dinsdag 23 december 2014

De relatie tussen Rusland en Nederland

Net Nationaal Archief heeft via hun website www.gahetna.nl een nieuwe toegang beschikbaar gesteld. Deze zgn. nadere toegang heeft betrekking op archiefbronnen over de relatie tussen Nederland en Rusland in Nederlandse archieven in de periode 1200-1991.

Nederland heeft als handelsnatie eeuwenlang (handels)betrekkingen met Rusland. Op politiek vlak is de relatie relatief beperkt gebleven. Er is altijd veel aandacht geweest voor het bezoek van tsaar Peter de Grote aan Nederland in de 17de eeuw. Bij dat bezoek stelde hij zich voornamelijk op de hoogte van de scheepsbouw en alles wat daarmee verband hield.

Voor Tilburg is het huwelijk in 1816 tussen kroonprins Willem met Anna Paulowna, dochter van de Russische tsaar Paul I, een bekend gegeven. Willem II vertoefde met enige regelmaat in Tilburg en liet hier ook een paleis bouwen. Zijn vrouw, later koningin, was daarom ook met enige regelmaat in Tilburg te vinden. Toen in de jaren 60 van de negentiende eeuw de Koningswei werd aangelegd kreeg een van de straten de naam van Anna Paulowna. De Anna Paulownastraat verdween bij de sloop van de Koningswei in de jaren 60 van de 20ste eeuw. In 1987 kwam daar de Anna Paulownahof voor terug.

In de online collectie van het Nationaal Archief zit een hele lijst met bronnen uit het werkgebied van Regionaal Archief Tilburg. Voor wie onderzoek doet naar de relatie met Rusland is deze online toegang een handig hulpmiddel.

Geen opmerkingen: