zaterdag 30 maart 2013

Bruidegom trouwt twee maanden na zijn overlijden

Op 9 juni 1932 wordt in Oosterhout aangifte gedaan van het overlijden van Franciscus Besems, oud 24 jaar, zoon van Jacobus Besems en Geerdina Maria Lambooij. Hij is op 8 juni 1932 om 11 uur 's avonds overleden en woonde te Tilburg:


Niets bijzonders zo op het eerste gezicht. Wat de zaak wél bijzonder maakt, is dat dezelfde Franciscus Besems, nog geen twee maanden na zijn overlijden, op 1 augustus 1932 te Breda trouwt met Adriana Korebrits (huwelijken Breda 1932, scans 351 en 352):Wat zou hier aan de hand zijn? Op 10 juni 1932 vindt te Oosterhout de aangifte van overlijden plaats van Constant Franciscus Besems, oud 21 jaar, zoon van Cornelis Besems en Maria Elisabeth Joosen. Ook hij is evenals genoemde Franciscus op 8 juni 1932 om 11 uur 's avonds te Oosterhout overleden.Constant Franciscus Besems woonde te Teteringen: Dat is wel héél erg toevallig: Twee personen met de achternaam Besems (geen directe familie) overlijden op exact hetzelfde moment te Oosterhout. Als we de beide overlijdensakten beter bestuderen, blijkt dat in beide gevallen de overlijdensaangifte geschiedt door de inspecteur van politie en de gemeenteveldwachter. Als dergelijke functionarissen  aangifte doen is er meestal iets aan de hand en dat blijkt ook hier het geval te zijn.

Het Nieuwsblad voor het Kanton Oosterhout van zaterdag 11 juni 1932 (ter inzage op microfiche bij Regionaal Archief Tilburg) vermeldt het volgende bericht:

LIJK GEVONDEN

Woensdagavond werd door een zekere H. uit Teteringen een onbeheerd staande fiets gevonden in de Vrachelsche heide nabij het Pompstation. Een eindje verder de bosschen ingaande zag hij een man op den grond liggen die bij nader onderzoek een schotwond in het hoofd bleek te hebben. H. waarschuwde de politie van Teteringen alsook uit Oosterhout, terwijl ook geestelijke en medische hulp spoedig aanwezig was. Deze laatste mocht echter niet meer baten, de man was reeds overleden. Het lijk werd naar het St.Josephgesticht vervoerd. Met zekerheid meende men in het slachtoffer te herkennen de 23-jarige B. alhier. Groot was de verbazing der familieleden toen de doodgewaande doode Donderdagmiddag in goede gezondheid in hun midden verscheen en hun droefheid in vreugde deed veranderen. Tenslotte bleek dat de ongelukkige een naamgenoot was van ongeveer denzelfden leeftijd. 

Wat is er waarschijnlijk gebeurd? Constant Franciscus Besems is overleden. Men vermoedde dat het om Franciscus Besems ging en de inspecteur van politie en gemeenteveldwachter deden op 9 juni 1932 ten onrechte aangifte van het overlijden van Franciscus. Dezelfde dag zijn zij er waarschijnlijk achter gekomen dat er iets mis is gegaan en daarom hebben ze op 10 juni 1932 aangifte gedaan van het overlijden van degene, die werkelijk overleden was, zonder te vermelden dat er een fout is gemaakt. De overlijdensakte van Franciscus Besems is dus ten onrechte opgemaakt. Er is geen extract van zijn overlijdensakte ingeschreven te Tilburg, zijn woonplaats. Van de overlijdensakte van Constant Franciscus Besems is wél een extract ingeschreven in zijn woonplaats Teteringen. 

Met dank aan mevrouw Ruedisueli.

1 opmerking:

Anoniem zei

Mooi verhaal!