donderdag 28 februari 2013

Nieuwe boeken januari / februari'Nijet dan water ende wolcken' : de onderzoekscommissie naar de aanwassen in de Verdronken Waard (1521-1523) / Valentine Wikaart ... [et al.]. - Tilburg : Zuidelijk Historisch Contact, 2009.

 De Sint-Elisabethsvloeden van de jaren twintig van de vijftiende eeuw zetten een groot gedeelte van de Grote Waard onder water. Door bedijkingen kon de oostelijke helft van dit gebied vanaf 1461 weer in gebruik worden genomen, maar het westelijk deel bleef nog lang een binnenzee, die zich uitstrekte tussen Geertruidenberg en Dordrecht. Sedimentatie zorgde er voor dat toch ook hier langzaam maar zeker stukken grond benut konden worden: de zogeheten aanwassen of ruigten.

E 755

Meer informatie over dit boek op de website van de uitgever.

In de Schijff achter de Dorenboom : de Tilburgse familie Van Dooren 1540-2012 / Lucas van Dijck ; [red., prod. en tekst p. 77-82 : Ronald Peeters]. - Tilburg : Sophie van Dooren-Koppel Stichting (Tilburg), 2012

C 425

Korenmolen Koningin Wilhelmina : molens van Dongen door de eeuwen heen / auteur: Hans Geerts ; m.m.v. Hans Sprangers. - [s.l.] : [eigen beheer], 2012

Meer informatie over de molen.

F DONG 69

Noorbrabants historisch jaarboek 2012, deel 29
E 219

 Vrees het vuur : vierhonderd jaar brandweerzorg in Oosterhout en omgeving : 1593-2012 / P.M. Kaashoek. - Goirle : Context, 2012.
F OOST 112

In memoriam, addendum : de gedeporteerde en vermoorde Joodse, Roma en Sinti kinderen 1942-1945 / Guus Luijters ; beeldred. Aline Pennewaard ; met medew. van Marten Jongman. - Amsterdam : Nieuw Amsterdam, 2012
D 909

Geen opmerkingen: