woensdag 3 juni 2009

Gelezen: Met het archief verbonden - Eric Ketelaar

Dit artikel stond in het Archievenblad van november 2008.

Eric Ketelaar laat opnieuw zien dat hij de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en web 2.0 en het effect daarvan op archiefbeheer en het brengen van de informatie naar de klant nauwgezet volgt.

In dit artikel schetst hij een toekomst waarin de rol van de ontvanger steeds bepalender wordt. De internettechnologie dringt diep door in het wezen van mens en maatschappij en dat heeft verstrekkende gevolgen voor de manier waarop mensen met informatie omgaan. Dat op zijn beurt heeft grote gevolgen voor de manier waarop archieven hun informatie moeten gaan beheren en beschikbaar stellen.
De spectaculaire groei van de mobiele technologie kan niet genegeerd worden.

Boeiend artikel dat iedere archivaris / informatieprofessional met hart voor de toekomst moet lezen.

AB Nov 2008 Met Het Archief Verbonden

Geen opmerkingen: