woensdag 6 maart 2013

Thijs Torreman nieuwe Algemeen Directeur Stichting Mommerskwartier

Thijs Torreman is met ingang van 6 maart 2013 de nieuwe Algemeen Directeur van Stichting Mommerskwartier.

Stichting Mommerskwartier bestaat uit de instellingen TextielMuseum, Regionaal Archief Tilburg en Stadsmuseum Tilburg. De Raad van Toezicht is verheugd dat met de benoeming van Torreman de directie compleet is. De komende jaren kan de stichting verder werken aan de vastgestelde strategie voor alle instellingen. Ook kan Torreman een stevige bijdrage leveren aan de cultuurnota van de gemeente Tilburg.

De voltallige directie bestaat vanaf 6 maart voor een periode van ongeveer drie jaar naast Torreman uit Errol van de Werdt, Directeur TextielMuseum, en Frank van Kruisselbergen, Directeur Bedrijfsvoering. Torreman is voorzitter van de driekoppige directie, WOR bestuurder (Wet op de Ondernemingsraden) en verantwoordelijk voor de aansturing van Regionaal Archief Tilburg en Stadsmuseum Tilburg.

De afgelopen zestien jaar is Torreman op verschillende plekken eindverantwoordelijk geweest binnen organisaties in het (semi) publieke domein. Zo was hij directeur van een belangenorganisatie voor het vrijwilligerswerk, een kenniscentrum voor zorg en welzijn, een bibliotheek en een cluster van muziekschool, theater en museum. Hij studeerde economie in Tilburg en Maastricht.

Geen opmerkingen: