigingsverband, razendsnel populair werden, moesten instituties als overheid en Kerk daar iets van vinden. Kleding,  zedelijkheid, de aanleg van sportaccommodaties door de gemeente, gemengd en wel of niet in katholiek verband sporten, competitie en commercie: dat waren allemaal kwesties waarover heftig werd gedebatteerd en waarvan Brabanders zich heel veel of juist helemaal niks aantrokken.

Aan de hand van specifieke Brabantse voorbeelden als voetbal, wielrennen en boogschieten en het debat over ‘zedelijke sportkleding’ verkennen we op hoe sport een spiegel was en is van de samenleving. Levendige lezingen en films maken duidelijk dat sport ook in het verleden een hot topic was dat leidde tot verhitte discussies.

Op zaterdag 6 oktober kunt u uw licht opsteken over deze sportieve ontwikkelingen.  Het Samenwerkingsverband Volkscultuur organiseert dan de "Dag van de Brabantse Volkscultuur".
Programma:
  9.30 uur Ontvangst en welkom
10.00 uur Thijs Kemmeren, ‘Sport in de samenleving. Een casus: handboogschieten.’
10.40 uur Kitty de Leeuw, ‘Onzedig en onvrouwelijk. Religieuze bedenkingen
tegen de sportkleding van vrouwen en meisjes’
11.20 uur Pauze
11.30 uur Christ van de Besselaar, ‘Ontwikkeling van de voetbalsport in Brabant
12.10 uur Ad Schrauwen, ‘De Ronde van Roosendaal 1929-1939, Een voorbeeld van 19de
eeuwse sportmarketing.’
13.00 uur Lunch (facultatief, van te voren opgeven is noodzakelijk!)

De studiedag vindt plaats in De Schakel te Gilze.
Zie voor meer informatie en aanmelding  Erfgoed Brabant


Geen opmerkingen: