woensdag 3 februari 2010

Dank u wel!

In de zomer en najaar van 2009 deed het archief mee met de Kwaliteitsmonitor Dienstverlening Archieven 2009. Doel van deze monitor is drieledig. Ten eerste wordt de waardering van de bezoekers voor de dienstverlening onderzocht. Tweede het belang dat de bezoekers hechten aan de verschillende onderdelen van de dienstverlening en tenslotte het profiel van de bezoekers. Het onderzoek stelt de deelnemende instellingen in staat de sterke en zwakke punten van de eigen dienstverlening te traceren, zodat deze waar nodig verbeterd kan worden.

Enkele algemene conclusies van de kwaliteitsmonitor zijn:
- Het bezoekmotief lijkt zich te veranderen. Genealogisch onderzoek is nog steeds de grootste reden om een archief(website) te bezoeken, maar de behoefte aan historische informatie en aan foto´s neemt wel toe.
- Het profiel van de bezoeker niet erg veranderd. Het zijn overwegend mannen van middelbare leeftijd en ouder met een bovengemiddeld opleidingsniveau die het archief bezoeken.
- De vorige monitoren lieten sterke veranderingen zien ten aanzien van het zoekgedrag, door de opkomst van internet. De laatste monitor toont aan dat deze ontwikkeling tot stilstand is gekomen. Wel is de bezoekfrequentie aan de website toegenomen ten opzichte van de laatste monitor. Terwijl het gemiddelde aantal studiezaalbezoeken licht is afgenomen. Merkwaardig genoeg is de daling niet zichtbaar bij jongeren (tot 35 jaar), die zijn de studiezaal zelfs vaker gaan bezoeken.

Het Regionaal Archief Tilburg kreeg van haar bezoekers een overall waardering van een 8, wat ruim boven het gemiddelde van 7,8 ligt. Wij willen graag iedereen bedanken voor het nemen van de tijd voor het invullen van de vragenlijsten en danken voor de waardering in de dienstverlening. Wij gaan de komende tijd de verbeterpunten die voor het Regionaal Archief Tilburg naar voren zijn gekomen uit de kwaliteitsmonitor bekijken en waar mogelijk en nodig verbeteren. Waarbij we natuurlijk onze sterke punten niet uit het oog gaan verliezen.


Geen opmerkingen: